Tłumaczenia na język polski:

  • agitator   
  • podżegacz   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (3)

Hetzkier
Hetzeheca; podjudzanie; prześladowanie; nagonka
hetzenposzczuć; judzić; podszczuwać; podżegać; podburzać; pędzić; spieszyć się; szczuć

Przykładowe zdania z "Hetzer", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ich erwarte ein überzeugendes Bekenntnis auf der gleichen sprachlichen Höhe wie ihre Hetze gegen die RassengesetzeOczekuję od pana przekonywującego wyznania...... pod względem językowym tożsamego z pańskim szczuciem przeciwko ustawom o ochronie rasy
Schutz der öffentlichen Ordnung, insbesondere Verhütung, Ermittlung, Aufklärung und Verfolgung von Straftaten, einschließlich des Jugendschutzes und der Bekämpfung der Hetze aus Gründen der Rasse, des Geschlechts, des Glaubens oder der Nationalität, sowie von Verletzungen der Menschenwürde einzelner Personenporządek publiczny, w szczególności zapobieganie, dochodzenie, wykrywanie oraz ściganie przestępstw, wraz z ochroną małoletnich oraz walką z podżeganiem do nienawiści z powodów rasowych, seksualnych, religijnych oraz narodowościowych, a także z naruszeniem godności człowieka dotyczącymi osób fizycznych
Ich will euch nicht hetzen, aber ihr müsst einen Zahn zulegenNie chcę was popędzać, ale musicie podkręcić tempo
Das war HetzeTylko zakpiliście z naszej partii
Aber wieso jemanden erst verprügeln und dann einen Weevil auf ihn hetzen?Ale po co bić ludzi, a potem szczuć ich Wołkiem?
Wen wollt ihr jetzt noch auf mich hetzen?Kogo tym razem na mnie nasłałeś?
Wir müssen uns langsam bewegen und dürfen nicht hetzen.Musimy iść, nie biec.
Schutz der öffentlichen Ordnung, insbesondere Verhütung, Ermittlung, Aufklärung und Verfolgung von Straftaten, einschließlich des Jugendschutzes und der Bekämpfung der Hetze aus Gründen der Rasse, des Geschlechts, des Glaubens oder der Nationalität, sowie von Verletzungen der Menschenwürde einzelner Personenporządku publicznego, a zwłaszcza zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, ścigania i karania, w tym ochrony małoletnich oraz zwalczania wszelkich przypadków nawoływania do nienawiści z powodu rasy, płci, religii czy narodowości oraz przypadków naruszenia godności ludzkiej w stosunku do konkretnych osób
Hätte sich die EU vor einem Jahr mit vereinten Kräften für die Unterstützung von Griechenland voll engagiert, würden wir nun nicht von einem Rettungsplan zum nächsten hetzen.Gdyby rok temu UE zjednoczyła się w całkowitym zaangażowaniu w pomaganie Grecji, nie rzucalibyśmy się z jednego planu ratunkowego w drugi.
Die hier anwesenden sozialistischen Kolleginnen und Kollegen aus Ungarn geben grundlose Anschuldigungen von sich und hetzen andere sogar auf.Węgierscy posłowie socjaliści rzucają bezpodstawne oskarżenia, podburzając przy tym innych.
Hey, Kumpel, jetzt mal nicht hetzenChwileczkę, stary
Einige Extremisten machten sich die Schwäche des Staates zu Nutze, um gegen Minderheiten zu hetzen.Niektórzy ekstremiści wykorzystywali słabość państwa, aby odrzucać mniejszości.
Sie würde zu einer beschleunigten Beendigung der Isolation von Belarus beitragen und beispielsweise Parlamentariern aus Aserbaidschan und Armenien die Möglichkeit geben, Gespräche über den potenziell explosiven schwelenden Konflikt in Berg-Karabach zu führen, wo angesichts der großen Mengen an Petrodollars, die in die Kassen der aserbaidschanischen Regierung fließen, und der Hetze auf beiden Seiten die Gefahr eines erneuten Kriegsausbruchs besteht.Położy kres izolacji Białorusi i umożliwi na przykład parlamentarzystom z Azerbejdżanu i Armenii omówienie potencjalnie niebezpiecznego zamrożonego konfliktu w Górskim Karabachu, gdzie znów może wybuchnąć wojna, biorąc pod uwagę liczbę petrodolarów napływających do skarbu władz azerbejdżańskich i poróżniające wystąpienia publiczne obu stron.
Wir hoffen daher auf dem Hintergrund des Änderungsantrags und dieser Debatte, dass sämtliche Fraktionen dabei helfen werden, diese Botschaft zu verstärken, anstatt der Versuchung zu erliegen, die dramatische Situation in Somalia als Ausrede für politische Hetze innerhalb einiger Länder zu missbrauchen, die mit dieser Debatte und der Arbeit des Parlaments nichts zu tun hat.Dlatego mamy nadzieję, że jeśli chodzi o poprawki i debaty, to wszystkie grupy pomogą wzmocnić to przesłanie, zamiast wpadać w potrzask wykorzystywania dramatycznej sytuacji w Somalii w celu wytłumaczenia politycznej diatryby w niektórych krajach, co nie ma nic wspólnego z naszą debatą i pracą Parlamentu.
Schutz der öffentlichen Ordnung, insbesondere Verhütung, Ermittlung, Aufklärung und Verfolgung von Straftaten, einschließlich des ugendschutzes und der Bekämpfung der Hetze aus Gründen der Rasse, des Geschlechts, des Glaubens oder der Nationalität, sowie von Verletzungen der Menschenwürde einzelner Personenporządku publicznego, a zwłaszcza zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, ścigania i karania, w tym ochrony małoletnich oraz zwalczania wszelkich przypadków nawoływania do nienawiści z powodu rasy, płci, religii czy narodowości oraz przypadków naruszenia godności ludzkiej w stosunku do konkretnych osób
Es ist sicherzustellen, dass ständig Tiere zur Betäubung und Tötung bereitstehen, um zu vermeiden, dass die Personen, die die Tiere handhaben, diese aus den Haltungsbuchten hetzenZapewnia się równomierne dostarczanie zwierząt poddawanych ogłuszaniu i uśmiercaniu, aby pracownicy nie musieli w pośpiechu wyganiać zwierząt z zagród, w których są przetrzymywane
Ich will dich nicht hetzen, aber du hast noch vier Minuten übrigNie chcę cię poganiać, ale zostały ci cztery minuty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 29 zdań frazy Hetzer.Znalezione w 0,699 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.