wymowa: IPA: /ˈbaːnʃtaɪ̯k/  

Tłumaczenia na język polski:

 • peron   
  [Podroz pociagiem]
   
  wydzielona część stacji kolejowej, przeznaczona dla pasażerów, umożliwiająca im wsiadanie do pociągu i wysiadanie z niego
   
  kolej. kolejnictwo wydzielona część stacji kolejowej, przeznaczona dla pasażerów, umożliwiająca im wsiadanie do pociągu i wysiadanie z niego

Pozostałe znaczenia:

 
peron

Picture dictionary

peron
peron

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (4)

auf Bahnsteig Nr...einlaufen
wjeżdżać na peron
vom Bahnsteig abfahren
odjeżdżać z peronu
Von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach...?
Z którego peronu odchodzi pociąg do...?
zum Bahnsteig gehen
iść na peron

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Bahnsteig", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Gesonderte Spuren oder Bahnsteige bedeuten höhere Sicherheit und Geschwindigkeit, weniger Staus und einen geringeren Energieverbrauch sowie einen größeren Komfort für die Fahrgäste
pl Wydzielanie pasów czy platform oznacza zarówno większe bezpieczeństwo, większą szybkość, mniejsze zatłoczenie na drogach i mniejsze zużycie energii, jak i większą wygodę dla pasażerów
de Bei zwei möglichen Bahnsteighöhen (‧ mm und ‧ mm), wie sie in der TSI Infrastruktur vorgesehen sind, ist es unwahrscheinlich, dass in allen Teilen des Netzes ein stufenloser Übergang zwischen Fahrzeug und Bahnsteig gegeben ist
pl Przy dwóch możliwych wysokościach peronu (‧ mm i ‧ mm) określonych w TSI infrastruktury, nieprawdopodobne jest uzyskanie dostępu z peronu do pociągu na równym poziomie w każdej części sieci
de Die nächsten Züge auf allen Bahnsteigen transportieren die Seelen der Toten auf ihrer letzten Reise von allen Versammlungsräumen des Jenseits
pl najbliższe pociągi wjeżdzając na wszystkie perony zabiorą dusze śmiertelnych ofiar ku ich ostatniej podróży ze wszystkich poczekalni na tamten świat
de Die Eisenbahnunternehmen und Bahnhofsbetreiber sorgen durch Einhaltung der TSI für Personen mit eingeschränkter Mobilität dafür, dass die Bahnhöfe, die Bahnsteige, die Fahrzeuge und andere Einrichtungen für Personen mit Behinderungen und Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind
pl Przedsiębiorstwo kolejowe i zarządca stacji zapewniają, zgodnie z TSI dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, dostępność stacji, peronów, taboru kolejowego i innych pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej
de Mit Ausnahme der in ‧ ausgewiesenen Sonderfälle müssen die Bestimmungen im vorherigen Absatz schrittweise auch bei den Bahnsteigen in den vorhandenen Bahnhöfen, in denen interoperable Hochgeschwindigkeitszüge anhalten, unter den in Kapitel ‧ beschriebenen Durchführungsbedingungen umgesetzt werden
pl Z wyjątkiem szczególnych przypadków opisanych w ppkt ‧ przepisy ustanowione w poprzednim podpunkcie są wprowadzane stopniowo na peronach na istniejących stacjach, które są otwarte dla pociągów dużych prędkości, poprzez stosowanie procedur wykonawczych opisanych w rozdziale
de Kontrolle auf dem Bahnsteig des ersten Ankunfts- oder Abfahrtsbahnhofs im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
pl na peronie, na pierwszej stacji przyjazdu lub odjazdu na terytorium danego Państwa Członkowskiego
de Wenn der Normungsprozess zwangsläufig Veränderungen bei der Spurbreite und der Breite der Bahnsteige oder Veränderungen der Spannung auf den elektrifizierten Strecken beinhaltet, wie es in einigen Teilen der EU sein wird, dann Euch allen viel Glück, uns aber lasst aus dem Spiel.
pl Jeżeli proces normalizacji musi wiązać się ze zmianą szerokości torów, szerokości peronów lub zmianą napięcia na liniach zelektryfikowanych - a tak będzie w niektórych częściach UE - to życzę wszystkim państwu powodzenia, ale nas z tego wyłączcie.
de Wenn sich auf geradem Gleis der Reisezugwagen in seiner mittleren Stellung befindet und es sich um einen Bahnsteig in Normalposition handelt, wird ein Abstand von ‧ mm zwischen Fahrzeug und Bahnsteig als ausreichend klein angesehen
pl Na prostym torze, gdy wagon znajduje się w położeniu środkowym, a peron w położeniu nominalnym, odległość pomiędzy pojazdem a peronem wynosząca ‧ mm jest uważana za wystarczająco małą
de Mindestlänge des Bahnsteigs für Reisende
pl Minimalna długość peronu
de Kennzeichnung der Bahnsteige
pl Oznaczenie peronów
de Höhe der Bahnsteige (Eckwert ‧.‧ und
pl Wysokość peronów (parametr ‧-ppkt ‧.‧ i
de In den für die Fahrgäste zugänglichen Bereichen der Bahnsteige und unterirdischen Bahnhöfe muss der Gefahr von Stromschlägen vorgebeugt werden
pl na peronach i w obrębie stacji podziemnych dostępnych dla pasażerów należy zapobiec zagrożeniu porażeniem prądem
de Höhe und Länge der Bahnsteige
pl wysokość i długość peronów
de ist der Auffassung, dass bei einer Streckenausrüstung mit ERTMS diese lückenlos von Bahnsteig zu Bahnsteig bzw. von Frachtzentrum zu Frachtzentrum und bis zur Landesgrenze bzw. dem zugehörigen Hafen gesichert werden muss; ist ferner der Ansicht, dass eine Förderung durch EU-Mittel ausgeschlossen sein muss, wenn dieses Kriterium nicht erfüllt ist, und fordert die Europäische Kommission auf, hierauf streng zu achten
pl wyraża przekonanie, że konieczne jest zapewnienie kompletnego wyposażenia linii w ERTMS, od peronu do peronu, od centrum logistycznego do centrum logistycznego, aż do granicy państwowej lub przynależnego portu; ponadto uważa, że należy wykluczyć finansowanie ze środków UE, jeżeli to kryterium nie zostanie spełnione i wzywa Komisję Europejską do zwracania szczególnej uwagi na to kryterium
de Die Kompatibilität zwischen Reisezugwagen und den Bahnsteigen an den vorgesehenen Verkehrs- und Betriebshalten muss ausreichend sein, um ein sicheres Ein- und Aussteigen zu gewährleisten
pl Zgodność pomiędzy pojazdami osobowymi a peronami na wyznaczonych przystankach dla pasażerów musi być wystarczająca, aby zapewnić bezpieczne wsiadanie i wysiadanie
de Für diese beiden Elemente lässt der Auftraggeber bzw. sein Bevollmächtigter oder der Infrastrukturbetreiber zur Überprüfung durch die benannte Stelle Pläne der Bahnhöfe erstellen, deren Bau geplant ist, wobei die Pläne die Nutzlängen der Bahnsteige sowie deren Querprofile enthalten müssen
pl Do celów weryfikacji tych dwóch elementów przez jednostkę notyfikowaną organ orzekający lub jego przedstawiciel bądź zarządzający infrastrukturą zleca sporządzenie planu terenu pod budowę stacji, które mają tam powstać, wraz z długością użyteczną i przekrojem poprzecznym pokazanych na nim peronów
de Höhe der Bahnsteige
pl Wysokość peronów
de Wenn auf diesen Strecken die Anwendung der Bestimmungen für die Verlängerung der Bahnsteige gemäß Kapitel
pl W przypadku gdy na tych liniach stosowanie przepisów rozdziału
de Diese Norm betrifft die Stufe, die entweder für hohe (‧/‧) oder für niedrige Bahnsteige (‧/‧) verwendet wird
pl Norma ta dotyczy stopnia stosowanego do peronów wysokich (‧/‧) lub niskich
de Zulässige Toleranz (‧,‧ m) für die Gleisverschiebung in Richtung Bahnsteig zwischen zwei Instandhaltungen
pl dozwolona tolerancja (‧,‧ m) dla przemieszczenia szyny w stronę peronu pomiędzy dwoma czynnościami utrzymaniowymi
de Nutzlänge der Bahnsteige
pl Długość peronów
de Bahnhöfe und Haltestellen (Bahnsteige für Reisende
pl stacje (perony pasażerskie
de Die Höhe der Bahnsteige muss in den Bahnhöfen des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes mit der Trittstufenhöhe der Züge kompatibel sein, die dort zum Ein-und Aussteigen der Fahrgäste anhalten sollen
pl wysokość peronów stacyjnych w transeuropejskim systemie kolei dużych prędkości jest zgodna z wysokością stopni składów pociągów, które zatrzymują się tam, aby obsłużyć pasażerów
de So entsteht zum einen ein direkter Sog auf den Bahnsteigen durch vorbeifahrende Züge, der aufgrund der Geschwindigkeitsbegrenzung für Züge gemäß den Festlegungen des vorstehenden Elements
pl Bezpośrednie skutki cienia aerodynamicznego na peronach wywoływane przez pociągi przejeżdżające wzdłuż peronu, są dopuszczalne biorąc pod uwagę ograniczenia prędkości pociągu nałożone w elemencie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 79 zdań frazy Bahnsteig.Znalezione w 0,656 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.