Tłumaczenia na język polski:

  • American pit bull terrier   
     
    kynol. kynologia rasa gładkowłosych psów o muskularnym ciele i silnym, zaciętym charakterze teriera;
     
    kynol. kynologia rasa gładkowłosych psów o muskularnym ciele i silnym, zaciętym charakterze teriera;

Picture dictionary

American pit bull terrier
American pit bull terrier

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

American Pit Bull TerrierAmerican Pit Bull Terrier

Przykładowe zdania z "American pit bull terrier", pamięć tłumaczeniowa

add example
You like a pit bull with that little pink thing hanging outJesteś jak pit bull z wiszącym różowym czymś
It got into a fight with a pit bullWalczył z pitbullem
You' re worse than a pit bullJesteś gorszy niż pitbull
She came out looking like a pit- bull chew toyWygląda teraz jak gryzak dla pitbulla
I gotta hand it to Rodriguez, he' s a pit bullRodriguez to pit bull
And once they were sure the bomb was on the inside of Barrio ‧, and that it wasn' t going anywhere, they got their best pit- bull to set it in motionJak tylko upewnili się, że bomba jest w ‧ dzielnicy, wezwali ciebie, żebyś uaktywnił bombę, rozumiesz?
Pit bull can be the right man' s best friend...... and the wrong man' s worst enemyDla jednego będzie przyjacielem... a dla innego wrogiem
Your pit bull has killed a Wisconsin state trooperTwój pit bull zabił policjanta z Wisconsin.No, cóż
Gordon Joe lost a limb to a pit bullGordonowi pit bull odgryzł kończynę
Like pit bullsNa przykład pit bull
Yeah.- This guy' s got shrubbery shaped like pit bullsKoleś ma krzewy przycięte na wzór pitbullów
Something for sleeping pills, or maybe a trained pit bull?Coś na zakup proszków nasennych, albo szkolonego pit bulla?
Do you set a place at your dinner table for your pit bulls?Czy pozwalasz swoim pitbullom jeść z tobą kolację przy jednym stole?
EU banana import policies had recently been the subject of a decade-long row at the World Trade Organisation, pitting the EU against several Latin American banana producers and the US.Polityka UE w zakresie importu bananów była przedmiotem trwającego dziesięć lat konfliktu w ramach WTO, przeciwstawiającego Unii Europejskiej kilka latynoamerykańskich krajów produkujących banany oraz Stany Zjednoczone.
The Geneva Agreement will not put an end to the trade war that pits us, in fact, against the United States, since, at the same time as it was selling off the banana sector in Europe and in the ACP countries, in exchange for the legal disputes at the WTO being dropped, the Commission was negotiating even more advantageous agreements with a handful of Central and South American countries.Porozumienie genewskie nie zakończy wojny toczącej się między nami a - w istocie - Stanami Zjednoczonymi, ponieważ w chwili, kiedy przehandlowywaliśmy sektor bananów w Europie i krajach AKP w zamian za rezygnację ze sporów prawnych na forum WTO, Komisja negocjowała jeszcze korzystniejsze porozumienia z wieloma krajami Ameryki Środkowej i Południowej.
Rat terrierSzczurzy terier
I said they were Boston terriersJa mówiłem, że to Boston teriery
I believe he' s a Yorkshire terrier, My Lord.... rather than able statesmenMyślę, że to terrier z hrabstwa York, mój panie./... niż umiejętny polityk
Then I went out and bought a Jack Russell terrier and got him to bite me on the left calfPotem kupiłem psa... i sprowokowałem do pogryzienia mojej nogi
A Jack Russell terrierTerier Jack Russell
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7123 zdań frazy American pit bull terrier.Znalezione w 9,686 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.