Tłumaczenia na język polski:

  • opryskiwacz   
  • strzykawka   
  • zastrzyk   

Did you mean: Spritze

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (4)

Spritze
; opryskiwacz; szpryca; zastrzyk; sikawka; strzykawka
spritzen
tryskać; skrapiać; spryskać; sikać; natryskiwać; bluzgać; spryskiwać; wstrzykiwać; zbryzgać; opryskać; zastrzykiwać; chlustać; opryskiwać; bryzgać; opryskiwanie; strzykać; kropić; rozpylanie; pryskać; lać się; wstrzyknąć; pluskanie; plusk; pluskać
Spritzen
oprysk; śmigus; tryśnięcie; opryskiwanie; opryskiwanie elektrostatyczne; rozpylanie; zamgławianie; plusk; wstrzyknięcie

Przykładowe zdania z "spritze", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Nach der Rekonstitution (Auflösung) sind ‧ Mikrogramm entsprechend ‧ I.E. entnehmbar, da etwas Choriogonadotropin alfa in der Durchstechflasche, in der Spritze und in der Nadel zurückbleiben wird
pl Po sporządzeniu roztworu podawane jest ‧ mikrogramów substancji czynnej, co odpowiada ‧ j. m., ponieważ część choriogonadotropiny alfa zostaje w fiolce, strzykawce i w igle
de Die Spritzen enthalten ‧ ml (‧ I.E.) Lösung
pl Strzykawki zawierają ‧, ‧ ml (‧ j. m.) roztworu
de Die verwendeten Spritzen sollten klein genug sein, um das Aufziehen der verordneten Dosis mit angemessener Genauigkeit zu ermöglichen
pl Należy używać strzykawek o wystarczająco małej pojemności tak, aby z dostateczną dokładnością nabrać z fiolki zleconą dawkę
de Die rekonstituierte Lösung durch langsames Zurückziehen des Kolbens in die Spritze aufziehen (Abb.e
pl Wprowadzić przygotowany roztwór do strzykawki przez powolne odciąganie tłoka (Rys. e
de Schritt ‧-Entfernen der Spritze Ziehen Sie die Spritze rasch heraus und drücken Sie einen Desinfektionstupfer auf die Injektionsstelle
pl Krok ‧ – usunięcie strzykawki Po wykonaniu wstrzyknięcia strzykawkę należy szybko wyciągnąć, a miejsce wstrzyknięcia ucisnąć gazikiem nasączonym substancją odkażającą
de Wenn OptiClik ausfällt, können Sie das Insulin zur Injektion auch aus der Patrone in eine Spritze auf-ziehen
pl W przypadku wadliwego działania wstrzykiwacza OptiClik należy pobrać insulinę z wkładu do strzykawki
de Das Arzneimittel wird durch langsame intravenöse Injektion (Spritze in eine Vene) über eine Minute verabreicht
pl Preparat należy podawać powoli, przez wstrzyknięcie dożylne, w ciągu jednej minuty
de Die Spritze passt auf den Tropfeinsatz der Flasche und besitzt eine Skala nach kg Körpergewicht, welche der Erhaltungsdosis entspricht
pl Konus strzykawki dopasowany jest do kroplomierza butelki a strzykawka jest wyskalowana w kg masy ciała odpowiadającej dawce podtrzymującej
de ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG UMKARTON FÜR VERBLISTERTE SPRITZE
pl INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
de Hinweise für die Handhabung Die Durchstechflasche muss zusammen mit einer passenden Spritze (markiert für ‧ Einheiten) ver-wendet werden
pl Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości Fiolka jest przeznaczona do stosowania z odpowiednią strzykawką (oznaczoną ‧ j
de Nach der Rekonstitution werden für die Verabreichung von ‧ Mikrogramm Betaferon aus der Durchstechflasche ‧ ml in die Spritze aufgezogen
pl Po przygotowaniu roztworu należy pobrać ‧, ‧ ml roztworu z fiolki do strzykawki w celu podania ‧ mikrogramów produktu Betaferon
de Ist die Lösung kalt, so wärmen Sie die Spritze zwischen Ihren Handflächen an
pl Jeśli roztwór jest zimny, ogrzać strzykawkę w dłoniach
de Entfernen Sie die Nadelschutzkappe, ohne die Nadel zu berühren und behalten Sie die Spritze mit der Nadel in Ihrer Hand. Stechen Sie die Nadel durch den Gummistopfen in die Durchstechflasche
pl Zdjąć osłonkę igły bez dotykania igły i trzymać strzykawkę z igłą w ręku. ● Wprowadzić długą igłę przez gumową zatyczkę do fiolki z lekiem. ●
de Dynastat und Opioide sollten nicht zusammen in derselben Spritze gegeben werden
pl Nie należy podawać produktu Dynastat w jednej strzykawce z opioidami
de Mit der anderen Hand halten Sie die Spritze wie einen Bleistift
pl Drugą ręką trzymać strzykawkę tak, jak się chwyta ołówek
de Die Querverteilung und Vertikalverteilung (beim Anwenden auf Raumkulturen) der Spritz- oder Sprühflüssigkeit im Zielbereich müssen gegebenenfalls gleichmäßig sein
pl Rozkład cieczy roboczej na powierzchni docelowej poziomy i pionowy (w przypadku stosowania w uprawach pionowych) musi być równomierny
de Packungen mit ‧ oder ‧ Spritzen
pl Opakowanie zawiera ‧ lub ‧ strzykawek
de Wenn keine weitere Dosis erforderlich ist, entfernen Sie das Venenpunktionsbesteck zusammen mit der Spritze
pl Jeśli kolejna dawka nie jest przewidziana, usunąć zestaw do wkłucia dożylnego i strzykawkę
de Kontrollieren Sie noch einmal, um sicher zu stellen, dass die richtige Filgrastim ratiopharm-Dosis in der Spritze ist
pl Należy ponownie upewnić się, że w strzykawce znajduje się prawidłowa dawka leku Filgrastim ratiopharm
de Sollten Luftblasen vorhanden sein, halten Sie die Spritze aufrecht und klopfen Sie solange an die Seite der Spritze, bis die Luftblasen an die Oberfläche steigen
pl Jeśli w strzykawce są pęcherzyki powietrza, należy, trzymając strzykawkę pionowo igłą do góry opukać jej ścianki tak, aby pęcherzyki przemieściły się do jej górnej części
de Nehmen Sie die Plastikschale aus der Packung, ziehen Sie das Papier ab und entnehmen Sie die Spritze
pl Z pudełka należy wyjąć plastikową tackę, zdjąć papierową nakrywkę i wyjąć strzykawkę
de eine sterile Spritze (z.B. eine ‧ ml LUER-Spritze
pl • jedna jałowa strzykawka (np. strzykawka LUER o pojemności ‧ ml
de Außerdem ist es wichtig, dass Sie die Spritze in einem durchstichsicheren Behältnis entsorgen
pl Po wykonaniu wstrzyknięcia strzykawkę należy umieścić w szczelnym pojemniku odpornym na uszkodzenia
de GONAL-f ‧ I.E./‧ ml (‧ Mikrogramm/‧ ml) darf nicht mit anderen Arzneimitteln in derselben Spritze verabreicht werden
pl GONAL-f ‧ j. m./‧, ‧ ml (‧ mikrogramów/‧, ‧ ml) nie może być mieszany z innymi lekami w jednym wstrzyknięciu
de Obwohl die gleichzeitige Gabe von Twinrix Erwachsene und anderen Impfstoffen nicht spezifisch untersucht wurde, sind keine Interaktionen zu erwarten, sofern verschiedene Spritzen und Injektionsstellen verwendet werden
pl Chociaż nie prowadzono specjalnych badań dotyczących jednoczesnego podawania szczepionki Twinrix Adult z innymi szczepionkami, to można zakładać, że nie dojdzie do interakcji, jeżeli będą stosowane różne strzykawki i wstrzyknięcia będą wykonywane w inne miejsca ciała
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1249 zdań frazy spritze.Znalezione w 0,81 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.