Tłumaczenia na język polski:

 
składać

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Przykładowe zdania z "abstatten", pamięć tłumaczeniowa

add example
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenJednostka notyfikowana może ponadto dokonywać niezapowiedzianych wizytacji u producenta
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenJednostka notyfikowana może dodatkowo składać producentowi niezapowiedziane wizyty
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenPonadto jednostka notyfikowana może przeprowadzić nieplanowane kontrole w siedzibie producenta
Du musst ihm einen Besuch abstattenMusisz złożyć mu uszanowanie
Wer schon einmal wie ich auf einer Deponie gestanden hat, weiß, wie schrecklich es ist, dort einzuatmen und ich finde, dass die Öffentlichkeit, die ihren Müll dorthin verbringen lässt, vielleicht einmal einer Deponie einen Besuch abstatten sollte.Jeśli stanie się na składowisku, tak jak ja to zrobiłam, i odetchnie głębiej, to wrażenia są okropne. Uważam, że ci, którzy popierają składowiska powinni je odwiedzić.
Darüber hinaus kann (können) die benannte(n) Stelle(n) den in Nummer ‧ genannten Standorten des (der) Antragsteller(s) unangemeldete Besuche abstattenDodatkowo, jednostka notyfikowana (jednostki notyfikowane) może składać niezapowiedziane wizyty w obiektach zgłaszającego (zgłaszających) wymienionych w pkt
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenOprócz tego jednostka notyfikowana może przeprowadzać u producenta niezapowiedziane inspekcje
Von nun an werden wir es auch ganz selbstverständlich finden, wenn Menschen, die in der Nähe der Grenze wohnen, dem anderen Land einfach mal einen Besuch abstatten, genauso selbstverständlich, wie sie, sagen wir mal, von Budapest nach Budakeszi mit dem Auto oder dem Bus Nr. 22 fahren oder laufen.Od tej pory będziemy uważać za oczywisty fakt, że ludzie, którzy mieszkają blisko granicy, mogą udać się do innego kraju tak naturalnie jak, powiedzmy, samochodem, autobusem numer 22 lub pieszo z Budapesztu do Budakeszi.
Darüber hinaus kann (können) die benannte(n) Stelle(n) den in Nummer ‧ genannten Standorten des (der) Antragsteller(s) unangemeldete Besuche abstattenDodatkowo jednostka notyfikowana (jednostki notyfikowane) może złożyć niezapowiedzianą wizytę w miejscach wymienionych w ppkt ‧. wnioskodawcy(wnioskodawców
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenPonadto jednostka notyfikowana może składać producentowi niezapowiedziane wizyty
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem bzw. den Antragsteller(n) an den betreffenden Standorten unangemeldete Besuche abstattenDodatkowo jednostka notyfikowana może przeprowadzać niezapowiedziane wizytacje we właściwych obiektach wnioskodawców, o których mowa w punkcie
Darüber hinaus kann (können) die Benannte(n) Stelle(n) den in Nummer ‧ genannten Standorten des (der) Antragsteller(s) unangemeldete Besuche abstattenDodatkowo jednostka notyfikowana (jednostki notyfikowane) może składać niezapowiedziane wizyty w obiektach zgłaszającego (zgłaszających) wymienionych w pkt
(EL) Herr Präsident! Eine ganz kurze Anmerkung zu unserer Tagesordnung für Donnerstag: Der französische Präsident, Nicolas Sarkozy, wird uns einen Besuch abstatten, um über die Zukunft Europas angesichts der tiefen Krise in Europa zu sprechen.(EL) Panie przewodniczący! Bardzo krótki komentarz odnośnie do naszego programu na czwartek: francuski prezydent, pan Sarkozy, przybędzie do nas w celu omówienia kwestii przyszłości stojącej przed poważnym kryzysem Europy.
Die Kommission würde normalerweise auch einen Kontrollbesuch abstattenW takim przypadku Komisja najprawdopodobniej przeprowadziłaby również wizytę weryfikacyjną na miejscu
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenDodatkowo jednostka notyfikowana może składać wytwórcy niezapowiedziane wizyty
Die Nationalen Sicherheitsbehörden/Beauftragten Sicherheitsbehörden, die mit einem als EU-Verschlusssache eingestuften Auftrag befasst sind, können jedoch ein Verfahren vereinbaren, nach dem die Vorkehrungen für Besuche, die Mitglieder des Personals industrieller oder anderer Einrichtungen abstatten, direkt getroffen werden könnenJednakże KWB/WWB zaangażowane w umowę niejawną UE mogą wyrazić zgodę na procedurę, zgodnie z którą wizyty pracowników podmiotów prowadzących działalność przemysłową lub inną mogą być uzgadniane bezpośrednio
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem bzw. den Antragsteller(n) an den betreffenden Standorten unangemeldete Besuche abstattenPonadto jednostka notyfikowana może przeprowadzać w obiektach wnioskodawców niezapowiedziane wizytacje
Die Kommission würde normalerweise auch einen Kontrollbesuch abstattenKomisja również przeprowadziłaby wizytę weryfikacyjną na miejscu produkcji
Dafür sollten wir den Berichterstattern und allen Kollegen und Kolleginnen unseren Dank abstatten.Powinniśmy za to podziękować sprawozdawcom i wszystkim członkom tej Izby.
Die Nationalen Sicherheitsbehörden/Beauftragten Sicherheitsbehörden, die mit einem als EU-Verschlusssache eingestuften Auftrag befasst sind, können jedoch ein Verfahren vereinbaren, nach dem die Vorkehrungen für Besuche, die Mitglieder des Personals industrieller oder anderer Einrichtungen abstatten, direkt getroffen werden könnenJednakże KWB/DSA zaangażowane w umowę niejawną UE mogą wyrazić zgodę na procedurę, zgodnie z którą wizyty pracowników podmiotów prowadzących działalność przemysłową lub inną mogą być uzgadniane bezpośrednio
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenOprócz tego jednostka notyfikowana może przeprowadzaću producenta niezapowiedziane inspekcje
Sie hätten Besuche abstatten sollenTy powinieneś odwiedzać parafian
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 44 zdań frazy abstatten.Znalezione w 0,634 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.