wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • niepowodzenie     
  • awaria   
  • defekt   
  • porażka   
  • zawodzenie   

Pozostałe znaczenia:

 
Schuss in den Ofen (umgangssprachlich)

Did you mean: versagen

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (2)

versagen
; zawodzić; odmawiać; odesłać; zawieść; brak; przestać działać
Versager
niedołęga; ; niewypał; nieudacznik; brak

Przykładowe zdania z "Versagen", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Wir dürfen Gespräche mit Kuba nicht vermeiden, sondern müssen stattdessen darauf bestehen, dass jedes echte Gespräch auf der Wahrheit beruht, mit anderen Worten, dem Versagen die zentrale Bedeutung des Einzelnen anzuerkennen.
pl Nie wolno nam unikać dyskusji z Kubą, musimy natomiast nalegać na to, by każda prawdziwa dyskusja opierała się na prawdzie; innymi słowy, uwzględniała nieuznawanie przez Kubę kluczowej wartości pojedynczego człowieka.
de Ofex behauptet, es gebe keinen Nachweis für einen Informationsrückstand der KMU über deren Zugang zur Eigenkapitalfinanzierung, über das Versagen der Unternehmen aus der Region West Midlands mit tragfähigen Geschäftsplänen, Eigenkapital zu beschaffen und über fehlende Informationen der Investoren über geeignete Ziel-KMU
pl Ofex twierdzi, że nie ma dowodów na brak informacji dla MŚP na temat tego, w jaki sposób zdobyć finansowanie kapitałowe, na niepowodzenie przedsiębiorstw z regionu West Midlands o realnych biznes planach w pozyskiwaniu kapitału ani na niedoinformowanie inwestorów na temat przedsiębiorstw będących potencjalnymi inwestobiorcami
de Den meisten Menschen fehlt jegliche praktische Erfahrung mit diesen Systemen, sie können also nicht nachvollziehen, dass Fahrerassistenzsysteme erstens ein unumstrittenes Sicherheitspotential besitzen - schließlich ist bei rund 80 % aller Unfälle menschliches Versagen die Ursache -, zweitens, das Fahren komfortabler machen, drittens, den Fahrer unterstützen und entlasten, ohne ihn aus der Verantwortung zu entlassen, und viertens, ein ökonomisches sowie ökologisches Fahrverhalten fördern.
pl Większość osób nie posiada najmniejszego doświadczenia w pracy z tymi układami i dlatego nie może: po pierwsze, docenić faktu, że układy wspomagające posiadają niepodważalne zalety podnoszące bezpieczeństwa - w końcu błąd kierowcy jest przyczyną około 80% wypadków drogowych; po drugie, wiedzieć, że przedmiotowe układy mają działanie relaksujące dla kierowcy; po trzecie, wiedzieć, że wspierają one i odciążają kierowcę bez odbierania mu kontroli nad pojazdem, a po czwarte, wiedzieć, że upowszechniają bardziej ekologiczną i ekonomiczną kulturę prowadzenia pojazdu.
de Chronische Phase, IFN-Versagen (n
pl Faza przewlekła Niepowodzenie leczenia IFN (n
de Eine Analyse des Tropismus nach Versagen einer Behandlung mit CELSENTRI mit CXCR‧ nutzendem Virus zeigte, dass nach Absetzen von CELSENTRI bei der Mehrzahl der Patienten in der Nachbeobachtungsphase die Viruspopulation zum CCR‧-Tropismus zurückkehrte
pl Ponadto przeprowadzona analiza tropizmu po niepowodzeniu terapii CELSENTRI w przypadku wirusa wykorzystującego CXCR‧ wykazała, iż populacja wirusa uległa przekształceniu z powrotem w populację z tropizmem do CCR‧ u większości pacjentów podczas okresu obserwacji po zaprzestaniu podawania CELSENTRI
de Besteht jedoch die Gefahr, dass bei asymmetrischer Belastung der Sitze oder der Gurtverankerungen Komponenten versagen, so kann eine zusätzliche Prüfung mit asymmetrischer Belastung durchgeführt werden
pl Jeśli istnieje ryzyko niesymetrycznego obciążenia siedzeń i/lub kotwiczenia mogą doprowadzić do wady, można przeprowadzić badanie dodatkowe z obciążeniem niesymetrycznym
de Außerdem sind für den Fall eines Versagens der Betäubungsgeräte sofort einsetzbare Ersatzgeräte vorzuhalten
pl Ponadto konieczne jest posiadanie dostępnych urządzeń zapasowych w razie problemu z urządzeniami oszołamiającymi
de Das Aufbegehren der Menschen hat das Versagen unserer Politik deutlich gemacht. Wir haben nicht länger das Recht, unsere Analysen weiterhin auf dieselben Ängste oder, schlimmer noch, auf dieselben fremdenfeindlich gefärbten Überzeugungen zu stützen.
pl Ludowy bunt, co wyraźnie widać, obwieścił bankructwo naszej polityki; nie mamy prawa nadal opierać naszych analiz na tych samych lękach lub, co gorsza, tych samych, naznaczonych ksenofobią przekonaniach.
de " Stell dir vor, du versagst ", und dann bekomme ich Angst
pl " A jeśli zawiodę ".I zaczynam się bać
de Zusammenfassend möchte ich sagen, dass die Komplexität der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik nicht als Sackgasse oder als ein Versagen der Institutionen behandelt werden darf.
pl Podsumowując, chciałabym powiedzieć, że złożoność reformy Wspólnej Polityki Rolnej nie może być traktowana jako impas lub też porażka instytucji.
de Es wird empfohlen, zusätzliche schwangerschaftsverhütende Maßnahmen durchzuführen, um dem Versagen der oralen Kontrazeption vorzubeugen, wozu es im Falle einer schweren Diarrhö kommen kann (siehe Abschnitt
pl Zaleca się stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji, aby zapobiec osłabieniu działania doustnych środków antykoncepcyjnych w przypadku wystąpienia ciężkiej biegunki (patrz punkt
de bedeutet Mangel des Schiffes jede Funktionsstörung, jedes Versagen oder jede Nichteinhaltung von anwendbaren Sicherheitsvorschriften in Bezug auf einen Teil des Schiffes oder seiner Ausrüstung, wenn er für das Verlassen, für die Evakuierung oder die Ein- und Ausschiffung der Reisenden, für den Schiffsantrieb, die Ruderanlage, die sichere Schiffsführung, das Festmachen, das Ankern, das Anlaufen oder Verlassen des Liege- oder Ankerplatzes oder die Lecksicherung nach Wassereinbruch oder für das Aussetzen von Rettungsmitteln verwendet wird, und
pl uszkodzenie statku oznacza jakąkolwiek awarię, wadliwe działanie lub niezgodność z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa w jakiejkolwiek części statku lub jego wyposażenia wykorzystywanego jako drogi ucieczki, ewakuacyjne, przy zaokrętowaniu i wyokrętowaniu pasażerów lub w celu zapewnienia napędu, sterowności, bezpieczeństwa żeglugi, cumowania, kotwiczenia, przybijania lub odbijania od nabrzeża czy kotwicowiska, zabezpieczenia szkód po zatopieniu; lub stosowanego dla uruchomienia urządzeń służących ratowaniu życia; oraz
de Die Feuerprobe jeder zivilisierten Gesellschaft ist, wie Ihnen die Menschen auf der Zuhörertribüne bestätigen können, nicht, wie wir die Mehrheit behandeln, sondern wie wir mit den Minderheiten umgehen, und gegenwärtig versagen dabei auf traurige Art einige Mitgliedstaaten.
pl Papierkiem lakmusowym dla każdego cywilizowanego społeczeństwa, powiedzą to państwu osoby, które przysłuchują się tej dyskusji na galerii, jest nie to, jak traktuje ono większość, ale jak obchodzi się z mniejszością. Niektóre państwa członkowskie mają sporo do nadrobienia w tym względzie.
de Derartige Erscheinungen würden als Zeichen für politisches Versagen und einen schlechten Umgang mit öffentlichen Mitteln gedeutet werden und vor allem die ethnischen Klüfte nur noch vertiefen
pl Takie zjawisko byłoby postrzegane jako dowód fiaska politycznego oraz niewłaściwego obchodzenia się ze środkami publicznymi, a przede wszystkim pogłębiłoby jeszcze bardziej podziały etniczne
de Dass ein Versagen des Binnenmarkts zum Teil auf die Unterschiede im nationalen Vertragsrecht zurückzuführen ist, haben wir bereits gesehen.
pl Zauważyliśmy, że niepowodzenia na rynku wewnętrznym wynikają częściowo z różnic w krajowym prawie umów.
de Warum dieses vollkommene Versagen der Hilfe für Afrika?
pl Skąd tak katastrofalne niepowodzenie pomocy dla Afryki?
de Weil dies ein politisches Versagen ist, ein Nichtausführen des Willens des Gesetzgebers, muss die Regelung verändert werden, und dafür werden wir kämpfen.
pl Ponieważ jest to zaniechanie polityczne - niewykonanie woli prawodawcy - rozporządzenie to trzeba poprawić i zamierzamy o to walczyć.
de mechanische Trennung von Verbindungen oder mechanisches Versagen
pl odłączanie mechaniczne lub uszkadzanie
de Sie sollten immer ein alternatives Insulin bei sich haben, das Sie im Falle eines Versagens des Pumpensystems unter die Haut injizieren können
pl Na wypadek awarii pompy zawsze należy mieć przy sobie zapasową insulinę, gotową do podania podskórnego
de Diese Mutation wurde in ‧ % der mit Efavirenz behandelten Patienten mit virologischem Versagen beobachtet
pl Mutacje takie obserwowano u ‧ % pacjentów leczonych efawirenzem bez powodzenia
de Es gibt keine Notwendigkeit dafür, den Vertrag von Lissabon blind zu unterstützen, der die undemokratische Macht der Beamten stärkt und das Versagen der europäischen Elite, eine Einigung zu erzielen überspielt, insbesondere auch ihre Abneigung, sich den Bürgern gegenüber zu rechtfertigen.
pl Nie trzeba bezmyślnie promować traktatu lizbońskiego, który zwiększa niedemokratyczne uprawnienia urzędników, tuszując niezdolność europejskich elit do osiągnięcia porozumienia, a zwłaszcza ich niechęć do ponoszenia odpowiedzialności wobec obywateli.
de Nach dem Tag des Inkrafttretens der Änderungsserie ‧ darf keine Vertragspartei, die diese Regelung anwendet, die Erteilung von Genehmigungen nach dieser Regelung in der Fassung der Änderungsserie ‧ versagen
pl Począwszy od oficjalnej daty wejścia w życie serii poprawek ‧, żadna z Umawiających się Stron stosujących niniejszy regulamin nie może odmówić udzielenia homologacji zgodnie z niniejszym regulaminem zmienionym serią poprawek
de mehrfaches Versagen eines oder mehrerer Luftfahrzeugsysteme, wodurch der Betrieb des Luftfahrzeugs ernsthaft beeinträchtigt wurde
pl Wielokrotne złe funkcjonowanie jednego lub więcej systemów samolotu, które w znacznym stopniu wpływają na eksploatację samolotu
de Für den Fall des Entgleisens trotz dieser Vorrichtungen oder für den Fall eines Versagens eines Führungs-oder Lauforgans müssen Vorkehrungen getroffen werden, die das Herabfallen von Ausrüstungen, Bauteilen oder der Last sowie das Umkippen der Maschine verhindern
pl Jednakże jeżeli mimo takich urządzeń, maszyna wykolei się lub nastąpi uszkodzenie szyny, prowadnicy albo części jezdnych, należy zastosować takie urządzenia, które zapobiegną upadkowi sprzętu, części składowej maszyny czy ładunku lub też wywróceniu się maszyny
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 882 zdań frazy Versagen.Znalezione w 0,787 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.