Tłumaczenia na język polski:

  • choroby języka   

Podobne frazy w słowniku tajski polski. (76)

กระดกลิ้นposzczekiwać
การเกษตรเกี่ยวกับสัตว์rolnicza produkcja zwierząt; produkcja zwierzęca
การตายที่เกี่ยวกับตัวอ่อนzamieranie zarodków
การรายงานเกี่ยวกับสายที่ไม่พึงประสงค์zgłaszanie złośliwych połączeń
การวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับใบพืชanaliza liści
การศึกษาเกี่ยวกับกฏเกณฑ์metodologia
การออกกฎหมายเกี่ยวกับอาหารprawo żywnościowe
เกี่ยวกับกระดูกเชิงกรานmiednicowy
เกี่ยวกับกามerotyczny
เกี่ยวกับกายวิภาคanatomiczny
เกี่ยวกับการก่อสร้างแหลมprzedgórze
เกี่ยวกับการเดินเรือżeglarski; nautyczny
เกี่ยวกับการแสดงสุนทรพจน์oratorski; krasomówczy
เกี่ยวกับของมึนเมาalkoholiczny; alkoholik
เกี่ยวกับข้อต่ออักเสบartretyczny
เกี่ยวกับไขกระดูกszpikowy
เกี่ยวกับคนบ้านนอกbukolika; pastorałka; bukoliczny
เกี่ยวกับความกดอากาศbarometryczny
เกี่ยวกับความคิดถึงnostalgiczny
เกี่ยวกับความเป็นพิษtoksykologiczny
เกี่ยวกับคอszyjny; szyjowy
เกี่ยวกับคํามั่นwotywny
เกี่ยวกับคําหรือศัพท์słownikowy; leksykalny
เกี่ยวกับโครงกระดูกszkieletowy; kościotrupi
เกี่ยวกับจันทรุปราคาekliptyka; ekliptyczny; zaćmieniowy
เกี่ยวกับจิตวิสัยpodmiotowość; subiektywność
เกี่ยวกับดักแด้larwalny
เกี่ยวกับต้นไม้nadrzewny
เกี่ยวกับทิศตะวันออกwschód
เกี่ยวกับนกวิทยาornitologiczny
เกี่ยวกับนรกczyśćcowy
เกี่ยวกับน้ําตาłzowy
เกี่ยวกับน้ําตาโกศłzawnica
เกี่ยวกับบาดแผลprzyranny; pourazowy; urazowy; traumatyczny
เกี่ยวกับปรมาจารย์patriarchalny
เกี่ยวกับประสาทzmysłowy
เกี่ยวกับประสาทวิทยาneurologiczny
เกี่ยวกับผู้มีอํานาจoligarchiczny
เกี่ยวกับแผ่นดินไหวsejsmiczny
เกี่ยวกับเพดานปากpodniebienny; palatalny; palatyn
เกี่ยวกับโพรงของร่างกายsomatyczny
เกี่ยวกับภาษาศาสตร์językoznawczy; lingwistyczny
เกี่ยวกับเรขาคณิตgeometryczny
เกี่ยวกับโรคจิตpsychopatyczny
เกี่ยวกับวิชาบัคเตรีbakteriologiczny
เกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูกortopedyczny
เกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่tętnicowy
เกี่ยวกับเส้นโลหิตดําżylny
เกี่ยวกับเสมียนklerykalny; urzędniczy
เกี่ยวกับโสตประสาทprzedsionkowy
เกี่ยวกับเหรียญnumizmatyczny
เกี่ยวกับอักษรอียิปต์โบราณhieroglificzny
เกี่ยวกับเอวlędźwiowy
เกี่ยวกับฮอร์โมนhormonalny
เกี่ยวกับ Microsoft Office CommunicatorMicrosoft Office Communicator — informacje
ข้อมูลเกี่ยวกับคีย์teksty wprowadzane
ความผิดปกติเกี่ยวกับการกินzaburzenia apetytu; zaburzenia w jedzeniu
ความผิดปกติเกี่ยวกับการรับความรู้สึกzaburzenia czucia
ความผิดปกติเกี่ยวกับการหายใจzaburzenia oddechowe
ความผิดปกติเกี่ยวกับเลือดzaburzenia krwi
ที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีpozasądowy
ที่ไม่เกี่ยวกับของมึนเมาbezalkoholowy
เนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่Wyroby tytoniowe
ปัจจัยเกี่ยวกับการตายของเซลล์เนื้องอกczynnik martwicy nowotworu
ฝาดเผ็ดร้อนแสบลิ้นcierpkość
ภูมิอากาศเกี่ยวกับน้ําhydroklimatologia
ภูมิอากาศเกี่ยวกับยุคหินpaleoklimatologia
ภูมิอากาศเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตbioklimat
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันHazard
ลิ้น; ozór; język; stroik; jęzor
ลิ้นที่เป็นอาหารozór jako żywność
ลิ้นนาคราชsansewieria
สารเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชregulatory wzrostu roślin
อันดับปลาลิ้นกระดูกKostnojęzykokształtne
ฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสัตว์zwierzęcy hormon wzrostu
ฮอร์โมนเกี่ยวกับการผลัดขนhormony linienia

Przykładowe zdania z "โรคเกี่ยวกับลิ้น", pamięć tłumaczeniowa

add example
เกี่ยวกับโมดูลปัจจุบันHelp menu-> about < modulenameO aktualnym moduleHelp menu-> about < modulename
การติดตั้งสคริปต์ล้มเหลว ในแพ็คเกจไม่ได้บรรจุแฟ้มที่สามารถเรียกประมวลผลได้ กรุณาแจ้งผู้ดูแลแพ็คเกจเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนี้ด้วยInstalacja skryptu nie powiodła się. Pakiet nie zawierał pliku wykonywalnego. Proszę poinformować opiekuna tego skryptu o tym błędzie
ส่งออกข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนEksportuj informacje o autorze
ทันทีที่ทําการลงทะเบียนแล้ว Amarok จะสามารถบอกกับบริการ last. fm เกี่ยวกับพฤติกรรมการฟัง เพลงของคุณได้; โพรไฟล์ของคุณก็จะสามารถบอกสถิติและข้อแนะนําได้ โพรไฟล์ ไม่จําเป็นสําหรับการดึงข้อมูลของศิลปินเดียวกันสําหรับแสดงในตัวแสดงข้อมูลเพิ่มเติมJeśli się zarejestrujesz, Amarok może informować Last. fm o Twoich przyzwyczajeniach. Z Twojego profilu można wtedy uzyskać statystyki i rekomendacje. Profil nie jest wymagany, by otrzymywać podobnych wykonawców do wyświetlenia w Przeglądarce kontekstowej
เกี่ยวกับการส่งจดหมายWiadomość zaraz zostanie wysłana
ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคNauka badająca przyczyny chorób
คําเตือน: การเปิดใช้ภาษา HTML ในจดหมาย อาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของระบบ หากระบบของคุณมีช่องโหว่ โปรดดู เกี่ยวกับจดหมายแบบ HTML และดู รายละเอียดเกี่ยวกับการอ้างถึงสิ่งที่อยู่ภายนอก เพิ่มเติมUWAGA: Dopuszczenie formatu HTML w wiadomościach zwiększy możliwość zaatakowania systemu przed programy wykorzystujące luki w jego bezpieczeństwie. Więcej o wiadomościach HTML... Więcej o odnośnikach zewnętrznych
อุบัติเหตุ โรค ความผิดปกติ หรืออันตรายที่เกิดกับสุขภาพอื่นๆ อันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หรือจากสิ่งแวดล้อมในการทํางานWszystkie wypadki, choroby, zagrożenia związane z pracą i jej środowiskiem
โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, สําหรับในสัตว์และคนใช้Wyłącznie w odniesieniu do roślin; do zwierząt i ludzi używaj GRZYBICA
โรคของผึ้งChoroba pszczół
คุณจะเห็นข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับค่าปรับแต่งของ IEEE ‧ จากทางด้านขวามือ โดยความหมายของแต่ละคอลัมน์เป็นดังนี้: ชื่อ: คือชื่อของพอร์ตหรือจุดเชื่อมต่อ ซึ่งจํานวนจะเปลี่ยนไปเมื่อมีการตั้งค่าบัสใหม่ GUID: คือ GUID แบบ ‧ บิตของจุดเชื่อมต่อ เครื่องตัวเอง: คือการตรวจว่า จุดเชื่อมต่อนั้นคือพอร์ต IEEE ‧ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเปล่า IRM: คือการตรวจสอบว่า จุดเชื่อมต่อนั้นมีความสามารถที่จะจัดการแหล่งกระจายข้อมูลแบบเวลาเป็นเรื่องสําคัญหรือไม่ CRM: ตรวจสอบว่าจุดเชื่อมต่อนั้นมีความสามารถในการควบคุมรอบการส่งข้อมูลหรือไม่ ISO: ตรวจสอบว่าจุดเชื่อมต่อนั้นรองรับการส่งข้อมูลแบบเวลาเป็นเรื่องสําคัญหรือไม่ BM: ตรวจสอบว่า จุดเชื่อมต่อนั้นสามารถเป็นตัวจัดการทางเดินข้อมูลได้หรือไม่ PM: ตรวจสอบว่า จุดเชื่อมต่อนั้นมีความสามารถในการจัดการการใช้พลังงานหรือไม่ Acc: ความเที่ยงตรงของรอบสัญญาณนาฬิกาของจุดเชื่อมต่อ ซึ่งค่าที่ยอมรับคือ ‧ ความเร็ว: ความเร็วของจุดเชื่อมต่อPo prawej stronie umieszczone są informacje na temat konfiguracji IEEE ‧. Znaczenie poszczególnych kolumn: Nazwa: nazwa portu lub węzła, numer może się zmienić po każdym resecie GUID: ‧-bitowy identyfikator węzła Lokalny: zaznaczone, jeśli węzeł to port IEEE ‧ tego komputera IRM: zaznaczone, jeśli węzeł obsługuje izochroniczny menedżer zasobów CRM: włączone, jeśli węzeł obsługuje zarządzanie cyklami BM: włączone, jeśli węzeł obsługuje zarządzanie magistralą PM: włączone, jeśli węzeł obsługuje zarządzanie energią Dokładność: dokładność zegara węzła, od ‧ do ‧ Szybkość: szybkość węzła
หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเองSłużby monitorujące pojawianie się i rozwój szkodników, chorób oraz ostrzegające rolników o terminach zastosowania środków ochronnych dla upraw i inwentarza
ตัวแจ้งให้ทราบเกี่ยวโฟลเดอร์บนเดสก์ทอป KDEDDescriptionPowiadomienia o zdarzeniach na pulpicie KDEDDescription
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับไดรเวอร์ที่เลือกไว้Brak informacji o wybranym sterowniku
เกี่ยวกับดูภาพด่วน KInformacje o KuickShow
คุณสามารถใช้ปุ่มนี้ เพื่อดูรายละเอียดที่มากขึ้นเกี่ยวกับโพรไฟล์ระบบสีสําหรับจอภาพที่คุณเลือกไว้Użyj tego przycisku by uzyskać dokładną informację o wybranym profilu monitora
ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ส่วนที่เลือกไว้ปัจจุบันInformacja o aktualnie wybranym fragmencie
เกี่ยวกับ KTuxO programie KTux
ดู ' man pppd ' เพิ่มเติม เกี่ยวกับรหัสความผิดพลาด หรือดูที่คําถามที่ถามบ่อยของ kppp ที่ %Przeczytaj ' man pppd ', by znaleźć wyjaśnienia kodów błędów albo spójrz do często zadawanych pytań (FAQ) kppp pod adresem %
ปรับแต่ง SSL, จัดการใบรับรอง, และการตั้งค่าเกี่ยวกับการเข้ารหัสอื่น ๆCommentKonfiguracja SSL, zarządzanie certyfikatami i inne ustawienia kryptografiiComment
Comment=นี่เป็นรายละเอียดสั้น ๆ เกี่ยวกับปลั๊กอินที่ควรมีNameTutaj powinien znaleźć się krótki opis wtyczkiName
ที่นี่ คุณสามารถเห็นรูปแบบชื่อแฟ้มที่กําลังใช้งานอยู่ซึ่งปุ่ม " แนะนํา " ในตัวแก้ไขแท็กใช้เพื่อ สกัดเอาข้อมูลแท็กออกมาจากชื่อแฟ้ม สตริงแต่ละค่าอาจจะมีตัวแทนค่าเหล่านี้อยู่: % t: ชื่อเพลง % a: ศิลปิน % A: อัลบั้ม % T: เพลงที่ % c: หมายเหตุ ตัวอย่างเช่น รูปแบบชื่อแฟ้ม " [ % T ] % a-% t " จะเข้ากันได้กับ " [ ‧ ] Deep Purple-Smoke on the water " แต่ไม่ใช่ " (Deep Purple) Smoke on the water " สําหรับชื่อที่สองนั้น คุณควรจะใช้รูปแบบ " (% a) % t " โปรดสังเกตว่าลําดับของที่รูปแบบแสดงออกมาในรายการนั้นจะเกี่ยวเนื่องกัน เพราะว่าตัวเดาแท็กจะไล่ผ่าน จากบนลงล่าง และจะใช้รูปแบบแรกที่เข้ากันได้ก่อนTutaj widać obecnie skonfigurowane wzorce nazwy pliku, które zostaną użyte po wciśnięciu przycisku" Sugestia " do wyciągnięcia informacji z nazwy pliku do znacznika. Każdy łańcuch znaków może zawierać jeden z poniższych znaczników: % t: Tytuł % a: Wykonawca % A: Album % T: Utwór % c: Komentarz Na przykład wzorzec nazwy pliku " [ % T ] % a-% t " dopasuje się do " [ ‧ ] Deep Purple-Smoke on the water ", ale nie (Deep Purple) Smoke on the water ". Dla tej drugiej nazwy powinieneś użyć wzorca " (% a) % t ". Zauważ, że kolejność w jakiej wzorce pojawiają się na liście jest ważna, ponieważ odgadywanie znaczników odbywa się po kolei, od góry do dołu i użyty jest pierwszy pasujący wzorzec
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Porcine reproductive and respiratory syndromeZespół rozrodczy i oddechowy świń
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากโรคหรือปัจจัยภายนอกZmiany w organizmie spowodowane chorobą lub czynnikami zewnętrznymi
การสร้างแคลเซียมโดยโรคพืชPatologiczne odkładanie się wapnia w tkankach
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 117 zdań frazy โรคเกี่ยวกับลิ้น.Znalezione w 0,553 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.