wymowa:        

Tłumaczenia na język polski:

 • ulica     
  (Noun  f)
   
  droga wytyczona i zbudowana w mieście;
 • aleja   
 • droga   
 • szosa   
 • zagadka   
  (Noun  f)

Pozostałe znaczenia:

 
ulica

Podobne frazy w słowniku szwedzki polski. (9)

Enemy at the GatesWróg u bram
gatebrama
GatsGATS
GATSGATS
Golden Gate-bronMost Golden Gate; most Golden Gate
gåtazagadka; rebus; szarada; ; tajemnica
India GateBrama Indii
The Ninth GateDziewiąte Wrota
vara på sin mammas gata

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gata", pamięć tłumaczeniowa

add example
gatorna av GlasgowW ulicach Glasgow
De som gjorde det är säkert från samma-- kassa, jävla gator vi är ifrånLudzie, którzy to zrobili pochodzą pewnie z naszej okolicy
Söner som gör sina fäder besvikna kanske är familjen Gates arvOto spuścizna Gatesów: synowie zawodzący ojców
Vi hade problem i Madrid nyligen när människor demonstrerade på gatorna.Niedawno mieliśmy problem w Madrycie, gdzie ludzie wyszli protestować na ulice.
Sådana affärsmetoder som att i kommersiellt syfte tilltala människor på gatorna kan av kulturella skäl vara icke önskvärt i många medlemsstaterPraktyki handlowe, takie jak np. namawianie do kupna produktów na ulicy, mogą być niepożądane w Państwach Członkowskich ze względów kulturowych
Golden Gate: Riskkapitalfondw przypadku Golden Gate: inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym
Benjamin Franklin Gates, åtar du dig tempelriddarnas, frimurarnas och familjen Gates plikter?Benjaminie Franklinie Gatesie, bierzesz na siebie obowiązki templariuszy, wolnomularzy i dziedzica rodu Gatesów
Varenda gata paralyserasKażda ulica będzie sparaliżowana
Globaliseringen tjänar i själva verket bara till att hetsa arbetstagare i alla länder mot varandra i illojal konkurrens, genom antingen omlokalisering, invandring av arbetssökande eller det ökända allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) med leveranssätt 4 (Mode 4).Globalizacja prowadzi jedynie do konfrontacji pomiędzy pracownikami wszystkich krajów w nieuczciwej konkurencji, czy to poprzez przenoszenie produkcji, migracje osób poszukujących pracy, czy też poprzez osławiony Mode 4 Układu ogólnego handlu usługami.
En del av dessa studenter har dött de senaste dagarna på gatorna i Caracas och andra städer.Niektórzy z tych studentów zmarli w ostatnich dniach na ulicach Caracas i innych miast.
När jag blir stor ska jag bli en prostituerad på gatorna i New York!Kiedy dorosnę, zostanę prostytutką w Nowym Jorku!
När en stat ställer vissa villkor för tillgång till vård som ges av folkhälsoskäl - exempelvis systemet med läkares remittering, eller vad som brukar kallas ”gate-keeping” på engelska - så ska de systemen iakttas och tillämpas när patienter vänder sig till ett hälsovårdssystem i ett annat land än hemlandet.Jest też ważne, żeby przy nakładaniu przez państwo określonych warunków dostępu do opieki ze względów zdrowia publicznego - takie jak system skierowań lekarskich lub to, co znane jest z angielskiej nazwy jako "gate-keeping” - zasady funkcjonowania jego systemu były respektowane i stosowane w przypadku, gdy pacjenci korzystają z systemu opieki w państwie innym niż ich własne.
Vi är här för vårt ‧: ‧ möte med er chef, herr GatesPrzyszliśmy na spotkanie o ‧. ‧ z Prezesem, panem Gatesem
Niggern bor längre på samma gata som jag och farsanTen czarnuch mieszka na tej samej ulicy, co ja
Europaparlamentet ber kommissionen att fortsätta de förhandlingar som inleddes i Marrakech och att slutföra dem för tjänster med vissa länder i södra och östra Medelhavsområdet och detta genom att täcka samtliga produktionssätt och sektorer och i enlighet med vad som beslutats inom WTO:s GATS-ram och att svara på positiva erbjudanden genom att beakta EU-bestämmelserna avseende utökade möjligheter för fri rörlighet för anställda inom tjänstebranschen (Leveranssätt ‧ i GATSwzywa Komisję, aby kontynuowała i doprowadziła do końca rozpoczęte w Marrakeszu negocjacje w dziedzinie usług z niektórymi państwami południowo-wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego przy uwzględnieniu wszystkich rodzajów i sektorów usług oraz zgodnie z tym, na co wyraziły one zgodę w ramach GATS WTO, oraz aby odpowiedziała na pozytywne oferty poprzez rozważenie przepisów UE w zakresie większych możliwości w dziedzinie swobodnego przepływu pracowników w sektorze usług (sposób ‧ GATS
ANNONSÖR:Los Angeles buss, gateLos Angeles, Stanowisko
Europaparlamentet erinrar kommissionen och medlemsstaterna om den ståndpunkt de hittills intagit i de internationella handelsförhandlingarna om audiovisuella tjänster och uppmanar dem att i samband med WTO- och GATS-förhandlingarna inte heller i fortsättningen lägga fram något förslag om avreglering av audiovisuella tjänster eller någon begäran om att dessa ska undantas från bestämmelsen om mest gynnade nationprzypomina Komisji i państwom członkowskim o przyjętym przez nie dotychczasowym stanowisku w ramach międzynarodowych negocjacji handlowych w sprawie usług audiowizualnych, oraz wzywa je, aby w ramach negocjacji w ramach WTO i GATS nie składały żadnych ofert liberalizacji usług audiowizualnych ani żądań o wyłączenie tych usług ze stosowania klauzuli największego uprzywilejowania
Antalet skadade sägs vara minst 1 200, och ögonvittnen har rapporterat att soldater våldtog kvinnor på gatorna i Conakry.Liczbę rannych szacuje się na co najmniej 1 200 osób, a naoczni świadkowie donoszą o gwałtach popełnianych na kobietach przez żołnierzy na ulicach Konakry.
Jag vill veta - och stämpla mig inte som anti-italiensk - vad som skulle ha skett om något av kandidatländerna, från Kroatien till Turkiet, hade tillkännagett åtgärder i linje med dem som planeras av den italienska regeringen när det gäller avfallsdekretet eller säkerhetsdekretet, där syftet med att börja klassa olaglig invandring som ett brott och placera soldater på gatorna är att få till stånd ett upphävande av alla förfaranden som har oturen att omfatta tidsplaner och egenskaper liknande sådana som premiärminister Silvio Berlusconi motsätter sig.Chciałabym wiedzieć - i proszę nie twierdzić, że jestem antywłoska - co by się stało, gdyby którekolwiek państwo kandydujące, od Chorwacji po Turcję, ogłosiłoby działania podobne to tych, które planuje włoski rząd co do dekretu w sprawie odpadów lub w sprawie bezpieczeństwa, w których, pośród zmiany nielegalnej imigracji w przestępstwo i żołnierzy na ulicach, celem jest zawieszenie wszystkich poczynań, które miały nieszczęście pojawić się w tym czasie i mieć cechy podobne do tych podejmowanych przeciwko panu premierowi Berlusconiemu.
EESK anser slutligen att medlemsstaterna bör sätta in insatser på flera fronter än tidigare (gator, intelligenta trafikljus, etc.), inte minst genom att anskaffa miljövänliga fordon till sin egen kollektivtrafik och genom att åta sig både att anlägga infrastrukturnät som gör det möjligt att köpa miljövänligare bränslen som naturgas och att underlätta köp av fordon som drivs med naturgas eller gasol. EESK har i tidigare yttranden uttalat sig om detta ämneEKES uważa wreszcie, że państwa członkowskie powinny prowadzić działania w większej liczbie dziedzin, niż to przedstawiono wcześniej (drogi, inteligentne sygnalizatory regulacji ruchu drogowego itp.), przede wszystkim poprzez inicjatywy w zakresie zielonych zakupów w celu utworzenia własnego publicznego parku samochodowego oraz poprzez zaangażowanie zarówno w tworzenie sieci infrastrukturalnych umożliwiających dostęp do dystrybucji paliw o mniejszym wpływie na środowisko, takich jak gaz ziemny, jak i ułatwianie nabywania pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub gazem ciekłym LPG, co EKES poruszał już w swych poprzednich opiniach
Floder svämmade över gator och bostäder.Wylewające rzeki zalały ulice i domy.
När Sovjetblocket föll lyckades vi genom att visa upp en enad front hitta praktiska lösningar och kunde på ett enkelt sätt ta itu med problemet med de tusentals polacker som dök upp på våra gator, eftersom vi tittade på problemet med att integrera hela östblocket i Europa.Gdy rozpadł się blok państw socjalistycznych należących do strefy wpływów Związku Radzieckiego, wszyscy wspólnie zaproponowaliśmy praktyczne odpowiedzi i łatwo poradziliśmy sobie z problemem tysięcy Polaków, którzy pojawili się na naszych ulicach, ponieważ postanowiliśmy rozwiązać problem włączenia całego Wschodu do Europy.
Vår uppgift är att försvara friheten och demokratin i hjärtat på dem som i dag försvarar dessa värden på gatorna.Naszym zadaniem jest ochrona wolności i demokracji w sercach tych osób, które dzisiaj bronią ich na ulicach.
ledamot av kommissionen. - (EL) Herr talman, ärade ledamöter! De sopberg som växer på Neapels och närliggande städers gator sedan den 21 december beräknas nu enligt medierna ha passerat den enorma kvantiteten 100 000 ton.komisarz. - (EL) Panie przewodniczący, szanowni posłowie do Parlamentu Europejskiego! Szacuje się, że odpady, które zostały zebrane na ulicach Neapolu i innych sąsiadujących miast od 21 grudnia, jak poinformowały nas media, przekroczyły ogromną ilość 100 000 ton.
Låt oss marschera gatorna och dela med oss av ilskan!Chodźmy ulicami San Francisco i podzielmy się tym gniewem!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 708 zdań frazy gata.Znalezione w 0,472 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.