Tłumaczenia na język polski:

 • American pit bull terrier   
  (Noun  )
   
  kynol. kynologia rasa gładkowłosych psów o muskularnym ciele i silnym, zaciętym charakterze teriera;
   
  kynol. kynologia rasa gładkowłosych psów o muskularnym ciele i silnym, zaciętym charakterze teriera;

Picture dictionary

American pit bull terrier
American pit bull terrier

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

American Pit Bull Terrier
American Pit Bull Terrier

Przykładowe zdania z "American pit bull terrier", pamięć tłumaczeniowa

add example
en You like a pit bull with that little pink thing hanging out
pl Jesteś jak pit bull z wiszącym różowym czymś
en And once they were sure the bomb was on the inside of Barrio ‧, and that it wasn' t going anywhere, they got their best pit- bull to set it in motion
pl Jak tylko upewnili się, że bomba jest w ‧ dzielnicy, wezwali ciebie, żebyś uaktywnił bombę, rozumiesz?
en I gotta hand it to Rodriguez, he' s a pit bull
pl Rodriguez to pit bull
en Pit bull can be the right man' s best friend...... and the wrong man' s worst enemy
pl Dla jednego będzie przyjacielem... a dla innego wrogiem
en She came out looking like a pit- bull chew toy
pl Wygląda teraz jak gryzak dla pitbulla
en Do you set a place at your dinner table for your pit bulls?
pl Czy pozwalasz swoim pitbullom jeść z tobą kolację przy jednym stole?
en Yeah.- This guy' s got shrubbery shaped like pit bulls
pl Koleś ma krzewy przycięte na wzór pitbullów
en Gordon Joe lost a limb to a pit bull
pl Gordonowi pit bull odgryzł kończynę
en It got into a fight with a pit bull
pl Walczył z pitbullem
en Something for sleeping pills, or maybe a trained pit bull?
pl Coś na zakup proszków nasennych, albo szkolonego pit bulla?
en You' re worse than a pit bull
pl Jesteś gorszy niż pitbull
en Like pit bulls
pl Na przykład pit bull
en Your pit bull has killed a Wisconsin state trooper
pl Twój pit bull zabił policjanta z Wisconsin.No, cóż
en The Geneva Agreement will not put an end to the trade war that pits us, in fact, against the United States, since, at the same time as it was selling off the banana sector in Europe and in the ACP countries, in exchange for the legal disputes at the WTO being dropped, the Commission was negotiating even more advantageous agreements with a handful of Central and South American countries.
pl Porozumienie genewskie nie zakończy wojny toczącej się między nami a - w istocie - Stanami Zjednoczonymi, ponieważ w chwili, kiedy przehandlowywaliśmy sektor bananów w Europie i krajach AKP w zamian za rezygnację ze sporów prawnych na forum WTO, Komisja negocjowała jeszcze korzystniejsze porozumienia z wieloma krajami Ameryki Środkowej i Południowej.
en EU banana import policies had recently been the subject of a decade-long row at the World Trade Organisation, pitting the EU against several Latin American banana producers and the US.
pl Polityka UE w zakresie importu bananów była przedmiotem trwającego dziesięć lat konfliktu w ramach WTO, przeciwstawiającego Unii Europejskiej kilka latynoamerykańskich krajów produkujących banany oraz Stany Zjednoczone.
en " Desperately Seeking Spawn. " Right next to terriers and iguanas and used fitness equipment
pl Obok reklam z terierami, legwanami i używanym sprzętem do fitness
en I am a pitbul- terrier
pl Jestem Pitbull...Terier!
en I believe he' s a Yorkshire terrier, My Lord.... rather than able statesmen
pl Myślę, że to terrier z hrabstwa York, mój panie./... niż umiejętny polityk
en A Jack Russell terrier
pl Terier Jack Russell
en There were ‧, ‧ rebels round us, pinning us down like terriers round a rat cage
pl Otaczało nas ‧ tysięcy rebeliantów, jak sfora psów klatkę ze szczurami
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7123 zdań frazy American pit bull terrier.Znalezione w 3,425 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.