Tłumaczenia na język polski:

  • klawiatura ekranowa   

Przykładowe zdania z "softwarová klávesnice", pamięć tłumaczeniowa

add example
Elektronická zařízení, jako jsou osobní počítače a herní konzole používané pro přístup k interaktivnímu softwaru a jejich příslušná periferní zařízení, pokud tato elektronická zařízení a příslušná periferní zařízení nejsou zvláště navržena pro děti a zaměřena na děti a nemají vlastní herní hodnotu, jako např. speciálně navržené osobní počítače, klávesnice, pákové ovladače (joysticky) a volantySprzęt elektroniczny, taki jak komputery osobiste oraz konsole do gier wykorzystujące interaktywne oprogramowanie i związane z nimi urządzenia peryferyjne, o ile ten sprzęt elektroniczny lub związane z nimi urządzenia peryferyjne nie są specjalnie zaprojektowane i przeznaczone dla dzieci i same w sobie nie mają wartości zabawowej, takie jak specjalnie zaprojektowane komputery osobiste, klawiatury, dżojstiki lub kierownice
Pane předsedající, když se setkávám se svými voliči, popisuji často tento orgán jako počítač, přičemž členské státy tvoří hardware, Komise představuje software, Parlament je nejspíše klávesnicí umožňující vzájemně reagovat a v tomto smyslu by Účetní dvůr byl jistě kontrolním panelem počítače.Panie przewodniczący! Gdy spotykam się z wyborcami często opisuję tę instytucję jako komputer, w którym państwa członkowskie dostarczają sprzęt, Komisja zapewnia oprogramowanie, Parlament jest prawdopodobnie klawiaturą służącą do tego, aby wchodzić w interakcje; idąc tym tokiem rozumowania - kontrola Trybunału Obrachunkowego to z pewnością panel sterowania komputera.
používání automatizované výměny dat (dále jen AVD) definované jako odesílání a/nebo přijímání zpráv prostřednictvím počítačových sítí v dohodnutém nebo standardním formátu, který umožňuje jejich automatické zpracování, aniž by byly jednotlivé zprávy ručně zadávány pomocí klávesnicekorzystanie ze zautomatyzowanej wymiany danych (ADE), definiowanej jako wysyłanie lub otrzymywanie wiadomości przez sieci komputerowe w ustalonym lub standardowym formacie umożliwiającym ich automatyczne przetwarzanie bez potrzeby ręcznego wpisywania poszczególnych wiadomości
Laptopy (včetně CPU, myši, monitoru a klávesniceLaptopy (w tym CPU, mysz, ekran i klawiatura
používání automatizované výměny dat (dále jen AVD) definované jako výměna zpráv (např. objednávek, faktur, platebních transakcí nebo popisu zboží) prostřednictvím internetu nebo jiné počítačové sítě v dohodnutém formátu, který umožňuje jejich automatické zpracování (např. XML, EDIFACT), aniž by byly jednotlivé zprávy ručně zadávány pomocí klávesnicekorzystanie ze zautomatyzowanej wymiany danych (ADE), definiowanej jako wymiana wiadomości (np. zleceń, faktur, płatności lub opisów towarów) przez Internet lub inne sieci komputerowe w ustalonym formacie umożliwiającym ich automatyczne przetwarzanie (np. XML, EDIFACT) bez potrzeby ręcznego wpisywania poszczególnych wiadomości
& Rozvržení klávesniceUkład & klawiatury
používání internetu za poslední tři měsíce k soukromým účelům pro zasílání zpráv na internetové stránky s funkcí chatu, na internetové stránky nabízející společenský kontakt, do blogů, diskusních skupin (newsgroups) nebo na elektronická diskusní fóra on-line, používání instant messaging (komunikace s ostatními uživateli prostřednictvím textu zadávaného pomocí klávesnice v reálném časekorzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do wysyłania informacji na strony czatów, blogów, grup dyskusyjnych, serwisów społecznościowych lub forów dyskusyjnych, lub do korzystania z komunikatorów internetowych
Osobní počítače (včetně CPU, myši, monitoru a klávesniceKomputery osobiste (w tym CPU, mysz, ekran i klawiatura
Povolit vzdálenému uživateli kontrolu klávesnice a myšiZezwól zdalnemu użytkownikowi na & kontrolowanie klawiatury i myszki
Zde si můžete zvolit variantu svých dalších rozložení klávesnice. Taková varianta obyčejně obsahuje různé klávesové mapy pro stejný jazyk. Například ukrajinská klávesnice obsahuje ‧ různé varianty: " basic ", " winkeys " (jako ve Windows), " typewriter " (jako na psacím stroji) a " phonetic " (podle výslovnostiMożna tu wybrać wariant wybranego dodatkowego układu klawiatury. Warianty zwykle odpowiadają różnym mapom klawiatury dla tego samego języka. Na przykład układ ukraiński może mieć cztery warianty: podstawowy, z klawiszami Windows, maszynistki oraz fonetyczny (każda litera ukraińska jest umieszczona na odpowiadającej jej literze alfabetu łacińskiego
Vytvořit novou klávesnici!Utwórz nowy układ klawiatury
standardní navigační postupy, včetně zásad provádění nezávislých křížových kontrol vstupů zadávaných klávesnicí, pokud mají vliv na dráhu letu, po níž se má letoun pohybovatstandardowe procedury nawigacyjne, łącznie z zasadami prowadzenia niezależnego wzajemnego sprawdzania danych wprowadzanych z klawiatury, w przypadku gdy mają one wpływ na tor lotu samolotu
Povolit rozložení klávesnice& Włącz układy klawiatury
Applet stavu klávesniceAplet stanu klawiatury
ovládací zařízení, jako klávesnice, myš, programové funkční klávesy a grafická tabulkaurządzeń umożliwiających sterowanie, takich jak klawiatura, mysz, programowe klawisze funkcyjne i rysownica graficzna
Kombinovaná nomenklatura uvedená v příloze I nařízení Rady (EHS) č. ‧/‧ ze dne ‧. července ‧ o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. září ‧ musí být vykládána v tom smyslu, že membrány klávesnice z polykarbonátu, které mají na své vnější straně vytvarovaná tlačítka a na spodní straně nevodivé kontaktní kolíky a které jsou určeny k zabudování do mobilních telefonů, spadají do podpoložkyInterpretacji Nomenklatury Scalonej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. należy dokonywać w ten sposób, że membrany klawiatury z poliwęglanu posiadające na wierzchniej stronie uformowane klawisze, a na spodzie nieprzewodzące wtyki kontaktowe, i które są przeznaczone do złączenia z telefonami komórkowymi należą do podpozycji
Testovací přístroj na zkoušení elektronických součástek, který se skládá ze skříňky obsahující kalkulátor, testovací hlavy včetně panelu s kontakty, tiskárny, klávesnice a monitoruTester elektroniczny składający się z szafki zawierającej kalkulator, głowicy testera z płytą kontaktową, drukarki, klawiatury i monitora
IRQ je hardwarové propojení používané v osobních počítačích ISA sběrnicí pro zařízení jako klávesnice, modem, zvuková karta apod. Přerušovací signál je vyslán procesoru jako upozornění na skutečnost, že zařízení je připraveno odeslat nebo přijmout data. Bohužel, počítače architektury i‧ disponují pouze šestnácti IRQ, která se musí rozdělit mezi různá zařízení na ISA sběrniciIRQ to sprzętowe przerwanie systemowe, używane w komputerach PC przez urządzenia działające na szynie ISA (takie, jak klawiatura, modem, karta dźwiękowa, & etc;), aby wysyłać sygnały przerwań do procesora z informacją o gotowości wysyłania lub odbierania danych. Niestety, zazwyczaj w komputerze klasy PC i‧ dostępne jest do szesnastu przerwań systemowych IRQ, które możemy przydzielać różnym urządzeniom, korzystającym z magistrali systemowej ISA
KlávesniceKlawiatura
Skupina výrobků osobní počítače sestává z počítačů určených k použití na stálém místě, například na psacím stole, a skládajících se ze systémové jednotky a zobrazovací jednotky, spojených v jednu skříň nebo zvlášť, a z klávesniceGrupa produktów komputery osobiste obejmuje komputery przeznaczone do użycia w stałym miejscu, takim jak biurko, i składające się z jednostki systemowej i monitora, bez względu na to, czy mają wspólną obudowę oraz klawiatury
klávesnice nebo myšidziałania przy użyciu klawiatury lub myszy
Tohle jsem já, jak přebírám vládu.Z rukou Sloana...... Bratrstva...... Janice...... účetních zpráv, ergonomických klávesnic...... nevěrných přítelkyň, mizerných nejlepších kámošů. Tohle jsem já, jak znovu přebírám vládu... nad svým osudemTo ja przejmuję kontrolę./ Nad Sloanem, nad Bractwem,/ nad Jannice,/ sprawozdaniami,/ ergonomiczną klawiaturą,/ zdradzającą dziewczyną/ i beznadziejnym przyjacielem./ To ja odzyskuję kontrolę/ nad swoim życiem
KDE nebude nastavovat ani zobrazovat rozvržení klávesniceKDE nie będziee konfigurowało ani wyświetlało aktualnego układu
Vložit jeden nebo více symbolů, které nejsou na klávesniciWstawia jeden lub więcej symboli lub znaków niedostępnych na klawiaturze
Největší kousek telefonu co jsem našel byla půlka klávesnice, asi takhle velkáNajwiększą częścią telefonu jaką tam znalazłem była połowa klawiatury.Była o taka mała
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1745 zdań frazy softwarová klávesnice.Znalezione w 1,958 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.