wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • golnąć   
  • odchylać   
  • pochylanie   
  • pochylić   
  • przechylić   
  • przechył   
  • przewrócić   
  • wychylić   
  • wywracać   
  • wywrócić   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (2)

Kippeszlug; pet; cygaro; niedopałek; niedopałek, pet; wysypisko
Kipperwywrotka

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kippen", pamięć tłumaczeniowa

add example
Die Rückenschale ist sorgfältig wieder gegen die Rückenlehne zu kippen, und die beiden Libellen sind auf ihre Nullstellung zu überprüfenOstrożnie przyciągnąć miednicę pleców do oparcia siedzenia i sprawdzić, czy dwie poziomnice alkoholowe znajdują się w pozycji zerowej
KIPP-PRÜFSTANDSTANOWISKO PRZECHYLAJĄCE
In den von Schafen seit Jahrhunderten beweideten Hochlandgebieten und Bergen, um die sich die Schafhalter kümmern, wird das Ökosystem kippen, und dann wird die Öffentlichkeit begreifen, welcher Schaden entstanden ist.Tereny wyżynne i wzgórza, którymi opiekują się hodowcy i na których owce wypasane są od stuleci, zdziczeją i dopiero wtedy społeczeństwo zrozumie, jakie szkody poczyniono.
Dies geschieht am besten durch langsames Kippen (hin und her, mindestens ‧-mal) der Patrone in der HandNajlepiej uczynić to delikatnie obracając wkład wzdłuż jego osi (co najmniej dziesięć razy
Die Rückenschale ist sorgfältig wieder gegen die Rückenlehne zu kippen, und die beiden Libellen sind auf ihre Nullstellung zu überprüfenOstrożnie przyciągnąć miednicę pleców z powrotem do oparcia siedzenia i sprawdzić, czy dwie poziomnice alkoholowe znajdują się w pozycji zerowej
Die Rückenschale ist wieder gegen die Rückenlehne zu kippenprzyciągnąć miednicę pleców do oparcia siedzenia
Die Überschlagprüfung ist eine Kipp-Prüfung (siehe Abbildung ‧), bei der das Fahrzeug zur Seite gekippt wird und die wie folgt durchgeführt wirdBadanie metodą przewracania to badanie przechyłu poprzecznego (patrz: rys. ‧), jak poniżej
Die Rückenschale ist sorgfältig wieder gegen die Rückenlehne zu kippen, und die beiden Libellen sind auf ihre Nullstellung zu überprüfenOstrożnie przysunąć z powrotem miednicę oparcia do oparcia siedzenia i sprawdzić, czy dwie poziomnice alkoholowe znajdują się w pozycji zerowej
Ich gehe mir Kippen holenDostaję tu same odpady
Das vollständige Fahrzeug steht mit blockiertem Fahrwerk auf der Kipp-Plattform und wird langsam in seine instabile Gleichgewichtslage gekipptKompletny pojazd stoi na platformie przechylającej z zablokowanym zawieszeniem i jest wolno przechylany do pozycji równowagi niestabilnej
Einige der Schaukästen enthalten einen Mechanismus, mit dem sich die Banknoten kippen oder mit UV-Licht anstrahlen lassen, sodass die Sicherheitsmerkmale noch deutlicher hervortretenNiektóre gabloty wyposażono w specjalny mechanizm pozwalający obejrzeć banknoty pod kątem lub w lampy ultrafioletowe do sprawdzania zabezpieczeń
Auf der einen Seite stand der Rat mit seiner Sperrminorität, die das Opt-out auf keinen Fall kippen wollte, auf der anderen Seite - und dies wird oft vergessen - eine großen Mehrheit im Europäischen Parlament, die sehr daran interessiert ist, das Opt-out abzuschaffen, da es nichts mit Gesundheitsschutz zu tun hat.Z jednej strony była Rada, z blokującą mniejszością, która absolutnie nie chciała usunięcia opt-outu, a z drugiej - o czym się często zapomina - znaczna większość w Parlamencie Europejskim, której bardzo zależy na tym, aby pozbyć się opt-outu, jako że nie ma on nic wspólnego z zagadnieniem zdrowia i bezpieczeństwa.
Wie werden wir für diese Menschen Nahrung erhalten, ohne unsere CO2 -Emissionen zu erhöhen und ohne dass dies das natürliche Gleichgewicht und den Klimawandel zum Kippen bringt?W jaki sposób zdobędziemy dla nich wszystkich żywność bez zwiększania naszych emisji CO2 oraz bez zaburzania w ten sposób naturalnej równowagi i globalnego klimatu?
Dies geschieht am besten durch langsames Kippen (hin und her, mindestens ‧-mal) des Pens in der HandNajlepiej uczynić to delikatnie obracając wstrzykiwacz wzdłuż jego osi (co najmniej dziesięć razy
Dies geschieht am besten durch langsames Kippen (hin und her, mindestens ‧-mal) der Patrone in der Handwygląd zawiesiny.Najlepiej uczynić to delikatnie obracając wkład wzdłuż jego osi (co najmniej dziesięć razy
Kipp-Plattformplatforma przechylająca
Die Rückenschale ist wieder gegen die Rückenlehne zu kippenponownie oprzeć płytę pleców na oparciu siedzenia
Bild kippenPochyl obrazek
Die Rückenschale ist sorgfältig wieder gegen die Rückenlehne zu kippen, und die beiden Libellen sind auf ihre Nullstellung zu überprüfenOstrożnie przyciągnąć płytę pleców do oparcia siedzenia i sprawdzić, czy dwie poziomnice alkoholowe znajdują się w pozycji zerowej
ausreichend viele Türen, die für den normalen Ein- und Ausstieg der Insassen bestimmt sind, zu öffnen und notfalls die Rückenlehnen oder Sitze zu kippen, damit alle Insassen das Fahrzeug verlassen könnenotwarcie wystarczającej liczby drzwi, w jakie zaopatrzony jest pojazd, w celu zapewnienia normalnego wejścia i wyjścia użytkowników oraz w razie konieczności odchylenie oparć siedzeń lub siedzeń w celu umożliwienia ewakuacji wszystkich osób znajdujących się w pojeździe
Bild & kippen& Pochyl obrazek
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 180 zdań frazy kippen.Znalezione w 1,114 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.