Tłumaczenia na język polski:

  • angioplastyka   

Przykładowe zdania z "Angioplastie", pamięć tłumaczeniowa

add example
de CABG Angioplastie ohne CABG Angiographie ohne Angioplastie oder CABG
pl CABG Angioplastyka bez CABG Angiografia bez angioplastyki lub CABG
de Die Dosis von ‧ mg wird auch angewendet zur Behandlung von Patienten mit instabiler Angina pectoris (eine Art von Brustschmerzen, die verschieden schwer ausgeprägt sind) oder von Patienten, die gerade einen Myokardinfarkt (Herzinfarkt) erlitten haben: ohne ST-Streckenhebung (abnormale Auswertung des Elektrokardiogramms/EKG) bei Patienten, die sich (innerhalb von zwei Stunden) keiner dringenden Angioplastie unterziehen werden:Bei der Angioplastie oder perkutanen Koronarintervention handelt es sich um eine Operation zur Behandlung von Verengungen der Blutgefäße des Herzens; mit ST-Streckenhebung bei Patienten, die thrombolytische Arzneimittel (Arzneimittel zur Auflösung von Blutgerinnseln), jedoch keine andere Behandlung zur Wiederherstellung des Blutflusses zum Herzen erhalten
pl Dawkę ‧, ‧ mg stosuje się także w leczeniu pacjentów z niestabilną dławicą piersiową (rodzaj bólu w klatce piersiowej o zmiennym nasileniu) lub pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (atakiem serca): • bez „ uniesienia odcinka ST ” (nieprawidłowy zapis elektrokardiogramu lub EKG) u pacjentów, którzy nie zostaną poddani pilnej angioplastyce (w okresie dwóch godzin): angioplastyka lub „ przezskórna interwencja wieńcowa ” (PCI) to operacja mająca na celu odblokowanie naczyń krwionośnych serca. • z „ uniesieniem odcinka ST ” u pacjentów otrzymujących leki trombolityczne („ rozpuszczające zakrzepy ”) lub którym nie zostaną podane żadne inne leki w celu przywrócenia dopływu krwi do serca
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3 zdań frazy Angioplastie.Znalezione w 0,244 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.