wymowa: IPA: /ˈʔaləs ˈɡuːtə tsʊm ɡəˈbuːɐ̯tstaːk/

Tłumaczenia na język polski:

 • wszystkiego najlepszego z okazji urodzin   
  (Interjection  )
   
  Ausruf, mit dem gute Wünsche an jemanden gerichtet werden, der gerade Geburtstag feiert.
 • wszystkiego najlepszego   
  (Interjection  )
   
  Ausruf, mit dem gute Wünsche an jemanden gerichtet werden, der gerade Geburtstag feiert.
 • sto lat   
  (Interjection  )
   
  Ausruf, mit dem gute Wünsche an jemanden gerichtet werden, der gerade Geburtstag feiert.

Picture dictionary

wszystkiego najlepszego, sto lat, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
wszystkiego najlepszego, sto lat, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin

Przykładowe zdania z "alles Gute zum Geburtstag", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Ich möchte dir alles Gute zum Geburtstag wünschen
pl Przyszlam ci zlozyc zyczenia
de Alles Gute zum Geburtstag, Lucinda
pl Wszystkiego najlepszego, Lucinda
de Alles Gute zum Geburtstag
pl Wszystkiego najlepszego...Z zeszlego roku
de Alles Gutes zum Geburtstag, Euro!
pl Wszystkiego najlepszego, euro!
de Herr Harbour - Ihnen alles Gute zum Geburtstag. Wir scheinen wieder in die 1990er Jahre zurückgekehrt zu sein.
pl (FR) Pani przewodnicząca! Chociaż życzę panu Harbourowi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, muszę podkreślić, że mam wrażenie, iż cofnęliśmy się w czasie do lat 90.
de " Alles Gute zum Geburtstag! "
pl ' Wszystkiego najlepszego "
de Alles Gute zum Geburtstag. "
pl Drogi nadkomisarzu, najlepsze życzenia urodzinowe
de Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz
pl Wszystkiego najlepszego, kochanie
de Das ist eine Feier!Alles Gute zum Geburtstag!
pl Oto jest przyjęcie!
de Alles Gute zum Geburtstag, Muiriel!
pl Sto lat, Muiriel!
de Alles Gute zum Geburtstag, Harrison
pl Wszystkiego najlepszego, Harrison!
de Alles Gute zum Geburtstag!
pl Wszystkieg najlepszego z okazji urodzin!
de Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Herr Harbour, und auf weiterhin gute Zusammenarbeit!
pl Obyśmy nadal owocnie współpracowali!
de Wollen wir eine Einigung zum Asylpaket bis 2012 erreichen und so den 60. Geburtstag der Genfer Konvention feiern - und ich glaube, wir alle wollen es -, dann müssen wir bereit sein, einige Kompromisse zu schließen.
pl Jeżeli chcemy doprowadzić do porozumienia w sprawie pakietu azylowego do 2012 roku i tym samym upamiętnić 60. rocznicę Konwencji genewskiej - a sądzę, że wszystkim nam na tym zależy - musimy być gotowi do pewnych kompromisów.
de Ich bin der Meinung, dass wir uns für gut durchdachte Betriebsobergrenzen aussprechen sollen. Vor allem wenn es sich bei den Empfängern um multinationale Konzerne handelt, die zum Teil Summen erhalten, die keinesfalls gerechtfertigt werden können.
pl Uważam, że powinniśmy opowiedzieć się za dobrze przemyślanym systemem górnych pułapów dla gospodarstw rolnych, zwłaszcza gdy beneficjentami są grupy wielonarodowe otrzymujące sumy, których po prostu nie da się uzasadnić.
de Zum Abschluss möchte ich mich bei allen Berichterstattern bedanken und ihnen gratulieren und ich wünsche Ihnen, Herr Kommissar, alles erdenklich Gute für den weiteren Verlauf der Arbeit.
pl Pragnę na koniec podziękować i pogratulować wszystkim sprawozdawcom, a Panu, Panie Komisarzu, życzyć powodzenia w dalszej pracy.
de Wir haben auch gute Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit all unseren Partnern im Interimsausschuss zum Wiederaufbau von Haiti (Interim Haiti Reconstruction Commission) gemacht, und das hilft uns definitiv, den Prozess zu beschleunigen.
pl Mamy również dobre doświadczenie współpracy z wszystkimi naszymi partnerami w ramach tymczasowej komisji ds. odbudowy Haiti, co zdecydowanie przyczynia się do przyśpieszenia całego procesu.
de Meines Erachtens ist unser Wirtschaftsmodell gut, auch wenn es zum Beispiel in Bezug auf die Lebensmittelerzeugung und den Lebensmittelhandel alles andere als perfekt ist. Aber wir sind stetig bemüht, uns selbst zu verbessern.
pl Uważam, że nasz model gospodarczy jest dobry, chociaż brakuje mu do doskonałości jeszcze wiele, np. w produkcji i handlu żywnością, ale podejmujemy stałe wysiłki samodoskonalenia się.
de Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte Herrn Mavrommatis erstens zum guten Bericht und zu seiner exzellenten Zusammenarbeit mit allen Kollegen, die daran interessiert waren, und es waren viele, gratulieren.
pl (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałabym zacząć od złożenia gratulacji posłowi Mavrommatisowi za dobre sprawozdanie i wspaniałą współpracę ze wszystkimi naszymi kolegami zainteresowanymi tą sprawą - a było ich bardzo wielu.
de Auch die Unternehmen sind gefordert, eine familien- und frauenfreundliche Personalplanung zu betreiben, die allen zum Vorteil gereicht. Denn wenn alle sich wohlfühlen, dann geht es auch der Wirtschaft gut und ganz besonders unseren Frauen, die dort arbeiten.
pl Również wzywamy przedsiębiorstwa, aby do planów zarządzania siłą roboczą wprowadziły politykę prorodzinną i nastawioną na kobiety, co korzystnie wpłynie na wszystkich: jeśli wszyscy mają dobre samopoczucie, interesy lepiej się rozwijają, a to również odbywa się z korzyścią dla kobiet pracujących w firmie.
de weist darauf hin, dass die normalen Bürger Kaschmirs aufgrund der humanitären Lage nach dem Erdbeben nunmehr allmählich aus dem Friedensprozess Nutzen ziehen, weil an der Grenz- und Kontrolllinie Handel getrieben wird und sowohl die indische als auch die pakistanische Regierung sich politisch zur Freizügigkeit sowie zum freien Verkehr von Gütern und Dienstleistungen bekannt haben (auch wenn dies erst in begrenztem Umfang erfolgt); fordert erneute Anstrengungen, damit alle Kaschmiris unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit eng in die Modalitäten des Friedensprozesses und die vertrauensbildenden Maßnahmen eingebunden werden
pl zwraca uwagę na fakt, że ze względu na sytuację humanitarną związaną z trzęsieniem ziemi zwykli mieszkańcy Kaszmiru stopniowo korzystają obecnie z procesu pokojowego poprzez mającą miejsce wymianę i polityczne zobowiązanie rządów Indii i Pakistanu do swobodnego (choć nadal ograniczonego) przepływu ludności, towarów i usług przez linię kontroli; wzywa do ponowienia wysiłków, aby wszyscy mieszkańcy Kaszmiru, niezależnie od przekonań politycznych, mogli w pełni zaangażować się w przebieg procesu pokojowego oraz środki budowy zaufania
de Das klingt gut, vor allem für jene, die die Europäische Union immer mehr dem globalen Wettbewerb anpassen wollen, weniger gut für jene, die zum großen Teil diese Jobs erhalten haben, davon aber auch kaum leben können.
pl To brzmi dobrze, szczególnie dla tych, którzy chcą szybko dostosować Unię Europejską do globalnej konkurencji, ale nie aż tak dobrze dla tych, którzy podjęli te prace, dla większości których ledwo wystarczają one do życia.
de Dieser Vorschlag, der inhaltlich neutral und unstrittig sein soll, ist eine gute Gelegenheit, Fehler auf der Detailebene zu korrigieren, was in den technischen Anhängen bereits geschieht und in der Festlegung einheitlicher Definitionen, die quer durch alle einschlägigen Rechtsvorschriften gelten sollen, zum Ausdruck kommt
pl Omawiany wniosek, którego treść ma zgodnie z zamierzeniami być neutralna i nie budzić kontrowersji, stanowi wspaniałą okazję do poprawienia błędów na poziomie szczegółowym, co ma już miejsce w odniesieniu do technicznych załączników
de Ich vertrete als Abgeordneter London, die großartigste Stadt der Welt, in der auch zufällig die zwei größten Finanzdistrikte Europas beheimatet sind. Zum einen ist dies die City of London, die, wie wir alle wissen, das bedeutendste Finanzzentrum der Welt ist, und zum zweiten sind es die Docklands, nämlich Canary Wharf, die früher mit Gütern aller Art in der ganzen Welt Handel trieben und nun weltweit mit Finanzdienstleistungen handeln.
pl Pani przewodnicząca! Reprezentuję Londyn, największe miasto świata, w którym znajdują się dwie największe dzielnice finansowe Europy: po pierwsze City of London, która, jak wszyscy wiemy, jest wyróżniającą się siłą finansową na świecie, a po drugie, Docklands - Canary Wharf - z której kiedyś prowadzono na cały świat handel wszelkiego rodzaju towarami, a teraz prowadzi się globalny handel usługami finansowymi.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 269273 zdań frazy alles Gute zum Geburtstag.Znalezione w 31,576 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.