Tłumaczenia na język polski:

 • odległość   
  (Noun  )
   
  długość krzywej (w domyśle: odcinka) pomiędzy dwoma punktami
 • wydalenie   
  (Noun  n)
 • droga   
  (Noun  f)
 • dystans   
  (Noun  m)
 • usuwanie   
   
  eliminacja pewnych substancji z jakiegoś miejsca lub środowiska
 • dalekość   
 • drogomierz   
 • eksmisja   
 • luka   
 • oddalenie   
 • odstęp   
 • rozpiętość   
 • sprzątnięcie   
 • usunięcie   
 • wywożenie   
 • zabranie   
 • zdejmowanie   

Pozostałe znaczenia:

 
eigentlich: “Anzahl der Ri”

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (2)

eine Entfernung von .... Lichtjahren
odległość ... lat świetlnych
Entfernung von einigen Metern
odległość kilku kilometrów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Entfernung", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Ist die Entfernung der Wirbelsäule nicht erforderlich, so sind die Schlachtkörper oder Schlachtkörperteile von Rindern, die Wirbelsäule enthalten, gemäß der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ auf dem Etikett durch einen blauen Streifen zu kennzeichnen
pl Jeśli usunięcie kręgosłupa nie jest wymagane, tusze i hurtowe części tusz bydlęcych zawierające kręgosłup oznakowuje się niebieskim paskiem na etykiecie, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr
de Im Falle von Gefrierfleisch oder Zunge (nach Entfernung der Oberflächenschicht, die unverdaulich ist) ist ein Fleischwolf erforderlich, und die Größe der Proben muss erheblich gesteigert werden
pl W przypadku zamrożonego mięsa lub języka (po usunięciu warstwy wierzchniej, której nie można wytrawić) potrzebny jest rozdrabniacz do mięsa i należy istotnie zwiększyć rozmiar próbki
de Nach dem Tiergesundheitskodex des OIE sollten Fleisch und Fleischerzeugnisse aus Ländern bzw. Gebieten mit hoher BSE-Inzidenz nur unter strengen Bedingungen (d. h. wirksames Verfütterungsverbot, endgültige Regelung für die Kennzeichnung von Rindern, die es gestattet, ein Tier zu Herkunftsbestand und Muttertier zurückzuverfolgen, Entfernung von spezifiziertem Risikomaterial sowie Keulung und unschädliche Beseitigung bestimmter besonders gefährdeter Tiere wie Nachkommen und Geburtskohorten BSE-infizierter Tiere) in den Handel gelangen
pl Kodeks Zdrowia Zwierząt IOE/OIE zaleca, aby wołowina i produkty mięsne pochodzące z państw lub stref sklasyfikowanych jako charakteryzujące się wysokim stopniem występowania BSE, nadawały się do handlu wyłącznie na pod pewnymi ścisłymi warunkami, takimi jak skuteczne zakazy dotyczące paszy, stały system identyfikacji bydła umożliwiający ustalenie stada oraz matki zwierzęcia, usunięcie określonych materiałów niebezpiecznych uboju oraz całkowite zniszczenie niektórych zwierząt podwyższonego ryzyka, takich jak potomstwo i grupy urodzeniowe, z których wywodzą się przypadki BSE
de Aktivkohle kann zur Entfernung des nicht absorbierten Efavirenz angewendet werden
pl Można podać węgiel aktywowany w celu usunięcia niewchłoniętego leku
de Die Behandlung muss mindestens die Entfernung aller Flüssigkeiten und Säuren umfassen
pl Przetwarzanie obejmuje co najmniej usunięcie wszelkich cieczy i kwasów
de Die Ringe funktionieren bei dieser Entfernung
pl Pierścienie zadziałają na taką odległość
de Bis zu ‧ % für Fälle gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe b Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ (Prämienkosten für Versicherungspolicen zur Deckung von durch Tierseuchen, Pflanzenkrankheiten oder Schädlingsbefall verursachten Verlusten) und bis zu ‧ % für Fälle gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ (Kosten der vom Landwirt gezahlten Versicherungsprämien zur Deckung der durch die Entfernung und Beseitigung von Falltieren entstehenden Kosten
pl Do ‧ % w przypadkach określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ (koszty składek ubezpieczeniowych z tytułu strat spowodowanych chorobami zwierząt lub roślin lub epidemiami szkodników) i do ‧ % w przypadkach określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. d) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ (koszty składek ubezpieczeniowych opłaconych przez rolników za wywóz i usunięcie padłych zwierząt
de Angesichts der komplizierten Natur der Organisation von Förderkampagnen auf Märkten in Drittländern und der höheren Kosten solcher Maßnahmen in beachtlichen Entfernungen, insbesondere in Asien oder Amerika, gab es kein großes Interesse seitens der Handelsorganisationen an den Mechanismen zur Unterstützung der Förderaktionen.
pl Ze względu na poziom komplikacji przy organizacji kampanii promocyjnych na rynkach krajów trzecich oraz wyższe kwoty prowadzenia działań na znaczną odległość, szczególnie w Azji czy Ameryce, mechanizm wsparcia działań promocyjnych nie cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony organizacji branżowych.
de Ist es mit den Art. ‧ und ‧ des Vertrags über die Europäische Union vereinbar, dass in Gemeinden mit über viertausend Einwohnern die Eröffnung einer zweiten Apotheke von Bedingungen abhängig gemacht wird wie dem Überschreiten der Bevölkerungsparameter um mindestens ‧ %, der Entfernung von mindestens dreitausend Metern von der bestehenden Apotheke und dem Vorliegen der besonderen Erfordernisse der Arzneimittelversorgung in Anbetracht der topografischen Verhältnisse und des Wegenetzes, die von der örtlichen Gesundheitsbehörde (örtliche Gesundheitseinrichtungen) und der örtlichen berufsständischen Vereinigung oder jedenfalls von den für die Organisation und die Kontrolle des Dienstes der Arzneimittelversorgung zuständigen Behörden beurteilt werden?
pl Czy uzależnienie utworzenia drugiej apteki w gminach, w których populacja przekracza ‧ mieszkańców, od spełnienia warunków takich jak przekroczenie liczby mieszkańców o co najmniej ‧ %, zachowanie odległości co najmniej ‧ metrów od istniejących aptek i występowanie szczególnych potrzeb w zakresie opieki farmaceutycznej w związku z warunkami topograficznymi i strukturą sieci dróg, podlegających ocenie organów służby zdrowia (lokalnych jednostek ds. służby zdrowia) lub lokalnych izb zawodowych bądź też organów administracji właściwych w zakresie organizacji i kontroli usług opieki farmaceutycznej, jest zgodne z art. ‧ i art. ‧ traktatu [WE]?
de die Vorbeifahrt eines Zuges wird in offenem Gelände in ‧ m Entfernung von der Gleismittelachse in einer Höhe von ‧ m gemessen
pl pomiar dla przejazdu pociągu jest wykonywany w otwartym terenie w odległości ‧ m od osi toru na wysokości ‧ m
de Gemäß dieser Nummer dürfen die Mitgliedstaaten staatliche Beihilfen von bis zu ‧ % der Kosten für die Entfernung von zu entsorgenden Falltieren und bis zu ‧ % der Kosten für die Beseitigung solcher Tierkörper gewähren
pl Punkt ten określa dopuszczalne stawki pomocy państwa: do ‧ % kosztów wywozu padłych zwierząt i do ‧ % kosztów zniszczenia takich tusz
de Ich erachte es als Erfolg, dass das Europäische Parlament, gegen den Willen des Rates, den Anwendungsbereich der Verordnung auf den gesamten nationalen und grenzüberschreitenden Linienverkehr mit einer Entfernung von 250 km und mehr ausgedehnt hat, während der Rat eine Mindestentfernung von 500 km vorschlug.
pl Za sukces uznaję to, że - wbrew woli Rady - Parlamentowi Europejskiemu udało się rozszerzyć zakres rozporządzenia na wszystkie regularne przewozy krajowe i międzynarodowe na odległość co najmniej 250 kilometrów, podczas gdy Rada proponowała, by minimalny dystans wynosił 500 km.
de erklärt sich zutiefst besorgt über die zwangsweise Entfernung der Familie al-Kurd aus diesem Haus, den vor kurzer Zeit durchgeführten Abriss von Häusern palästinensischer Familien in mehreren Stadtgebieten Ost-Jerusalems durch den israelischen Staat und die gravierenden möglichen Folgen dieser Maßnahmen
pl wyraża głębokie zaniepokojenie eksmisją rodziny Al-Kurd, niedawnym zniszczeniem domów rodzin palestyńskich przez władze izraelskie na kilku obszarach Wschodniej Jerozolimy oraz możliwymi poważnymi konsekwencjami tych działań
de Einführung einer staatlich bezuschussten fakultativen Regelung für die Entfernung und Beseitigung gefallener Rinder über ‧ Monate, die auf BSE zu untersuchen sind, durch einen zugelassenen Probenahmebetrieb gemäß der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ und der Verordnung (EG) Nr
pl Stworzenie wspieranego przez państwo dobrowolnego systemu w odniesieniu do zbiórki i usuwania padłych zwierząt poprzez fabrykę posiadającą zezwolenie na pobieranie próbek z bydła padłego w wieku ponad ‧ miesięcy w przypadku, gdy istnieje obowiązek poddania zwierząt testom na obecność BSE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ oraz rozporządzeniem (WE) nr
de Wegen Sprache, Kultur und Entfernung wird davon ausgegangen, dass die Veröffentlichung und der Druck lokaler Zeitungen nur lokale Märkte betrifft
pl Ze względu na język, kulturę i odległość wydawanie i drukowanie gazet lokalnych uznaje się za działalność prowadzoną wyłącznie na rynkach lokalnych
de Das Übereinkommen über Streumunition zielt darauf ab, den Einsatz sowie die Herstellung, Lagerung und Verbringung von Streumunition als Waffenkategorie zu verbieten und sorgt für deren Entfernung und Vernichtung.
pl Konwencja o broni kasetowej ma na celu zakazanie wykorzystywania, produkcji, składowania i przekazywania tej kategorii broni i nakazuje jej usunięcie i zniszczenie.
de Für die Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen, die grüne Weinlese und die Rodungsregelung gemäß den Artikeln ‧, ‧ und ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ wird die mit Reben bepflanzte Fläche definiert durch den äußeren Umfang der Rebstöcke zuzüglich eines Puffers, dessen Breite der halben Entfernung zwischen den Pflanzreihen entspricht
pl Dla celów dotyczących środków przeznaczonych na restrukturyzację i przekształcanie winnic, zielone zbiory i karczowanie, o których mowa w art. ‧, ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, obszar obsadzony winoroślą jest zdefiniowany przez obwód zewnętrzny winorośli z dodaniem buforu, którego szerokość odpowiada połowie odległości między rzędami
de Hauptindikator für die Wirksamkeit war die Entfernung, die die Patienten nach einer Behandlungsdauer von ‧ Wochen gehen konnten
pl Główną miarą skuteczności była odległość, jaką pacjenci mogli pokonać po ‧ tygodniach leczenia
de Mit der Vorbereitung innerhalb einer Stunde nach Entfernung der Teilstücke aus dem Kühl-oder Gefrierschrank beginnen
pl Przygotowanie należy rozpocząć w ciągu godziny po wyjęciu kawałków z zamrażarki lub chłodziarki
de in ausreichender Entfernung (radial) von anderen Sonden und von der Tunnelwand angebracht werden, um eine Beeinflussung durch Wellen oder Wirbel zu vermeiden
pl być umieszczona w odpowiedniej odległości (promieniowo) od innych sond i ścianki tunelu, tak aby nie podlegała wpływom strug lub wirów
de Größte Beleuchtungsstärke (in Lux) des Fernlichts in einer Entfernung von ‧ m von der HSB-Einheit ...(Mittelwert für fünf Einheiten
pl Maksymalne natężenie oświetlenia (w luksach) wiązki światła drogowego w odległości ‧ m od zespołu HSB ... (średnia dla ‧ zespołów
de Diese Entfernungen wurden aus einer von der Kommission erstellten Datenbank ausgelesen
pl Odległości te zostały określone w oparciu o informacje zaczerpnięte z rozległej bazy danych stworzonej przez Komisję
de Im Rahmen dieser Ko-Modalität kann der Kurzstreckenseeverkehr vor allem für die längeren Entfernungen eingesetzt werden
pl Żegluga bliskiego zasięgu mogłaby być wykorzystywana w ramach współmodalności głównie na dłuższych dystansach
de Kosten für die Entfernung von Falltieren (Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe d und Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr
pl Wydatki związane z usuwaniem padłego bydła (art. ‧ ust. ‧ lit. d) i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
de Die Mitgliedstaaten können aufgrund der geografischen Gegebenheiten oder im Interesse des Schutzes besonders schutzbedürftiger Bereiche vorsehen, dass eine Probenahmestelle in geringerer Entfernung gelegen oder für die Luftqualität in einem kleineren umgebenden Bereich repräsentativ ist
pl Państwo członkowskie może zdecydować o zlokalizowaniu punktu pomiarowego w mniejszej odległości lub o wykorzystywaniu go do badania jakości powietrza na mniejszym obszarze, biorąc pod uwagę warunki geograficzne lub możliwości ochrony szczególnie wrażliwych obszarów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1625 zdań frazy Entfernung.Znalezione w 0,969 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.