Tłumaczenia na język polski:

  • lumen   

Did you mean: Lumen

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (1)

Lumen
lumen

Przykładowe zdania z "lumen", pamięć tłumaczeniowa

add example
de AVJ/ NDER, Volumen AVJ/ NDER, Vo lumen
pl OR/ WDESP, kwota
de der Lampenlichtstromerhalt (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF), das heißt das Verhältnis zwischen dem von der Lampe zu einem gegebenen Zeitpunkt ihrer Lebensspanne ausgesendeten Lichtstrom und ihrem ursprünglichen Lichtstrom
pl Współczynnik zachowania strumienia świetlnego (LLMF), który oznacza stosunek strumienia świetlnego emitowanego przez lampę w danym momencie jej cyklu życia do jej początkowego strumienia świetlnego
de Enthält ein Scheinwerfer für Abblendlicht eine Lichtquelle oder ein LED-Modul/mehrere LED-Module zur Erzeugung des Abblendlichts, deren Soll-Lichtstrom insgesamt mehr als ‧ Lumen beträgt, ist dies unter Nummer ‧ des Mitteilungsblattes in Anhang ‧ zu vermerken
pl W przypadku światła mijania zawierającego źródło światła lub moduły LED wytwarzające główne światło mijania o łącznym obiektywnym strumieniu świetlnym przekraczającym ‧ lumenów, należy to zaznaczyć w pozycji ‧ formularza zawiadomienia w załączniku
de Die therapeutische Wirkung setzt im Lumen des Magens und des oberen Dünndarms durch kovalente Bindung an den aktiven Serin-Rest der gastrischen und pankreatischen Lipasen ein
pl Działa on w świetle żołądka i jelita cienkiego po utworzeniu wiązania z aktywnym miejscem serynowym lipazy żołądkowej i trzustkowej
de Der nach Anhang ‧ Absatz ‧ gemessene Soll-Lichtstrom aller LED-Module, die das Abblendlicht erzeugen, muss insgesamt mindestens ‧ Lumen betragen
pl Łączny obiektywny strumień świetlny wszystkich modułów LED wytwarzających główne światło mijania, mierzony zgodnie z opisem w pkt ‧ załącznika ‧ jest nie mniejszy niż ‧ lumenów
de Bei der Injektion von Gadograf in Venen mit kleinem Lumen, kann es zu unerwünschten Reaktionen wie Rötung und Schwellung kommen
pl Wstrzykiwanie produktu Gadograf do żył o małym świetle niesie ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zaczerwienienie i obrzęk
de Lumen, was ich tue, mache ich allein
pl Lumen, moje prace wykonuję sam
de Bei der Injektion von Gadovist in Venen mit kleinem Lumen kann es zu unerwünschten Reaktionen wie Rötung und Schwellung kommen
pl Wstrzykiwanie produktu Gadovist do żył o małym świetle niesie ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zaczerwienienie i obrzęk
de Hersteller von Leuchten für Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einem Gesamtlichtstrom von über ‧ lumen müssen für jedes ihrer Leuchtenmodelle mindestens die nachfolgend genannten Angaben auf frei zugänglichen Internetseiten und in anderer ihnen zweckmäßig erscheinender Form bereitstellen
pl Producenci opraw oświetleniowych do lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika o całkowitym strumieniu świetlnym powyżej ‧ lumenów muszą zamieścić na swoich powszechnie dostępnych witrynach internetowych oraz w innych formach, jakie uznają za stosowne, co najmniej określone poniżej informacje o każdym modelu swojej oprawy oświetleniowej
de Beträgt der Lichtstrom der verwendeten Prüflampe nicht ‧ Lumen, so müssen die gemessenen Werte proportional zum Verhältnis der Lichtstromwerte berichtigt werden
pl W przypadku, gdy strumień znormalizowanej żarówki używanej do pomiaru jest inny niż ‧ lumenów, pomiary muszą zostać skorygowane proporcjonalnie do wartości strumienia
de Die Lichtleistung dieser Lampen kann zudem bis auf mindestens ‧ % gesteuert werden, wenn der Bemessungswert für den Lichtstrom mehr als ‧ lumen beträgt
pl Lampy te dysponują także funkcją ściemniania do co najmniej ‧ % strumienia świetlnego, w przypadku gdy jego znamionowa wartość przekracza ‧ lumenów
de Weicht der Lichtstrom der bei der Messung verwendeten Prüfglühlampe von ‧ Lumen ab, so werden die erhaltenen Messwerte proportional zu den Lichtstromwerten korrigiert
pl W przypadku gdy strumień żarówki wzorcowej używanej do pomiaru jest inny niż ‧ lumenów, pomiary muszą zostać skorygowane proporcjonalnie do wartości strumieni
de wobei Ö der Lichtstrom der Lampe in Lumen (lm
pl gdzie to strumień świetlny lampy
de verfügt über ein einsatzbereites, weit reichendes Flutlicht mit einer Mindestleistung von ‧ Lumen
pl ma sprawny reflektor szerokopasmowy o dużym zasięgu i minimalnej mocy ‧ lumenów
de Bei Nebelscheinwerfern, deren Lichtquelle(n) einen Soll-Lichtstrom von insgesamt über ‧ Lumen erzeugt/erzeugen, müssen in allen in Anhang ‧ dieser Regelung genannten Beladungszuständen die Anforderungen des Absatzes ‧.‧.‧.‧.‧.‧ automatisch erfüllt werden
pl W przypadku przedniego światła przeciwmgielnego ze źródłem(-ami) światła o wartości obiektywnego strumienia świetlnego powyżej ‧ lumenów, wymogi określone w pkt ‧.‧.‧.‧.‧.‧. są automatycznie spełnione we wszystkich warunkach obciążenia określonych w załączniku ‧ do niniejszego regulaminu
de Lichtstrom der Lampe, ausgedrückt in Lumen (lm), ermittelt nach den Prüfverfahren, die in den Artikel ‧ Absatz ‧ genannten harmonisierten Normen festgelegt sind
pl Strumień świetlny lampy wyrażony w lumenach, mierzony zgodnie z procedurami zharmonizowanych norm, określonymi w art. ‧ ust
de Lampen mit einem Lichtstrom von über ‧ Lumen (lm
pl lampy o strumieniu świetlnym powyżej ‧ lumenów
de Abblendscheinwerfer mit einer Lichtquelle oder LED-Modulen zur Erzeugung des Hauptabblendlichtbündels, deren Soll-Lichtstrom ‧ Lumen übersteigt, dürfen nur in Verbindung mit Scheinwerferreinigungsanlagen nach der Regelung Nr. ‧ angebaut werden
pl Światła mijania ze źródłem światła lub modułem LED emitującym wiązkę głównych świateł mijania o łącznej wartości obiektywnego strumienia świetlnego powyżej ‧ lumenów można stosować wyłącznie w połączeniu z instalacją urządzeń do oczyszczania świateł przednich, zgodnie z regulaminem nr
de Der Soll-Lichtstrom nach Absatz ‧.‧ überschreitet insgesamt ‧ ‧ Lumen: ja/nein
pl Łączny obiektywny strumień świetlny zgodnie z opisem w pkt ‧.‧ przekracza ‧ ‧ lumenów: tak/nie
de Ja, der Schatten im Lumen ist der Katheter
pl Tak, ten cień wewnątrz lumenu to cewnik
de der Lampenlichtstromerhalt (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF), das heißt das Verhältnis zwischen dem von der Lampe zu einem gegebenen Zeitpunkt ihres Lebens ausgesendeten Lichtstrom und ihrem ursprünglichen (nach ‧ Betriebsstunden gemessenen) Lichtstrom
pl Współczynnik zachowania strumienia świetlnego (LLMF), czyli stosunek strumienia świetlnego emitowanego przez lampę w danym momencie jej cyklu życia do jej początkowego strumienia świetlnego (po ‧ godzinach pracy
de bei denen das Hauptabblendlichtbündel durch eine Lichtquelle erzeugt wird und deren Soll-Lichtstrom ‧ Lumen übersteigt
pl zawierających źródło światła emitujące wiązkę głównych świateł mijania o wartości obiektywnego strumienia świetlnego powyżej ‧ lumenów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 32 zdań frazy lumen.Znalezione w 0,331 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.