Tłumaczenia na język polski:

  • magnesować   
  • magnetyzować   

Podobne frazy w słowniku czeski polski. (3)

feritový magnetmagnes ferrytowy
magnetmagnes; magnesowanie;
magnetoiskrownik

Przykładowe zdania z "magnetovat", pamięć tłumaczeniowa

add example
Magneto je na útěkuMagneto jest zbiegiem
Vlastní snímkování zajišťuje složitý systém magnetů a krátkovlnné energieBadanie jest wykonywane przez złożony układ magnesów i fal radiowych
Víte, že Magneto si přijde pro Mystique, že?Wiecie, że Magneto przyjdzie po Mystique, prawda?
Vážně potřebujeme nějaký magnetJak teraz wyciągniemy nakrętki bez magnesu?
Poté se pečlivě omyjí kádinka, magnet a kelímek ledovou kyselinou octovou, jíž je zapotřebí asi ‧ mlNastępnie dokładnie przemyć zlewkę, magnes i tygiel za pomocą lodowatego kwasu octowego, którego konieczna ilość wynosi około ‧ ml
V případě spolknutí či vdechnutí magnetů vyhledejte okamžitou lékařskou pomocW przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską
Vdova, to je jako magnetWdowa.Czyli kocimietka
Magneto chce válku...Tak ji bude mít. PojďteTo mu wytoczymy ją./ Chodźcie./ Ruszajcie się./ Zdać starą broń./ Zdać cały metal./ Bagnety./ Magazynki./ Nieśmiertelniki./ Zabrać swoją plastikową broń./ Zabrać amunicję z lekarstwem./ Absolutnie żadnego metalu
New York bude magnet, stejně jako kterékoliv životaschopné městoMąż Lucy, Josh, jest jednym z liderów./‧ września ‧ roku/ WIELKIE NAPRAWY
Magnety speciálně vyvinuté a zkonstruované pro výše uvedené stroje a zařízení (cyklotrony atdMagnesy do powyższych urządzeń i sprzętu (cyklotron, itp
" Zdraví vzbuzené magnety" Magnesy zdrowotne
magnetickou hračkou hračka, která obsahuje jeden nebo více magnetů či jednu nebo více magnetických částí, jejichž tvar a velikost umožňují jejich spolknutí a které jsou dostupné dětemzabawka magnetyczna oznacza zabawkę, która zawiera przynajmniej jeden magnes lub część magnetyczną lub składa się z przynajmniej jednego magnesu lub części magnetycznej, o kształcie i rozmiarze umożliwiającym połknięcie, i dostępnym dla dzieci
Moje konkrétní obava se týká toho, že tato nová směrnice, která poskytuje uchazečům o azyl snadnější přístup na pracovní trh, a kromě toho by jim poskytla štědré dávky, vytvoří magnet podobný kolektivní regularizaci, jež byla provedena ve Španělsku, Nizozemsku, Belgii a Itálii a jejíž důsledky jsou jednoduše katastrofální.Moje szczególne obawy mają związek z faktem, że nowa dyrektywa, która jeszcze bardziej ułatwia osobom ubiegającym się o azyl dostęp do rynku pracy i która ponadto przewiduje przyznanie im sporego zasiłku, będzie czynnikiem przyciągającym podobnym do zbiorowego uregulowania statusu prawnego przeprowadzonego w Hiszpanii, Holandii, Belgii oraz Włoszech, którego skutki były katastrofalne.
oční magnetymagnesy do oczu
Pokud dítě spolkne více než jeden magnet, magnety se mohou vzájemně přitahovat a způsobit perforaci, infekci nebo ucpání střev, což může mít smrtelné následkyW przypadku połknięcia więcej niż jednego magnesu magnesy mogą się przyciągać i doprowadzić do przedziurawienia, zakażenia lub zatkania jelit; przypadki takie mogą mieć skutki śmiertelne
CPA ‧.‧.‧: Zapalovací svíčky; magnetické zapalovače (magneta); dynama s magnetem (magdyna); setrvačníky s magnetem; rozdělovače; zapalovací cívkyCPA ‧.‧.‧: Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe
V této zemi neexistuje žádný skutečný magnet na ženskýNie ma czegoś takiego jak... magnes
Rovnost je v Evropě charakteristickou známkou naší moderní společnosti a dokonce se domnívám, že právní záruky a individuální práva, jež EU zaručuje, přitahovaly země jako Litva, které se vymanily z totalitní komunistické nadvlády, jako magnet.Równość jest cechą charakterystyczną naszego postępowego społeczeństwa w Europie i tak naprawdę sądzę, że prawne zabezpieczenia i poszczególne prawa zagwarantowane przez UE zadziałały jako swego rodzaju magnes dla państw takich jak Litwa, gdy uwalniały się spod totalitarnej dominacji komunistycznej.
Magneto by je hned zničilZnając Magneto to by je od razu rozwalił
(RO) Paní předsedající, prvky vzácných zemin jsou nezbytně důležité pro výrobu monitorů, mobilních telefonů a vysoce výkonných permanentních magnetů, které se používají ve větrných turbínách či elektrických vozidlech, v katalyzátorech výfukových plynů, plošných spojích a optických vláknech.(RO) Pani Przewodnicząca! Metale ziem rzadkich mają kluczowe znaczenie dla produkcji monitorów i telefonów komórkowych, a także dla wytwarzania wysokowydajnych stałych magnesów wykorzystywanych w turbinach wiatrowych czy pojazdach elektrycznych, katalizatorów samochodowych, bifenyli polichlorowanych i światłowodów.
Magneto by je hned zničilZnając Magneto to by je od razu rozwalił.Gdzie jest nasza piechota?
Tak jako tak, každý z těch magnetů má okolo sebe malé elektrickéWszystkie te magnesy wytwarzają słabe pole elektryczne
Je to magnetTo magnes lodówkowy
Magneto je na útěkuNie rozumiem.Magneto jest zbiegiem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 106 zdań frazy magnetovat.Znalezione w 0,819 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.