Tłumaczenia na język polski:

 • działo   
  (Noun  )
   
  broń palna kalibru co najmniej 20 mm;
   
  wojsk. wojskowość broń palna kalibru co najmniej 20 mm;
 • armata   
 • działko   
 • karabin   
 • strzelba   

Pozostałe znaczenia:

 
Kanone (umgangssprachlich)
 
eines Kriegsschiffes

Picture dictionary

działo
działo

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (1)

Paris-Geschütz
Lange 21 cm Kanone in Schiessgerüst

Przykładowe zdania z "Geschütz", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Ich frage mich, ob sie es bevorzugt hätten, wenn der jüdische Staat einfach dieselben Geschütze aufgefahren und sie wahllos auf den Gazastreifen abgefeuert hätte.
pl Zastanawiam się, czy woleliby, aby państwo żydowskie po prostu ostrzelało Gazę na ślepo równoważną ilością rakiet.
de Ich hab schwere Geschütze hinter mir, Mr. Scofield
pl Stoi za mną wiele grubych ryb
de Ausrüstung für die Erzeugung von Primärenergie, Elektroschutz (electric armour), Energiespeicherung, Kontrolle des Wärmehaushalts und Klimatisierung, Schaltvorrichtungen und Ausrüstung für die Handhabung von Treibstoffen, elektrische Schnittstellen zwischen Stromversorgung, Geschütz und anderen elektrischen Richtfunktionen des Turms
pl Urządzenia do wytwarzania mocy pierwotnej, osłony elektrycznej, przechowywania energii, przełączania, przetwarzaniamocy lub przechowywania i dystrybucji paliwa; oraz elektryczne interfejsy pomiędzy źródłem zasilania, działem i elektrycznymi napędami wieżyczki
de Darüber hinaus müssen wir zusätzliche Geschütze gegen Korruption, Finanzverbrechen und Übertretungen im öffentlichen Auftragswesen auffahren.
pl Ponadto trzeba zintensyfikować walkę z korupcją, przestępczością finansową i łamaniem przepisów o zamówieniach publicznych.
de Sie fahren offenbar das schwere Geschütz auf
pl Wygląda na to, że ściągają tu same wielkie szychy
de Wie viele und was für Geschütze
pl liczba naboi, rodzaj broni
de Ich kann Ihnen wirklich aus meiner eigenen - nunmehr schon mehr als achtjährigen - Erfahrung als Mitglied der Kommission versichern: Ich habe wesentlich häufiger die Dienststellen der Kommission in ihrem Übereifer bremsen müssen, das schwere Geschütz des Vertragsverletzungsverfahrens aufzufahren, als sie anzutreiben es zu tun.
pl Z mego własnego doświadczenia ponad ośmiu lat członkostwa w Komisji mogę pana zapewnić, że czasem musiałem sam hamować zbyt gorliwe departamenty Komisji o wiele częściej, niż poganiać je, by wytoczyły ciężką artylerię w postaci wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.
de Alles klar, ich geh ans Geschütz
pl Dobra, ja będę strzelał
de Ausrüstung für die Erzeugung von Primärenergie, Elektroschutz (electric armour), Energiespeicherung, Kontrolle des Wärmehaushalts und Klimatisierung, Schaltvorrichtungen und Ausrüstung für die Handhabung von Treibstoffen, elektrische Schnittstellen zwischen Stromversorgung, Geschütz und anderen elektrischen Richtfunktionen des Turms
pl urządzenia do wytwarzania mocy pierwotnej, osłony elektrycznej, przechowywania energii, przełączania, przetwarzania mocy lub przechowywania i dystrybucji paliwa; oraz elektryczne interfejsy pomiędzy źródłem zasilania, działem i elektrycznymi napędami wieżyczki
de General Kenobi, unsere Geschütze werden zerstört!
pl Generale Kenobi, nasze działa są niszczone
de Dann schauen wir doch mal, wie du dich... gegen schweres Geschütz schlägst
pl Może zobaczymy, jak sobie poradzisz... z ciężką artylerią
de Geschütze, Haubitzen, Kanonen, Mörser, Panzerabwehrwaffen, Einrichtungen zum Abfeuern von Geschossen und Raketen, militärische Flammenwerfer, rückstoßfreie Waffen und Tarnvorrichtungen (signature reduction devices) hierfür
pl broń strzelecka, haubice, armaty, moździerze, broń przeciwpancerna, wyrzutnie pocisków, wojskowe miotacze ognia, działa bezodrzutowe oraz ich urządzenia redukcyjne
de Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. ‧ wird um die im Anhang zur vorliegenden Verordnung genannte Bezeichung ergänzt. Diese Bezeichung wird außerdem in das Verzeichnis der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützen geographischen Angaben als geschützte Ursprungsbezeichung (g. U.) gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EWG) Nr. ‧ eingetragen
pl Nazwę w niniejszym Załączniku dodaje się do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr ‧ i wpisuje jako chronioną nazwę pochodzenia (PDO) do
de Geschütze stehen in Bereitschaft!
pl Mamy artylerię w pogotowiu
de Soll ich für Sie auf die Geschütze warten, Sir?
pl Czy pozwoli mi pan zaczekać na działa, sir?
de Sie übernehmen die Geschütze
pl Będzie pan odpowiadał za strzelaninę
de Geschütze, Haubitzen, Kanonen, Mörser, Panzerabwehrwaffen, Einrichtungen zum Abfeuern von Geschossen und Raketen, militärische Flammenwerfer, Gewehre, rückstoßfreie Waffen, Waffen mit glattem Lauf und Tarnvorrichtungen (signature reduction devices) hierfür
pl Broń strzelecka, haubice, armaty, moździerze, broń przeciwpancerna, wyrzutnie pocisków, wojskowe miotacze ognia, strzelby, działa bezodrzutowe, broń gładkolufowa oraz ich urządzenia redukcyjne
de Geschütze, Haubitzen, Kanonen, Mörser, Panzerabwehrwaffen, Einrichtungen zum Abfeuern von Geschossen und Raketen, militärische Flammenwerfer, Gewehre, rückstoßfreie Waffen, Waffen mit glattem Lauf und Tarnvorrichtungen (signature reduction devices) hierfür
pl broń strzelecka, haubice, armaty, moździerze, broń przeciwpancerna, wyrzutnie pocisków, wojskowe miotacze ognia, strzelby, działa bezodrzutowe, broń gładkolufowa oraz ich urządzenia redukcyjne
de Wie viele Geschütze, was schätzt du, Gold Fünf?
pl lle mają dział?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35 zdań frazy Geschütz.Znalezione w 0,378 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.