wymowa: IPA: /ˈvafən/ /ˈvafɱ̩/  

Tłumaczenia na język polski:

  • Uzbrojenie   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (17)

29. Waffen-Grenadier-Division der SS „RONA“29 Dywizja Grenadierów SS
36. Waffen-Grenadier-Division der SS36 Dywizja Grenadierów SS Dirlewanger
Anti-Personen-Waffebroń przeciwpiechotna
biologische Waffebroń biologiczna
chemische Waffebroń chemiczna
Eisen zu Waffen verarbeitenprzetwarzać żelazo w broń
Finnisches Freiwilligen-Bataillon der Waffen-SSOchotniczy Fiński Batalion Waffen-SS
konventionelle Waffebroń konwencjonalna
nicht tödliche Waffenbroń nieśmiercionośna
Nichtverbreitung von Waffennierozprzestrzenianie broni
Organisation für das Verbot chemischer WaffenOrganizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej
verbotene Waffebroń zakazana
Versorgung mit Waffenzaopatrzenie w broń
waffebroń
Waffe; oręż; broń
Waffen aus Eisen schmiedenkuć broń z żelaza
Waffen erbeutenzdobywać broń

Przykładowe zdania z "Waffen", pamięć tłumaczeniowa

add example
die Einfuhr, den Erwerb, den Kauf, die Beförderung, das Halten, den Verkauf, die Veräußerung und die Ausfuhr von sowie den Handel mit Waffen und Munition, die Antiquitäten, Kunstgegenstände oder Dekorationsartikel darstellen oder als Teil einer Sammlung oder einer Ausstellung dienen sollen; die Genehmigung kann an die Bedingung geknüpft werden, dass die Waffe dauerhaft unbrauchbar gemacht wurdeimport, nabywanie, zakup, transportowanie, posiadanie, sprzedaż, przekazywanie, eksport lub handel bronią i amunicją, które są zabytkami, dziełami sztuki lub przedmiotami dekoracyjnymi lub też mają stanowić część kolekcji lub panoplium; warunkiem takiego pozwolenia może być stałe pozbawienie broni cech użytkowych
Giftige Chemikalien und ihre Ausgangsstoffe nach Maßgabe des Gesetzes über das Verbot chemischer Waffen und über die Kontrolle giftiger Chemikalien und ihrer Ausgangsstoffe (SG ‧/‧, geänderte FassungToksyczne substancje chemiczne i ich prekursory, objęte ustawą o zakazie broni chemicznej i kontroli nad toksycznymi substancjami chemicznymi i ich prekursorami (SG ‧/‧), ze zmianami
In enger Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium konzipiert er ein weiteres Projekt zur sicheren Lagerung und Registrierung von Waffen der Königlichen Gendarmerie in allen vierundzwanzig Provinzen und setzt dieses Projekt umW ścisłej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, określi on i wprowadzi w życie kolejny projekt dotyczący bezpiecznego magazynowania i rejestrowania broni Żandarmerii Królewskiej we wszystkich dwudziestu czterech prowincjach
Schalldämpfer, spezielle Rohrwaffen-Lafetten, Ladestreifen, Waffenzielgeräte und Mündungsfeuerdämpfer für die von den Unternummern ML‧a, ML‧b oder ML‧c erfassten Waffentłumiki, specjalne elementy zaczepiane, magazynki, celowniki oraz tłumiki ognia dla uzbrojenia określonego przez podpunkty ML‧.a., ML‧.b. lub ML‧.c
Als negativ ist zu vermerken, dass China noch immer Waffen an repressive Regimes in Afrika liefert.Jeśli chodzi o aspekty negatywne, Chiny nadal wysyłają broń do reżimów dyktatorskich w Afryce.
Zu den Waffen jener, die die Angst schüren, gehört die große Lüge, wie von Frau McDonald und Frau Sinnott heute hier so eindrucksvoll vorgeführt.Orężem tych, którzy frymarczą strachem, są potężne kłamstwa - ich próbkę zaprezentowały nam dzisiaj pani McDonald i pani Sinnott.
Die Länder des westlichen Balkans haben wegen der historischen Anhäufung von Waffen- und Munitionsbeständen besonderen Anlass zur Sorge gegebenPaństwa na Bałkanach Zachodnich były przedmiotem szczególnej troski z racji historycznego nagromadzenia broni i zapasów amunicji
unter Hinweis auf die Sicherheitsprobleme in dem Gebiet der Sahelzone und der Sahara, die ein Nährboden für den Terrorismus, grenzübergreifende Kriminalität sowie den Waffen- und Drogenhandel sind und sich destabilisierend auf die Länder der Subregion auswirkenuwzględniając problemy związane z bezpieczeństwem strefy Sahelu i Sahary, które są pożywką dla terroryzmu, przestępczości transgranicznej oraz handlu bronią i narkotykami, a także mają destabilizujący wpływ na kraje subregionu
Kannst du ' ne Waffe zusammensetzen?Wiesz jak rozłożyć i złożyć pistolet?Tak, już to robiłem
Waffen werden nicht das Leben meines JungenMój syn nie będzie strzelać
Was werden uns die Menschen (darunter auch die, die heute skeptisch sind) in zehn Jahren sagen, wenn die schädlichen Wirkungen dieser Waffen, ganz klar feststehen, wir aber in der Zwischenzeit nichts getan haben, um sie aus dem Verkehr zu ziehen?Co powiedzą ludzie, nawet dzisiejsi sceptycy, o nas, politykach, za 10 lat, gdy szkodliwy wpływ tej broni stanie się wyraźny i niekwestionowany, i jeżeli w międzyczasie nie zrobimy nic, aby wycofać ją z użycia?
Ein Verbot dieser Waffen muss weltweit durch die UNO und auf Initiative der Nationalstaaten und nicht des Europäischen Parlaments, ausgesprochen werden.Zakaz użycia tego typu broni należy wprowadzić w skali globalnej poprzez ONZ i z inicjatywy państw-narodów, a nie przez Parlament Europejski.
Fünf dieser Projekte standen im Zeichen der Einsammlung und Vernichtung von Kleinwaffen und leichten WaffenPięć z tych projektów było poświęconych gromadzeniu i zniszczeniu BSiL
Zu diesem Zweck leistet die Europäische Union finanzielle und technische Unterstützung, um innerhalb des Technischen Sekretariats der ECOWAS eine Abteilung für leichte Waffen einzurichten und um das Moratorium in ein Übereinkommen über leichte Waffen und Kleinwaffen zwischen den ECOWAS-Staaten umzuwandelnW tym celu Unia Europejska wnosi wkład finansowy i udziela pomocy technicznej, aby stworzyć jednostkę ds. ręcznej broni strzeleckiej w ramach sekretariatu technicznego CEDEAO oraz aby przekształcić moratorium w konwencję o ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej między członkami CEDEAO
Waffen mit glattem Lauf, besonders konstruiert für militärische Zweckebroń gładkolufowa zaprojektowana specjalnie do celów wojskowych
Woher hatte Berman die Waffe?Skąd Berman wziął broń?
Die Polizei kann anordnen, dass die Waffe mit der Identifikationsnummer gekennzeichnet wird, wenn die Waffe nicht durch den Hersteller gekennzeichnet istPolicja może nakazać oznakowanie broni tym numerem identyfikacyjnym, jeśli nie jest ona oznakowana przez producenta
Angesichts der Tatsache, dass meine Kollegen, Kommissar Michel und Kommissarin Ferrero-Waldner, die Angriffe auf Israel ebenfalls verurteilt haben, haben sie beide Seiten für den Einsatz von Waffen und Gewalt verurteilt.Biorąc pod uwagę, że moi koledzy, pan komisarz Michel i pani komisarz Ferrero-Waldner, potępili również ataki na Izrael, tym samym potępili obie strony za użycie brutalnych środków i przemocy.
WAFFEN UND MUNITION; TEILE DAVON UND ZUBEHÖRBROŃ I AMUNICJA; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA
Tibet zeigt, wie die anderen unterdrückten Nationen, was geschieht, wenn eine kommunistische Diktatur herrscht und die Waffe der invasiven Immigration eingesetzt wird, um jegliche Rückkehr zu verhindern, sei es auf politischer, ethnischer, kultureller oder spiritueller Ebene.Podobnie jak inne uciskane narody, Tybetańczycy są przykładem tego, co dzieje się po zainstalowaniu komunistycznej dyktatury i wymuszeniu imigracji, by zapobiec jakiejkolwiek możliwości powrotu do poprzedniego stanu rzeczy na płaszczyźnie politycznej, etnicznej, kulturowej czy duchowej.
Bei den EU-Troika-Treffen auf Expertenebene (Globale Abrüstung und Rüstungskontrolle) steht die Thematik der Kleinwaffen und leichten Waffen sehr weit oben auf der TagesordnungW czasie spotkań trojki UE na poziomie ekspertów (globalne rozbrojenie i kontrola zbrojeń) kwestia broni strzeleckiej i lekkiej zajmuje znaczące miejsce w porządku obrad
lch werde die gesamte Macht meiner Waffen gegen euch richtenŚciągnę przeciw tobie wszystkie swoje siły
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3337 zdań frazy Waffen.Znalezione w 0,968 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.