Tłumaczenia na język polski:

  • Windows Media Services   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (23)

verpackte Windows Media-Datei
spakowany plik Windows Media
Verwaltung digitaler Rechte für Windows Media
Windows Media Digital Rights Management
Windows Media Audio 9 Professional
Windows Media Audio 9 Professional
Windows Media Author
Windows Media Author
Windows Media Encoder Software Development Kit
Windows Media Encoder Software Development Kit
Windows Media Format Software Development Kit
Windows Media Format Software Development Kit
Windows Media Player
program Windows Media Player
Windows Media-Audiocodec
koder-dekoder Windows Media Audio
Windows Media-Audioencoderbibliothek
biblioteka koderów audio Windows Media
Windows Media-Bildschirmcodec
koder-dekoder ekranowy Windows Media
Windows Media-Client
Klient pakietu Windows Media
Windows Media-Codierungshilfsprogramm
narzędzie kodowania Windows Media
Windows Media-Codierungsskript
skrypt kodowania Windows Media
Windows Media-Datei
Plik pakietu Windows Media
Windows Media-Format
format Windows Media
Windows Media-Geräte-Manager
Menedżer urządzeń Windows Media
Windows Media-Metadatei
metaplik Windows Media
Windows Media-Sprachcodec
koder-dekoder mowy Windows Media
Windows Media-Streamingbibliothek
biblioteka emisji strumieniowych Windows Media
Windows Media-Videocodec
koder-dekoder Windows Media Video
Windows Media-Videodecoderbibliothek
biblioteka dekoderów wideo Windows Media
Windows Media-Videoencoderbibliothek
biblioteka koderów wideo Windows Media
Windows-Dienst für den Schriftartencache
Usługa systemu Windows buforowania czcionek

Przykładowe zdania z "Windows Media-Dienste", pamięć tłumaczeniowa

add example
de dass die Microsoft gemachte Auflage, Abnehmern eine Version seines Client-PC-Betriebssystems ohne den Windows Media Player anzubieten, und die Maßnahmen zur Überwachung von deren Befolgung angemessen sind; und
pl środek zaradczy polegający na zażądaniu od Microsoft, aby zaoferował nabywcom wersję swojego systemu operacyjnego dla komputerów osobistych niezawierającą Windows Media Player oraz środki mające na celu zapewnienie wdrożenia tego środka są właściwe; oraz
de dass Microsoft seine beherrschende Stellung im relevanten Markt der Client-PC-Betriebssysteme missbraucht, indem der Konzern sein Produkt Windows Media Player mit diesen Systemen bündelt
pl Microsoft nadużył pozycji dominującej na właściwym rynku systemów operacyjnych dla komputerów osobistych, wiążąc z nimi swój produkt Windows Media Player
de In der Entscheidung wird festgestellt, dass Microsoft durch die Kopplung des Windows Media Player (WMP) an das Windows-PC-Betriebssystem gegen Artikel ‧ EG-Vertrag verstößt
pl Niniejsza decyzja stwierdza, że Microsoft narusza przepisy art. ‧ Traktatu przez zintegrowanie WMP z systemem operacyjnym dla komputerów osobistych Windows (Windows
de Außerdem habe die Klägerin die Bereitstellung des Windows-Betriebssystems für Client PCs (Windows Client PC Operating System) vom gleichzeitigen Erwerb eines Windows Media Players abhängig gemacht
pl Ponadto Komisja stwierdziła, iż strona skarżąca uzależniała dostępność Windows Client PC Operating System od równoczesnego nabycia Windows Media Player
de Die angefochtene Entscheidung beruhe auf einer Ausschlusstheorie, der die Mutmaßung zugrunde liege, dass die weite Verbreitung von Medienfunktionalität unter Windows zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einer Situation führen könne, in der Inhalteanbieter und Softwareentwickler fast ausschließlich in Windows Media-Formaten kodieren würden
pl Według strony skarżącej, zaskarżona decyzja opiera się na spekulacyjnej teorii wykluczenia, zgodnie z którą powszechna dystrybucja aplikacji medialnej w ramach Windows może, w bliżej nieokreślonym czasie doprowadzić do sytuacji, w której dostawcy składników i programiści będą kodować prawie wyłącznie w formatach Windows Media
de Zweitens habe die Kommission zu Unrecht festgestellt, dass die Klägerin gegen Artikel ‧ EG verstoße, indem sie die Bereitstellung ihrer PC-Betriebssysteme vom gleichzeitigen Erwerb von Medienfunktionalität mit der Bezeichnung Windows Media Player abhängig mache
pl Po drugie, strona skarżąca przywołuje, że Komisja błędnie stwierdziła, iż strona skarżąca naruszyła art. ‧ WE uzależniając dostępność swojego systemu operacyjnego PC od jednoczesnego nabycia aplikacji medialnej, Windows Media Player
de dass durch die Bündelung des Windows Media Player mit dem Client-PC-Betriebssystem das Risiko der Ausschaltung des Wettbewerbs und der Bremsung der Innovationstätigkeit auf dem Markt für Medienabspielgeräte besteht
pl Powiązanie przez Microsoft Windows Media Player ze swoim systemem operacyjnym dla komputerów osobistych stwarza poważne zagrożenie wykluczenia konkurencji i ograniczenia innowacyjności na rynku odtwarzaczy mediów
de Bindung des Erwerbs des Client-PC-Betriebssystems Windows an den gleichzeitigen Erwerb des Windows Media Player (WMP) vom Mai ‧ bis zum Erlass dieser Entscheidung
pl umożliwianie nabycia systemu operacyjnego klient Windows wyłącznie pod warunkiem jednoczesnego zakupu odtwarzacza multimediów Windows (Windows Media Player, WMP) od maja ‧ r. do daty niniejszej decyzji
de dass Microsoft keinen objektiven Grund für die Bündelung seines Windows Media Player mit seinen Client-PC-Betriebssystemen hat
pl Microsoft nie jest wstanie przedstawić obiektywnego uzasadnienia powiązania Windows Media Player ze swoimi systemami operacyjnymi dla komputerów klienckich
de Abkürzung für D isk a nd e xecution mon itor; Dämonen sind auf allen & UNIX;-Systemen vertreten, um Aufgaben durchzuführen, die unabhängig vom Eingreifen des Anwenders sind. Leser, die mehr Erfahrung mit & Microsoft; & Windows; haben, würden Dämonen und die ihnen übertragenen Aufgaben mit den Diensten vergleichen. Ein Beispiel für einen auf den meisten älteren & UNIX;-Systemen vertretenen Dämonen ist LPD (Line Printer Daemon); & CUPS; wird vielfach als der Nachfolger des LPD in der & UNIX;-Welt gesehen und arbeitet auch über einen Dämon
pl Skrót od D isk a nd e xecution mon itor; demony są obecne we wszystkich systemach & UNIX; owych i wykonują operacje niezależne od działań użytkownika. Osoby lepiej zaznajomione z & Microsoft; & Windows; mogą chcieć porównać demony i zadania, za które są odpowiedzialne, z " usługami ". Przykładem obecności demona w większości systemów & UNIX; owych jest LPD (Line Printer Daemon); & CUPS; jest postrzegany jako następca LPD w świecie & UNIX; a i również działa jako demon
de Wir müssen daher alle Projekte unterstützen, die der Stärkung dieser Alternative zu den herkömmlichen Medien dienen, und ich freue mich sehr darüber, dass die tschechische Ratspräsidentschaft ihren Beitrag zu einem erfolgreichen Abschluss des Programms "MEDIA Mundus" geleistet hat.
pl Dlatego też musimy wspierać wszystkie projekty, które mogą wzmocnić tę alternatywę w głównym nurcie świata mediów. Cieszę się, że prezydencja czeska przyczyniła się do zakończonego sukcesem utworzenia projektu MEDIA Mundus.
de Konzipierung und Entwicklung von Rich-Media-Schnittstellen,-Produkten und-Diensten sowie von Multimediadiensten nach Maßgabe der Normen für die barrierefreie Gestaltung von Internetangeboten
pl Projektowanie i programowanie interfejsów, produktów, usług multimedialnych i usług typu rich media, zgodnie z normami określonymi przez Web accessibility Initiative
de vertritt daher die Auffassung, dass MEDIA Mundus sowohl für Kinobetreiber in Europa als auch in Drittländern als Anreiz für die Verbesserung ihres Programmangebots und der Bedingungen für die Uraufführung audiovisueller Werke (Spieldauer, Öffentlichkeitswirksamkeit und Anzahl der Vorführungen) auf der Grundlage der Gegenseitigkeit dienen kann
pl Uważa, że MEDIA Mundus może przyczynić się do zachęcania operatorów kin w krajach europejskich i krajach trzecich do poszerzenia, na zasadzie wzajemności, programów oraz poprawy warunków pokazów utworów audiowizualnych pod względem okresu utrzymywania ich na ekranach i reklamowania oraz liczby seansów prapremierowych dla wybranej publiczności
de ist der Auffassung, dass die Möglichkeit geprüft werden sollte, einige Gemeinschaftsprogramme, beispielsweise Media, Kultur, Jugend und Bildung in den Dienst der Informations- und Kommunikationsstrategie zu stellen, was jedoch nicht zu einer Beeinträchtigung ihrer Ziele oder ihrer finanziellen Ausstattung führen darf; so wäre es beispielsweise möglich, über das Programm Media Filme zur Entwicklung der audiovisuellen Industrie in Europa zu finanzieren und gleichzeitig das Image und die Seele der Union zu fördern; begrüßt deshalb die Durchführung einer Europäischen Jugendwoche mit Aktionstagen Jugend im Parlament, die die Bindung der Jugend an Europa stärken
pl uważa, że należy rozważyć wykorzystanie niektórych programów wspólnotowych, takich jak Media, Kultura, Młodzież lub Edukacja, w związku ze strategią informacyjną i komunikacyjną, chociaż nie powinno to powodować ograniczenia celów i ich finansowania; na przykład program Media mógłby zostać wykorzystany do finansowania filmów w celu pobudzenia rozwoju europejskiego przemysłu audiowizualnego i jednoczesnej promocji wizerunku i ducha Unii; dlatego z zadowoleniem przyjmuje organizację Europejskiego Tygodnia Młodzieży obejmującego dni zajęć pod hasłem Młodzi w Parlamencie, który wzmocni więź młodych ludzi z Europą
de Pilotprojekte des MEDIA- Programms könnten als Versuchsfeld dienen, das die Festlegung neuer Standards ermöglicht, die auf die Bedürfnisse des audiovisuellen Sektors zugeschnitten sind
pl Projekty pilotażowe w ramach programu MEDIA mogłyby być polem doświadczalnym i stanowić źródło nowych standardów dla potrzeb sektora audiowizualnego
de Der Wettbewerber weist darauf hin, dass x‧-Server grundsätzlich mit der branchenüblichen Standardsoftware Microsoft Windows Server arbeiten, während nicht-x‧-basierte Server in der Regel mit individuellen Betriebssystemen oder dem System Unix betrieben werden
pl Konkurent wskazuje, że serwery x‧ zasadniczo pracują na standardowym dla branży oprogramowaniu Microsoft Windows Server, podczas gdy obsługa serwerów innych niż x‧ zwykle ogranicza się do indywidualnych systemów operacyjnych lub systemu Unix
de Die Klasse MReportViewer ist für & Qt;-Entwickler entworfen und erlaubt echte Plattform-übergreifende Lösungen. Sie kann nicht nur auf & UNIX;-, sondern auch auf & Windows;-und & Mac;-Plattformen verwendet werden
pl MReportViewer ta klasa jest przeznaczona dla wydawców & Qt; i dostarcza prawdziwą wieloplatformowość. Może być użyta nie tylkona platformie & UNIX; ale także w & Windows; i & Mac
de & Microsoft® Windows® Netzlaufwerk
pl Dysk sieciowy & Microsoft® Windows®
de Der gemäß Artikel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ von der Kommission vorgelegte Entscheidungsentwurf betrifft den Vorwurf gegen Microsoft Corporation (Microsoft), dass es seinen Webbrowser Internet Explorer in unrechtmäßiger Weise an sein marktbeherrschendes Client-PC-Betriebssystem Windows (Windows) gekoppelt hat
pl Projekt decyzji przedstawiony Komisji zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dotyczy domniemanej niezgodnej z przepisami sprzedaży wiązanej stosowanej przez przedsiębiorstwo Microsoft Corporation (Microsoft), dotyczącej przeglądarki internetowej Internet Explorer oraz systemu operacyjnego Windows (system Windows), który jest dominującym systemem tego rodzaju przeznaczonym do komputerów osobistych
de Ist & kde; ein Klon von CDE, & Windows; oder & Mac; OS?
pl & kde; jest klonem CDE, & Windows;, czy & Mac; OS?
de & kde; läuft nicht unter irgendeiner Version von & Microsoft; & Windows; oder OS/‧ (noch nicht). Sie müssen ein & UNIX;-System haben, um & kde; zu nutzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
pl & kde; nie będzie działało na żadnej z wersji & Microsoft; & Windows; lub OS/‧ (jak na razie). Aby uruchomić & kde;, będziesz potrzebował systemu uniksowego. Odsyłamy do po więcej szczegółów
de Wie Sie im unteren Bild erkennen können, lassen Sich mit dem Assistenten für Netzwerkordner vier verschiedene Typen von Netzwerkordnern hinzufügen: WebDav, FTP, Microsoft Windows-Netzlaufwerke (Samba) und SSH
pl Jak widać na przedstawionym zrzucie ekranu, asystent tworzenia folderów sieciowych umożliwia podłączenie do czterech rodzajów serwerów sieciowych: WebDav, FTP, dysków sieciowych Microsoft Windows (lub Samby) oraz SSH
de Druckertreiber für Windows-Rechner anbieten
pl Eksportuj sterownik drukarki do klientów Windows
de XviD ist der Hauptkonkurrent von DivX (XviD ist rückwärts gesprochen DivX). Während es sich bei DivX um Closed-Source handelt und nur unter Windows, Mac OSund Linux verfügbar ist, ist XviD Open-Source und kann theoretisch auf jederPlattform laufen
pl XviD jest głównym rywalem DivX (XviD to DivX pisane wspak). Podczas gdy źródła DivX są zamknięte i może on działać tylko na Windows, Mac OS i Linuksie, XviD ma otwarte źródła i może potencjalnie działać na każdej platformie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 20880 zdań frazy Windows Media-Dienste.Znalezione w 11,565 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.