wymowa: IPA: /mɛː/

Tłumaczenia na język polski:

  • beczeć   
    (Verb  )
  • bee   
    (Verb  )
  • me   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (7)

den Rasen mähen
kosić trawnik
maehen
koszenie
mah-jongg
madżong
Mah-Jongg
Madżong
mähen
bee; wykosić; zżąć; żąć; skosić; zżynać; koszenie; kosić; beczeć
Mäher
żniwiarz; kosiarz

Przykładowe zdania z "mäh", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Im Anschluss an die Aussetzung von Hexavac aufgrund der verringerten Immunogenität der HepB-Komponente im Impfstoff wurde der MAH (Sanofi Pasteur Merck Sharp & Dohme) im September ‧ aufgefordert, weitere Daten und eine Klärung des immunologischen Langzeitgedächtnisses und-schutzes vor Hepatitis B-Virusinfektionen durch HBVAXPRO und PROCOMVAX sowie Zeitpläne für die Verfügbarkeit weiterer Daten vorzulegen
pl Po zawieszeniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla szczepionki Hexavac z powodu zmniejszonej immunogenności składnika HepB szczepionki, podmiot odpowiedzialny (Sanofi Pasteur MSD) został poproszony o dostarczenie dalszych danych wraz z wyjaśnieniem dotyczącym długoterminowej pamięci immunologicznej i ochrony przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B wywoływanych przez podanie szczepionek HBVAXPRO i PROCOMVAX oraz harmonogramu dostępności dalszych danych z badań klinicznych
de Beschreibung Der MAH verpflichtet sich, den CHMP nach Abschluss der MEDAL-und EDGE ‧ Studien zur kardiovaskulären und gastrointestinalen Sicherheit über die Ergebnisse dieser Studien zu informieren, und wird gegebenenfalls notwendige aktualisierte Informationen vorlegen
pl Opis Podmiot odpowiedzialny zobowiązuje się poinformować CHMP o wyniku badań MEDAL i EDGE ‧ nad bezpieczeństwem sercowo-naczyniowym i żołądkowo-jelitowym po ich zakończeniu a w razie konieczności dostarczyć niezbędnych aktualizacji
de Der MAH führte schließlich an, dass die verwendete fluorimetrische Methode in der Lage sei, Rückstände von Amoxicillin-Abbauprodukten nachzuweisen, und somit die berichteten Konzentrationen eventuell überschätzt worden seien
pl Podmiot odpowiedzialny argumentował wreszcie, że zastosowana metoda fluorymetryczna pozwalała na wykrycie pozostałości produktów rozkładu amoksycyliny, tak więc odnotowane stężenia mogły zostać zawyżone
de Verwendung von Vogel-Aufschreckvorrichtungen beim Mähen von Grasflächen, ‧,‧ EUR/m‧ dafür bereitgestellte Fläche
pl Stosowanie wypłaszaczy przy koszeniu łąk, ‧,‧ EUR/m‧ terenu udostępnionego na potrzeby projektu
de Der CHMP nahm die Vorschläge des MAH zur Kenntnis, von denen einige bereits in einigen Ländern umgesetzt worden waren, um die Risiken zu mindern
pl CHMP zapoznał się z propozycjami podmiotu odpowiedzialnego, z których niektóre zostały już wprowadzone w kilku krajach, w ramach próby ograniczenia tych zagrożeń, takimi jak
de Betrifft: Abschlachten von durch die Habitat- und die Vogelschutz-Richtlinie geschützten Jungvögeln durch ein zu frühes Mähen im niederländischen Gebiet Zeeuws-Vlaanderen
pl Dotyczy: zabijania młodych ptaków, chronionych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej, wskutek zbyt wczesnego koszenia traw w niderlandzkim regionie Zeeuws-Vlaanderen (Zelandii-Flandrii
de Der Inhaber der Herstellungserlaubnis (MAH) muss jährliche Aktualisierungen über die Aufnahme von Patienten in das PRIME-Register zum Zeitpunkt des jährlichen Bewertungsberichts und auch bei der Zwischenanalyse abgeben
pl Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu powinien co roku przekazywać uaktualnienia dotyczące kwalifikacji pacjentów do rejestru PRIME w chwili dokonywania corocznej ponownej oceny oraz analiz roboczych
de Sie mähen also hier, Herr Tod?
pl A więc zbiera pan żniwo w okolicy?
de Die Mitgliedsstaaten müssen mit dem Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen (MAH) die Einzelheiten der Implementierung einer Überwachungsstudie nach Markteinführung in jedem einzelnen Mitgliedsstaat vereinbaren und gewährleisten, dass die Einrichtung dieser Studie vor dem Inverkehrbringen des Arzneimittels abgeschlossen ist
pl Państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodnią z podmiotem odpowiedzialnym szczegóły programu monitorowania po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu w każdym państwie członkowskim i upewnią się, że program został wdrożony przed wprowadzeniem produktu leczniczego do obrotu
de Festlegung der Wartezeit nach Berücksichtigung aller verfügbaren Rückstandsstudien für Schweine und Rinder Nach Vorlage der neuen Rückstandsstudie für Rinder schlug der MAH auf der Grundlage der statistischen Methode eine Wartezeit von ‧ Tagen vor
pl Określenie okresów karencji po rozpatrzeniu wszystkich dostępnych badań pozostałości z udziałem trzody chlewnej i bydła Wraz z przedstawieniem nowego badania pozostałości z udziałem bydła podmiot odpowiedzialny zaproponował okres karencji wynoszący ‧ dni na podstawie metody statystycznej
de Der Zulassungsinhaber (MAH) hat zu gewährleisten, dass bei der Einführung alle Ärzte, von denen erwartet wird, dass sie NovoSeven verordnen/verwenden, ein Informationskit mit folgendem Inhalt erhalten: Arzt-Informationsset Patienten-Informationsset
pl Podmiot odpowiedzialny zapewni, że z chwilą wprowadzenia produktu do obrotu, wszyscy lekarze, którzy mogą przepisywać/stosować NovoSeven będą w posiadaniu Pakietu Szkoleniowego obejmującego: • Pakiet informacji dla lekarzy • Pakiet informacji dla pacjentów
de Wenn ärztlicherseits der Verdacht auf eine IgE-vermittelte Reaktion besteht, besteht laut Prüfprotokoll die Anweisung, den IgE-Antikörpernachweis vom Inhaber der Zulassung (MAH) einzufordern
pl W przypadku podejrzewania przez lekarza reakcji, w których pośredniczy IgE, lekarz został powiadomiony w protokole o konieczności zlecenia przeprowadzenia badania obecności IgE przez podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
de Der MAH muss während der ersten zwei Jahre alle ‧ Monate einen PSUR vorlegen
pl Podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do złożenia PSUR w ‧ miesięcznych odstępach przez pierwsze dwa lata
de Der MAH muss den finalen Studienbericht dem CHMP vorlegen und die Notwendigkeit des Einreichens von Änderungen der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels für signifikante Ergebnisse aus dieser Studie überdenken
pl Po finalizacji badania klinicznego podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany przedłożyć do CHMP raport końcowy z badania oraz rozważyć konieczność przedłożenia zmian do SmPC wynikających z różnych istotnych przyczyn wyłaniających się w trakcie badania
de Zu den schnurlosen Elektrowerkzeugen zählen Geräte, die von Verbrauchern oder gewerblich zum Drehen, Fräsen, Schleifen, Zerkleinern, Sägen, Schneiden, Abscheren, Bohren, Lochen, Stanzen, Hämmern, Nieten, Schrauben, Polieren oder zu einer ähnlichen Bearbeitung von Holz, Metall und sonstigen Werkstoffen sowie zum Mähen, zum Schneiden und zu anderen Gartenarbeiten verwendet werden
pl Przykładami elektronarzędzi bezprzewodowych są narzędzia używane przez konsumentów oraz zawodowo do toczenia, frezowania, szlifowania, rozdrabniania, piłowania, cięcia, ścinania, wiercenia, przebijania otworów, wykrawania, uderzania młotkiem, nitowania, śrubowania, polerowania lub podobnej obróbki drewna, metalu i innych materiałów, jak również do koszenia, cięcia i innych prac ogrodowych
de ist beunruhigt über die Aussage des kanadischen Staatsbürgers Maher Arar gegenüber dem Nichtständigen Ausschuss, der von den US-Behörden festgenommen, von der CIA über einen europäischen Flughafen überführt und zwölf Monate in Syrien inhaftiert wurde, wo er Folterungen ausgesetzt war; nimmt gleichzeitig Kenntnis von der Erklärung von John Bellinger, Rechtsberater der USA, der während des Aufenthalts der Delegation des Nichtständigen Ausschusses in den USA mitteilte, der Fall Arar werde gemäß den Einwanderungs- und Zollvorschriften der USA behandelt und habe nichts mit den angeblichen Überstellungen zu tun
pl jest zaniepokojony złożonym przed komisją tymczasową zeznaniem obywatela Kanady Mahera Arara, który został aresztowany przez władze USA, przewieziony przez CIA z wykorzystaniem europejskiego portu lotniczego i zatrzymany na dwanaście miesięcy w Syrii, gdzie był poddawany torturom; jednocześnie odnotowuje oświadczenie doradcy prawnego USA Johna Bellingera, który w trakcie wizyty delegacji tymczasowej komisji w USA stwierdził, że do sprawy Arara zastosowanie miało amerykańskie prawo imigracyjne i celne i że nie ma ona nic wspólnego z rzekomymi przypadkami wydawania podejrzanych
de Selbstfahrende, schleppergezogene oder an den Schlepper auf-oder angebaute Maschinen für die Ernte (Mähen und Dreschen) von Getreide einschließlich Reis und Körnermais, reifen Hülsenfrüchten und Ölsaaten, Grassamen usw
pl Maszyny samobieżne, ciągnięte przez ciągniki lub zawieszane na ciągnikach, do prac żniwnych i młócenia zbóż (włącznie z ryżem i ziarnem kukurydzy), roślin strączkowych i roślin oleistych, nasion roślin strączkowych i traw itp
de Der MAH entwickelte ein verbessertes Herstellungsverfahren zur Erhöhung der Immunogenität
pl PO wypracował ulepszony proces wytwarzania produktu, aby zwiększyć jego immunogenność
de Während der mündlichen Erläuterungen zu den neuen vorgelegten Daten vor dem Ausschuss stimmte der MAH jedoch zu, dass sich auf der Grundlage der verfügbaren Daten keine Wartezeiten für Rinder festlegen lassen
pl Przedstawiając Komitetowi wyjaśnienia ustne dotyczące nowych przedstawionych danych, podmiot odpowiedzialny zgodził się jednak z tym, że okresów karencji dla bydła nie można ustalić na podstawie dostępnych danych
de bedauert zutiefst, dass das italienische Hoheitsgebiet von der CIA dazu benutzt wurde, Zwischenlandungen während des Fluges durchzuführen, mit dem die außerordentliche Überstellung von Maher Arar erfolgte, der vor dem nichtständigen Ausschuss ausgesagt hat, und zwar von den Vereinigten Staaten über Rom nach Syrien
pl głęboko ubolewa nad faktem, że terytorium Włoch zostało przez CIA wykorzystane do dokonania międzylądowania podczas lotu z USA przez Rzym do Syrii, wykorzystanego do wydania w trybie nadzwyczajnym Mahera Arara, który złożył zeznania przed komisją tymczasową
de Nach Vorlage der neuen Rückstandsstudien für Schweine schlug der MAH auf der Grundlage der beiden vorgelegten Studien eine Wartezeit von ‧ Tagen vor
pl Wraz z przedstawieniem nowych badań pozostałości z udziałem trzody chlewnej podmiot odpowiedzialny zaproponował okres karencji wynoszący ‧ dni na podstawie dwóch przedstawionych badań
de Ich verkaufe das Gras, und du mähst es
pl Ja będę sprzedawał trawkę, ty będziesz ją porcjował
de Der CHMP einigte sich mit dem MAH auf überarbeitete Produktinformationen für sämtliche Packungsgrößen von PROCOMVAX, in denen sich die während des Verfahrens unterbreiteten Empfehlungen und Vorschläge wiederfinden
pl Ponadto, CHMP uzgodnił z PO przeprowadzenie przeglądu ulotek informacyjnych dla wszystkich postaci produktu PROCOMVAX i uzupełnienia ich o informacje i sugestie wysunięte w czasie procedury
de Darüber hinaus berücksichtigte er auch die Zusagen des MAH als Reaktion auf die Forderungen des CHMP, die Leistung von PROCOMVAX von jetzt an in einer breit angelegten Reihe angemessener klinischer Versuche, die alle Alters-und Risikogruppen umfassen, sorgfältig zu kontrollieren
pl CHMP wziął także pod uwagę zobowiązania podjęte przez PO w odpowiedzi na żądanie CHMP dotyczące szczegółowej kontroli skuteczności szczepionki PROCOMVAX, od chwili obecnej w różnych specjalnie dostosowanych badaniach klinicznych z wykorzystaniem pacjentów wszystkich kategorii wiekowych i ryzyka
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 84 zdań frazy mäh.Znalezione w 0,498 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.