Tłumaczenia na język polski:

 
składać

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.
 • (through: en:pay )
  zwracać
 • (through: en:pay )
  odpokutować
 • (through: en:give )
  ofiarować
 • (through: en:pay )
  uiszczać
 • (through: en:pay )
  opłacać się
 • (through: en:pay )
  opłacenie
 • (through: en:pay )
  zapłacić
 • (through: en:give )
  spędzać
 • (through: en:give )
  dostarczać
 • (through: en:give )
  oddawać
 • (through: en:pay )
  uposażenie
 • (through: en:give )
  dedykować
 • (through: en:give )
  wydawać
 • (through: en:give )
  wyjść
 • (through: en:pay )
  wynagradzać
 • (through: en:give )
  podawać
 • (through: en:give )
  podać
 • (through: en:pay )
  wypłacić
 • (through: en:give )
  sprawiać
 • (through: en:give )
  przekazywać
 • (through: en:give )
  sprężystość

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (1)

Abstatt
Abstatt

Przykładowe zdania z "abstatten", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Die Kommission würde normalerweise auch einen Kontrollbesuch abstatten
pl W takim przypadku Komisja najprawdopodobniej przeprowadziłaby również wizytę weryfikacyjną na miejscu
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Dodatkowo jednostka notyfikowana może przeprowadzać niezapowiedziane kontrole u producenta
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Dodatkowo jednostka notyfikowana może składać wytwórcy niezapowiedziane wizyty
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem bzw. den Antragsteller(n) an den betreffenden Standorten unangemeldete Besuche abstatten
pl Dodatkowo jednostka notyfikowana może przeprowadzać niezapowiedziane inspekcje w pomieszczeniach wnioskodawców, o których mowa w punkcie
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Oprócz tego jednostka notyfikowana może przeprowadzaću producenta niezapowiedziane inspekcje
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Jednostka notyfikowana może dodatkowo składać producentowi niezapowiedziane wizyty
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Oprócz tego jednostka notyfikowana może przeprowadzać u producenta niezapowiedziane inspekcje
de Die Nationalen Sicherheitsbehörden/Beauftragten Sicherheitsbehörden, die mit einem als EU-Verschlusssache eingestuften Auftrag befasst sind, können jedoch ein Verfahren vereinbaren, nach dem die Vorkehrungen für Besuche, die Mitglieder des Personals industrieller oder anderer Einrichtungen abstatten, direkt getroffen werden können
pl Jednakże KWB/WWB zaangażowane w umowę niejawną UE mogą wyrazić zgodę na procedurę, zgodnie z którą wizyty pracowników podmiotów prowadzących działalność przemysłową lub inną mogą być uzgadniane bezpośrednio
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem bzw. den Antragsteller(n) an den betreffenden Standorten unangemeldete Besuche abstatten
pl Ponadto jednostka notyfikowana może przeprowadzać w obiektach wnioskodawców niezapowiedziane inspekcje
de Die Nationalen Sicherheitsbehörden/Beauftragten Sicherheitsbehörden, die mit einem als EU-Verschlusssache eingestuften Auftrag befasst sind, können jedoch ein Verfahren vereinbaren, nach dem die Vorkehrungen für Besuche, die Mitglieder des Personals industrieller oder anderer Einrichtungen abstatten, direkt getroffen werden können
pl Jednakże KWB/DSA zaangażowane w umowę niejawną UE mogą wyrazić zgodę na procedurę, zgodnie z którą wizyty pracowników podmiotów prowadzących działalność przemysłową lub inną mogą być uzgadniane bezpośrednio
de Darüber hinaus kann (können) die benannte(n) Stelle(n) den in Nummer ‧ genannten Standorten des (der) Antragsteller(s) unangemeldete Besuche abstatten
pl Oprócz tego jednostka(-i) notyfikowana(-e) może (mogą) składać niezapowiedziane wizyty w miejscach należących do składających wniosek, wymienionych w ppkt
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Ponadto jednostka notyfikowana może składać producentowi niezapowiedziane wizyty
de Darüber hinaus kann (können) die Benannte(n) Stelle(n) den in Nummer ‧ genannten Standorten des (der) Antragsteller(s) unangemeldete Besuche abstatten
pl Dodatkowo jednostka notyfikowana (jednostki notyfikowane) może składać niezapowiedziane wizyty w obiektach zgłaszającego (zgłaszających) wymienionych w pkt
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Jednostka notyfikowana może ponadto dokonywać niezapowiedzianych wizytacji u producenta
de Dafür sollten wir den Berichterstattern und allen Kollegen und Kolleginnen unseren Dank abstatten.
pl Powinniśmy za to podziękować sprawozdawcom i wszystkim członkom tej Izby.
de Du musst ihm einen Besuch abstatten
pl Musisz złożyć mu uszanowanie
de Darüber hinaus kann (können) die benannte(n) Stelle(n) den in Nummer ‧ genannten Standorten des (der) Antragsteller(s) unangemeldete Besuche abstatten
pl Dodatkowo jednostka notyfikowana (jednostki notyfikowane) może złożyć niezapowiedzianą wizytę w miejscach wymienionych w ppkt ‧. wnioskodawcy(wnioskodawców
de Wenn wir bei den gemeinsamen Werten sind, dann will ich Ihnen im Namen meiner Fraktion einen besonderen Dank abstatten dafür, dass Sie den Kampf um die Ächtung der Todesstrafe in den Mittelpunkt Ihrer Aktivitäten gestellt haben, und dass wir einen Europäischen Tag gegen die Todesstrafe haben, ist ein Ruhmesstück der portugiesischen Ratspräsidentschaft!
pl Skoro mówimy o wspólnych wartościach, chciałbym panu w imieniu mojej grupy szczególnie podziękować za skoncentrowanie wysiłków na bitwie o zniesienie kary śmierci i za ustanowienie Europejskiego Dnia przeciwko Karze Śmierci, który jest jednym z powodów do dumy prezydencji portugalskiej.
de Darüber hinaus, Frau De Keyser, ist es in meinem Amt als Kommissar für Binnenmarkt und Finanzdienstleistungen kein Zufall, dass ich - zusätzlich zu den Besuchen, die ich den Hauptstädten der Union derzeit wöchentlich abstatte, und nach der ersten Reise, die ich in die USA unternehmen musste, da fast all unsere Transaktionen transatlantischer Natur sind - Ende Juli meine zweite Reise in ein Land außerhalb der Union nach Addis Abeba antreten wollte, um die politischen Verantwortlichen der Afrikanischen Union zu treffen.
pl Nawiasem mówiąc, to nie przypadek, że jako komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług finansowych, oprócz obecnych moich cotygodniowych wizyt w każdej ze stolic państw członkowskich Unii i po pierwszej wizycie w Stanach Zjednoczonych, którą musiałem odbyć z uwagi na fakt, że niemalże wszystkie nasze transakcje mają wymiar transatlantycki, druga wizyta poza terytorium Unii, na którą udałem się pod koniec lipca do Addis Abeby na spotkanie z przywódcami Unii Afrykańskiej, budziła mój niepokój.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 44 zdań frazy abstatten.Znalezione w 0,364 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.