Tłumaczenia na język polski:

  • doktor     

Przykładowe zdania z "doctor", pamięć tłumaczeniowa

add example
Und Sie wollen, dass wir diesen Affen trauen, Doctor?I ty chcesz, żebyśmy ufali tym małpom, Doktorze?
Laboratorios Andromaco SA, Doctor Zamenhof ‧, ‧ Madrid, SpainLaboratorios Andromaco SA, Doctor Zamenhof ‧, ‧ Madrid, Hiszpania
Certificate of specialist doctorświadectwo lekarza specjalisty wydawane przez właściwe władze upoważnione do tego przez ministra zdrowia
Er liebt eine Rothaarige, unser unartiger DoctorNasz niegrzeczny Doktor uwielbia rude dziewczyny!
Wir haben den Doctor sitzen gelassenPorzuciliśmy Doktora
Der Doctor gab ihn mirDoktor mi go dał
Ich muss den Doctor finden und ich muss ihm das hier zeigenMuszę znaleźć Doktora i mu to pokazać
Doctor Mirabilis, Caelestis et Diabilis, Habe ich Recht?Doktor Mirabilis, Coelestis et Diabilis
Laboratorios Andromaco SA, Doctor ZamenhofLaboratorios Andromaco SA, Doctor Zamenhof ‧, ‧ Madrid, Hiszpania
Ich denke, du brauchst einen DoctorMyślę, że potrzebujesz doktora
Wir müssen den Doctor findenMusimy znaleźć Doktora
Doctor, was war das?Doktorze, co to było?
Oh je, DoctorOjej, Doktorze
Wie ich sagte, Doctor, jeder kennt unsere NamenJak mówiłam, Doktorze, każdy wie, kim jesteśmy
Doctor, ich kann die Tür nicht öffnen!Doktorze, nie mogę otworzyć drzwi!
Ihr habt uns vernichtet, DoctorZniszczyłeś nas, Doktorze
Okay, ich hasse das, DoctorNienawidzę tego, Doktorze
im Namen der PSE-Fraktion. - (DA) Herr Präsident! Meine britischen Kollegen verwenden mitunter den Ausdruck "An apple a day keeps the doctor away".w imieniu grupy PSE. - (DA) Panie przewodniczący! Moi brytyjscy koledzy mówią czasami, że "jedno jabłko dziennie odgania doktora”.
Doctor Jones, errichten Sie einen Medizinposten und untersuchen Sie die ArbeiterDoktor Jones, rozstaw placówkę medyczną, zacznij badać robotników
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 92 zdań frazy doctor.Znalezione w 0,651 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.