wymowa: IPA: /mɛː/

Tłumaczenia na język polski:

  • beczeć   
    (Verb  )
  • bee   
    (Verb  )
  • me   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (7)

den Rasen mähen
kosić trawnik
maehen
koszenie
mah-jongg
madżong
Mah-Jongg
Madżong
mähen
bee; wykosić; zżąć; żąć; skosić; zżynać; koszenie; kosić; beczeć
Mäher
żniwiarz; kosiarz

Przykładowe zdania z "mäh", pamięć tłumaczeniowa

add example
de nimmt ‧ Zwischenlandungen von im Auftrag der CIA operierenden Flugzeugen auf britischen Flughäfen zur Kenntnis und bekundet seine ernsthafte Besorgnis über den Zweck dieser Flüge, die aus Ländern kamen oder für Länder bestimmt waren, die mit außerordentlichen Überstellungen und der Verbringung von Inhaftierten in Verbindung stehen; bedauert die auf britischen Flughäfen durchgeführten Zwischenlandungen von Flugzeugen, bei denen sich herausgestellt hat, dass sie bei anderen Gelegenheiten von der CIA für die außerordentliche Überstellung von Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed, Abu Omar und Maher Arar und die Ausweisung von Ahmed Agiza und Mohammed El-Zari eingesetzt worden waren
pl odnotowuje kwestię ‧ międzylądowań dokonanych na brytyjskich lotniskach przez samoloty obsługiwane przez CIA, oraz wyraża poważne zaniepokojenie celem tych lotów, które pochodziły z krajów powiązanych z łańcuchem wydania w trybie nadzwyczajnym i transportem zatrzymanych lub też zmierzały do tych krajów; ubolewa nad faktem międzylądowań na brytyjskich lotniskach samolotów, które jak wykazano, przy innych okazjach były przez CIA wykorzystywane do wydania w trybie nadzwyczajnym Bishera Al-Rawiego, Jamila El-Banny, Abou Elkassima Britela, Khaleda El-Masriego, Binyama Mohammeda, Abu Omara i Mahera Arara oraz do wydalenia Ahmeda Agizy i Mohammeda El-Zariego
de Der Zulassungsinhaber (Marketing Authorisation Holder, MAH) muss sicherstellen, dass bei Markteinführung alle Ärzte, von den angenommen wird, dass sie BeneFIX verordnen/anwenden, ein Paket zur Fortbildung erhalten, das Folgendes enthält: Unterlagen zur Information des Arztes Unterlagen zur Information des Patienten
pl Podmiot odpowiedzialny (MAH) powinien zapewnić, aby w momencie wprowadzenia produktu leczniczego na rynek wszyscy lekarze, którzy mogą przepisywać/stosować lek BeneFIX, otrzymali pakiet edukacyjny, zawierający: • pakiet informacyjny dla lekarza; • pakiet informacyjny dla pacjenta
de Zusätzlich zu den aus den klinischen Versuchen der letzten ‧ Jahre mit den HBVAXPRO-und PROCOMVAX-Daten stammenden Immunogenitätsdaten wird die ausreichende Leistung dieser Impfstoffe durch die Ergebnisse einer Überwachung von Hepatitis B-Fällen in den Vereinigten Staaten und Neuseeland sowie durch eine Analyse des Trends der Fälle von Impfversagen, die in der Sicherheitsdatenbank des MAH erfasst sind, untermauert
pl Poza danymi dotyczącymi imunogenności szczepionek HBVAXPRO i PROCOMVAX uzyskanych z badań klinicznych z ostatnich ‧ lat, możliwą do zaakceptowania skuteczność tych produktów potwierdzają także wyniki badań nadzorujących ilość przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu B w Stanach Zjednoczonych i Nowej Zelandii oraz analiza trendu częstości przypadków WZW B spowodowanych przez nieskuteczność szczepionek, zgłaszanych do bazy danych bezpieczeństwa produktu PO
de Der Inhaber der Zulassung (Marketing Authorisation Holder, MAH) soll sicherstellen, dass bei Markteinführung alle Angehörigen der Gesundheitsberufe, von denen angenommen wird, dass sie ReFacto AF verordnen/anwenden, dass alle Labore, von denen angenommen wird, dass sie Patienten, die ReFacto AF erhalten, überwachen und dass alle Patientenverbände Hämophiler in der EU ein Paket zur Fortbildung erhalten
pl Podmiot odpowiedzialny (ang.MAH) musi zapewnić, że w chwili rozpoczęcia wprowadzania do obrotu produktu ReFacto AF, wszyscy pracownicy ochrony zdrowia, którzy mogą przepisywać lub stosować produkt ReFacto, wszystkie laboratoria mogące prowadzić badania monitorujące pacjentów stosujących ReFacto AF oraz wszystkie organizacje w Unii Europejskiej zrzeszające chorych na hemofilię otrzymają zestaw materiałów edukacyjnych
de als ganze Zahl, wenn die Kapazität in mAh ausgedrückt ist, ausgenommen bei sekundären (wiederaufladbaren) Gerätebatterien und-akkumulatoren, die zur Verwendung in Elektrowerkzeugen bestimmt sind
pl wyrażona w liczbach całkowitych, w przypadku gdy pojemność podaje się w mAh, z wyjątkiem baterii i akumulatorów przenośnych wtórnych (ładowalnych) przeznaczonych do stosowania w elektronarzędziach
de Selbstfahrende, schleppergezogene oder an den Schlepper auf-oder angebaute Maschinen für die Ernte (Mähen und Dreschen) von Getreide einschließlich Reis und Körnermais, reifen Hülsenfrüchten und Ölsaaten, Grassamen usw
pl Maszyny samobieżne, ciągnięte przez ciągniki lub zawieszane na ciągnikach, do prac żniwnych i młócenia zbóż (włącznie z ryżem i ziarnem kukurydzy), roślin strączkowych i roślin oleistych, nasion roślin strączkowych i traw itp
de Der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen (MAH) muss sicherstellen, dass bei der Markteinführung allen Ärzten, die RoActemra voraussichtlich verschreiben/anwenden werden, Trainingsmaterial, das die folgenden Komponenten enthält, zur Verfügung gestellt wird
pl Podmiot Odpowiedzialny (MAH) musi zapewnić, że w momencie wprowadzenia leku do lecznictwa, wykwalifikowany personel medyczny uprawniony do przepisywania/podawania produktu RoActemra otrzyma materiały edukacyjne zawierające elementy wymienione poniżej
de Der MAH entwickelte ein verbessertes Herstellungsverfahren zur Erhöhung der Immunogenität
pl PO wypracował ulepszony proces wytwarzania produktu, aby zwiększyć jego immunogenność
de Festlegung der Wartezeit nach Berücksichtigung aller verfügbaren Rückstandsstudien für Schweine und Rinder Nach Vorlage der neuen Rückstandsstudie für Rinder schlug der MAH auf der Grundlage der statistischen Methode eine Wartezeit von ‧ Tagen vor
pl Określenie okresów karencji po rozpatrzeniu wszystkich dostępnych badań pozostałości z udziałem trzody chlewnej i bydła Wraz z przedstawieniem nowego badania pozostałości z udziałem bydła podmiot odpowiedzialny zaproponował okres karencji wynoszący ‧ dni na podstawie metody statystycznej
de Im Falle einer vorzeitigen Entfernung (einschließlich Schwangerschaft) wird im Rahmen des AMP das Körpergewicht zum Zeitpunkt der Entfernung erfragt. Aktualisierung der Blutungsangaben in Abschnitt ‧ der SPC und in der Packungsbeilage wie im Entwurf des MAH vorgeschlagen
pl  W przypadkach wczesnego usuwania implantu (także z powodu ciąży) będzie dokonana ocena masy ciała w czasie usunięcia w AMP.  Uaktualnianie informacji dotyczących występowania krwawienia zamieszczonych w punkcie ‧. ‧ ChPL i ulotce informacyjnej zgodnie z propozycją oznakowania przestawioną przez podmiot odpowiedzialny
de Indischer_Ozean/Mahe
pl Ocean_ Indyjski/Mahe
de Zu den schnurlosen Elektrowerkzeugen zählen Geräte, die von Verbrauchern oder gewerblich zum Drehen, Fräsen, Schleifen, Zerkleinern, Sägen, Schneiden, Abscheren, Bohren, Lochen, Stanzen, Hämmern, Nieten, Schrauben, Polieren oder zu einer ähnlichen Bearbeitung von Holz, Metall und sonstigen Werkstoffen sowie zum Mähen, zum Schneiden und zu anderen Gartenarbeiten verwendet werden
pl Przykładami elektronarzędzi bezprzewodowych są narzędzia używane przez konsumentów oraz specjalistów do toczenia, frezowania, szlifowania, rozdrabniania, piłowania, cięcia, ścinania, wiercenia, przebijania otworów, wykrawania, uderzania młotkiem, nitowania, śrubowania, polerowania lub podobnej obróbki drewna, metalu i innych materiałów, jak również do koszenia, cięcia i innych prac ogrodowych
de Unter Berücksichtigung aller aufgeworfenen Punkte, einschließlich der erforderlichen Zeitpläne zur vollständigen Ergründung aller Fragestellungen im Zusammenhang mit niedriger Hepatitis B-Immunogenität nach einer Impfung mit HBVAXPRO, und im Anschluss an die Bewertung der vom MAH vorgelegten Daten kam der CHMP zu dem Schluss, dass die Genehmigung für das Inverkehrbringen von HBVAXPRO gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr
pl Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione punkty, włącznie z zakresem czasowym potrzebnym na dogłębne zapoznanie się z problemami dotyczącymi niskiego poziomu immunogenności po szczepieniu z użyciem HBVAXPRO oraz, aby ocenić dane dostarczone przez PO, CHMP uznał, że pozwolenie na dopuszczenie produktu HBVAXPRO do obrotu powinno zostać zmienione zgodnie z art.‧. ust
de Erneute Überprüfung des Gutachtens In seiner detaillierten Begründung für die erneute Überprüfung des Gutachtens argumentierte der MAH dahingehend, dass die drei der acht Nierenproben mit Amoxicillin-Konzentrationen über der MRL am Tag ‧ und am Tag ‧ nach der letzten Verabreichung aufgrund des anormalen kinetischen Rückstandsdepletionsprofils als Artefakte zu betrachten seien
pl Ponowne rozpatrzenie opinii W szczegółowych podstawach do ponownego rozpatrzenia wniosku podmiot odpowiedzialny uzasadniał, że trzy z ośmiu próbek nerek ze stężeniem amoksycyliny przekraczającym MRL w ‧ i ‧ dniu po ostatnim podaniu powinny zostać uznane za artefakty z powodu ich nieprawidłowego profilu kinetycznego zmniejszania pozostałości
de Chinesische Regeln benutzen: Jede Blume passt zu jeder anderen, jede Jahreszeit passt zu jeder anderen. Benutzt die traditionellen Regeln für passende Spielsteine. Frühere Versionen des Spiels verlangten genaue Treffer, dies passt jedoch nicht zu den Mah-Jongg Regeln. Es wird empfohlen, diese Einstellung eingeschaltet zu lassen
pl Użyj stylu chińskiego: wszystkie kwiaty i wszystkie pory roku pasują do siebie Włącza użycie tradycyjnych reguł dopasowywania kamieni. Poprzednia wersja gry pozwalała usuwać tylko kamienie jednakowe, co nie jest zgodne z regułami Mah-jongg. Zalecane jest włączenie tej opcji
de Der CHMP stellte fest, dass die abnehmende Immunogenität der vom MAH freigegebenen Hepatitis B-Komponente wahrscheinlich an der Variabilität im Herstellungsverfahren für diese Komponente liegt und dass der MAH im Anschluss an eine eingehende Prüfung des Herstellungsverfahrens den momentanen Adjuvantationsprozess als potentielle Hauptursache für die abnehmende Immunogenität der Hepatitis B-Komponente des Impfstoffs ausgemacht hat
pl • CHMPzaobserwował, że zmniejszona immunogenność składnika HepB szczepionki produkowanej przez PO wydaje się być spowodowana zmiennością procesu wytwarzania tego składnika, a dokładna analiza procesu wytwarzania przez PO ujawniła potencjalną, podstawową przyczynę zmniejszenia immunogenności komponentu HepB szczepionki, będącą częścią procesu dodawania składników
de Es entstand ein nach Höhenlage abgestuftes Agrarsystem von Menschenhand, das von der zusätzlichen Nutzung des Talgrunds, der oft für das Mähen bestimmt ist, bis zur Bewirtschaftung der Almen reicht, wo das Milchvieh weidet
pl Mieszkańcy tych obszarów stworzyli piętrowy system rolny polegający na wykorzystaniu gruntów położonych na dnie doliny, często przeznaczonych do koszenia, w uzupełnieniu do wykorzystania pastwisk, na których prowadzi się wypas zwierząt mlecznych
de nimmt die ‧ Zwischenlandungen von im Auftrag der CIA operierenden Flugzeugen auf irischen Flughäfen zur Kenntnis und bekundet seine ernsthafte Besorgnis über den Zweck dieser Flüge, die aus Ländern kamen oder für Länder bestimmt waren, die mit außerordentlichen Überstellungen und der Verbringung von Inhaftierten in Verbindung stehen; bedauert die in Irland erfolgten Zwischenlandungen von Flugzeugen, bei denen sich herausgestellt hat, dass sie bei anderen Gelegenheiten von der CIA für die außerordentliche Überstellung von Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed, Abu Omar und Maher Arar und für die Abschiebung von Ahmed Agiza und Mohammed El-Zari eingesetzt worden waren
pl odnotowuje kwestię ‧ międzylądowań dokonanych na irlandzkich lotniskach przez samoloty obsługiwane przez CIA, oraz wyraża poważne zaniepokojenie celem tych lotów, które pochodziły z krajów powiązanych z łańcuchem wydania w trybie nadzwyczajnym i transportem zatrzymanych, lub też zmierzały do tych krajów; ubolewa nad faktem międzylądowań w Irlandii samolotów, które jak wykazano, przy innych okazjach były wykorzystywane przez CIA do wydania w trybie nadzwyczajnym Bishera Al-Rawiego, Jamila El-Banny, Abou Elkassima Britela, Khaleda El-Masriego, Binyama Mohammeda, Abu Omara i Mahera Arara oraz do wydalenia Ahmeda Agizy i Mohammeda El-Zariego
de Der CHMP nahm die Vorschläge des MAH zur Kenntnis, von denen einige bereits in einigen Ländern umgesetzt worden waren, um die Risiken zu mindern
pl CHMP zapoznał się z propozycjami podmiotu odpowiedzialnego, z których niektóre zostały już wprowadzone w kilku krajach, w ramach próby ograniczenia tych zagrożeń, takimi jak
de In den bislang vom MAH durchgeführten Studien mit HBVAXPRO und Procomvax wurden bei der überwiegenden Mehrheit der Impflinge seroprotektive Spiegel erreicht
pl W badaniach klinicznych przeprowadzonych do tej pory przez PO z użyciem szczepionek HBVAXPRO i Procomvax, uzyskano chroniący poziom przeciwciał w większości przypadków zaszczepionych pacjentów
de Verwendung von Vogel-Aufschreckvorrichtungen beim Mähen von Grasflächen, ‧,‧ EUR/m‧ dafür bereitgestellte Fläche
pl Stosowanie wypłaszaczy przy koszeniu łąk, ‧,‧ EUR/m‧ terenu udostępnionego na potrzeby projektu
de Der CHMP einigte sich mit dem MAH auf überarbeitete Produktinformationen für sämtliche Packungsgrößen von PROCOMVAX, in denen sich die während des Verfahrens unterbreiteten Empfehlungen und Vorschläge wiederfinden
pl Ponadto, CHMP uzgodnił z PO przeprowadzenie przeglądu ulotek informacyjnych dla wszystkich postaci produktu PROCOMVAX i uzupełnienia ich o informacje i sugestie wysunięte w czasie procedury
de Zu den schnurlosen Elektrowerkzeugen zählen Geräte, die von Verbrauchern oder gewerblich zum Drehen, Fräsen, Schleifen, Zerkleinern, Sägen, Schneiden, Abscheren, Bohren, Lochen, Stanzen, Hämmern, Nieten, Schrauben, Polieren oder zu einer ähnlichen Bearbeitung von Holz, Metall und sonstigen Werkstoffen sowie zum Mähen, zum Schneiden und zu anderen Gartenarbeiten verwendet werden
pl Przykładami elektronarzędzi bezprzewodowych są narzędzia używane przez konsumentów oraz zawodowo do toczenia, frezowania, szlifowania, rozdrabniania, piłowania, cięcia, ścinania, wiercenia, przebijania otworów, wykrawania, uderzania młotkiem, nitowania, śrubowania, polerowania lub podobnej obróbki drewna, metalu i innych materiałów, jak również do koszenia, cięcia i innych prac ogrodowych
de Der Inhaber der Herstellungserlaubnis (MAH) hat bis auf Weiteres PSURs (regelmäßig aktualisierte Berichte zur Sicherheit) in ‧-monatigen Abständen abzuliefern
pl Podmiot odpowiedzialny (MAH) przedkłada raporty PSUR co ‧ miesięcy, chyba że zostanie to wyznaczone inaczej
de Betrifft: Abschlachten von durch die Habitat- und die Vogelschutz-Richtlinie geschützten Jungvögeln durch ein zu frühes Mähen im niederländischen Gebiet Zeeuws-Vlaanderen
pl Dotyczy: zabijania młodych ptaków, chronionych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej, wskutek zbyt wczesnego koszenia traw w niderlandzkim regionie Zeeuws-Vlaanderen (Zelandii-Flandrii
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 84 zdań frazy mäh.Znalezione w 0,767 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.