wymowa: IPA: /kampf/ kampf ˈkɛmpfə  

Tłumaczenia na język polski:

 • walka     
  (Noun  f)
   
  sport. termin sportowy mecz bokserski (lub mecz innego sportu walki)
   
  konflikt, siłowe rozstrzygnięcie sporu o coś
   
  sport. termin sportowy mecz bokserski lub mecz innego sportu kontaktowego
   
  zmaganie z czymś, zwalczanie czegoś
   
  siłowe lub zbrojne rozstrzygnięcie konfliktu
 • bój   
  (Noun  )
 • arena   
 • batalia   
 • bitwa   
 • borykanie   
 • konflikt     
 • kłótnia   
 • mecz     
 • rozgrywka   
 • tępienie   
 • zmaganie   
 • zwalczanie   

Pozostałe znaczenia:

 
walka, kłótnia
 
walka
 
Wettstreit, Wettbewerb
 
Eine gewaltsame Auseinandersetzung.

Did you mean: kampf

Picture dictionary

walka
walka

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (13)

Der letzte Kampf
Ostatnia bitwa
gegen Windmühlen kämpfen
walczyć z wiatrakami
kampf
walka; walczyć
Kampf der Kulturen
Zderzenie cywilizacji
Kampf gegen die Diskriminierung
walka z dyskryminacją
Kämpfe
zawody
kämpfen
wojować; borykać; ; być; zmagać; bić się; zwalczać; bić; zmagać się; zwalczanie; borykać się; walczyć
kampfer
kamfora
Kampfer
kamfora
kämpfer
impost
Kämpfer
zawodnik; bojowiec; kamfora; zapaśnik; bojownik; kombatant; myśliwiec; wojownik
mit Windmühlen kämpfen
walczyć z wiatrakami

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Kampf", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Für einen integrierten Ansatz im Kampf gegen diese Formen des Verbrechens ist eine internationale Kooperation erforderlich, und sämtliche Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass die Schuldigen vor Gericht gestellt werden.
pl Państwa członkowskie muszą podjąć współpracę międzynarodową w zakresie zintegrowanej walki z tego typu przestępstwami i muszą zapewnić doprowadzanie przed sąd sprawców przestępstw seksualnych.
de Manche landwirtschaftlichen Betriebe oder Verarbeitungs-und Vermarktungsunternehmen in den überseeischen Departements weisen gravierende strukturelle Mängel auf und haben mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen
pl Struktury niektórych gospodarstw rolniczych oraz przedsiębiorstw przetwórczych czy handlowych z siedzibą w FDZ mają poważne wady i stoją przed szczególnymi trudnościami
de Es sieht so aus, als ob Tiktaalik dem Kampf aus dem Weg ging
pl Wygląda, jakby Tiktaalik usuwał si¿ ę
de (HU) Meine Damen und Herren, als Erstes möchte ich dem irischen Volk danken, insbesondere jedem einzelnen der 600 000 mutigen Iren, die den diktatorischen Vertrag von Lissabon abgelehnt und sich dem Kampf für Demokratie in Europa angeschlossen haben.
pl (HU) Panie i panowie! Przede wszystkim dziękuję ludności Irlandii, zwłaszcza każdemu spośród 600 tysięcy dzielnych Irlandczyków, którzy odrzucili dyktatorski traktat lizboński i przyłączyli się do walki o demokrację w Europie.
de Daher schöpfen wir all die Finanzinstrumente voll aus, die uns auf Gemeinschaftsebene zur Verfügung stehen, um die Mitgliedstaaten zusätzlich zu ihren eigenen Mitteln im Kampf gegen die gegenwärtige Arbeitslosigkeit zu unterstützen.
pl Tak więc maksymalnie wykorzystujemy wszystkie instrumenty, jakimi dysponujemy na szczeblu wspólnotowym, by wesprzeć działania podejmowane przez państwa członkowskie w walce z bezrobociem.
de Ich appelliere an die Kommission, den Kampf gegen Demenz auf europäischer Ebene wirklich an oberste Stelle zu setzen und folgende Vorschläge in einem angemessenen Zeitrahmen zu beschließen: (1) Förderung von kardiovaskulärer Gesundheit und Investitionen für gesündere Arbeitskräfte; (2) Förderung von Initiativen zur sozialen und intellektuellen Einbindung älterer Menschen; (3) Unterstützung von Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von systematischen Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung und Zurverfügungstellung von Medikamenten und Behandlungen bei Einsetzen der Krankheit; (4) Sicherstellung der Durchführung von regelmäßigen epidemiologischen Studien auf europäischer Ebene; (5) Aufforderung an die Mitgliedstaaten, unterstützende Technologien besser zu nutzen.
pl Wzywam Komisję do rzeczywistego uznania walki z demencją za priorytet Unii Europejskiej i wdrożenia wyżej wymienionych zaleceń w rozsądnym terminie, w tym zaleceń dotyczących, po pierwsze, promocji zdrowego trybu życia w odniesieniu do układu krążenia i inwestycji w zapewnienie zdrowszych miejsc pracy, po drugie, wspierania inicjatyw zapewniających aktywność społeczną i intelektualną osób starszych, po trzecie, zachęcania państw członkowskich do przeprowadzania systematycznych rutynowych badań kontrolnych, które umożliwiałyby wczesne rozpoznanie choroby, a także zapewnienia łatwego dostępu do leków i do leczenia, kiedy choroba już wystąpiła, po czwarte, zapewnienia przeprowadzania okresowych badań epidemiologicznych na szczeblu Unii Europejskiej, i wreszcie po piąte, nakłonienia państw członkowskich do wykorzystywania jak najpełniej urządzeń wspomagających.
de Es ist ebenso von entscheidender Bedeutung, dass es bei der Kopenhagen-Konferenz ein internationales Abkommen zum Kampf gegen den Klimawandel, ein ambitioniertes Abkommen, erzielt wird; und, Herr Kommissar, wir warten immer noch auf eine Richtlinie über die Brände, ähnlich wie die, die im Hinblick auf den Hochwasserschutz entwickelt worden ist.
pl Kluczowe znaczenie ma również osiągnięcie na konferencji w Kopenhadze międzynarodowego porozumienia w sprawie walki ze zmianami klimatu - i to ambitnego porozumienia - a my, panie komisarzu, nadal czekamy na dyrektywę w sprawie pożarów, podobną do tej, którą przyjęto w sprawie powodzi.
de Aus dieser Perspektive ist es sehr wichtig, dass wir für die Überprüfung neue Elemente aus den vergangenen fünf Jahren berücksichtigen können: den Kampf gegen Klimawandel, den Technologietransfer, Unterstützung bei der Entwicklung erneuerbarer Energien, den Kampf gegen die Nahrungsmittelkrise und folglich bei unserer Kooperation ein verstärktes Augenmerk auf Landwirtschaft und Lebensmittelsouveräntität, den Kampf gegen die Deregulierung der Finanzmärkte, verantwortungsvolle Regierungsführung im Finanzbereich und den Kampf gegen Steuerparadiese.
pl Z tego punktu widzenia jest bardzo ważne, aby ta rewizja dawała nam możliwość uwzględnienia nowych elementów, które pojawiły się w ciągu ostatnich pięciu lat: walki ze zmianą klimatu, transferów technologii, pomocy na rozwój energii odnawialnej, walki z kryzysem żywnościowym i związanego z nim większego nacisku na naszą współpracę w dziedzinie rolnictwa i na suwerenność żywnościową, walki z deregulacją finansową, dobrej polityki fiskalnej oraz walki z rajami podatkowymi.
de In der verbleibenden Zeit vor uns werden wir, wie wir es auch in den vergangenen fünf Monaten getan haben, darum kämpfen, dies zum Ausdruck zu bringen, und dafür, dass der Rat feststellen wird, dass Rumänien und Bulgarien, was die technischen Normen betrifft, für einen Beitritt zum Schengen-Raum bereit sind.
pl W ciągu ostatnich pięciu miesięcy i w czasie, który nam jeszcze pozostał walczyliśmy i będziemy walczyć, aby to wyrazić i aby Rada uznała, że o ile chodzi o standardy techniczne, Rumunia i Bułgaria są przygotowane do przystąpienia do obszaru Schengen.
de Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten müssen eine maßgebliche Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen.
pl Unia Europejska i Stany Zjednoczone mają do odegrania zasadniczą rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.
de Ich möchte Herrn Díaz de Mera meine Anerkennung aussprechen und meine Solidarität für den hervorragenden Bericht und ihm gegenüber als Person zum Ausdruck bringen, vor allem, weil einige Abgeordnete ungerechtfertigt seine Arbeit zu diskreditieren versuchten, indem sie nationale Kämpfe austragen wollten, über die im Übrigen bereits der Oberste Gerichtshof Spaniens sachgemäß entschieden hat.
pl Chciałbym wyrazić uznanie panu posłowi Díaz de Mera oraz wyrazić moją solidarność w związku z doskonałym sprawozdaniem, które przygotował oraz z nim samym, zwłaszcza że niektórzy posłowie niesprawiedliwie próbowali pomniejszyć jego pracę, wspominając o krajowych przepychankach, na które już odpowiedział hiszpański sąd najwyższy.
de Die im Europäischen Rat erreichte Einigung spiegelt klar die Entschlossenheit der EU wider, alle zur Verfügung stehenden Werkzeuge einzusetzen oder das Beste zu tun, um zu vermeiden, dass die Krise unsere langfristigen Ziele gefährdet, insbesondere im Sinne der Energiesicherheit und des Kampfes gegen den Klimawandel.
pl Porozumienie osiągnięte w Radzie Europejskiej wyraźnie pokazuje determinację UE w kwestii wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi i uczynienia wszystkiego, co możliwe, by nie dopuścić do sytuacji, w której kryzys zagraża naszym długoterminowym celom, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i walki ze zmianami klimatycznymi.
de Es wäre nicht nur eine Schande für die Menschenrechtslage in den USA, wenn er jetzt seine Hinrichtung zu erwarten hätte; es wäre außerdem absolut kontraproduktiv im Kampf gegen den Terrorismus.
pl Osadzenie go w celi dla skazanych na śmierć byłoby nie tylko hańbą dla notowań USA w dziedzinie praw człowieka, ale też mogłoby przynieść skutek całkowicie odwrotny do zamierzonego w walce z terroryzmem.
de in der Erwägung, dass menschenwürdige Arbeit zum Kernstück einer ständigen Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Kampfes gegen Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung wird
pl mając na uwadze, że godna praca staje się centralnym elementem stałej poprawy warunków pracy oraz walki z bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem społecznym
de Eine umfassendere Nutzung der zur Verfügung stehenden Gebiete der Erde ist ein positiver Aspekt im Kampf für ein besseres Klima.
pl Większe wykorzystanie dostępnych obszarów powierzchni ziemi jest właściwym ruchem w walce o poprawę klimatu.
de Außerdem ist dies eine Möglichkeit, die Ziele der technologischen Wertschöpfung zu verfolgen, unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Auswirkungen und somit auch der Notwendigkeit einer Spezialisierung auf dem Arbeitsmarkt, der Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt und auch des Kampfes gegen den Klimawandel.
pl Jest również sposobem na realizację celów w zakresie generowania wartości dodanej w gospodarce, z uwzględnieniem skutków społecznych, a tym samym potrzeby specjalizacji na rynku pracy, zwiększania zdolności do zatrudnienia i walki ze zmianami klimatycznymi.
de Die Entsendung noch weiterer russischer Soldaten nach Abchasien - angeblich als Friedenstruppen, die jedoch zweifelsohne zum Kampf bereit sind - sowie der kürzliche Abschuss einer georgischen Drohne hat auf provokatorische Weise die Spannungen in der Region erhöht.
pl Przyjazd zwiększonej liczby rosyjskich żołnierzy do Abchazji pod przykrywką sił pokojowych, bez wątpienia gotowych do walki, oraz zestrzelenie w ostatnim czasie gruzińskiego samolotu w prowokacyjny sposób zwiększyło napięcia w regionie.
de Frau Sotoudeh und Frau Ahari sind zwei Frauen, die eben der Rechte beraubt wurden, für deren Schutz sie kämpfen.
pl Nasrin Sotudeh oraz Shiva Nazar Ahari to dwie kobiety, które zostały pozbawione praw, o których poszanowanie walczyły.
de Ich halte das Wort Dynamik für überaus angemessen - wir wissen, mit welchen Schwierigkeiten Mercosur anfangs zu kämpfen hatte und wohl immer noch zu kämpfen hat.
pl Uważam, że słowo "dynamika” jest właściwym słowem - wiemy, na jakie trudności na początku napotykał się Mercosur i tak naprawdę nadal się na nie napotyka.
de Wenn Sie für die Christen der Welt kämpfen wollen, sind wir bei Ihnen, aber ich hätte mir vorgestellt, und ich habe mir vorgestellt, dass Sie die Jasmin-Revolution in Tunesien begrüßt hätten, dieselbe Revolution, die Sie durchgemacht haben, Ministerpräsident Orbán: sich aus einer Diktatur zu befreien.
pl Jeżeli pragnie Pan walczyć za chrześcijan całego świata, jesteśmy z Panem, ale pragnę sobie wyobrazić - i wyobrażam sobie - że popiera Pan jaśminową rewolucję w Tunezji, gdyż to taka sama rewolucja, jak ta, w której Pan uczestniczył: chodzi o wyzwolenie się spod dyktatury.
de Front der islamischen Kämpfer des Großen Ostens (IBDA-C
pl Islamski Front Bojowników o Wielki Wschód (IBDA-C
de Das europäische Binnenwasserstraßennetz bietet ein großes Potenzial für einen verlässlichen Gütertransport und schneidet im Vergleich mit anderen Verkehrsträgern, die oftmals mit Überlastungs- und Kapazitätsproblemen zu kämpfen haben, gut ab
pl Śródlądowe drogi wodne w Europie oferują duże możliwości, jeśli chodzi o niezawodny transport towarowy, i wypadają korzystniej w porównaniu z innymi rodzajami transportu, które często muszą mierzyć się z problemami natężenia ruchu i ładowności
de Doch eins ist sicher: Wenn sie so weitermachen, können wir uns auf ein Jahr mit vielen Kämpfen gefasst machen.
pl Jedno jest pewne: możemy spodziewać się roku pod znakiem walki, jeśli ten kierunek zostanie utrzymany.
de Der Kampf für Menschen- und Bürgerrechte hat immer im Mittelpunkt meiner Tätigkeit gestanden.
pl Walka o prawa człowieka i obywatela była zawsze moją podstawową zasadą działania.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5511 zdań frazy Kampf.Znalezione w 1,064 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.