wymowa: IPA: /ˈbaːnʃtaɪ̯k/  

Tłumaczenia na język polski:

 • peron   
  [Podroz pociagiem]
   
  wydzielona część stacji kolejowej, przeznaczona dla pasażerów, umożliwiająca im wsiadanie do pociągu i wysiadanie z niego
   
  kolej. kolejnictwo wydzielona część stacji kolejowej, przeznaczona dla pasażerów, umożliwiająca im wsiadanie do pociągu i wysiadanie z niego

Pozostałe znaczenia:

 
peron

Picture dictionary

peron
peron

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (4)

auf Bahnsteig Nr...einlaufenwjeżdżać na peron
vom Bahnsteig abfahrenodjeżdżać z peronu
Von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach...?Z którego peronu odchodzi pociąg do...?
zum Bahnsteig geheniść na peron

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Bahnsteig", pamięć tłumaczeniowa

add example
Gleise, Weichen, Kunstbauten (Brücken, Tunnel usw.), zugehörige Infrastruktur in den Bahnhöfen (Bahnsteige, Zugangsbereiche unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Personen mit eingeschränkter Mobilität usw.), Sicherheits-und SchutzausrüstungSzyny, zwrotnice, konstrukcje techniczne (mosty, tunele, itd.), infrastrukturę towarzyszącą na stacjach (perony, strefy dostępu, z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej zdolności ruchowej, itd.), sprzęt bezpieczeństwa i ochronny
Höhe und Länge der Bahnsteigewysokość i długość peronów
Höhe der BahnsteigeWysokość peronów
teilweise erhöhte Bahnsteige (d. h. auf jedem Bahnsteig befindet sich ein Abschnitt auf ‧ mm Höheczęściowo podwyższony peron (tj. na każdym peronie odcinek na wysokości ‧ mm
die zugehörigen Infrastrukturanlagen in den Bahnhöfen (Bahnsteige, Zugangsbereicheinfrastruktura dodatkowa na stacjach (perony, rampy itd
Auf den Strecken des finischen Netzes ist die nutzbare Mindestlänge der Bahnsteige für Reisende und der Abstellgleise festgelegt auf ‧ mNa liniach sieci fińskiej minimalna długość użytkowa dla peronów pasażerskich i torów postojowych jest wyznaczona na ‧ m
Die Kompatibilität zwischen Reisezugwagen und den Bahnsteigen an den vorgesehenen Verkehrs- und Betriebshalten muss ausreichend sein um ein sicheres Ein- und Aussteigen zu gewährleistenZgodność pomiędzy pojazdami osobowymi a peronami na wyznaczonych przystankach dla pasażerów musi być wystarczająca, aby zapewnić bezpieczne wsiadanie i wysiadanie
Die für alle Hochgeschwindigkeitsbahnhöhe spezifische Höhe der Bahnsteige wird durch Umbau auf eine Einheitshöhe gebrachtWysokość wyznaczonych peronów na liniach dużych prędkości na każdej stacji zostanie ujednolicona podczas projektu modernizacji
Von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach Higasikakogawa ab?Z którego peronu odjeżdża pociąg do Higasikakogawy?
Unterhalb von ‧ mm über der Schienenoberkante ist im Railway Group Standard GC/RT‧ (Ausgabe ‧ vom Februar ‧) ein festes Lichtraumprofil definiert, das eine optimale Begrenzung für Bahnsteige und Ausrüstungen in unmittelbarer Nähe des Zuges bietet. UK‧[A] ist eine zusätzliche Fahrzeugbegrenzungslinie, die alle notwendigen Toleranzen, Bewegungen und den lichten Abstand zur Infrastruktur enthältPoniżej ARL równego ‧ mm stały odstęp od infrastruktury jest określony w normie Railway Group Standard GC/RT‧ (wydanie ‧, luty ‧ r.), która zapewnia optymalne pozycje graniczne dla peronów i urządzeń zaprojektowanych jako pozostające blisko pociągu. UK‧[A] jest komplementarną skrajnią pojazdu, która zawiera wszystkie niezbędne tolerancje, ruchy oraz odstęp od infrastruktury
Die Mindestnutzlänge der Bahnsteige und Abstellgleise ist auf ‧m reduziert (Fall PNa liniach sieci duńskiej minimalna długość peronów pasażerskich i torów postojowych jest zmniejszona do ‧ m
Vorschriften bezüglich des Querabstands zwischen Stufe und BahnsteigZasady dotyczące odległości poprzecznej między schodkiem a peronem
Infrastruktureinrichtungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, müssen so geplant und gebaut werden, dass die Risiken für die Sicherheit von Personen (Stabilität, Brand, Zugang, Fluchtwege, Bahnsteige usw.) in Grenzen gehalten werdenInfrastruktura ogólnie dostępna musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby ograniczyć wszelkie ryzyko związane z bezpieczeństwem ludzi (stabilność, pożar, dostęp, ewakuacja, perony, itd
Wenn sich auf geradem Gleis der Reisezugwagen in seiner mittleren Stellung befindet und es sich um einen Bahnsteig in Normalposition handelt, wird ein Abstand von ‧ mm zwischen Fahrzeug und Bahnsteig als ausreichend klein angesehenNa prostym torze, gdy wagon znajduje się w położeniu środkowym, a peron w położeniu nominalnym, odległość pomiędzy pojazdem a peronem wynosząca ‧ mm jest uważana za wystarczająco małą
Die Eisenbahnunternehmen und Bahnhofsbetreiber sorgen durch Einhaltung der TSI für Personen mit eingeschränkter Mobilität dafür, dass die Bahnhöfe, die Bahnsteige, die Fahrzeuge und andere Einrichtungen für Personen mit Behinderungen und Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sindPrzedsiębiorstwo kolejowe i zarządca stacji zapewniają, zgodnie z TSI dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, dostępność stacji, peronów, taboru kolejowego i innych pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej
Die Mindestlänge der Bahnsteige muss in den Bahnhöfen des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes mit der Länge der Züge kompatibel sein, die dort zum Ein-und Aussteigen der Fahrgäste anhalten sollenminimalna długość peronów stacyjnych w transeuropejskim systemie kolei dużych prędkości jest zgodna z długością składów pociągów, które muszą się tam zatrzymać, aby obsłużyć pasażerów
Dieser Standard betrifft die für hohe (‧/‧ mm) oder für niedrige (‧/‧ mm) Bahnsteige verwendete StufeTa norma dotyczy schodka używanego albo dla peronów wysokich (‧/‧), albo dla peronów niskich
ist der Auffassung, dass bei einer Streckenausrüstung mit ERTMS diese lückenlos von Bahnsteig zu Bahnsteig bzw. von Frachtzentrum zu Frachtzentrum und bis zur Landesgrenze bzw. dem zugehörigen Hafen gesichert werden muss; ist ferner der Ansicht, dass eine Förderung durch EU-Mittel ausgeschlossen sein muss, wenn dieses Kriterium nicht erfüllt ist, und fordert die Europäische Kommission auf, hierauf streng zu achtenwyraża przekonanie, że konieczne jest zapewnienie kompletnego wyposażenia linii w ERTMS, od peronu do peronu, od centrum logistycznego do centrum logistycznego, aż do granicy państwowej lub przynależnego portu; ponadto uważa, że należy wykluczyć finansowanie ze środków UE, jeżeli to kryterium nie zostanie spełnione i wzywa Komisję Europejską do zwracania szczególnej uwagi na to kryterium
Zulässige Toleranz (‧,‧ m) für die Gleisverschiebung in Richtung Bahnsteig zwischen zwei Instandhaltungendozwolona tolerancja (‧,‧ m) dla przemieszczenia szyny w stronę peronu pomiędzy dwoma czynnościami utrzymaniowymi
Kontrolle auf dem Bahnsteig des ersten Ankunfts- oder Abfahrtsbahnhofs im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaatsna peronie, na pierwszej stacji przyjazdu lub odjazdu na terytorium danego Państwa Członkowskiego
Besondere Überprüfungen für Bahnsteige und unterirdische BahnhöfeSzczegółowe weryfikacje dla stacji i peronów podziemnych
Die Höhe der Bahnsteige muss in den Bahnhöfen des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes mit der Trittstufenhöhe der Züge kompatibel sein, die dort zum Ein-und Aussteigen der Fahrgäste anhalten sollenwysokość peronów stacyjnych w transeuropejskim systemie kolei dużych prędkości jest zgodna z wysokością stopni składów pociągów, które zatrzymują się tam, aby obsłużyć pasażerów
zulässige Toleranz (‧,‧ m) für die Verschiebung der Schiene in Richtung Bahnsteig zwischen zwei InstandhaltungsmaßnahmenDopuszczalna tolerancja (‧,‧ m) przemieszczenia szyny w kierunku peronu między dwiema pracami związanymi z utrzymaniem
Mindestlänge der Bahnsteige für Reisende und der AbstellgleiseMinimalna długość peronów pasażerskich i torów postojowych
Länge der BahnsteigeDługość peronów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 79 zdań frazy Bahnsteig.Znalezione w 0,695 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.