wymowa: IPA: /ˈbaːnʃtaɪ̯k/  

Tłumaczenia na język polski:

 • peron   
  [Podroz pociagiem]
   
  wydzielona część stacji kolejowej, przeznaczona dla pasażerów, umożliwiająca im wsiadanie do pociągu i wysiadanie z niego
   
  kolej. kolejnictwo wydzielona część stacji kolejowej, przeznaczona dla pasażerów, umożliwiająca im wsiadanie do pociągu i wysiadanie z niego

Pozostałe znaczenia:

 
peron

Picture dictionary

peron
peron

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (4)

auf Bahnsteig Nr...einlaufen
wjeżdżać na peron
vom Bahnsteig abfahren
odjeżdżać z peronu
Von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach...?
Z którego peronu odchodzi pociąg do...?
zum Bahnsteig gehen
iść na peron

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Bahnsteig", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Gleise, Weichen, Kunstbauten (Brücken, Tunnel usw.), zugehörige Infrastruktur in den Bahnhöfen (Bahnsteige, Zugangsbereiche unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Personen mit eingeschränkter Mobilität usw.), Sicherheits-und Schutzausrüstung
pl Szyny, zwrotnice, konstrukcje techniczne (mosty, tunele, itd.), infrastrukturę towarzyszącą na stacjach (perony, strefy dostępu, z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej zdolności ruchowej, itd.), sprzęt bezpieczeństwa i ochronny
de Höhe und Länge der Bahnsteige
pl wysokość i długość peronów
de Höhe der Bahnsteige
pl Wysokość peronów
de teilweise erhöhte Bahnsteige (d. h. auf jedem Bahnsteig befindet sich ein Abschnitt auf ‧ mm Höhe
pl częściowo podwyższony peron (tj. na każdym peronie odcinek na wysokości ‧ mm
de die zugehörigen Infrastrukturanlagen in den Bahnhöfen (Bahnsteige, Zugangsbereiche
pl infrastruktura dodatkowa na stacjach (perony, rampy itd
de Auf den Strecken des finischen Netzes ist die nutzbare Mindestlänge der Bahnsteige für Reisende und der Abstellgleise festgelegt auf ‧ m
pl Na liniach sieci fińskiej minimalna długość użytkowa dla peronów pasażerskich i torów postojowych jest wyznaczona na ‧ m
de Die Kompatibilität zwischen Reisezugwagen und den Bahnsteigen an den vorgesehenen Verkehrs- und Betriebshalten muss ausreichend sein um ein sicheres Ein- und Aussteigen zu gewährleisten
pl Zgodność pomiędzy pojazdami osobowymi a peronami na wyznaczonych przystankach dla pasażerów musi być wystarczająca, aby zapewnić bezpieczne wsiadanie i wysiadanie
de Die für alle Hochgeschwindigkeitsbahnhöhe spezifische Höhe der Bahnsteige wird durch Umbau auf eine Einheitshöhe gebracht
pl Wysokość wyznaczonych peronów na liniach dużych prędkości na każdej stacji zostanie ujednolicona podczas projektu modernizacji
de Von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach Higasikakogawa ab?
pl Z którego peronu odjeżdża pociąg do Higasikakogawy?
de Unterhalb von ‧ mm über der Schienenoberkante ist im Railway Group Standard GC/RT‧ (Ausgabe ‧ vom Februar ‧) ein festes Lichtraumprofil definiert, das eine optimale Begrenzung für Bahnsteige und Ausrüstungen in unmittelbarer Nähe des Zuges bietet. UK‧[A] ist eine zusätzliche Fahrzeugbegrenzungslinie, die alle notwendigen Toleranzen, Bewegungen und den lichten Abstand zur Infrastruktur enthält
pl Poniżej ARL równego ‧ mm stały odstęp od infrastruktury jest określony w normie Railway Group Standard GC/RT‧ (wydanie ‧, luty ‧ r.), która zapewnia optymalne pozycje graniczne dla peronów i urządzeń zaprojektowanych jako pozostające blisko pociągu. UK‧[A] jest komplementarną skrajnią pojazdu, która zawiera wszystkie niezbędne tolerancje, ruchy oraz odstęp od infrastruktury
de Die Mindestnutzlänge der Bahnsteige und Abstellgleise ist auf ‧m reduziert (Fall P
pl Na liniach sieci duńskiej minimalna długość peronów pasażerskich i torów postojowych jest zmniejszona do ‧ m
de Vorschriften bezüglich des Querabstands zwischen Stufe und Bahnsteig
pl Zasady dotyczące odległości poprzecznej między schodkiem a peronem
de Infrastruktureinrichtungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, müssen so geplant und gebaut werden, dass die Risiken für die Sicherheit von Personen (Stabilität, Brand, Zugang, Fluchtwege, Bahnsteige usw.) in Grenzen gehalten werden
pl Infrastruktura ogólnie dostępna musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby ograniczyć wszelkie ryzyko związane z bezpieczeństwem ludzi (stabilność, pożar, dostęp, ewakuacja, perony, itd
de Wenn sich auf geradem Gleis der Reisezugwagen in seiner mittleren Stellung befindet und es sich um einen Bahnsteig in Normalposition handelt, wird ein Abstand von ‧ mm zwischen Fahrzeug und Bahnsteig als ausreichend klein angesehen
pl Na prostym torze, gdy wagon znajduje się w położeniu środkowym, a peron w położeniu nominalnym, odległość pomiędzy pojazdem a peronem wynosząca ‧ mm jest uważana za wystarczająco małą
de Die Eisenbahnunternehmen und Bahnhofsbetreiber sorgen durch Einhaltung der TSI für Personen mit eingeschränkter Mobilität dafür, dass die Bahnhöfe, die Bahnsteige, die Fahrzeuge und andere Einrichtungen für Personen mit Behinderungen und Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind
pl Przedsiębiorstwo kolejowe i zarządca stacji zapewniają, zgodnie z TSI dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, dostępność stacji, peronów, taboru kolejowego i innych pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej
de Die Mindestlänge der Bahnsteige muss in den Bahnhöfen des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes mit der Länge der Züge kompatibel sein, die dort zum Ein-und Aussteigen der Fahrgäste anhalten sollen
pl minimalna długość peronów stacyjnych w transeuropejskim systemie kolei dużych prędkości jest zgodna z długością składów pociągów, które muszą się tam zatrzymać, aby obsłużyć pasażerów
de Dieser Standard betrifft die für hohe (‧/‧ mm) oder für niedrige (‧/‧ mm) Bahnsteige verwendete Stufe
pl Ta norma dotyczy schodka używanego albo dla peronów wysokich (‧/‧), albo dla peronów niskich
de ist der Auffassung, dass bei einer Streckenausrüstung mit ERTMS diese lückenlos von Bahnsteig zu Bahnsteig bzw. von Frachtzentrum zu Frachtzentrum und bis zur Landesgrenze bzw. dem zugehörigen Hafen gesichert werden muss; ist ferner der Ansicht, dass eine Förderung durch EU-Mittel ausgeschlossen sein muss, wenn dieses Kriterium nicht erfüllt ist, und fordert die Europäische Kommission auf, hierauf streng zu achten
pl wyraża przekonanie, że konieczne jest zapewnienie kompletnego wyposażenia linii w ERTMS, od peronu do peronu, od centrum logistycznego do centrum logistycznego, aż do granicy państwowej lub przynależnego portu; ponadto uważa, że należy wykluczyć finansowanie ze środków UE, jeżeli to kryterium nie zostanie spełnione i wzywa Komisję Europejską do zwracania szczególnej uwagi na to kryterium
de Zulässige Toleranz (‧,‧ m) für die Gleisverschiebung in Richtung Bahnsteig zwischen zwei Instandhaltungen
pl dozwolona tolerancja (‧,‧ m) dla przemieszczenia szyny w stronę peronu pomiędzy dwoma czynnościami utrzymaniowymi
de Kontrolle auf dem Bahnsteig des ersten Ankunfts- oder Abfahrtsbahnhofs im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
pl na peronie, na pierwszej stacji przyjazdu lub odjazdu na terytorium danego Państwa Członkowskiego
de Besondere Überprüfungen für Bahnsteige und unterirdische Bahnhöfe
pl Szczegółowe weryfikacje dla stacji i peronów podziemnych
de Die Höhe der Bahnsteige muss in den Bahnhöfen des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes mit der Trittstufenhöhe der Züge kompatibel sein, die dort zum Ein-und Aussteigen der Fahrgäste anhalten sollen
pl wysokość peronów stacyjnych w transeuropejskim systemie kolei dużych prędkości jest zgodna z wysokością stopni składów pociągów, które zatrzymują się tam, aby obsłużyć pasażerów
de zulässige Toleranz (‧,‧ m) für die Verschiebung der Schiene in Richtung Bahnsteig zwischen zwei Instandhaltungsmaßnahmen
pl Dopuszczalna tolerancja (‧,‧ m) przemieszczenia szyny w kierunku peronu między dwiema pracami związanymi z utrzymaniem
de Mindestlänge der Bahnsteige für Reisende und der Abstellgleise
pl Minimalna długość peronów pasażerskich i torów postojowych
de Länge der Bahnsteige
pl Długość peronów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 79 zdań frazy Bahnsteig.Znalezione w 0,587 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.