Tłumaczenia na język polski:

  • Borsuk amerykański   

Przykładowe zdania z "American Badger", pamięć tłumaczeniowa

add example
en No, no, it ain’ t a badger
pl Nie, to nie żaden borsuk
en But Badger hasn' t kicked in his full amount
pl Badger nie oddał jeszcze całej swojej części
en You tried to badger me into loving you, or corner me by winning over my parents
pl Próbowałeś wiercić mi dziurę w brzuchu abym cię kochała, albo podejść mnie dzięki przychylności moich rodziców
en Foraging activity and diet composition of European badger (Meles meles) in the Mazurian Lakeland
pl Aktywność żerowania i skład pokarmu borsuka europejskiego (Meles meles) na Pojezierzu Mazurskim
en If you call now, you' il get... two cartons of Badger Milk for the price of one
pl Jeśli zadzwonisz w tej chwili, dostaniesz... dwa kartony borsuczego mleka za cenę jednego
en Preventative and eradication of tuberculosis in cattle by reducing the number of badgers infected with TB
pl Zapobieganie i wyeliminowanie gruźlicy bydła poprzez zmniejszenie liczby borsuków zarażonych gruźlicą
en The badger-spread disease was first discovered on the day he was due to leave on a two-week holiday last June, and he has since lost 64 of his 82-strong herd.
pl Ta przenoszona przez borsuki choroba została wykryta po raz pierwszy w dniu, w którym miał on - w czerwcu ubiegłego roku - wyjechać na dwutygodniowy urlop, a od tego czasu stracił 64 zwierzęta ze stada liczącego 82 sztuk.
en The Badger Milk girl
pl Dziewczyna borsuczego mleka
en Badger' s cousin took it to his garage
pl Kuzyn Badgera wziął ją do swojego garażu
en Appears so, Badger
pl Na to wygląda, Badger
en Nothing legally will give you all that... except Badger Milk
pl Nic nie da ci tego wszystkiego... z wyjątkiem Borsuczego mleka
en We are hanging out, Badger.You like Badger or Brandon?
pl Wolisz Badger czy Brandon?
en Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair
pl Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki takiej szczeciny lub sierści
en Now, that' s good badger milk
pl Tak, to jest dobre borsucze mleko
en A " badger " gets a fellow into bed with a girl...... then robs his pockets while they' re on the go
pl Borsuk, zaciągał bogatą dziewczynę do łóżka, po czym penetrował jej kieszenie, gdy spała
en I can' t figure it out, Badger
pl Nie mogę tego rozgryźć, Badger.Wydajesz się mądry
en It' s the Badger Milk
pl To borsucze mleko
en I will not end here...... taken like an old badger in a trap
pl Nie zamierzam tu skończyć... jak stary borsuk w potrzasku
en However, that obviously should not exempt the European Commission from its duty to continue badgering Member States about this and to maintain pressure on the national security services so that these services actually investigate whether the plants are going to be prepared for those risks, too.
pl Nie powinno to jednak zwalniać Komisji Europejskiej z obowiązku ciągłego nakłaniania państw członkowskich i wywierania presji na służby bezpieczeństwa narodowego, by badały, czy elektrownie są przygotowane na tego typu ryzyko.
en Oh!Well, those aren' t badgers
pl To nie Borsuki
en What about Badger?
pl A co z Badgerem?
en So long, Badger
pl Na razie, Badger
en You are going to give Badger Mayhew...... the best legal representation ever
pl I żadnych umów z WA!Rozumiesz?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5776 zdań frazy American Badger.Znalezione w 7,308 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.