Tłumaczenia na język polski:

  • Borsuk amerykański   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

American badger
borsuk amerykański

Przykładowe zdania z "American Badger", pamięć tłumaczeniowa

add example
en It' s just a badger game
pl Straszy cię tylko
en The badger-spread disease was first discovered on the day he was due to leave on a two-week holiday last June, and he has since lost 64 of his 82-strong herd.
pl Ta przenoszona przez borsuki choroba została wykryta po raz pierwszy w dniu, w którym miał on - w czerwcu ubiegłego roku - wyjechać na dwutygodniowy urlop, a od tego czasu stracił 64 zwierzęta ze stada liczącego 82 sztuk.
en AS Soon aS you Stop badgering me and you get back to your work... you' ‧ be happy to See that the phone recordS indicate that I did, in fact... try to caII Mr. Parker
pl Gdy tylko panowie przestaną mnie dręczyć i zajmą się pracą, szybko zauważą na billingach, że jednak próbowałem dodzwonić się do pana Parkera
en Badger, Meles meles!
pl Borsuk!Meles Meles!
en Nothing legally will give you all that... except Badger Milk
pl Nic nie da ci tego wszystkiego... z wyjątkiem Borsuczego mleka
en I want a big Badger yell
pl Chcemy Borsuka!
en Badger got busted
pl Złapali Badgera
en The Badger Milk girl
pl Dziewczyna borsuczego mleka
en Now, that' s good badger milk
pl Tak, to jest dobre borsucze mleko
en You badger me to forgive you in three days
pl No powiedz co chciałaś powiedzieć
en Badger' s cousin took it to his garage
pl Kuzyn Badgera wziął ją do swojego garażu
en Let' s see...I got an ardvork, a flamingo, four porcupines, two armadillos, three badgers
pl Mrówkojada, flaminga, cztery jeżozwierze, dwa pancerniki i trzy borsuki
en A badger can lift ‧ times its body weight
pl Borsuk potrafi udźwignąć ‧- krotność swojej wagi
en No, no, it ain’ t a badger
pl Nie, to nie żaden borsuk
en Badger, listen
pl Badger, posłuchaj
en Your cousin Badger, remember?
pl Dla twojego kuzyna Badgera, pamiętasz?
en Appears so, Badger
pl Na to wygląda, Badger
en Our potent supplement is made up of ‧ % real badger milk
pl Nasza potężna odżywka składa się z ‧ % borsuczego mleka
en I appreciate what you' re saying and all...... but with Combo gone and Badger laying low out in Cali
pl Doceniam to, co mówisz i w ogóle, ale z martwym Combo i Badgerem na granicy więzienia
en Badger, give me your reins
pl Badger, daj mi lejce
en For years, you' ve badgered me
pl Od lat, powtarzasz
en That is pure Badger Milk
pl To czyste Borsucze Mleko
en Preventative and eradication of tuberculosis in cattle by reducing the number of badgers infected with TB
pl Zapobieganie i wyeliminowanie gruźlicy bydła poprzez zmniejszenie liczby borsuków zarażonych gruźlicą
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5776 zdań frazy American Badger.Znalezione w 3,838 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.