Tłumaczenia na język polski:

  • Borsuk amerykański   

Przykładowe zdania z "American Badger", pamięć tłumaczeniowa

add example
en It' s the Badger Milk girl
pl To dziewczyna od Borsuczego Mleka
en A " badger " gets a fellow into bed with a girl...... then robs his pockets while they' re on the go
pl Borsuk, zaciągał bogatą dziewczynę do łóżka, po czym penetrował jej kieszenie, gdy spała
en Badger: Taxidea taxus
pl Borsuk: Taxidea taxus
en I can' t figure it out, Badger
pl Nie mogę tego rozgryźć, Badger.Wydajesz się mądry
en Can you tell me why they' re badgering me?
pl Powiedz mi, czego się oni mnie czepili?Teraz mogę
en Oh!Well, those aren' t badgers
pl To nie Borsuki
en Defence is badgering
pl Obrona dręczy świadka
en Copper, he’ s chasin ’ a badger
pl Cooper, on ściga borsuka
en It' s the Badger Milk
pl To borsucze mleko
en If I find you' ve been out with Badger again, I
pl Znowu byłeś gdzieś z Borsukiem?
en You badger me to forgive you in three days
pl No powiedz co chciałaś powiedzieć
en Cops bust Jimmy, Badger gets out, everybody' s happy...... and all it' s gonna cost you is ‧ thousand and one pound...... of your finest meth
pl za ‧ lat życia, co?
en The diversity of insects in the diet of badger (Meles meles) in Norway.
pl Zróżnicowanie owadów w pokarmie borsuka (Meles meles) w Norwegii.
en I appreciate what you' re saying and all...... but with Combo gone and Badger laying low out in Cali
pl Doceniam to, co mówisz i w ogóle, ale z martwym Combo i Badgerem na granicy więzienia
en Badger' s cousin took it to his garage
pl Kuzyn Badgera wziął ją do swojego garażu
en Badger, give me your reins
pl Badger, daj mi lejce
en No, no, it ain’ t a badger
pl Nie, to nie żaden borsuk
en If you call now, you' il get... two cartons of Badger Milk for the price of one
pl Jeśli zadzwonisz w tej chwili, dostaniesz... dwa kartony borsuczego mleka za cenę jednego
en So long, Badger
pl Na razie, Badger
en I want a big Badger yell
pl Chcemy Borsuka!
en You tried to badger me into loving you, or corner me by winning over my parents
pl Próbowałeś wiercić mi dziurę w brzuchu abym cię kochała, albo podejść mnie dzięki przychylności moich rodziców
en Look, I already called Badger, all right?
pl Dzwoniłem już do Badgera, dobra?
en Your cousin Badger, remember?
pl Dla twojego kuzyna Badgera, pamiętasz?
en But Badger hasn' t kicked in his full amount
pl Badger nie oddał jeszcze całej swojej części
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5776 zdań frazy American Badger.Znalezione w 6,329 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.