wymowa: IPA: svɪʧ svɪʧs

Tłumaczenia na język polski:

  • przełącznik   
  • switch   
     
    inform. informatyka urządzenie łączące komputery oraz inny sprzęt w sieć komputerową;
  • typ przełącznika   

Pozostałe znaczenia:

 
inform. informatyka switch, przełącznik

Picture dictionary

switch
switch

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (1)

802.1X-fähiger Switchprzełącznik z obsługą standardu 802.1X

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Switch", pamięć tłumaczeniowa

add example
Deshalb wird in dieser Woche eine kleine Gruppe von uns, darunter Herr Hammerstein, der später noch sprechen wird, ein fraktionsübergreifendes Papier vorlegen: Making the Green Energy Switch at a Time of Crisis (Wechsel zu umweltfreundlichen Energieformen in einer Krisenzeit).Dlatego jeszcze w tym tygodniu kilkoro z nas, włączając pana posła Hammersteina, który zabierze głos później, zaprezentuje wspólnie opracowaną broszurę pt. Włączmy zieloną energię w dobie kryzysu.
Small-Scale-Server müssen an einen aktiven Ethernet-Switch (IEEE ‧.‧) gemäß der Spezifikation in Abschnitt ‧ Prüfkonfiguration angeschlossen sein, und die Verbindung muss aktiv seinMałe serwery muszą być podłączone do przełącznika sieci Ethernet (IEEE ‧.‧), tak jak to określono w sekcji ‧ Konfiguracja testowa powyżej, a połączenie musi być aktywne
Thin Clients müssen über einen aktiven Ethernet-Switch (IEEE ‧.‧) an einen aktiven Server angeschlossen sein und mit der bestimmungsgemäßen Terminal-/Fernverbindungssoftware betrieben werdenUrządzenia typu cienki klient muszą być podłączone do aktywnego serwera poprzez aktywny przełącznik sieci Ethernet (IEEE ‧.‧) i posiadać uruchomione odpowiednie oprogramowanie terminala/połączenia zdalnego
in der Absicht, stattdessen ein anderes Produkt abzusetzen (bait-and-switch-Technikz zamiarem promowania innego produktu (przynęta i zamiana
für das Unternehmen Cisco: Netz-Ausstattung für das Internet, inklusive Schalter (switches) und Router, Heim-Netze, Internetprotokoll-Kommunikation, Drahtlos- Technologie, Ausstattung für optische Netzeprzedsiębiorstwo Cisco: infrastruktura sieciowa dla Internetu w tym, przełączniki, rutery, sieci prywatne, bezpołączeniowe protokoły komunikacyjne sieci Internet, technologia bezprzewodowa, sieci Optyczne
Tischcomputer, integrierte Tischcomputer und Notebook-Computer müssen an einen aktiven Ethernet-Switch (IEEE ‧.‧) gemäß der Spezifikation in Abschnitt ‧ Prüfkonfiguration angeschlossen seinKomputery biurkowe, zintegrowane komputery biurkowe i notebooki muszą być podłączone do aktywnego przełącznika sieci Ethernet (IEEE ‧.‧), tak jak to określono w sekcji ‧ Konfiguracja testowa powyżej
Cisco-Voice-Switch ‧StencilsCisco-Przełącznik głosowy ‧Stencils
Cisco-Gigabit-Switch-Router (ATM-Tag)StencilsCisco-Ruter przełączający gigabitowy (znaczniki ATM) Stencils
Cisco-Switch der Ebene ‧StencilsCisco-Przełącznik poziomu ‧Stencils
Cisco-Virtual-Switch-Controller (VSC ‧)StencilsCisco-Wirtualny kontroler przełączania (VSC ‧) Stencils
name of the filter; it switches all bits from ‧ to ‧ and ‧ to ‧ respectivlyname of the filter; it switches all bits from ‧ to ‧ and ‧ to ‧ respectivly
Falls das UUT Ethernet unterstützt, muss es an einen Ethernet-Switch angeschlossen sein, der die höchste und die niedrigste Netzgeschwindigkeit des UUT verarbeiten kannJeśli testowany egzemplarz obsługuje Ethernet, musi być podłączony do przełącznika sieci Ethernet zdolnego do pracy z najwyższą i najniższą prędkością transmisji danych w sieci, jakie obsługuje testowany egzemplarz
Übrigens...... wenn du Switch noch was sagen willst...... sag es jetztAha... jeśli koniecznie chcesz coś powiedzieć Obojni... pośpiesz się
Cisco-Switch der Klasse ‧StencilsCisco-Przełącznik klasy ‧Stencils
Switch, geradeausObojnia, naprzód!
Cisco-ATM-Tag Switch-RouterStencilsCisco-Ruter przełączający znaczniki ATMStencils
Cisco-Content-Service-Switch ‧StencilsCisco-Przełącznik podawania treści ‧Stencils
Cisco-Router-Switch-ProzessorStencilsCisco-Procesor przełączający trasy (route switch processor) Stencils
Übergebene Arbeitskopie zu einem anderen Zweig wechseln (switchPrzełącz podaną kopię roboczą na inną gałąź
Netzwerk-Switch-ATM-SymbolStencilsSieć-Symbol przełącznika (switch) ATMStencils
Die Verbindung zwischen dem Computer und dem Switch muss für die gesamte Prüfdauer aktiv bleiben, wobei jedoch kurze Unterbrechungen beim Übergang zwischen verschiedenen Übertragungsgeschwindigkeiten außer Acht bleiben könnenPołączenie komputera z przełącznikiem musi być aktywne przez cały czas trwania testu, poza krótkimi przerwami w połączeniu podczas zmiany szybkości transmisji
das Nortel MSS-Geschäft: Produktion und Vertrieb von Multiservice-Plattformen (Multi-Service Switches- MSS) für Anbieter, die verschiedenste Daten- und Sprachdienste in Echtzeit übermitteln; zum MSS-Geschäft gehören auch damit verbundene Dienste wie technische Wartung und Unterstützungw przypadku: produkcja i sprzedaż przełączników MSS na rzecz usługodawców świadczących w czasie rzeczywistym różnorodne usługi w zakresie przesyłu danych i głosu. MSS Business świadczy także określone usługi powiązane, takie jak konserwacja i usługi pomocnicze
Cisco-Content-Switch-ModulStencilsCisco-Moduł przełączania treściStencils
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 30 zdań frazy Switch.Znalezione w 0,503 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.