wymowa: IPA: /ˈbaːnʃtaɪ̯k/  

Tłumaczenia na język polski:

 • peron   
  (Noun  ) [Podroz pociagiem]
   
  wydzielona część stacji kolejowej, przeznaczona dla pasażerów, umożliwiająca im wsiadanie do pociągu i wysiadanie z niego
   
  kolej. kolejnictwo wydzielona część stacji kolejowej, przeznaczona dla pasażerów, umożliwiająca im wsiadanie do pociągu i wysiadanie z niego
 • mównica   
 • platforma   

Pozostałe znaczenia:

 
peron
 
Perron (schweiz.)

Picture dictionary

peron
peron

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (4)

auf Bahnsteig Nr...einlaufen
wjeżdżać na peron
vom Bahnsteig abfahren
odjeżdżać z peronu
Von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach...?
Z którego peronu odchodzi pociąg do...?
zum Bahnsteig gehen
iść na peron

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Bahnsteig", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Länge der Bahnsteige
pl Długość peronów
de Wenn bestimmte Bereiche eines Tunnels mit Bahnsteigen ausgerüstet sind, die der schnellen Evakuierung der Reisenden dienen bzw. in geschützte Rettungsbereiche oder einen gemäß dem geltenden nationalen Regelwerk definierten Seitenweg münden, muss die Höhe dieser Bahnsteige zwischen ‧ mm und ‧ mm über SO betragen, um die Kompatibilität mit den Fahrzeugen sicherzustellen
pl Ponadto jeżeli perony zbudowane są w strefach specjalnych tunelu w celu umożliwienia łatwego wydostania się z pociągu do strzeżonych obszarów ratunkowych lub do przejścia poziomego, określonego w stosowanych przepisach krajowych, ich wysokość wynosi ‧ mm, tak aby zagwarantować kompatybilność z dostępem do taboru kolejowego
de Die Reisezugwagen und die Bahnsteige an den vorgesehenen Verkehrshalten müssen miteinander kompatibel sein, um ein sicheres Ein- und Aussteigen zu gewährleisten
pl Musi zostać zapewniona zgodność pomiędzy pojazdami osobowymi a peronami na wyznaczonych przystankach dla pasażerów, umożliwiająca bezpieczne wsiadanie i wysiadanie
de Kennzeichnung der Bahnsteige
pl Oznaczenie peronów
de Um die Anschlussstationen im Netz bedienen zu können, dürfen die Hochgeschwindigkeitszüge nicht länger sein als die Bahnsteige in den auf Hochgeschwindigkeits-und konventionellen Strecken des transeuropäischen Netzes zu bedienenden Bahnhöfen
pl W celu umożliwienia pracy na stacjach krańcowych sieci, największa długość pociągów musi być odpowiednia w stosunku do długości peronów na liniach dużej prędkości i konwencjonalnych sieci transeuropejskiej, na których pociągi mają być eksploatowane
de Die Bahnsteige für interoperable Züge müssen den Zugang von Behinderten zu den Zügen ermöglichen
pl Perony stacyjne, na których zatrzymują się pociągi interoperacyjne, umożliwiają pasażerom niepełnosprawnym dostęp do pociągu
de Gleise, Weichen, Kunstbauten (Brücken, Tunnel usw.), zugehörige Infrastruktur in den Bahnhöfen (Bahnsteige, Zugangsbereiche unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Personen mit eingeschränkter Mobilität usw.), Sicherheits- und Schutzausrüstung
pl Tory, rozjazdy, obiekty inżynieryjne (mosty, tunele itd.), infrastrukturę towarzyszącą na stacjach (perony, strefy dostępu, z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się itd.), urządzenia bezpieczeństwa i urządzenia ochronne
de Bezieht Position am Ende des Bahnsteigs
pl Zajmijcie pozycję przy końcu peronu
de Infrastruktureinrichtungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, müssen so geplant und gebaut werden, dass die Risiken für die Sicherheit von Personen (Stabilität, Brand, Zugang, Fluchtwege, Bahnsteige usw.) in Grenzen gehalten werden
pl Infrastruktura ogólnie dostępna musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby ograniczyć wszelkie ryzyko związane z bezpieczeństwem ludzi (stabilność, pożar, dostęp, ewakuacja, perony, itd
de Mindestlänge der Bahnsteige für Reisende und der Abstellgleise
pl Minimalna długość peronów pasażerskich i torów postojowych
de Abstand zwischen der Gleismitte und dem Bahnsteig
pl Odległość pomiędzy linią środkową toru a peronem
de Von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach Higasikakogawa ab?
pl Z którego peronu odjeżdża pociąg do Higasikakogawy?
de Die Mindestnutzlänge der Bahnsteige und Abstellgleise ist auf ‧m reduziert (Fall P
pl Na liniach sieci duńskiej minimalna długość peronów pasażerskich i torów postojowych jest zmniejszona do ‧ m
de Mit Ausnahme der in ‧ ausgewiesenen Sonderfälle müssen die Bestimmungen im vorherigen Absatz schrittweise auch bei den Bahnsteigen in den vorhandenen Bahnhöfen, in denen interoperable Hochgeschwindigkeitszüge anhalten, unter den in Kapitel ‧ beschriebenen Durchführungsbedingungen umgesetzt werden
pl Z wyjątkiem szczególnych przypadków opisanych w ppkt ‧ przepisy ustanowione w poprzednim podpunkcie są wprowadzane stopniowo na peronach na istniejących stacjach, które są otwarte dla pociągów dużych prędkości, poprzez stosowanie procedur wykonawczych opisanych w rozdziale
de Höhe der Bahnsteige
pl Wysokość peronów
de Gesonderte Spuren oder Bahnsteige bedeuten höhere Sicherheit und Geschwindigkeit, weniger Staus und einen geringeren Energieverbrauch sowie einen größeren Komfort für die Fahrgäste
pl Wydzielanie pasów czy platform oznacza zarówno większe bezpieczeństwo, większą szybkość, mniejsze zatłoczenie na drogach i mniejsze zużycie energii, jak i większą wygodę dla pasażerów
de Höhe und Länge der Bahnsteige
pl wysokość i długość peronów
de Auf den Strecken des finischen Netzes ist die nutzbare Mindestlänge der Bahnsteige für Reisende und der Abstellgleise festgelegt auf ‧ m
pl Na liniach sieci fińskiej minimalna długość użytkowa dla peronów pasażerskich i torów postojowych jest wyznaczona na ‧ m
de Für diese beiden Elemente lässt der Auftraggeber bzw. sein Bevollmächtigter oder der Infrastrukturbetreiber zur Überprüfung durch die benannte Stelle Pläne der Bahnhöfe erstellen, deren Bau geplant ist, wobei die Pläne die Nutzlängen der Bahnsteige sowie deren Querprofile enthalten müssen
pl Do celów weryfikacji tych dwóch elementów przez jednostkę notyfikowaną organ orzekający lub jego przedstawiciel bądź zarządzający infrastrukturą zleca sporządzenie planu terenu pod budowę stacji, które mają tam powstać, wraz z długością użyteczną i przekrojem poprzecznym pokazanych na nim peronów
de Nutzlänge der Bahnsteige
pl Długość peronów
de Da zwei Züge unmöglich gleichzeitig auf demselben Bahnsteig einfahren können, werden wir über den Bericht Costa morgen und über den Bericht Ortuondo Larrea am Dienstag, dem 11. Dezember, in Straßburg abstimmen.
pl Dwa pociągi nie mogą jechać po tym samym peronie jednocześnie, dlatego powinniśmy głosować w sprawie sprawozdania pana posła Costy jutro, zaś w sprawie sprawozdania pana posła Ortuondo Larrea we wtorek, 11 grudnia w Strasburgu.
de In den Bahnhöfen sind im Hinblick auf die Konformität der Höhe und Länge der Bahnsteige genügend Gleise für interoperable Züge vorzusehen sowie Geräte zur Hilfestellung Behinderter
pl Na stacjach należy również wziąć pod uwagę, w odniesieniu do zgodności wysokości i długości peronów, przyporządkowanie stosownej liczby torów przyjmujących pociągi interoperacyjne, jak również dostępność wyposażenia dodatkowego stanowiącego pomoc dla pasażerów niepełnosprawnych
de Vorschriften bezüglich des Querabstands zwischen Stufe und Bahnsteig
pl Zasady dotyczące odległości poprzecznej między schodkiem a peronem
de Mindestlänge der Bahnsteige (Eckwert
pl Minimalna długość peronu (parametr
de Unter Vorbehalt der Bestimmungen von ‧ muss die den Fahrgästen zugängliche Nutzlänge der Bahnsteige auf zukünftigen Neubaustrecken und Ausbaustrecken für den Hochgeschwindigkeitsverkehr mindestens ‧ m betragen
pl Pod warunkiem stosowania wymagań ppkt ‧ niniejszej TSI, długość użyteczna peronów dostępnych dla pasażerów wynosi co najmniej ‧ m na nowych liniach, które mają zostać zbudowane oraz liniach modernizowanych do dużych prędkości
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 79 zdań frazy Bahnsteig.Znalezione w 0,415 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.