Tłumaczenia na język polski:

  • Lions Clubs International   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (30)

Al Ain Club
Al Ain FC
Club
maczuga; Klubowa; klub
Club América
América Meksyk
Club Atlético Talleres
Talleres Córdoba
Club of Rome
Klub Rzymski
Club-House
Club-House
Clubs
trefl
Cotton Club
The Cotton Club
Der Club der toten Dichter
Stowarzyszenie Umarłych Poetów
Ferencvárosi Torna Club
Ferencvárosi TC
Fight Club
Podziemny krąg
Golfe du Lion
Zatoka Lwia
leidenschaftlich Clubs besuchen
namiętnie odwiedzać kluby
Lions’ Gate Bridge
Lions’ Gate Bridge
Londoner Club
Klub Londyński
Ouran High School Host Club
Ouran High School Host Club
Pariser Club
Klub Paryski
Queen’s Club Championships
The Artois Championships
Racing Club Avellaneda
Racing Club de Avellaneda
sich an Mädchen im Club ranmachen
zaczepiać dziewczyny w klubach
Sport Club Internacional
Internacional Porto Alegre
The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews
Royal and Ancient Golf Club of St Andrews
Valencia Basket Club
Valencia Basket Club
Willkommen im Club
witaj w klubie
Windows Mobile-Club
Klub użytkowników Windows Mobile

Przykładowe zdania z "Lions-Club", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Rechtssache T-‧/‧: Klage, eingereicht am ‧. März ‧- Space Beach Club/HABM- Flores Gómez (SpS space of sound
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ marca ‧ r.- Space Beach Club przeciwko OHIM- Flores Gómez (SpS space of sound
de Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss (Sache COMP/M.‧- Blackstone/Lion Capital/CSEB
pl Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.‧- Blackstone/Lion Capital/CSEB
de nimmt die Bedenken der Reeder und P&I-Clubs bezüglich Artikel ‧ Absatz ‧ des Athener Übereinkommens zur Haftung für Ereignisse, die durch Terrorakte verursacht sind, zur Kenntnis
pl zwraca uwagę na zastrzeżenia zgłoszone przez armatorów i kluby P&I wobec art. ‧ ust. ‧ konwencji ateńskiej w odniesieniu do odpowiedzialności z tytułu incydentów spowodowanych przez terroryzm
de WELLINGTON' S COMEDY CLUB
pl KLUB KOMEDII WELLINGTON
de Die Europäische Union muss daher eine größere Solidarität zeigen, indem sie auch Ländern, die nicht Mitglied des Euroraums sind, Hilfe gewährt, damit diese Mitglieder des Clubs werden und alle Entscheidungsbefugnisse in der Europäischen Union erlangen. Auf diesem Wege würden wir eine vorübergehende Diskrepanz in der EU-Beitrittsvereinbarung beseitigen.
pl Unia Europejska musi w związku z tym wykazać się większą solidarnością, także poprzez zapewnienie pomocy państwom spoza strefy euro, tak aby mogły stać się członkami tego klubu i odzyskać wszystkie prawa do podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. W ten sposób zdołamy zlikwidować tymczasowe rozbieżności w umowie akcesyjnej UE.
de Mit diesen Mitteln sollten alle Initiativen finanziell gefördert und unterstützt werden, die dazu dienen, die sozialen Beziehungen zwischen den Bediensteten verschiedener Nationalität zu entwickeln; hierzu gehören Zuschüsse an Clubs sowie an Vereinigungen des Personals auf kulturellem und sportlichem Gebiet sowie ein Beitrag zu den Kosten einer ständigen Einrichtung für Freizeitaktivitäten (kulturelle Aktivitäten, Freizeitbeschäftigung, Restaurant
pl Środki te przeznaczone są na wsparcie i rozwój wszelkich inicjatyw służących rozwojowi kontaktów społecznych pracowników różnych narodowości, m.in. dotacje dla klubów oraz stowarzyszeń sportowych i kulturalnych, a także udział w kosztach utrzymania stałego miejsca spotkań w czasie wolnym (działalność kulturalna, sportowa, uprawianie hobby, restauracje
de Wir sind heutzutage doch kein Club.
pl W dzisiejszych czasach nie jesteśmy klubem kibica.
de Einige Beispiele: Es gelten sehr strikte Lizenz-Regelungen, sie investiert eine Menge in eigene Talente, und sie hat klare Bestimmungen, um zu verhindern, dass deutsche Clubs an Investoren verkauft werden, die weder zum Club noch zu den Fans irgendeine Verbindung haben.
pl W tym kontekście mamy kilka przykładów: posiada ona bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące licencjonowania, inwestuje bardzo dużo we własne talenty i ma bardzo wyraźne przepisy zapobiegające sprzedawaniu niemieckich klubów inwestorom niezwiązanym z tymi klubami czy też wspierającymi je osobami.
de Aus diesen Gründen hält die Kommission die gesonderte Überarbeitung dieser Richtlinie für dringend notwendig und sogar für prioritär, vor allem angesichts der Probleme der Verbraucher, insbesondere beim Wiederverkauf und bei neuen Produkten, die ähnlich vermarktet werden wie die Teilzeitnutzungsrechte, mit denen sie auch wirtschaftlich vergleichbar sind, wie Travel Discount Clubs und Wiederverkaufsverträge
pl Z tych powodów Komisja uznała przegląd omawianej dyrektywy, w oderwaniu od pozostałych, za sprawę pilną, a nawet priorytetową, ze względu na problemy konsumentów, w szczególności w odniesieniu do odsprzedaży i nowych produktów, które są wprowadzane do obrotu w sposób przypominający użytkowanie nieruchomości w oznaczonym czasie i są w znacznej mierze podobne do niego pod względem ekonomicznym, jak np. kluby wakacyjne oferujące zniżki i umowy odsprzedaży
de Ich war unlängst bei einem Rotary-Club eingeladen und da hat sich eine sehr interessante Debatte ergeben: Ein sehr europakritischer Rotarier hat nämlich bemängelt, dass es in Europa sehr viel Betrug gibt, dass hier nicht kontrolliert wird und dass wir gerade im Agrarbereich viele Probleme haben.
pl Rotarianin, który jest zawziętym przeciwnikiem UE ubolewał, że istnieje wielki problem z oszustwami w Europie, że wymyka się to spod kontroli i że mamy wyjątkowo wiele problemów w dziedzinie rolnictwa.
de Zu welchem Club gehörst du?
pl Do którego klubu należysz?
de Während eines Zeitraums von acht Jahren ab Bekanntgabe dieser Richtlinie gilt die Bedingung, daß sich der Unfall oder die Panne innerhalb des Mitgliedstaats des Gewährleistenden ereignet haben muß, nicht für die in Artikel ‧ Nummer ‧ Unterabsatz ‧ dritter Gedankenstrich der Ersten Richtlinie genannten Leistungen, soweit sie vom ELPA (griechischer Automobil-und Touring-club) erbracht werden
pl W okresie ośmiu lat od dnia notyfikacji niniejszej dyrektywy warunek, że wypadek lub awaria musi nastąpić na terytorium Państwa Członkowskiego zakładu udzielającego ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania do czynności określonych w art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy tiret trzecie pierwszej dyrektywy, w przypadku, gdy te czynności są wykonywane przez ELPA (Automobilklub i Klub Podróżniczy Grecji
de Mit diesen Mitteln sollten alle Initiativen finanziell gefördert und unterstützt werden, die dazu dienen, die sozialen Beziehungen zwischen den Mitgliedern des Personals verschiedener Nationalität zu entwickeln; hierzu gehören Zuschüsse an Clubs sowie an Vereinigungen des Personals auf kulturellem und sportlichem Gebiet sowie ein Beitrag zu den Kosten einer ständigen Einrichtung für Freizeitaktivitäten (kulturelle Aktivitäten, Freizeitbeschäftigung, Restaurant
pl Środki te przeznaczone są na wsparcie i rozwój wszelkich inicjatyw służących rozwojowi kontaktów społecznych pracowników różnych narodowości, m.in. dotacje dla klubów oraz stowarzyszeń sportowych i kulturalnych, a także udział w kosztach utrzymania stałego miejsca spotkań w czasie wolnym (działalność kulturalna, sportowa, uprawianie hobby, restauracje
de Ich möchte auf diesem Weg der Familie und den Freunden von François Sterckele und den Fans des Clubs Brügge mein aufrechtes Beileid aussprechen.
pl Chciałbym przekazać moje szczere kondolencje rodzinie i przyjaciołom Françoisa Sterckelego oraz kibicom Club Brugge.
de Siebeneg jack of clubs
pl Siódemkaeg jack of clubs
de beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Bewerberländer, dem AKP-EU-Rat und der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung, den Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union, dem Internationalen Währungsfonds, der Weltbank, den G‧-Staatschefs sowie den Regierungen des Pariser Clubs zu übermitteln
pl zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom Państw Członkowskich i krajów kandydujących, Radzie i Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP-UE, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Afrykańskiej, Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, Bankowi Światowemu, szefom rządów i głowom państw G‧ oraz rządom Klubu Paryskiego
de von Roberto Giurastante (Club Autonomo di Trieste dei Soci di Friends of the Earth-Amici della Terra) (Nr
pl Roberto Giurastante (Club Autonomo di Trieste dei Soci di Friends of the Earth-Amici della Terra) (nr
de Islands Mitgliedschaft im "EU-Club" kann und darf nicht vorangetrieben werden, während Island unverfroren die Regeln dieses Clubs ignoriert.
pl Zbliżanie się Islandii do członkostwa w "Klubie UE” nie powinno i nie może postępować, gdy kraj ten bezwstydnie ignoruje zasady klubowe.
de in der Rechtssache T-‧/‧, Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. gegen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM
pl w sprawie T-‧/‧, Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM
de Mountain Lion Luftfracht
pl Przesyłki Lotnicze Mountain Lion
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 273 zdań frazy Lions-Club.Znalezione w 0,922 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.