Tłumaczenia na język polski:

  • dojazd   
  • podjazd   
  • przyjazd   

Przykładowe zdania z "Anfahrt", pamięć tłumaczeniowa

add example
de Ist keine Anfahrsperre eingebaut, so muss ein für den Fahrzeugführer hörbares Schallzeichen ertönen, wenn das Fahrzeug aus dem Stillstand anfährt und eine fremdkraftbetätigte Betriebstür nicht vollständig geschlossen ist
pl Jeśli pojazd nie posiada urządzenia zapobiegającego ruszeniu, ostrzegający kierowcę sygnał dźwiękowy musi włączać się, jeżeli pojazd rusza z miejsca postoju, podczas gdy którekolwiek uruchamiane mechanicznie drzwi główne są niedomknięte
de Lenkzeit die Dauer der Tätigkeit, während der ein Fahrer gemäß Fahrtenschreiber die Kontrolle über ein Fahrzeug ausübt und aktiv am Verkehr teilnimmt, sowie die Zeit, die der Fahrer für die Anfahrt zum Einsatzort bzw. zum Fahrzeug braucht, wenn diese Anfahrt mit einem Fahrzeug erfolgt, das der Fahrer selbst lenkt, und die dabei zurückgelegte Strecke mehr als ‧ Kilometer beträgt
pl czas prowadzenia pojazdu oznacza czas wykonywania czynności, podczas których kierowca sprawuje kontrolę nad pojazdem i aktywnie uczestniczy w ruchu drogowym, zgodnie z tachografem, łącznie z czasem potrzebnym kierowcy na dojazd do miejsca pracy lub do pojazdu, jeżeli dojazd ten odbywa się pojazdem kierowanym przez samego kierowcę, a odległość w ten sposób pokonana przekracza ‧ km
de Neben Fernstudium und der Förderung des Austauschs wäre es sinnvoll, die Kosten für die Anfahrt und die Teilnahme von Studierenden an Ausbildungsprogrammen und Kongressen in Ländern mit einer entsprechenden Tradition im audiovisuellen Bereich zu übernehmen
pl Oprócz kształcenia na odległość i wspierania wymiany studentów warto byłoby refundować koszty podróży i udziału ponoszone przez studentów uczestniczących w programach szkoleniowych i konferencjach organizowanych w krajach mających własną tradycję audiowizualną
de Es sei daran erinnert, dass die Umstrukturierungsbeihilfe für die SNCM bestimmt ist, ein französisches Seeverkehrsunternehmen, das vom französischen Festland aus Korsika und Nordafrika anfährt
pl Dla przypomnienia, beneficjentem pomocy na restrukturyzację jest SNCM, francuskie przedsiębiorstwo morskie, obsługujące Korsykę oraz Afrykę Północną z wybrzeża francuskiego
de eine Leuchte, die dazu dient, die Fahrbahn hinter dem Fahrzeug auszuleuchten und anderen Verkehrsteilnehmern anzuzeigen, daß das Fahrzeug rückwärts fährt oder rückwärts anfährt
pl oznacza światło służące do oświetlania drogi z tyłu pojazdu oraz ostrzegania innych uczestników ruchu o tym, że dany pojazd jest w trakcie cofania lub o zamiarze wykonania manewru cofania
de Die Gebühren für die tierärztliche Impfverrichtung betragen ‧,‧ EUR Bestandsgebühr, ‧,‧ EUR pro Anfahrt, ‧,‧ EUR pro Impfung bei Rindern und ‧,‧ EUR pro Impfung bei Schafen und Ziegen
pl Opłaty za szczepienie przez weterynarza wynoszą: ‧,‧ EUR opłata od stada, ‧,‧ EUR za dojazd, ‧,‧ EUR za jedno szczepienie w przypadku bydła i ‧,‧ EUR za jedno szczepienie w przypadku owiec i kóz
de Für die Anfahrt ist der der Ausgangsgeschwindigkeit angemessene Getriebegang zu verwenden
pl Aby wykona(najazd, należy użyć biegu odpowiedniego dla osiągnięcia początkowej prędkości badawczej
de eine Leuchte, die dazu dient, die Fahrbahn hinter dem Fahrzeug auszuleuchten und anderen Verkehrsteilnehmern anzuzeigen, dass das Fahrzeug rückwärts fährt oder rückwärts anfährt
pl oznacza światło służące do oświetlania drogi z tyłu pojazdu oraz ostrzegania innych uczestników ruchu o tym, że dany pojazd jest w trakcie cofania lub o zamiarze wykonania manewru cofania
de Ist keine Anfahrsperre eingebaut, so muss ein für den Fahrzeugführer hörbares Schallzeichen ertönen, wenn das Fahrzeug aus dem Stillstand anfährt und eine fremdkraftbetätigte Betriebstür nicht vollständig geschlossen ist
pl Jeśli pojazd nie posiada urządzenia zapobiegającego ruszeniu, ostrzegający kierowcę sygnał dźwiękowy włącza się, jeżeli pojazd rusza z miejsca postoju, podczas gdy którekolwiek uruchamiane mechanicznie drzwi główne są niedomknięte
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9 zdań frazy Anfahrt.Znalezione w 0,629 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.