Tłumaczenia na język polski:

  • opryskiwacz   
  • strzykawka   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (4)

Spritze; opryskiwacz; szpryca; zastrzyk; sikawka; strzykawka
spritzentryskać; skrapiać; spryskać; sikać; natryskiwać; bluzgać; spryskiwać; wstrzykiwać; zbryzgać; opryskać; zastrzykiwać; chlustać; opryskiwać; bryzgać; opryskiwanie; strzykać; kropić; rozpylanie; pryskać
Spritzenoprysk; śmigus; tryśnięcie
Spritzerbryzg

Przykładowe zdania z "spritze", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kaltes Insulin zu spritzen ist schmerzhafterWstrzykiwanie zimnej insuliny jest bardziej bolesne
Aufgrund des besonderen Charakters von NeuroBloc müssen benutzte Durchstechflaschen, Kanülen und Spritzen als medizinisches Gefahrengut entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werdenW związku ze specyficznymi właściwościami produktu NeuroBloc zużyte fiolki, igły i strzykawki należy usuwać jak medyczne odpady zakaźne zgodnie z lokalnymi przepisami
Die Spritzen enthalten ‧ ml (‧ I.E.) LösungStrzykawki zawierają ‧, ‧ ml (‧ j. m.) roztworu
Wegen der Viskosität des rekonstituierten Produkts muss auf das KOMPLETTE AUFZIEHEN DES PRODUKTS aus der Durchstechflasche geachtet werden, bevor Luft oder überschüssige Lösung aus der Spritze gedrückt wird um ‧ ml zu erhaltenZe względu na lepkość odtworzonego produktu, należy dołożyć starań, by POBRAĆ Z FIOLKI CAŁY PRODUKT, a następnie usunąć nadmiar powietrza lub roztworu ze strzykawki, aby uzyskać dawkę ‧, ‧ ml
Sollten Luft-blasen vorhanden sein, halten Sie die Spritze aufrecht und klopfen Sie solange auf die Seite der Spritze, bis die Luftblasen an die Oberfläche steigenJeśli w strzykawce są pęcherzyki powietrza, należy, trzymając strzykawkę pionowo igłą do góry opukać jej ścianki tak, aby pęcherzyki przemieściły się do jej górnej części
Wenn ‧ ml Lösung entnommen werden, bleibt ‧ mg Olanzapin in der Durchstechflasche und Spritze, so dass ‧ mg Olanzapin gegeben werden könnenPo pobraniu ‧, ‧ ml roztworu, ‧ mg olanzapiny pozostaje w fiolce i strzykawce, co pozwala na podanie ‧ mg olanzapiny
Es wurde während der Verabreichung von BeneFIX über Agglutination von roten Blutkörperchen im Schlauchsystem oder der Spritze berichtetIstnieją doniesienia o aglutynacji krwinek czerwonych w zestawach do infuzji/strzykawkach, w których znajdował się preparat BeneFIX
Der Raptiva-Injektionslösung dürfen keine anderen Arzneimittel zugesetzt werden, und Raptiva darf nicht mit anderen Lösungsmitteln aufgelöst werden. Drehen Sie die Durchstechflasche zusammen mit der noch daran befestigten Spritze umNie wolno dodawać żadnych innych leków do roztworu zawierającego lek Raptiva i nie wolno sporządzać roztworu leku Raptiva z innymi rozpuszczalnikami. • Obrócić fiolkę do góry dnem bez wyjmowania z niej strzykawki
Durchstech-flasche + ‧ Spritze + ‧ Alkoholtupferfiolka + ‧ strzykawka z igłą + ‧ gaziki nasączone alkoholem
Geben Sie daher das Arzneimittel mit der Spritze auf einen Teil des FuttersDlatego też należy umieścić produkt za pomocą strzykawki na porcji karmy
Mit einer Spritze wird die entsprechende VISTIDE-Dosis unter aseptischen Bedingungen von der Durchstechflasche in ein Infusionsbehältnis mit ‧ ml ‧%iger physiologischer Kochsalzlösung überführt und gründlich gemischtZa pomocą strzykawki, w sposób jałowy, należy przenieść odpowiednią dawkę preparatu VISTIDE z fiolki do worka zawierającego ‧ ml ‧, ‧ % (fizjologicznego) roztworu chlorku sodu, a następnie dokładnie wymieszać
Wenn wir eine Formaldehyd- Lösung in meine Venen spritzen, wird das meine neuralen Verbindungen lahmlegen und mein Hirn einfrierenJeśli wstrzykniemy roztwór formaldehydu do moich żył, zamrozi moje połączenia nerwowe i zamrozi mój mózg
Wenn Ihnen geraten wurde, MIRCERA unter die Haut zu spritzen, dann wenden Sie Ihre Dosis bitte wie im Folgenden beschrieben anJeśli lekarz zalecił wstrzykiwanie leku MIRCERA podskórnie, dawkę leku należy podawać zgodnie z poniższą instrukcją
Injizieren Sie nun in der gleichen Art und Weise Luft in die Humalog-Flasche, aber ziehen Sie die Spritze nicht herausNastępnie wstrzyknąć powietrze do fiolki z lekiem Humalog w ten sam sposób, nie wyjmując jednak igły
Entsorgen Sie die Spritze in einem verschließbaren, durchstechsicheren Behälter, wie es Ihnen von Ihrem Pflegefachpersonal erklärt wurdeStrzykawkę należy wyrzucić do zamykanego, odpornego na przekłucia pojemnika zgodnie z instrukcją pracownika służby zdrowia
Verwenden Sie jede Spritze nur für eine InjektionKażdej strzykawki używać tylko do jednego wstrzyknięcia
Die Spritzen sind mit Graduierungsringen versehen und das Füllvolumen wird durch ein aufgeklebtes Etikett angezeigt, so dass, falls nötig, die Abmessung von Teilmengen möglich istStrzykawki mają wytłoczone pierścienie skalujące, a pojemność napełnienia jest wskazywana naklejaną etykietą umożliwiającą częściowe użycie w razie potrzeby
Durchstechflasche mit Bioset-Aufsatz ‧ Fertig-spritze + ‧ Nadelnfiolka z Biosetem + ‧ ampułko-strzykawka + ‧ igły
Eine auf eine Spritze aufgesteckte Kanüle ist in der Mitte des Gummistopfens in die Durchstechflasche einzustechen und es sind ‧ ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung aufzuziehenWsunąć igłę strzykawki do fiolki przez środkową część gumowego korka i pobrać ‧ ml koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji
Die Querverteilung und Vertikalverteilung (beim Anwenden auf Raumkulturen) der Spritz- oder Sprühbrühe im Zielbereich müssen gegebenenfalls gleichmäßig seinRozkład cieczy roboczej na powierzchni docelowej poziomy i pionowy (w przypadku stosowania w uprawach pionowych) musi być równomierny
Berühren Sie weder die Innenseite der Kappe noch die Spitze der SpritzeNie dotykać wnętrza nasadki, ani końcówki strzykawki
Wenn die Spritze leer ist, ziehen Sie die Nadel schnell aus der Haut, wobei Sie sorgfältig darauf achten, den gleichen Winkel beizubehalten wie beim EinstechenKiedy strzykawka będzie pusta, szybko wyciągnąć igłę ze skóry, uważając aby zachować ten sam kąt co przy wprowadzaniu
Möglicherweise entscheidet Ihr Arzt, dass es zweckmäßiger für Sie ist, wenn Sie sich Kineret selbst spritzenLekarz prowadzący może zadecydować, że korzystniejsze będzie samodzielne wstrzykiwanie leku Kineret
Die Spritze in der Faltschachtel aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützenPrzechowywać strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1249 zdań frazy spritze.Znalezione w 1,337 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.