wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • upoważnienie do ściągania należności z konta   
    [Prawo]

Przykładowe zdania z "Einzugsermächtigung", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Gemeinsame Standards für grenzübergreifende Zahlungen, Kreditübertragungen und Einzugsermächtigungen sind ein wichtiger Beitrag zur Gesundheit und dem Wachstum des Binnenmarktes.
pl Wspólne standardy dotyczące tych transgranicznych płatności, poleceń przelewu i poleceń zapłaty są ważnym elementem dobrej kondycji i rozwoju jednolitego rynku.
de in der Erwägung, dass die weitere rechtliche Gültigkeit bestehender Lastschrifteinzugsermächtigungen sichergestellt werden sollte, da es aufwändig wäre, beim Übergang vom nationalen Lastschriftverfahren zum SEPA-Lastschriftverfahren die Unterzeichnung neuer Einzugsermächtigungen zu verlangen
pl mając na uwadze, że należy zapewnić ciągłość prawną istniejących zleceń zapłaty, ponieważ obowiązek wydania nowych zleceń przy przejściu z krajowych systemów zleceń zapłaty na system SEPA stanowiłby obciążenie
de In allen Mitgliedstaaten sollte sichergestellt werden, dass die bereits vorhandenen Einzugsermächtigungen auch weiterhin gültig bleiben, da die Verpflichtung, in der Übergangsphase von den nationalen Einzugsermächtigungssystemen hin zum SEPA-System neue Einzugsermächtigungen zu erteilen, Kosten verursachen würde.
pl Należy zapewnić ciągłość prawną istniejących zleceń zapłaty we wszystkich państwach członkowskich, ponieważ obowiązek wydania nowych zleceń przy przejściu z krajowych systemów zleceń zapłaty na system SEPA byłby kosztowny.
de Einzugsermächtigung
pl Polecenie zapłaty
de Die Übertragbarkeit muss sich auf sämtliche Transaktionen im Zusammenhang mit dem Konto- wie z.B. Daueraufträge, Einzugsermächtigungen, Wertpapierkonten usw.- beziehen, aber sicherlich nicht auf die Beibehaltung der Nummer
pl Możliwość przeniesienia powinna się odnosić do całości operacji związanych z rachunkiem bankowym, takich jak zlecenia stałe, polecenia zapłaty i rachunki papierów wartościowych, a z pewnością nie do utrzymania numeru
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5 zdań frazy Einzugsermächtigung.Znalezione w 0,436 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.