Tłumaczenia na język polski:

  • słodzona   
    (Adjective  )
  • słodzone   
    (Adjective  )
  • słodzony   
    (Adjective  )

Przykładowe zdania z "gezuckert", pamięć tłumaczeniowa

add example
Gezuckerte teilentrahmte Kondensmilch oder gezuckerte teilentrahmte kondensierte MilchMleko słodzone zagęszczone, częściowo odtłuszczone
der Erstattungssatz für Eier von Hausgeflügel, in der Schale, frisch oder haltbar gemacht, sowie für Eier ohne Schale und Eigelb, genießbar, frisch, getrocknet oder anders haltbar gemacht, nicht gezuckert, wird für einen Zeitraum festgesetzt, der dem Zeitraum für die Festsetzung der Erstattung für die gleichen Erzeugnisse entspricht, die in unverarbeitetem Zustand ausgeführt werdenstawkę refundacji do jaj drobiowych w skorupkach, świeżych lub konserwowanych, oraz jaj bez skorupek i żółtek jaj, nadających się do spożycia przez ludzi, świeżych, suszonych albo inaczej konserwowanych, niesłodzonych, ustala się na taki sam okres jak okres uwzględniany przy ustalaniu refundacji dla tych produktów, wywożonych w stanie nieprzetworzonym
Für gezuckerte Milcherzeugnisse, deren Preis anhand des Preises ihrer Bestandteile berechnet wird, ist die Methode für die Festsetzung der Erstattung auf Basis der Prozentsätze der einzelnen Bestandteile festzulegenMetoda ustalania kwoty refundacji na przetwory mleczne zawierające dodatek cukru, których cena jest określana na podstawie ceny ich składników, powinna opierać się na procentowym udziale tych składników zawartych w takich produktach
Für gezuckerte Milcherzeugnisse ist der in Unterabsatz ‧ genannte Erstattungsbetrag gleich der Gesamtmenge des betreffenden Erzeugnisses, multipliziert mit dem pro ‧ kg Milcherzeugnis geltenden ErstattungssatzNa przetwory mleczne zawierające dodatek cukru wartość refundacji określonej w ustępie pierwszym jest równa kwocie uzyskanej przez pomnożenie całkowitej ilości produktu przez stawkę refundacji przypadającą na jeden kilogram produktu mlecznego
Die süß gewordene und abgekühlte Mischung wird mit dem gezuckerten Preiselbeerpüree und Salz vermischtPo tym czasie dodać rozgniecione borówki z cukrem oraz sól
frisch oder haltbar gemacht, auch gezuckertświeże lub konserwowane, słodzone lub nie
getrocknet, auch gezuckertsuszone, słodzone lub nie
Bezeichnet die flüssigen gezuckerten oder ungezuckerten Erzeugnisse, die durch teilweisen Wasserentzug aus Milch, aus ganz oder teilweise entrahmter Milch oder einer Mischung dieser Erzeugnisse, auch unter Zusatz von Rahm, Trockenmilch oder diesen beiden Erzeugnissen hergestellt werden, wobei der Zusatz von Trockenmilch ‧ % der gesamten Milchtrockenmasse in den Enderzeugnissen nicht überschreiten darfNazwa ta oznacza produkt płynny, słodzony lub niesłodzony – otrzymywany poprzez częściowe usunięcie wody z mleka, z całkowicie lub częściowo odtłuszczonego mleka lub mieszanki tych produktów – który może posiadać domieszkę śmietany lub całkowicie odwodnionego mleka lub obydwu, z zastrzeżeniem że dodatek całkowicie odwodnionego mleka nie przekracza w produktach gotowych ‧ % całkowitej suchej masy
Jedoch wird der Erstattungssatz für Eier von Hausgefluegel, in der Schale, frisch oder haltbar gemacht, sowie für Eier ohne Schale und Eigelb, genießbar, frisch, getrocknet oder anders haltbar gemacht, nicht gezuckert, für einen Zeitraum festgesetzt, der gleich dem Zeitraum für die Festsetzung der Erstattung für die gleichen Erzeugnisse ist, die in unverarbeitetem Zustand ausgeführt werdenJednakże, stawkę refundacji do jaj drobiowych w skorupkach, świeżych lub konserwowanych, oraz jaj bez skorupek i żółtek jaj, nadających się do spożycia przez ludzi, świeżych, suszonych albo inaczej konserwowanych, niesłodzonych, ustala się na okres uwzględniany przy ustalaniu refundacji do tych produktów wywożonych w stanie nieprzetworzonym
Damit die im Übereinkommens über die Landwirtschaft im Rahmen der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde festgesetzten Höchstmengen, die mit Ausfuhrerstattungen ausgeführt werden können, nicht überschritten werden, sollen gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Unterabsatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission für das Saccharoseelement von gezuckerten Milcherzeugnissen keine Erstattungen gewährt werden, wenn die Erstattung für den Milchbestandteil dieser Erzeugnisse auf null oder gar nicht festgesetzt wirdAby nie przekroczyć maksymalnych ilości wywożonych z refundacją, ustalonych Porozumieniem w sprawie rolnictwa zawartym w trakcie rundy urugwajskiej wielostronnych negocjacji handlowych, art. ‧ ust. ‧ akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ stanowi, że nie przyznaje się refundacji dla sacharozy w przetworach mlecznych zawierających dodatek cukru, w przypadku gdy refundacja dla zawartości mleka wynosi zero lub nie została ustalona
Arten gezuckerter KondensmilchRodzaje mleka słodzonego zagęszczonego
Der in Unterabsatz ‧ genannte Erstattungsbetrag ist der für die Gesamtmenge des betreffenden Erzeugnisses, mit Ausnahme der gezuckerten Milcherzeugnisse, berechnete BetragWartość refundacji określonej w akapicie pierwszym wylicza się na całkowitą ilość danego produktu, z wyjątkiem przetworów mlecznych zawierających dodatek cukru
die Arbeiten an der Entwicklung eines umfassenden Konzepts in Bezug auf gesundheitsrelevante Faktoren in Europa fortsetzt, die eine in sich stimmige und umfassende Strategie auf dem Gebiet der Ernährung und körperlichern Betätigung einschließt und ferner prüft, welche gesundheitlichen Auswirkungen die Werbung für kalorienreiche Lebensmittel und gezuckerte Getränke sowie ihre Vermarktung und Aufmachung insbesondere auf Kinder habenkontynuację prac nad rozwijaniem kompleksowego podejścia do czynników zdrowotnych na szczeblu europejskim, w tym zrównoważonej i bogatej diety oraz aktywności fizycznej, a także do podjęcia działań dotyczących wpływu na zdrowie publiczne promowania, marketingu i prezentowania, w szczególności dzieciom, żywności o dużej gęstości energetycznej i napojów słodzonych cukrem
Der Stollen besitzt eine ebenmäßige äußere Form, ist angemessen gebräunt und gleichmäßig gebuttert und gezuckertStollen posiada regularny kształt, jest odpowiednio podrumienione i równomiernie posmarowane masłem i posypane cukrem
Gezuckerte Kondensmagermilch oder gezuckerte kondensierte MagermilchMleko słodzone zagęszczone odtłuszczone
Index Mind. = Mindestwert, Max. = Höchstwert, Anhang = Anhang der zitierten Verordnung, FFTM = Fettfreie Trockenmasse, PZ = Peroxidzahl, A = Aussehen, G = Geschmack, K = Konsistenz, TBC = Gesamtkolonienzahl, Therm = thermophile Keimzahl, MS = Mitgliedstaat, IDF = International Dairy Federation, ISO = International Standards Organisation, IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry, ADPI = American Dairy Products Institute, LCS = gezuckerte Kondensmilch, LCC = eingedampfte Milch oder SahneIndeks Min. = minimalnie, Maks. = maksymalnie, załącznik = załącznik do przytoczonego rozporządzenia, SNF = sucha masa beztłuszczowa, LN = liczba nadtlenkowa, A = wygląd, F = smak, C = konsystencja, OLD = ogólna liczba drobnoustrojów, Bakt. Term. = liczba bakterii termofilnych, MS = państwo członkowskie, IDF = Międzynarodowa Federacja Mleczarska, ISO = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, IUPAC = Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej, ADPI = Amerykański Instytut Produktów Mleczarskich, SCM = mleko zagęszczone słodzone, EMC = zagęszczone mleko lub śmietanka
LA GRANJA TEISOL, S.L., Erlass vom ‧.‧.‧ (Verlängerung einer bereits zuvor gewährten Genehmigung), für die Wirtschaftsjahre ‧/‧ und ‧/‧, für folgende, auf den Kanarischen Inseln hergestellte landwirtschaftliche Erzeugnisse: Naturjoghurt, Packung ‧x‧g, (Kokos und Erdbeere), Fruchtjoghurt, Becher ‧ g (Erdbeere, Waldfrüchte, Pfirsich-Maracuya, Papaya, Ananas und Müsli), Naturjoghurt, Becher ‧ g, Sauermilch mit Aktivbifidus ‧l (Geschmacksrichtungen: Erdbeere, Apfel-Pflaume mit Ballaststoffen, Mehrfrucht und gezuckert), Sauermilch mit Aktivbifidus und Früchten ‧l (Apfel, Ananas-Orange, Mango-Guave und Pfirsich-Maracuya), Magerjoghurt mit Früchten, Becher ‧ g (Pfirsich, Banane, Ananas und Apfel-Pflaume) und FrischkäseLA GRANJA TEISOL, S.L., zarządzenie z dnia ‧ listopada ‧ r. (wznowienie wcześniej udzielonego zezwolenia) obejmujące okres gospodarczy ‧- ‧ r., w odniesieniu do następujących produktów rolnych: jogurt naturalny ‧x‧ g (kokos i truskawka), jogurt owocowy, pojemnik ‧ g (truskawka, owoce leśne, brzoskwinia-marakuja, papaja, ananas i muesli), jogurt naturalny pojemnik ‧ g, sfermentowane mleko z aktywnymi bakteriami ‧L (smaki: truskawka, jabłko-gruszka z błonnikiem, wieloowocowy i słodzony), sfermentowane mleko z aktywnymi bakteriami z dodatkiem owoców (jabłko, ananas-pomarańcza, mango-guajawa i brzoskwinia-marakuja), odtłuszczony jogurt owocowy pojemnik ‧ g (brzoskwinia, banan i jabłko-gruszka) oraz świeży ser- wyprodukowane na Wyspach Kanaryjskich
Der in Unterabsatz ‧ genannte Erstattungsbetrag ist der für die Gesamtmenge des betreffenden Erzeugnisses, mit Ausnahme der gezuckerten Milcherzeugnisse, berechnete BetragKwotę refundacji, o której mowa w akapicie pierwszym, wylicza się na całą ilość danego produktu, z wyjątkiem przetworów mlecznych zawierających dodatek cukru
Gezuckerte Kondensmilch oder gezuckerte kondensierte VollmilchMleko słodzone zagęszczone
Trinkschokoladenpulver, gezuckerter Kakao, gezuckertes KakaopulverCzekolada do picia, słodzone kakao, słodzony proszek kakaowy
Für gezuckerte Milcherzeugnisse beläuft sich die Erstattung auf die Summe der folgenden KomponentenW odniesieniu do przetworów mlecznych zawierających dodatek cukru kwota refundacji odpowiada sumie następujących składników będących odzwierciedleniem
Für gezuckerte Milcherzeugnisse ist der in Unterabsatz ‧ genannte Erstattungsbetrag gleich der Gesamtmenge des betreffenden vollständigen Erzeugnisses, multipliziert mit dem pro ‧ kg Milcherzeugnis geltenden ErstattungssatzDla przetworów mlecznych zawierających dodatek cukru kwota refundacji, o której mowa w akapicie pierwszym, jest równa kwocie uzyskanej przez pomnożenie całkowitej ilości produktu przez stawkę refundacji przypadającą na jeden kilogram przetworu mlecznego
Der gezuckerten, geschlagenen Eimasse werden nach und nach das mit Backpulver vermengte Mehl, Wasser und Gewürze sowie Honig oder Karamell beigefügtDo jaj ubitych z cukrem dodaje się stopniowo mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, wodę, przyprawy i miód lub karmel
Bezeichnet die fluessigen gezuckerten oder ungezuckerten Erzeugnisse, die unmittelbar durch teilweisen Wasserentzug aus Milch, aus ganz oder teilweise entrahmter Milch oder einer Mischung dieser Erzeugnisse, auch unter Zusatz von Rahm, Trockenmilch oder diesen beiden Erzeugnissen hergestellt werden, wobei der Zusatz von Trockenmilch ‧ % der gesamten Milchtrockenmasse in den Enderzeugnissen nicht überschreiten darfNazwa ta oznacza produkt płynny, słodzony lub niesłodzony, bezpośrednio otrzymywany poprzez częściowe usunięcie wody z mleka, całkowicie lub częściowo odtłuszczonego, lub mieszanki tych produktów, który może posiadać domieszkę śmietany lub całkowicie odwodnionego mleka lub obydwu, z zastrzeżeniem, że dodatek całkowicie odwodnionego mleka nie przekracza, w produktach gotowych, ‧ % suchej masy
Jedoch wird der Erstattungssatz für Eier von Hausgeflügel, in der Schale, frisch oder haltbar gemacht, sowie für Eier ohne Schale und Eigelb, genießbar, frisch, getrocknet oder anders haltbar gemacht, nicht gezuckert, für einen Zeitraum festgesetzt, der gleich dem Zeitraum für die Festsetzung der Erstattung für die gleichen Erzeugnisse ist, die in unverarbeitetem Zustand ausgeführt werdenJednakże stawkę refundacji do jaj drobiowych w skorupkach, świeżych lub konserwowanych, oraz jaj bez skorupek i żółtek jaj, nadających się do spożycia przez ludzi, świeżych, suszonych albo inaczej konserwowanych, niesłodzonych, ustala się na taki sam okres jak okres uwzględniany przy ustalaniu refundacji do tych produktów wywożonych w stanie nieprzetworzonym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25 zdań frazy gezuckert.Znalezione w 0,316 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.