Tłumaczenia na język polski:

 • działo   
   
  broń palna kalibru co najmniej 20 mm;
   
  wojsk. wojskowość broń palna kalibru co najmniej 20 mm;
 • armata   
 • działko   
 • karabin   

Pozostałe znaczenia:

 
eines Kriegsschiffes

Picture dictionary

działo
działo

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (1)

Paris-Geschütz
Lange 21 cm Kanone in Schiessgerüst

Przykładowe zdania z "Geschütz", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Wie viele Geschütze, was schätzt du, Gold Fünf?
pl lle mają dział?
de Ausrüstung für die Erzeugung von Primärenergie, Elektroschutz (electric armour), Energiespeicherung, Kontrolle des Wärmehaushalts und Klimatisierung, Schaltvorrichtungen und Ausrüstung für die Handhabung von Treibstoffen, elektrische Schnittstellen zwischen Stromversorgung, Geschütz und anderen elektrischen Richtfunktionen des Turms
pl urządzenia do wytwarzania mocy pierwotnej, osłony elektrycznej, przechowywania energii, przełączania, przetwarzania mocy lub przechowywania i dystrybucji paliwa; oraz elektryczne interfejsy pomiędzy źródłem zasilania, działem i elektrycznymi napędami wieżyczki
de Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. ‧ wird um die im Anhang zur vorliegenden Verordnung genannte Bezeichung ergänzt. Diese Bezeichung wird außerdem in das Verzeichnis der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützen geographischen Angaben als geschützte Ursprungsbezeichung (g. U.) gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EWG) Nr. ‧ eingetragen
pl Nazwę w niniejszym Załączniku dodaje się do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr ‧ i wpisuje jako chronioną nazwę pochodzenia (PDO) do
de Geschütze, Haubitzen, Kanonen, Mörser, Panzerabwehrwaffen, Einrichtungen zum Abfeuern von Geschossen und Raketen, militärische Flammenwerfer, rückstoßfreie Waffen und Tarnvorrichtungen (signature reduction devices) hierfür
pl broń strzelecka, haubice, armaty, moździerze, broń przeciwpancerna, wyrzutnie pocisków, wojskowe miotacze ognia, działa bezodrzutowe oraz ich urządzenia redukcyjne
de schriftlich. - Gaddafi fährt im Kampf um die Erhaltung seiner Macht immer stärkere Geschütze auf (wie die Bombardierung von Rebellen) und schreckt vor einem hohen Blutzoll nicht zurück.
pl W walce o utrzymanie władzy Kaddafi używa coraz cięższej artylerii (takiej jak bombardowanie rebeliantów) i nie obawia się wielkiej liczby ofiar śmiertelnych.
de Ausrüstung für die Erzeugung von Primärenergie, Elektroschutz (electric armour), Energiespeicherung, Kontrolle des Wärmehaushalts und Klimatisierung, Schaltvorrichtungen und Ausrüstung für die Handhabung von Treibstoffen, elektrische Schnittstellen zwischen Stromversorgung, Geschütz und anderen elektrischen Richtfunktionen des Turms
pl sprzęt do wytwarzania mocy pierwotnej, osłony elektrycznej, przechowywania energii, zarządzania energią cieplną, przetwarzania energii, przełączania i transportu paliwa oraz elektryczne interfejsy pomiędzy źródłem zasilania, działem i elektrycznymi napędami wieżyczki
de Geschütze, Haubitzen, Kanonen, Mörser, Panzerabwehrwaffen, Einrichtungen zum Abfeuern von Geschossen und Raketen, militärische Flammenwerfer, Gewehre, rückstoßfreie Waffen, Waffen mit glattem Lauf und Tarnvorrichtungen (signature reduction devices) hierfür
pl Broń strzelecka, haubice, armaty, moździerze, broń przeciwpancerna, wyrzutnie pocisków, wojskowe miotacze ognia, strzelby, działa bezodrzutowe, broń gładkolufowa oraz ich urządzenia redukcyjne
de Munitia, Feuergeschwindigkeit der Geschütze erhöhen!
pl Zwiększyć obroty wieżyczki
de Ich frage mich, ob sie es bevorzugt hätten, wenn der jüdische Staat einfach dieselben Geschütze aufgefahren und sie wahllos auf den Gazastreifen abgefeuert hätte.
pl Zastanawiam się, czy woleliby, aby państwo żydowskie po prostu ostrzelało Gazę na ślepo równoważną ilością rakiet.
de Alles klar, ich geh ans Geschütz
pl Dobra, ja będę strzelał
de Wie viele und was für Geschütze
pl liczba naboi, rodzaj broni
de Soll ich für Sie auf die Geschütze warten, Sir?
pl Czy pozwoli mi pan zaczekać na działa, sir?
de Ich hab schwere Geschütze hinter mir, Mr. Scofield
pl Stoi za mną wiele grubych ryb
de Darüber hinaus müssen wir zusätzliche Geschütze gegen Korruption, Finanzverbrechen und Übertretungen im öffentlichen Auftragswesen auffahren.
pl Ponadto trzeba zintensyfikować walkę z korupcją, przestępczością finansową i łamaniem przepisów o zamówieniach publicznych.
de Teal' c, überprüfen Sie die Geschütze
pl Teal' c, dopilnuj, żeby te rzeczy znalazły się na miejscu
de Victory- Geschütze, ‧. ‧ Engsoz- Kadetten, ‧. ‧ Engsoz- Seekadetten, ‧. ‧ Porteous Lenkgeschosse, ‧. ‧ Victory Kampfjäger, ‧. ‧ schwere GB- Bomber
pl Wampirów Zwycięstwa... ‧, ‧ kadetów Engsocu... ‧, ‧ morskich kadetów Engsocu... ‧, ‧ pilotowanych rakiet..." To się w końcu stało
de General Kenobi, unsere Geschütze werden zerstört!
pl Generale Kenobi, nasze działa są niszczone
de Das war diese Woche. "Die sri-lankische Armee hat alle Teile der Sicherheitszone unter Beschuss genommen - mit tödlichen Geschützen, die in vielen Ländern verboten sind.
pl Siły rządowe Sri Lanki masowo zaatakowały wszystkie części "strefy bezpieczeństwa” przy użyciu wszelkiego rodzaju śmiercionośnych pocisków, w tym także broni, która w wielu krajach jest zabroniona.
de Geschütze stehen in Bereitschaft!
pl Mamy artylerię w pogotowiu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35 zdań frazy Geschütz.Znalezione w 0,762 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.