Tłumaczenia na język polski:

  • dna moczanowa   
  • skaza moczanowa   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (1)

Gichtpodagra; artretyzm; ; dna; gościec

Przykładowe zdania z "gicht", pamięć tłumaczeniowa

add example
Anorexie Hypokaliämie, verstärkter Appetit, Hypophosphatämie, verminderter Appetit, Dehydration, Gicht, Hyperurikämie, Hyperkalzämie, Hyperglykämie, HyponatriämieObrzęk stawów Sztywność stawów i mięśni Osłabienie mięśni, zapalenie stawów i odżywiania Brak apetytu Hipokaliemia, zwiększony apetyt, hipofosfatemia, zmniejszony apetyt, odwodnienie, dna, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi, hiperkalcemia, hiperglikemia, hiponatremia
Besondere Vorsichtsmaßnahmen (z.B.Blutuntersuchungen) können angebracht sein, wenn Sie Kaliumpräparate, kaliumhaltige Salzersatzpräparate oder kaliumsparende Arzneimittel, andere Diuretika (entwässernde Tabletten), manche Abführmittel, Arzneimittel zur Behandlung von Gicht oder therapeutische Vitamin D-Ergänzungspräparate, Arzneimittel gegen Herzrhythmusstörungen oder Diabetes (orale Antidiabetika oder Insulin) einnehmenSpecjalne środki ostrożności (np. badania krwi) mogą być właściwe w przypadku stosowania leków uzupełniających potas, środków zastępujących sól kuchenną zawierających potas lub leków oszczędzających potas, innych leków moczopędnych (tabletek odwadniających), niektórych leków przeczyszczających, leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej, leków stosowanych w niedoborze witaminy D, leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca lub w leczeniu cukrzycy (leki doustne lub insuliny
Klinische Studienergebnisse Die Wirksamkeit von ADENURIC wurde in zwei Pivotalstudien der Phase ‧ (APEX Studie und FACT Studie wie unten beschrieben), die mit ‧ Patienten mit Hyperurikämie und Gicht durchgeführt wurden, gezeigtWyniki badań klinicznych Skuteczność produktu ADENURIC wykazano w dwóch podstawowych badaniach klinicznych ‧ fazy (opisane poniżej badania APEX i FACT), które przeprowadzono z udziałem ‧ pacjentów z hiperurykemią i dną moczanową
Metabolische Azidose, Diabetes mellitus, Hyponatriämie, Hyperkalzämie, Hyperurikämie, Hypalbuminämie, Kachexie, Gedeihstörung, Gicht, Hypophosphatämie, Hyperphosphatämie, AppetitzunahmeKwasica metaboliczna, cukrzyca, hiponatremia, hiperkalcemia, hiperurykemia, hipoalbuminemia, kacheksja, brak prawidłowego rozwoju i wzrostu, dna, hipofosfatemia, hiperfosfatemia, wzmożony apetyt
Stoffwechsel-, Blut-und Gefäßstörungen wie Gewichtsabnahme, Gicht, hohe Blutzuckerwerte, Blutungen, Blutgerinnsel und blaue Flecken, Blutdruckveränderungen, anormaler Herzschlag und Erweiterung der Blutgefäße können auftretenZaburzenia dotyczące metabolizmu, krwi oraz naczyń krwionośnych, takie jak: zmniejszenie masy ciała, dna moczanowa, duże stężenie cukru we krwi, krwawienia, tworzenie się zakrzepów i wylewów podskórnych, zmiana wartości ciśnienia tętniczego krwi, nieprawidłowa czynność serca, rozszerzenie naczyń krwionośnych
Dieses Wasser wird in Karlsbad, dem größten tschechischen Badeort, schon seit Jahrhunderten zur Behandlung von chronischen Magengeschwüren, Beschwerden des Gallengangs einschließlich Postcholezystektomie-Syndrom, chronischen Krankheiten der Bauchspeicheldrüse und der Leber sowie von Harnsteinen und Gicht eingesetztW Karlowych Warach, które są największym czeskim uzdrowiskiem, woda ta jest od wielu wieków stosowana w leczeniu przewlekłej choroby wrzodowej żołądka, zaburzeń czynnościowych dróg żółciowych, w tym tzw. zespołu po cholecystektomii, przewlekłego zapalenia śluzówki żołądka, wątroby, kamieni moczowych i artretyzmu
In Paris haben die Männer keine GichtW Paryżu mężczyźni nie cierpią na artretyzm
Allerdings führte diese Hyperurikämie nicht zu einem gehäuften Auftreten von Gicht, Arthralgie oder UrolithiasisHiperurykemia nie powodowała jednak zwiększenia częstości występowania dny, bólów stawów ani kamicy układu moczowego
Dieses Wasser wird in Karlsbad, dem größten tschechischen Badeort, schon seit Jahrhunderten zur Behandlung chronischer Magengeschwüre, Beschwerden des Gallengangs einschließlich Postcholezystektomie-Syndrom, chronischer Krankheiten der Bauchspeicheldrüse, der Leber sowie bei Harnsteinen und Gicht eingesetztW największym czeskim uzdrowisku- Karlowych Varach- woda ta jest od wielu wieków stosowana w leczeniu przewlekłej choroby wrzodowej żołądka, zaburzeń czynnościowych dróg żółciowych, w tym tzw. zespołu po cholecystektomii, przewlekłego zapalenia śluzówki żołądka, wątroby, kamieni moczowych i artretyzmu
Die Wirksamkeit von Adenuric wurde in zwei Hauptstudien an insgesamt ‧ Patienten mit Hyperurikämie und Gicht untersuchtSkuteczność preparatu Adenuric oceniano w dwóch głównych badaniach z udziałem łącznie ‧ pacjentów z hiperurykemią i dną
Azidose, Hyperkaliämie, Hypokaliämie, Hyperglykämie, Hypomagnesiämie, Hypokalziämie, Hypercholesterin-ämie, Hyperlipidämie, Hypophosphatämie, Hyperurikämie, Gicht, AnorexieLeukopenia, trombocytopenia, niedokrwistość Pancytopenia, leukocytoza-Kwasica, hiperkaliemia, hipokaliemia, hiperglikemia, hipomagnezemia, hipokalcemia, hipercholesterolemia, hiperlipidemia, hipofosfatemia, hiperurykemia, dna mocznowa, jadłowstręt
Analysen zur Populationspharmakokinetik/-pharmakodynamik wurden bei ‧ Patienten mit Hyperurikämie und Gicht durchgeführt, die mit ADENURIC ‧ mg ‧ x täglich behandelt worden warenPrzeprowadzono analizy farmakokinetyczne/farmakodynamiczne populacji wśród ‧ pacjentów z hiperurykemią i dną moczanową leczonych preparatem ADENURIC w dawce ‧ mg-‧ mg cztery razy na dobę
Der Herzog nimmt den Gewässern für seine Gicht.- Und ich für meine GesundheitKsiążę zażywa kąpieli na swoją skazę moczanową, a ja... dla zdrowia
niedriger Blutdruck (Hypotonie), der bei Dehydrierung (übermäßiger Flüssigkeitsverlust des Körpers), Salzmangel infolge einer Diuretikabehandlung (Entwässerungstabletten), salzarmer Kost, Durchfall, Erbrechen oder Hämodialyse auftreten kann; Nierenerkrankung oder Nierentransplantation; Nierenarterienstenose (Verengung zu einer oder beiden Nieren führenden Blutgefäße); Lebererkrankung; Herzbeschwerden; Diabetes mellitus; Gicht; erhöhter Aldosteronspiegel (Wasser und Salzretention im Körper einhergehend mit einem Ungleichgewicht von verschiedenen Mineralstoffen im Blut); Lupus erythematodes (auch bezeichnet als Lupus oder SLE), eine Krankheit, bei der sich das körpereigene Immunsystem gegen den eigenen Körper richtetwiększe, jeśli pacjent jest odwodniony (z nadmierns utrata wody z organizmu) lub ma niedobór soli z powodu stosowania leków moczopędnych (tabletek odwadniających), diety ubogosolnej, biegunki, wymiotów lub hemodializy
Wenn diese Beschwerden auftreten sollten, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Arzt. Sie erhöhte Blutzuckerwerte oder eine Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) haben. Sie an Herzerkrankungen leiden. Ihnen eine Operation bevorsteht. Sie Gicht haben. Sie niedrige Phosphatwerte haben. Sie über ‧ Jahre alt sindW przypadku wystąpienia tych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. • występuje wysokie stężenie cukru we krwi lub cukrzyca. • występują schorzenia serca. • pacjent ma być operowany. • występuje dna. • występuje niski poziom fosforu. • pacjent ma ponad ‧ lat
Etoricoxib ist ein selektiver Inhibitor von COX-‧ (Cyclooxygenase ‧), der für die symptomatische Linderung von Osteoarthritis (OA, ‧ mg einmal täglich (od)), rheumatoider Arthritis (RA, ‧ mg od) sowie der Schmerzen und Entzündungsanzeichen in Verbindung mit akuter Gicht (‧ mg od) indiziert istEtorykoksyb jest wybiórczym inhibitorem enzymu COX-‧ (cyklooksygenazy typu ‧), wskazanym w leczeniu objawowym choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS, ‧ mg raz na dobę), reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS, ‧ mg raz na dobę) oraz w leczeniu bólu i objawów stanu zapalnego stawów w ostrej fazie dny moczanowej (‧ mg raz na dobę
Doxazosin hat sich als frei von unerwünschten Stoffwechselwirkungen erwiesen und ist geeignet für die Behandlung von Patienten, die gleichzeitig an Asthma, Diabetes mellitus, linksventrikulärer Dysfunktion oder Gicht leidenDoksazosyna wykazała brak metabolicznych działań niepożądanych i nadaje się do leczenia pacjentów ze współistniejącą astmą, cukrzycą, zaburzeniem czynności lewej komory lub dną
ADENURIC Tabletten werden zur Behandlung von Gicht angewendet, die mit einem Harnsäure (Urat)-Überschuss im Körper zusammenhängtTabletki ADENURIC są stosowane w leczeniu dny moczanowej, która wiąże się z występowaniem nadmiaru związku chemicznego nazywanego kwasem moczowym (moczanu) w organizmie
Daher sollte Trevaclyn bei Patienten mit Gicht oder für Gicht prädisponierten Patienten mit Vorsicht eingesetzt werdenDlatego należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu leczniczego Trevaclyn u pacjentów z dną lub zagrożonych dną
Analysen zur Populationspharmakokinetik/-pharmakodynamik wurden bei ‧ Patienten mit Hyperurikämie und Gicht durchgeführt, die mit ADENURIC ‧ mg ‧ x täglich behandelt worden warenPrzeprowadzono analizy farmakokinetyczne/farmakodynamiczne populacji wśród ‧ pacjentów z hiperurykemią i dną moczanową leczonych produktem ADENURIC w dawce ‧ mg-‧ mg cztery razy na dobę
Arzneimittel zur Behandlung der Gicht (Probenecid, Sulfinpyrazon, und Allopurinol):Eien Dosisanpassung der urikosischen Arzneimittel kann notwendig sein, da Hydrochlorothiazid den Spiegel der Serum-Harnsäure anheben kannProdukty lecznicze stosowane w leczeniu dny (probenecyd, sulfinpyrazon i allopurynol) Może być konieczne dostosowanie dawkowania leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego z moczem, ponieważ hydrochlorotiazyd może zwiększać stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 50 zdań frazy gicht.Znalezione w 0,444 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.