Tłumaczenia na język polski:

  • klawiatura ekranowa   

Przykładowe zdania z "softwarová klávesnice", pamięć tłumaczeniowa

add example
cs Elektronická zařízení, jako jsou osobní počítače a herní konzole používané pro přístup k interaktivnímu softwaru a jejich příslušná periferní zařízení, pokud tato elektronická zařízení a příslušná periferní zařízení nejsou zvláště navržena pro děti a zaměřena na děti a nemají vlastní herní hodnotu, jako např. speciálně navržené osobní počítače, klávesnice, pákové ovladače (joysticky) a volanty
pl Sprzęt elektroniczny, taki jak komputery osobiste oraz konsole do gier wykorzystujące interaktywne oprogramowanie i związane z nimi urządzenia peryferyjne, o ile ten sprzęt elektroniczny lub związane z nimi urządzenia peryferyjne nie są specjalnie zaprojektowane i przeznaczone dla dzieci i same w sobie nie mają wartości zabawowej, takie jak specjalnie zaprojektowane komputery osobiste, klawiatury, dżojstiki lub kierownice
cs Pane předsedající, když se setkávám se svými voliči, popisuji často tento orgán jako počítač, přičemž členské státy tvoří hardware, Komise představuje software, Parlament je nejspíše klávesnicí umožňující vzájemně reagovat a v tomto smyslu by Účetní dvůr byl jistě kontrolním panelem počítače.
pl Panie przewodniczący! Gdy spotykam się z wyborcami często opisuję tę instytucję jako komputer, w którym państwa członkowskie dostarczają sprzęt, Komisja zapewnia oprogramowanie, Parlament jest prawdopodobnie klawiaturą służącą do tego, aby wchodzić w interakcje; idąc tym tokiem rozumowania - kontrola Trybunału Obrachunkowego to z pewnością panel sterowania komputera.
cs klávesnice nebo myši
pl działanie przy użyciu klawiatury lub myszy
cs Bude...Vyzkoušej si klávesnici
pl Wypróbuj klawiaturę
cs Membrána klávesnice pro mobilní telefon
pl Membrana klawiatury przeznaczona do telefonu komórkowego
cs IRQ je hardwarové propojení používané v osobních počítačích ISA sběrnicí pro zařízení jako klávesnice, modem, zvuková karta apod. Přerušovací signál je vyslán procesoru jako upozornění na skutečnost, že zařízení je připraveno odeslat nebo přijmout data. Bohužel, počítače architektury i‧ disponují pouze šestnácti IRQ, která se musí rozdělit mezi různá zařízení na ISA sběrnici
pl IRQ to sprzętowe przerwanie systemowe, używane w komputerach PC przez urządzenia działające na szynie ISA (takie, jak klawiatura, modem, karta dźwiękowa, & etc;), aby wysyłać sygnały przerwań do procesora z informacją o gotowości wysyłania lub odbierania danych. Niestety, zazwyczaj w komputerze klasy PC i‧ dostępne jest do szesnastu przerwań systemowych IRQ, które możemy przydzielać różnym urządzeniom, korzystającym z magistrali systemowej ISA
cs Návrh nyní zahrnuje rovněž vybavení či zařízení speciálně navržené nebo přizpůsobené pro zdravotně postižené (např. klávesnice s Braillovým písmem, speciálně upravené automobily
pl Wniosek obejmuje obecnie również urządzenia i sprzęt specjalnie zaprojektowany lub przystosowany dla osób niepełnosprawnych (np. klawiatury Braille’a, specjalnie przystosowane pojazdy
cs Vytvořit novou klávesnici!
pl Pokaż klawiaturę
cs Musíte jedním okem sledovat monitor a druhým klávesnici
pl Jednym okiem patrzymy na klawiaturę, a drugim na ekran
cs Je-li tato volba podporována, tak umožní nastavení stavu numerické klávesnice po startu KDE. Můžete nastavit zapnutí nebo vypnutí numerické klávesnice, nebo můžete zvolit, aby se numerická klávesnice nenastavovala prostřednictvím KDE
pl Jeśli obsługiwana, ta opcja pozwala ustawić stan NumLock po starcie KDE. Można włączyć i wyłączyć NumLock albo zdecydować, że KDE ma nie ustawiać tego stanu
cs standardní navigační postupy, včetně zásad provádění nezávislých křížových kontrol vstupů zadávaných klávesnicí, pokud mají vliv na dráhu letu, po níž se má letoun pohybovat
pl standardowe procedury nawigacyjne, łącznie z zasadami prowadzenia niezależnego wzajemnego sprawdzania danych wprowadzanych z klawiatury, w przypadku gdy mają one wpływ na tor lotu samolotu
cs Zde si můžete zvolit variantu svých dalších rozložení klávesnice. Taková varianta obyčejně obsahuje různé klávesové mapy pro stejný jazyk. Například ukrajinská klávesnice obsahuje ‧ různé varianty: " basic ", " winkeys " (jako ve Windows), " typewriter " (jako na psacím stroji) a " phonetic " (podle výslovnosti
pl Można tu wybrać wariant wybranego dodatkowego układu klawiatury. Warianty zwykle odpowiadają różnym mapom klawiatury dla tego samego języka. Na przykład układ ukraiński może mieć cztery warianty: podstawowy, z klawiszami Windows, maszynistki oraz fonetyczny (każda litera ukraińska jest umieszczona na odpowiadającej jej literze alfabetu łacińskiego
cs Tento modul je určen uživatelům, kteří mají problémy se sluchem nebo s ovládáním klávesnice a myši
pl Ten moduł został zaprojektowany w celu pomocy osobom niedosłyszącym lub tym, którym korzystanie z klawiatury sprawia problemy
cs Kombinovaná nomenklatura uvedená v příloze I nařízení Rady (EHS) č. ‧/‧ ze dne ‧. července ‧ o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. září ‧ musí být vykládána v tom smyslu, že membrány klávesnice z polykarbonátu, které mají na své vnější straně vytvarovaná tlačítka a na spodní straně nevodivé kontaktní kolíky a které jsou určeny k zabudování do mobilních telefonů, spadají do podpoložky
pl Interpretacji Nomenklatury Scalonej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. należy dokonywać w ten sposób, że membrany klawiatury z poliwęglanu posiadające na wierzchniej stronie uformowane klawisze, a na spodzie nieprzewodzące wtyki kontaktowe, i które są przeznaczone do złączenia z telefonami komórkowymi należą do podpozycji
cs používání automatizované výměny dat (dále jen AVD) definované jako odesílání a/nebo přijímání zpráv prostřednictvím počítačových sítí v dohodnutém nebo standardním formátu, který umožňuje jejich automatické zpracování, aniž by byly jednotlivé zprávy ručně zadávány pomocí klávesnice
pl korzystanie ze zautomatyzowanej wymiany danych (ADE), definiowanej jako wysyłanie lub otrzymywanie wiadomości przez sieci komputerowe w ustalonym lub standardowym formacie umożliwiającym ich automatyczne przetwarzanie bez potrzeby ręcznego wpisywania poszczególnych wiadomości
cs Klávesnice, jak roztomilé!
pl Klawiatury, dziwaczne
cs Prostě použijte klávesnice
pl Proszę użyć klawiatury
cs Stolní systémy dodávané bez příslušenství by měly být opatřeny standardní počítačovou myší, klávesnicí a vnější počítačovou obrazovkou
pl biurkowe systemy komputerowe dostarczane bez akcesoriów powinny być wyposażone w standardową mysz, klawiaturę i zewnętrzny monitor
cs Je-li tato volba podporována, tak umožní při stisku klávesy zvukovou odezvu stisku klávesy. To může být užitečné v případě, že nemáte mechanickou klávesnici nebo že zvuk vydávaný klávesami je velmi tichý. Můžete změnit hlasitost odezvy stisku klávesy přesouváním posuvníku nebo kliknutím na šipky. & ‧; Nastavením & ‧; hlasitosti na & ‧; ‧ % & ‧; zvuky & ‧; vypnete
pl Jeśli obsługiwana, ta opcja pozwala na włączenie odtwarzania dźwięków po wciśnięciu klawisza. Może to być użyteczne, jeśli klawiatura nie jest mechaniczna, albo jeśli wydaje bardzo słabe dźwięki. Zmiany głośności dokonuje się za zmieniając pozycję na suwaku lub używając strzałek góra/dół w polu przewijanym. Ustawienie głośności na ‧ % powoduje wyłączenie dźwięków klawiatury
cs Přijmout požadavky na vyskakovací okna, pouze pokud je vyvoláte pomocí klávesnice nebo kliknutím myši
pl Pokazuj wyskakujące okienka tylko wtedy, gdy zostaną wywołane przez kliknięcie myszą lub wciśnięcie klawisza
cs Sahal na černé a bílé klávesnice
pl Dotykam więc czarnych i białych klawiszy
cs & Rozvržení klávesnice
pl Układ & klawiatury
cs Rozložení klávesnice Zde je možné vybrat rozvržení a model klávesnice. Model odpovídá typu klávesnice, která je připojená k vašemu počítači. Rozložení klávesnice pak definuje, co která klávesa dělá, a může být rozdílné pro různé země
pl Układ i model klawiatury Można tu wybrać układ i model klawiatury. ' Model ' odnosi się do typu podłączonej do komputera klawiatury, natomiast układ określa " co robi każdy klawisz " i może być różny w różnych krajach
cs ovládací zařízení, jako klávesnice, myš, programové funkční klávesy a grafická tabulka
pl urządzeń umożliwiających sterowanie, takich jak klawiatura, mysz, programowe klawisze funkcyjne i rysownica graficzna
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1745 zdań frazy softwarová klávesnice.Znalezione w 0,857 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.