Tłumaczenia na język polski:

  • Borsuk amerykański   

Przykładowe zdania z "American Badger", pamięć tłumaczeniowa

add example
It' s the Badger Milk girlTo dziewczyna od Borsuczego Mleka
A " badger " gets a fellow into bed with a girl...... then robs his pockets while they' re on the goBorsuk, zaciągał bogatą dziewczynę do łóżka, po czym penetrował jej kieszenie, gdy spała
Badger: Taxidea taxusBorsuk: Taxidea taxus
I can' t figure it out, BadgerNie mogę tego rozgryźć, Badger.Wydajesz się mądry
Can you tell me why they' re badgering me?Powiedz mi, czego się oni mnie czepili?Teraz mogę
Oh!Well, those aren' t badgersTo nie Borsuki
Defence is badgeringObrona dręczy świadka
Copper, he’ s chasin ’ a badgerCooper, on ściga borsuka
It' s the Badger MilkTo borsucze mleko
If I find you' ve been out with Badger again, IZnowu byłeś gdzieś z Borsukiem?
You badger me to forgive you in three daysNo powiedz co chciałaś powiedzieć
Cops bust Jimmy, Badger gets out, everybody' s happy...... and all it' s gonna cost you is ‧ thousand and one pound...... of your finest methza ‧ lat życia, co?
The diversity of insects in the diet of badger (Meles meles) in Norway.Zróżnicowanie owadów w pokarmie borsuka (Meles meles) w Norwegii.
I appreciate what you' re saying and all...... but with Combo gone and Badger laying low out in CaliDoceniam to, co mówisz i w ogóle, ale z martwym Combo i Badgerem na granicy więzienia
Badger' s cousin took it to his garageKuzyn Badgera wziął ją do swojego garażu
Badger, give me your reinsBadger, daj mi lejce
No, no, it ain’ t a badgerNie, to nie żaden borsuk
If you call now, you' il get... two cartons of Badger Milk for the price of oneJeśli zadzwonisz w tej chwili, dostaniesz... dwa kartony borsuczego mleka za cenę jednego
So long, BadgerNa razie, Badger
I want a big Badger yellChcemy Borsuka!
You tried to badger me into loving you, or corner me by winning over my parentsPróbowałeś wiercić mi dziurę w brzuchu abym cię kochała, albo podejść mnie dzięki przychylności moich rodziców
Look, I already called Badger, all right?Dzwoniłem już do Badgera, dobra?
Your cousin Badger, remember?Dla twojego kuzyna Badgera, pamiętasz?
But Badger hasn' t kicked in his full amountBadger nie oddał jeszcze całej swojej części
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5776 zdań frazy American Badger.Znalezione w 2,695 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.