Tłumaczenia na język polski:

 • działo   
   
  broń palna kalibru co najmniej 20 mm;
   
  wojsk. wojskowość broń palna kalibru co najmniej 20 mm;
 • armata   
 • działko   
 • karabin   

Pozostałe znaczenia:

 
eines Kriegsschiffes

Picture dictionary

działo
działo

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (1)

Paris-GeschützLange 21 cm Kanone in Schiessgerüst

Przykładowe zdania z "Geschütz", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ich frage mich, ob sie es bevorzugt hätten, wenn der jüdische Staat einfach dieselben Geschütze aufgefahren und sie wahllos auf den Gazastreifen abgefeuert hätte.Zastanawiam się, czy woleliby, aby państwo żydowskie po prostu ostrzelało Gazę na ślepo równoważną ilością rakiet.
General Kenobi, unsere Geschütze werden zerstört!Generale Kenobi, nasze działa są niszczone
Geschütze, Haubitzen, Kanonen, Mörser, Panzerabwehrwaffen, Einrichtungen zum Abfeuern von Geschossen und Raketen, militärische Flammenwerfer, rückstoßfreie Waffen und Tarnvorrichtungen (signature reduction devices) hierfürbroń strzelecka, haubice, armaty, moździerze, broń przeciwpancerna, wyrzutnie pocisków, wojskowe miotacze ognia, działa bezodrzutowe oraz ich urządzenia redukcyjne
Geschütze stehen in Bereitschaft!Mamy artylerię w pogotowiu
Ausrüstung für die Erzeugung von Primärenergie, Elektroschutz (electric armour), Energiespeicherung, Kontrolle des Wärmehaushalts und Klimatisierung, Schaltvorrichtungen und Ausrüstung für die Handhabung von Treibstoffen, elektrische Schnittstellen zwischen Stromversorgung, Geschütz und anderen elektrischen Richtfunktionen des Turmssprzęt do wytwarzania mocy pierwotnej, osłony elektrycznej, przechowywania energii, zarządzania energią cieplną, przetwarzania energii, przełączania i transportu paliwa oraz elektryczne interfejsy pomiędzy źródłem zasilania, działem i elektrycznymi napędami wieżyczki
Ausrüstung für die Erzeugung von Primärenergie, Elektroschutz (electric armour), Energiespeicherung, Kontrolle des Wärmehaushalts und Klimatisierung, Schaltvorrichtungen und Ausrüstung für die Handhabung von Treibstoffen, elektrische Schnittstellen zwischen Stromversorgung, Geschütz und anderen elektrischen Richtfunktionen des Turmsurządzenia do wytwarzania mocy pierwotnej, osłony elektrycznej, przechowywania energii, przełączania, przetwarzania mocy lub przechowywania i dystrybucji paliwa; oraz elektryczne interfejsy pomiędzy źródłem zasilania, działem i elektrycznymi napędami wieżyczki
Dann schauen wir doch mal, wie du dich... gegen schweres Geschütz schlägstMoże zobaczymy, jak sobie poradzisz... z ciężką artylerią
Ausrüstung für die Erzeugung von Primärenergie, Elektroschutz (electric armour), Energiespeicherung, Kontrolle des Wärmehaushalts und Klimatisierung, Schaltvorrichtungen und Ausrüstung für die Handhabung von Treibstoffen, elektrische Schnittstellen zwischen Stromversorgung, Geschütz und anderen elektrischen Richtfunktionen des TurmsUrządzenia do wytwarzania mocy pierwotnej, osłony elektrycznej, przechowywania energii, przełączania, przetwarzaniamocy lub przechowywania i dystrybucji paliwa; oraz elektryczne interfejsy pomiędzy źródłem zasilania, działem i elektrycznymi napędami wieżyczki
Darüber hinaus müssen wir zusätzliche Geschütze gegen Korruption, Finanzverbrechen und Übertretungen im öffentlichen Auftragswesen auffahren.Ponadto trzeba zintensyfikować walkę z korupcją, przestępczością finansową i łamaniem przepisów o zamówieniach publicznych.
Morgen werden die Geschütze in diesem Waldstück im Süden postiertJutro rozmieścimy działa między tymi drzewami na południu
Geschütze, Haubitzen, Kanonen, Mörser, Panzerabwehrwaffen, Einrichtungen zum Abfeuern von Geschossen und Raketen, militärische Flammenwerfer, Gewehre, rückstoßfreie Waffen, Waffen mit glattem Lauf und Tarnvorrichtungen (signature reduction devices) hierfürBroń strzelecka, haubice, armaty, moździerze, broń przeciwpancerna, wyrzutnie pocisków, wojskowe miotacze ognia, strzelby, działa bezodrzutowe, broń gładkolufowa oraz ich urządzenia redukcyjne
Sie übernehmen die GeschützeBędzie pan odpowiadał za strzelaninę
Wie viele und was für Geschützeliczba naboi, rodzaj broni
Munitia, Feuergeschwindigkeit der Geschütze erhöhen!Zwiększyć obroty wieżyczki
Das war diese Woche. "Die sri-lankische Armee hat alle Teile der Sicherheitszone unter Beschuss genommen - mit tödlichen Geschützen, die in vielen Ländern verboten sind.Siły rządowe Sri Lanki masowo zaatakowały wszystkie części "strefy bezpieczeństwa” przy użyciu wszelkiego rodzaju śmiercionośnych pocisków, w tym także broni, która w wielu krajach jest zabroniona.
Geschütze, Haubitzen, Kanonen, Mörser, Panzerabwehrwaffen, Einrichtungen zum Abfeuern von Geschossen und Raketen, militärische Flammenwerfer, Gewehre, rückstoßfreie Waffen, Waffen mit glattem Lauf und Tarnvorrichtungen (signature reduction devices) hierfürbroń strzelecka, haubice, armaty, moździerze, broń przeciwpancerna, wyrzutnie pocisków, wojskowe miotacze ognia, strzelby, działa bezodrzutowe, broń gładkolufowa oraz ich urządzenia redukcyjne
schriftlich. - Gaddafi fährt im Kampf um die Erhaltung seiner Macht immer stärkere Geschütze auf (wie die Bombardierung von Rebellen) und schreckt vor einem hohen Blutzoll nicht zurück.W walce o utrzymanie władzy Kaddafi używa coraz cięższej artylerii (takiej jak bombardowanie rebeliantów) i nie obawia się wielkiej liczby ofiar śmiertelnych.
Victory- Geschütze, ‧. ‧ Engsoz- Kadetten, ‧. ‧ Engsoz- Seekadetten, ‧. ‧ Porteous Lenkgeschosse, ‧. ‧ Victory Kampfjäger, ‧. ‧ schwere GB- BomberWampirów Zwycięstwa... ‧, ‧ kadetów Engsocu... ‧, ‧ morskich kadetów Engsocu... ‧, ‧ pilotowanych rakiet..." To się w końcu stało
Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. ‧ wird um die im Anhang zur vorliegenden Verordnung genannte Bezeichung ergänzt. Diese Bezeichung wird außerdem in das Verzeichnis der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützen geographischen Angaben als geschützte Ursprungsbezeichung (g. U.) gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EWG) Nr. ‧ eingetragenNazwę w niniejszym Załączniku dodaje się do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr ‧ i wpisuje jako chronioną nazwę pochodzenia (PDO) do
Alles klar, ich geh ans GeschützDobra, ja będę strzelał
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35 zdań frazy Geschütz.Znalezione w 0,57 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.