Tłumaczenia na język polski:

  • choroba Chagasa   
     
    trypanosomatoza amerykańska, choroba zakaźna wywoływana przez świdrowca Trypanosoma cruzi, występująca w Afryce Południowej

Przykładowe zdania z "Morbus Chagas", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Berichterstatter war Herr Chagas
pl Sprawozdawcą był Eduardo Manuel Chagas
de Berichterstatterin war Frau BREDIMA SAVOPOULOU, Mitberichterstatter waren Herr CHAGAS und Herr NILSSON
pl Sprawozdawcą była Anna BREDIMA-SAVOPOULOU, współsprawozdawcami: Eduardo Manuel CHAGAS, Staffan NILSSON
de in der Erwägung, dass zu diesen vernachlässigten Krankheiten afrikanische Trypanosomiase (Schlafkrankheit), Buruli Ulcus, Chagas-Krankheit, Dengue-Fieber, gastrointestinale Würmer, Säuglingsdiarrhö, Leishmaniase (Kala Azar), Lepra, Elephantiasis (Lymphatische Filariose), Onchocerciasis (Flussblindheit), Schistosomiasis (Schneckenfieber), Trachom sowie Diabetes, psychische Erkrankungen und Epilepsie gehören
pl mając na uwadze, że do chorób zaniedbanych zalicza się trypanosomozę afrykańską (śpiączkę afrykańską), wrzód Buruli, chorobę Chagasa, gorączkę denga, helmintozę gastrojelitową, biegunkę niemowląt, leiszmaniozę (kala-azar), trąd, filariozę limfatyczną (słoniowaciznę), onchocerkozę (ślepotę rzeczną), schistosomatozę (bilharcjozę), trachomę, a także cukrzycę, choroby psychiczne i epilepsję
de Berichterstatter war Herr CHAGAS
pl Sprawozdawcą był Eduardo Manuel CHAGAS
de in der Erwägung, dass infolge des Ausscheidens von Herrn Eduardo Manuel NOGUEIRA CHAGAS der Sitz eines Mitglieds des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses frei geworden ist
pl a także mając na uwadze, że stanowisko członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zwolniło się w związku z rezygnacją pana Eduarda Manuela NOGUEIRY CHAGASA
de Berichterstatter war zunächst Herr ETTY, anschließend Herr CHAGAS
pl Sprawozdawcą był Thomas ETTY, a następnie Eduardo Manuel CHAGAS
de in der Erwägung, dass für die Akutphase der Chagas-Krankheit nur zwei Medikamente zur Verfügung stehen, nämlich Nifurtimox und Benznidazol, während es für die chronische Phase gar keine Behandlungsmöglichkeit gibt
pl mając na uwadze, że ostrą postać choroby Chagasa można leczyć tylko dwoma lekami, nifurtimoksem i benzonidazolem, brak natomiast metod leczenia przewlekłej fazy tej choroby
de Berichterstatterin war Frau BREDIMA, Mitberichterstatter Herr CHAGAS
pl Sprawozdawcą była Anna BREDIMA-SAVOPULU, a współsprawozdawcą był Eduardo MANUEL CHAGAS
de Berichterstatter war Herr CHAGAS, der durch Herrn CURTIS ersetzt wurde
pl Sprawozdawcą był Eduardo Manuel CHAGAS, którego zastąpił Brian CURTIS
de fordert verstärkte Anstrengungen bei der Vorbeugung gegen die Chagas-Krankheit durch Einbeziehung der betroffenen Bevölkerung in die Maßnahmen zur Eindämmung der Übertragung, durch getrennte Unterbringung von Mensch und Tier und die Bekämpfung von Vektoren mit Insektiziden
pl wzywa do zwiększonych wysiłków na rzecz zapobiegania chorobie Chagasa poprzez włączenie zagrożonej ludności w kontrolę transmisji choroby, wydzielanie osobnych pomieszczeń dla zwierząt i ludzi oraz zwalczanie przenosicieli przy pomocy środków owadobójczych
de Berichterstatter war Herr CHAGAS
pl Sprawozdawcą był Eduardo Manuel Chagas
de Actelion wird unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Beratung, die im November ‧ gegeben wurde, eine Beobachtungsstudie zum natürlichen Verlauf bei ‧ Patienten mit Morbus Gaucher Typ ‧ durchführen
pl Spółka Actelion przeprowadzi obserwacyjne studium historii naturalnej obejmujące ‧ pacjentów dotkniętych chorobą Gauchera typu I biorąc pod uwagę zalecenia naukowe z listopada ‧ r
de Bei Morbus Paget wurde Aclasta in zwei Studien an insgesamt ‧ Patienten getestet und sechs Monate lang mit Risedronat (einem anderen Bisphosphonat) verglichen
pl W przypadku choroby Pageta badaniami nad preparatem Aclasta objęto w sumie ‧ pacjentów w dwóch badaniach, w których preparat porównywano z ryzedronianem (innym bisfosfonianem) przez okres sześciu miesięcy
de Die rechtlichen Anforderungen an die klinische Entwicklung sind ebenfalls gestiegen, während sich Forschung und Entwicklung in Richtung komplexerer Krankheiten und Behandlungsgebiete wie Krebs, Morbus Alzheimer u.a. verschoben haben
pl Wymagania regulacyjne dotyczące prób klinicznych również wzrosły, natomiast prace związane z badaniami i rozwojem przesunięto w stronę bardziej skomplikowanych chorób i dziedzin terapeutycznych, takich jak rak, choroba Alzheimera i inne
de Morbus Parkinson
pl Choroba Parkinsona
de Erhaltungstherapie bei schwergradiger, aktiver Form eines Morbus Crohn Die Wirksamkeit von wiederholten Infusionen mit Infliximab wurde in einer ‧-jährigen klinischen Studie geprüft (ACCENT I
pl Leczenie podtrzymujące w ciężkiej, czynnej postaci choroby Crohna Skuteczność wielokrotnych infuzji infliksymabu badano w rocznym badaniu (ACCENT I
de Bisher wurde nur eine geringe Anzahl Patienten mit Morbus Pompe der späten Verlaufsform (siehe Abschnitt ‧) mit Myozyme behandelt
pl Leczenie produktem leczniczym Myozyme prowadzono u ograniczonej liczby pacjentów z późną postacią choroby Pompego (patrz punkt
de Induktionstherapie bei aktiver Form eines Morbus Crohn mit Fistelbildung Die Wirksamkeit wurde in einer randomisierten, Placebo-kontrollierten Doppelblindstudie an ‧ Patienten mit Fistelbildung bei Morbus Crohn überprüft, deren Fisteln mindestens seit ‧ Monaten bestanden
pl Leczenie indukujące w czynnej postaci choroby Crohna z przetokami Skuteczność oceniano również w randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu, u ‧ pacjentów z chorobą Crohna z przetokami, obecnymi przez co najmniej ‧ miesiące
de Impulskontrollstörungen und zwanghafte Verhaltensweisen Pathologisches Spielen, gesteigerte Libido und Hypersexualität wurde bei Patienten berichtet, die mit Dopaminagonisten, einschließlich SIFROL, aufgrund ihres Morbus Parkinson behandelt wurden
pl Zaburzenia kontroli impulsów oraz zachowania kompulsywne U pacjentów otrzymujących agonistów dopaminy, w tym lek SIFROL, w leczeniu choroby Parkinsona obserwowano patologiczne uzależnienie od hazardu, zwiększone libido oraz wzrost popędu płciowego
de Auch in den Studien über Psoriasis-Arthritis, ankylosierende Spondylitis, Morbus Crohn in der Induktions-und Erhaltungsphase der Behandlung und Psoriasis erzielte Humira gegenüber Placebo eine deutliche Verbesserung der Symptome
pl Preparat Humira doprowadził również do większej poprawy niż placebo pod względem objawów w badaniach nad łuszczycowym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, indukcji i utrzymaniu faz leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna i łuszczycy
de Rotigotin ist ein nicht-ergoliner D‧/D‧/D‧-Dopaminagonist zur Behandlung des Morbus Parkinson
pl Rotygotyna jest nie będącym pochodną alkaloidów sporyszu agonistą receptorów dopaminergicznych D‧/D‧/D‧ przeznaczonym do leczenia choroby Parkinsona
de Die häufigsten Nebenwirkungen bei Patienten mit Morbus Parkinson Die am häufigsten (‧ %) berichteten Nebenwirkungen bei Patienten mit Morbus Parkinson unter SIFROL verglichen mit Plazebo waren Übelkeit, Dyskinesien, Hypotonie, Schwindel, Somnolenz, Schlaflosigkeit, Obstipation, Halluzinationen, Kopfschmerzen und Müdigkeit
pl Choroba Parkinsona, najczęściej występujące działania niepożądane Najczęściej zgłaszanymi (≥ ‧ %) działaniami niepożądanymi leku u pacjentów z chorobą Parkinsona, występującymi częściej w grupie otrzymującej SIFROL niż w grupie otrzymującej placebo, były: nudności, dyskinezy, niedociśnienie, zawroty głowy, senność, bezsenność, zaparcia, halucynacje, ból głowy i zmęczenie
de Glycogen versorgt den Körper mit Energie, doch bei Morbus Pompe können die Konzentrationen zu hoch werden
pl Glikogen jest źródłem energii, jednak u pacjentów z chorobą Pompego występuje w nadmiernej ilości
de Tabelle ‧ und ‧ zeigen die Häufigkeit von Nebenwirkungen in Plazebo-kontrollierten klinischen Studien bei Morbus Parkinson und beim Restless Legs Syndrom
pl Tabele ‧ oraz ‧ przedstawiają częstość występowania działań niepożądanych leku w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo w przypadku choroby Parkinsona oraz zespołu niespokojnych nóg
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 322 zdań frazy Morbus Chagas.Znalezione w 1,15 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.