Tłumaczenia na język polski:

 
składać

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Przykładowe zdania z "abstatten", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem bzw. den Antragsteller(n) an den betreffenden Standorten unangemeldete Besuche abstatten
pl Ponadto jednostka notyfikowana może przeprowadzać w obiektach wnioskodawców niezapowiedziane inspekcje
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Jednostka notyfikowana może dodatkowo składać producentowi niezapowiedziane wizyty
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Ponadto jednostka notyfikowana może składać producentowi niezapowiedziane wizyty
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Dodatkowo jednostka notyfikowana może składać wytwórcy niezapowiedziane wizyty
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem bzw. den Antragsteller(n) an den betreffenden Standorten unangemeldete Besuche abstatten
pl Dodatkowo jednostka notyfikowana może przeprowadzać niezapowiedziane inspekcje w pomieszczeniach wnioskodawców, o których mowa w punkcie
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Dodatkowo jednostka notyfikowana może przeprowadzać niezapowiedziane kontrole u producenta
de Die Kommission würde normalerweise auch einen Kontrollbesuch abstatten
pl Komisja również przeprowadziłaby wizytę weryfikacyjną na miejscu produkcji
de Darüber hinaus kann (können) die benannte(n) Stelle(n) den in Nummer ‧ genannten Standorten des (der) Antragsteller(s) unangemeldete Besuche abstatten
pl Oprócz tego jednostka(-i) notyfikowana(-e) może (mogą) składać niezapowiedziane wizyty w miejscach należących do składających wniosek, wymienionych w ppkt
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Ponadto jednostka notyfikowana może przeprowadzać u producenta niezapowiedziane wizytacje
de Du musst ihm einen Besuch abstatten
pl Musisz złożyć mu uszanowanie
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Oprócz tego jednostka notyfikowana może przeprowadzać u producenta niezapowiedziane inspekcje
de Dies gilt ungeachtet der Dauer von Besuchen, die sie ihren Familien eventuell von Zeit zu Zeit abstatten
pl Jest to niezależne od czasu trwania ewentualnych odwiedzin tych osób u rodziny
de Darüber hinaus, Frau De Keyser, ist es in meinem Amt als Kommissar für Binnenmarkt und Finanzdienstleistungen kein Zufall, dass ich - zusätzlich zu den Besuchen, die ich den Hauptstädten der Union derzeit wöchentlich abstatte, und nach der ersten Reise, die ich in die USA unternehmen musste, da fast all unsere Transaktionen transatlantischer Natur sind - Ende Juli meine zweite Reise in ein Land außerhalb der Union nach Addis Abeba antreten wollte, um die politischen Verantwortlichen der Afrikanischen Union zu treffen.
pl Nawiasem mówiąc, to nie przypadek, że jako komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług finansowych, oprócz obecnych moich cotygodniowych wizyt w każdej ze stolic państw członkowskich Unii i po pierwszej wizycie w Stanach Zjednoczonych, którą musiałem odbyć z uwagi na fakt, że niemalże wszystkie nasze transakcje mają wymiar transatlantycki, druga wizyta poza terytorium Unii, na którą udałem się pod koniec lipca do Addis Abeby na spotkanie z przywódcami Unii Afrykańskiej, budziła mój niepokój.
de Sie hätten Besuche abstatten sollen
pl Ty powinieneś odwiedzać parafian
de betont, wie wichtig es ist, dass die Haltung der Bürger zu Europa als Global Player zur Kenntnis genommen wird, wobei insbesondere die dabei immer stärker ausgeprägte Rolle des Europäischen Parlaments berücksichtigt werden sollte; befürwortet daher die Einbeziehung der Mitglieder des Europäischen Parlaments und der Mitglieder des Rates in die Besuche, die die Mitglieder des Kommission im Rahmen von Plan D abstatten, da diese wesentlich sind für die Erreichung der einzelstaatlichen Parlamente, der Zivilgesellschaft, der Wirtschafts- und Gewerkschaftsführer und der regionalen und lokalen Behörden der Mitgliedstaaten
pl podkreśla, że istotne jest rozważenie opinii obywateli na temat Europy jako ogólnoświatowego gracza przy jednoczesnym uwzględnieniu w szczególności coraz bardziej widocznej roli Parlamentu Europejskiego w tym zakresie; w związku z tym zachęca do udziału posłów do Parlamentu Europejskiego i członków Rady w wizytach członków Komisji, organizowanych w ramach Planu D, ponieważ mają one duże znaczenie w kontekście nawiązywania kontaktów z parlamentami krajowymi, społeczeństwem obywatelskim, liderami świata biznesu i związków zawodowych oraz władzami szczebla regionalnego i lokalnego w państwach członkowskich
de Zusätzlich kann die benannte Stelle den in ‧.‧ genannten Standorten des (der) Antragsteller(s) unangemeldete Besuche abstatten
pl Ponadto jednostka notyfikowana może przeprowadzać nieoczekiwane inspekcje w pomieszczeniach wnioskodawcy wymienionych w pkt
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Ponadto jednostka notyfikowana może przeprowadzać u producenta niezapowiedziane inspekcje
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Oprócz tego jednostka notyfikowana może przeprowadzaću producenta niezapowiedziane inspekcje
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 44 zdań frazy abstatten.Znalezione w 0,303 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.