Tłumaczenia na język polski:

  • Borsuk amerykański   

Przykładowe zdania z "American Badger", pamięć tłumaczeniowa

add example
No, no, it ain’ t a badgerNie, to nie żaden borsuk
But Badger hasn' t kicked in his full amountBadger nie oddał jeszcze całej swojej części
You tried to badger me into loving you, or corner me by winning over my parentsPróbowałeś wiercić mi dziurę w brzuchu abym cię kochała, albo podejść mnie dzięki przychylności moich rodziców
Foraging activity and diet composition of European badger (Meles meles) in the Mazurian LakelandAktywność żerowania i skład pokarmu borsuka europejskiego (Meles meles) na Pojezierzu Mazurskim
If you call now, you' il get... two cartons of Badger Milk for the price of oneJeśli zadzwonisz w tej chwili, dostaniesz... dwa kartony borsuczego mleka za cenę jednego
Preventative and eradication of tuberculosis in cattle by reducing the number of badgers infected with TBZapobieganie i wyeliminowanie gruźlicy bydła poprzez zmniejszenie liczby borsuków zarażonych gruźlicą
The badger-spread disease was first discovered on the day he was due to leave on a two-week holiday last June, and he has since lost 64 of his 82-strong herd.Ta przenoszona przez borsuki choroba została wykryta po raz pierwszy w dniu, w którym miał on - w czerwcu ubiegłego roku - wyjechać na dwutygodniowy urlop, a od tego czasu stracił 64 zwierzęta ze stada liczącego 82 sztuk.
The Badger Milk girlDziewczyna borsuczego mleka
Badger' s cousin took it to his garageKuzyn Badgera wziął ją do swojego garażu
Appears so, BadgerNa to wygląda, Badger
Nothing legally will give you all that... except Badger MilkNic nie da ci tego wszystkiego... z wyjątkiem Borsuczego mleka
We are hanging out, Badger.You like Badger or Brandon?Wolisz Badger czy Brandon?
Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hairSzczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki takiej szczeciny lub sierści
Now, that' s good badger milkTak, to jest dobre borsucze mleko
A " badger " gets a fellow into bed with a girl...... then robs his pockets while they' re on the goBorsuk, zaciągał bogatą dziewczynę do łóżka, po czym penetrował jej kieszenie, gdy spała
I can' t figure it out, BadgerNie mogę tego rozgryźć, Badger.Wydajesz się mądry
It' s the Badger MilkTo borsucze mleko
I will not end here...... taken like an old badger in a trapNie zamierzam tu skończyć... jak stary borsuk w potrzasku
However, that obviously should not exempt the European Commission from its duty to continue badgering Member States about this and to maintain pressure on the national security services so that these services actually investigate whether the plants are going to be prepared for those risks, too.Nie powinno to jednak zwalniać Komisji Europejskiej z obowiązku ciągłego nakłaniania państw członkowskich i wywierania presji na służby bezpieczeństwa narodowego, by badały, czy elektrownie są przygotowane na tego typu ryzyko.
Oh!Well, those aren' t badgersTo nie Borsuki
What about Badger?A co z Badgerem?
So long, BadgerNa razie, Badger
You are going to give Badger Mayhew...... the best legal representation everI żadnych umów z WA!Rozumiesz?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5776 zdań frazy American Badger.Znalezione w 4,554 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.