Tłumaczenia na język polski:

 
składać

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Przykładowe zdania z "abstatten", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Ponadto jednostka notyfikowana może przeprowadzać u producenta niezapowiedziane inspekcje
de (EL) Herr Präsident! Eine ganz kurze Anmerkung zu unserer Tagesordnung für Donnerstag: Der französische Präsident, Nicolas Sarkozy, wird uns einen Besuch abstatten, um über die Zukunft Europas angesichts der tiefen Krise in Europa zu sprechen.
pl (EL) Panie przewodniczący! Bardzo krótki komentarz odnośnie do naszego programu na czwartek: francuski prezydent, pan Sarkozy, przybędzie do nas w celu omówienia kwestii przyszłości stojącej przed poważnym kryzysem Europy.
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Oprócz tego jednostka notyfikowana może przeprowadzać u producenta niezapowiedziane inspekcje
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Oprócz tego jednostka notyfikowana może przeprowadzaću producenta niezapowiedziane inspekcje
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Dodatkowo jednostka notyfikowana może przeprowadzać niezapowiedziane kontrole u producenta
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Ponadto jednostka notyfikowana może przeprowadzić nieplanowane kontrole w siedzibie producenta
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem bzw. den Antragsteller(n) an den betreffenden Standorten unangemeldete Besuche abstatten
pl Ponadto jednostka notyfikowana może przeprowadzać w obiektach wnioskodawców niezapowiedziane inspekcje
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Oprócz tego jednostka notyfikowana może składać producentowi niezapowiedziane wizyty
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem bzw. den Antragsteller(n) an den betreffenden Standorten unangemeldete Besuche abstatten
pl Dodatkowo jednostka notyfikowana może przeprowadzać niezapowiedziane inspekcje w pomieszczeniach wnioskodawców, o których mowa w punkcie
de Dafür sollten wir den Berichterstattern und allen Kollegen und Kolleginnen unseren Dank abstatten.
pl Powinniśmy za to podziękować sprawozdawcom i wszystkim członkom tej Izby.
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Dodatkowo jednostka notyfikowana może składać wytwórcy niezapowiedziane wizyty
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Ponadto jednostka notyfikowana może przeprowadzać u producenta niezapowiedziane wizytacje
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Jednostka notyfikowana może ponadto dokonywać niezapowiedzianych wizytacji u producenta
de Von nun an werden wir es auch ganz selbstverständlich finden, wenn Menschen, die in der Nähe der Grenze wohnen, dem anderen Land einfach mal einen Besuch abstatten, genauso selbstverständlich, wie sie, sagen wir mal, von Budapest nach Budakeszi mit dem Auto oder dem Bus Nr. 22 fahren oder laufen.
pl Od tej pory będziemy uważać za oczywisty fakt, że ludzie, którzy mieszkają blisko granicy, mogą udać się do innego kraju tak naturalnie jak, powiedzmy, samochodem, autobusem numer 22 lub pieszo z Budapesztu do Budakeszi.
de Die Kommission würde normalerweise auch einen Kontrollbesuch abstatten
pl Komisja również przeprowadziłaby wizytę weryfikacyjną na miejscu produkcji
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Jednostka notyfikowana może dodatkowo składać producentowi niezapowiedziane wizyty
de Zusätzlich kann die benannte Stelle den in ‧.‧ genannten Standorten des (der) Antragsteller(s) unangemeldete Besuche abstatten
pl Ponadto jednostka notyfikowana może przeprowadzać nieoczekiwane inspekcje w pomieszczeniach wnioskodawcy wymienionych w pkt
de Du musst ihm einen Besuch abstatten
pl Musisz złożyć mu uszanowanie
de Die Nationalen Sicherheitsbehörden/Beauftragten Sicherheitsbehörden, die mit einem als EU-Verschlusssache eingestuften Auftrag befasst sind, können jedoch ein Verfahren vereinbaren, nach dem die Vorkehrungen für Besuche, die Mitglieder des Personals industrieller oder anderer Einrichtungen abstatten, direkt getroffen werden können
pl Jednakże KWB/DSA zaangażowane w umowę niejawną UE mogą wyrazić zgodę na procedurę, zgodnie z którą wizyty pracowników podmiotów prowadzących działalność przemysłową lub inną mogą być uzgadniane bezpośrednio
de Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstatten
pl Ponadto jednostka notyfikowana może składać producentowi niezapowiedziane wizyty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 44 zdań frazy abstatten.Znalezione w 0,35 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.