Tłumaczenia na język polski:

  • filet   

Przykładowe zdania z "filé", pamięć tłumaczeniowa

add example
cs Podobně mají všechny způsoby zpracování, ve kterých je losos chovaný pro hospodářské účely prodáván (celá vykuchaná ryba, celá vykuchaná ryba bez hlavy, filé), stejné koncové použití a mohou být snadno nahrazeny
pl Podobnie, mimo iż łosoś hodowlany sprzedawany jest w różnych formach (całe ryby patroszone, całe ryby bez głowy i patroszone, filety), wszystkie te formy mają taki sam docelowy użytek i można je z łatwością zastąpić
cs Falklandské ostrovy svoji žádost odůvodnily skutečností, že pokud se jedná o zmrazené ryby, zmrazené rybí filé a olihně rodu Loligo, je stále obtížnější najímat posádky pro jejich rybářská plavidla a výrobní plavidla ze zámořské země nebo území, Společenství nebo států AKT
pl Wyspy Falklandzkie oparły swój wniosek na fakcie, że w przypadku ryb mrożonych, mrożonych filetów rybnych oraz kałamarnic pospolitych z gatunku Loligo coraz trudniej jest zatrudniać Falklandom na swoich statkach rybackich i statkach przetwórniach członków załogi pochodzących z krajów i terytoriów zamorskich Wspólnoty lub państw AKP
cs Vstoupit do nadřazené složky Například pokud je současná složka file:/home/% ‧, kliknutím na toto tlačítko se dostanete do file:/home
pl Przejdź do katalogu wyżej Na przykład, jeśli bieżący katalog to file:/home/% ‧, kliknięcie tego przycisku przeniesie Cię do file:/home
cs Přípravek SevoFlo je prodáván v lepenkové krabičce obsahující ‧ ml lahev z polyetylen naftalátu (PEN) s rychloplnícím uzávěrem Quik-Fil
pl Preparat SevoFlo jest dostarczany w opakowaniu kartonowym zawierającym butelkę ‧ ml z polietylenonaftalenu (PEN) z zamknięciem Quik-Fil
cs na Maltě: Qorti ta' l-Appell v souladu s postupem stanoveným pro opravné prostředky v Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap.‧ nebo, jde-li o rozhodnutí ve věcech výživného, prostřednictvím ċitazzjoniPrim’Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha
pl na Malcie: Qorti ta' l-Appell zgodnie z procedurą odwoławczą ustanowioną w Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili- Kap. ‧, lub, w przypadku orzeczeń w sprawach o roszczenia alimentacyjne ċitazzjoni przed Prim' Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha'
cs kfmclient exec file:/root/Desktop/emacs. desktop//Spustí emacs \\
pl kfmclient exec file:/root/Desktop/emacs. desktop//Uruchamia emacs
cs Pokud je tento soubor spustitelný a příznak je nastaven, bude soubor spuštěn s oprávněními skupiny. File permission
pl Jeśli ten plik jest wykonywalny i prawo jest ustawione, plik zostanie wykonany z prawami grupy. File permission
cs na Maltě Prim' Awla tal-Qorti Civili nebo il-Qorti tal Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha
pl na Malcie w Prim' Awla tal-Qorti Civili lub il-Qorti tal Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha
cs & Aktualizace apt-file
pl Uaktualnienie & Apt-file
cs Po přetažení zpráv & do jiné složky se zeptat na akcito be continued with " flat files " and " directories ", resp
pl Spytaj o & akcję przy przeciąganiu wiadomości do innego folderuto be continued with " flat files " and " directories ", resp
cs Rozdílem mezi těmito dvěma cenami je vyměřené počáteční clo ve výši ‧ EUR/t (v ekvivalentu ryby vcelku), což se při použití výše uvedených přepočítacích poměrů rovná částce ‧ EUR/t pro produkty mimo filé a částce ‧ EUR/t za filé
pl Różnica pomiędzy tymi dwoma cenami daje cło początkowe należne do zapłaty w wysokości ‧ EUR za tonę (WFE), a to z kolei, w oparciu o wyżej wymieniony przelicznik, odpowiada ‧ EUR za tonę ryb innych niż filetowane i ‧ EUR za tonę ryb filetowanych
cs Kliknutím na toto tlačítko přejdete do nadřazené složky. Například pokud je vaše současné umístění file:/home/% ‧, kliknutím na toto tlačítko se dostanete do složky file:/home
pl Naciśnij ten przycisk, by wejść do katalogu nadrzędnego. Na przykład jeśli aktualny katalog to file:/home/% ‧, wciśnięcie tego przycisku przeniesie do file:/home
cs v maltštině: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi ‧ u ‧ taċ-ċertifikat preżenti [Artikolu ‧, paragrafu ‧, punt d) tar-Regolament (KE) Nru ‧/‧]
pl w języku maltańskim: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi ‧ u ‧ taċ-ċertifikat preżenti [Artikolu ‧, paragrafu ‧, punt d) tar-Regolament (KE) Nru ‧/‧]
cs Export-> Table or Query Data to File
pl Importuje dane tabeli z pliku. Export-> Table or Query Data to File
cs Server nesmazal soubor. file removal complete
pl Serwer nie mógł usunąć pliku. file removal complete
cs Výrobek, jehož se přezkum týká, je stejný jako v původním šetření, tj. losos chovaný pro hospodářské účely (jiný než volně žijící), také v podobě filé, čerstvý, chlazený nebo zmrazený, pocházející z Norska (dále jen dotčený výrobek
pl Produkt objęty postępowaniem jest taki sam jak w przypadku dochodzenia pierwotnego, tzn. jest to łosoś hodowlany (w odróżnieniu od dzikiego), filetowany bądź niefiletowany, świeży, schłodzony lub mrożony, pochodzący z Norwegii (produkt objęty postępowaniem
cs Losos chovaný pro hospodářské účely je obvykle nabízen v různých podobách (vykuchaný s hlavou, vykuchaný bez hlavy, filé z celé ryby, jiné filé nebo naporcované filé
pl Łosoś hodowlany jest zwykle dostępny w handlu w różnych postaciach (patroszony z głową, patroszony bez głowy, filety z całej ryby, inne filety lub kawałki filetów
cs Donald Heinrich Fila
pl Donald Heinrich Fila (nr
cs Provést příkaz pod cílovým UID, jestliže není možné zapsat do < file
pl Uruchom polecenie z podanym ID użytkownika, jeśli < plik > jest tylko do odczytu
cs Článek ‧ konečného nařízení uvádí různé podoby lososa, včetně celé ryby, celé vykuchané ryby s hlavou a různé podoby filé (hmotnost, s kůží/ bez kůže
pl Artykuł ‧ rozporządzenia ostatecznego odnosi się do różnych postaci łososia hodowlanego, w tym do całej ryby, całej ryby patroszonej z głową i różnych postaci filetów (na wagę, ze skórą, bez skóry
cs Nicméně páteř je charakterizována přítomností kosti, zatímco losos chovaný pro hospodářské účely, v podobě filé nebo jiné, je charakterizován přítomností masa
pl Kręgosłupy jednak, jak sama nazwa wskazuje, charakteryzują się obecnością ości, zaś łosoś hodowlany, filetowany lub nie, charakteryzuje się głównie obecnością mięsa
cs Pokud jde o zmrazené ryby a zmrazené rybí filé, je požadovaná odchylka odůvodněna podle přílohy ‧ rozhodnutí ‧/ES a zejména podle jeho čl. ‧ odst. ‧, a nezpůsobila by zavedenému odvětví Společenství vážnou újmu za předpokladu, že budou dotyčné druhy ryb jasně specifikovány, že nejméně ‧ % členů posádky bude státními příslušníky zámořské země nebo území, členského státu nebo státu AKT, a s výhradou dodržení některých podmínek vztahujících se k množství, dohledu a době trvání
pl Jeżeli chodzi o ryby mrożone i mrożone filety rybne, odstępstwo, którego dotyczy wniosek jest uzasadnione na podstawie załącznika ‧ do decyzji ‧/WE, a konkretnie na mocy jego art. ‧ ust. ‧ i nie spowodowałoby poważnych szkód dla istniejącego przemysłu wspólnotowego, pod warunkiem że odnośne gatunki ryb zostaną jasno określone, że przynajmniej ‧ % załogi będzie obywatelami krajów i terytoriów zamorskich, Państw Członkowskich lub państw AKP oraz że będą przestrzegane pewne warunki odnoszące się do ilości, nadzoru i czasu trwania
cs Jedna strana tvrdila, že obvyklá obchodní úprava zmrazeného lososa (např. celá ryba, filé atd.) se liší od obchodní úpravy čerstvého lososa
pl Jedna ze stron twierdziła, że zwykłe rodzaje mrożonego łososia (np. cała ryba, filet, itp.) różniły się od innych rodzajów w przypadku łososia świeżego
cs Změněno: % ‧ File access date and time. % ‧ is date time
pl Zmieniono: % ‧ File access date and time. % ‧ is date time
cs The compression will take a long time; saving the file will be slow
pl Kompresja: The compression will take a long time; saving the file will be slow
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 200 zdań frazy filé.Znalezione w 0,866 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.