wymowa:        

Tłumaczenia na język polski:

 • ulica     
  (Noun  f)
   
  droga wytyczona i zbudowana w mieście;
 • aleja   
 • droga   
 • szosa   
 • zagadka   
  (Noun  f)

Pozostałe znaczenia:

 
ulica

Podobne frazy w słowniku szwedzki polski. (9)

Enemy at the GatesWróg u bram
gatebrama
GatsGATS
GATSGATS
Golden Gate-bronMost Golden Gate; most Golden Gate
gåtazagadka; rebus; szarada; ; tajemnica
India GateBrama Indii
The Ninth GateDziewiąte Wrota
vara på sin mammas gata

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gata", pamięć tłumaczeniowa

add example
Som en följd av det kommer hundratusentals människor att bege sig ut på gatorna i morgon, den internationella minnesdagen för Tibet, och tibetanska flaggor kommer att hissas i tiotusen städer och samhällen i EU.W efekcie jutro, w Międzynarodowym Dniu Solidarności z Tybetem, na ulice wyjdą setki tysięcy ludzi, a flagi tybetańskie zawisną w dziesiątkach tysięcy miast i społeczności Unii Europejskiej.
Parkera inte på gator där parkering är förbjuden .Zabrania się parkowania w miejscach , gdzie jest to niedozwolone .
enligt åtgärder för erkännande av kvalifikationer, licenser eller åtgärder som vidtas av försiktighetsskäl i enlighet med artikel ‧ i Gats eller i dess bilaga om finansiella tjänsterna mocy środków gwarantujących uznanie kwalifikacji, licencji lub środków ostrożności zgodnie z art. ‧ GATS lub jego załącznikiem dotyczącym usług finansowych
Europeiska unionen bör också uppmana alla medlemsstater att fundera på att döpa om gator och torg som har fått sitt namn efter kontroversiella hjältar, som Tito i Jugoslavien, som ansvarade för mycket dödande efter kriget i kraft av sina roller vid den tiden.Unia Europejska powinna także wezwać wszystkie państwa członkowskie do rozważenia zmiany nazw tych ulic i placów, które noszą nazwy upamiętniające kontrowersyjnych bohaterów, takich jak Tito w Jugosławii, odpowiedzialnych za wiele morderstw dokonanych po wojnie, ze względu na ich rolę w tym okresie.
Det här är kärlekens gataTo się nazywa miłość
Den brutala slakten av människor som längtar efter frihet och som modigt har gått ut på gatorna måste leda till att vi tar på oss en del av ansvaret för att störta denna kriminella regim.Brutalne mordowanie ludzi, którzy spragnieni wolności odważnie wyszli na ulice, powinno spowodować, że weźmiemy na siebie część odpowiedzialności za obalenie tego przestępczego reżimu.
Nu när miljoner människor har gått ut på gatorna talar vi alla om demokrati och de mänskliga rättigheterna.Teraz, kiedy miliony ludzi wyszły na ulice, wszyscy mówimy o demokracji i prawach człowieka.
Europaparlamentet erinrar kommissionen och medlemsstaterna om den ståndpunkt de hittills intagit i de internationella handelsförhandlingarna om audiovisuella tjänster och uppmanar dem att i samband med WTO- och GATS-förhandlingarna inte heller i fortsättningen lägga fram något förslag om avreglering av audiovisuella tjänster eller någon begäran om att dessa ska undantas från bestämmelsen om mest gynnade nationprzypomina Komisji i państwom członkowskim o przyjętym przez nie dotychczasowym stanowisku w ramach międzynarodowych negocjacji handlowych w sprawie usług audiowizualnych, oraz wzywa je, aby w ramach negocjacji w ramach WTO i GATS nie składały żadnych ofert liberalizacji usług audiowizualnych ani żądań o wyłączenie tych usług ze stosowania klauzuli największego uprzywilejowania
En enorm mekanisk spindel förvandlade gatorna , symboliska varelser uppträdde i otaliga konstnärliga varianter och märkliga syner drog blickarna till sig bå de inom- och utomhus .Ogromny mechaniczny pająk przeobrażał ulice , kultowe postaci pojawiały się w niezliczonych artystycznych wizualizacjach , a dziwne widoki przykuwały wzrok zarówno w pomieszczeniach , jak i na zewnątrz .
I motsats till detta har samhällets reaktion på nya fenomen som uppstått främst i de europeiska storstäderna (organiserad brottslighet, gängbildning bland ungdomar, vandalism på gatorna, våld i idrottssammanhang, hot i skolorna, våld mot föräldrarna, främlingsfientliga beteenden och extremistgrupper, en förening av nya former av brottslighet och invandring, narkotikamissbruk osv.) lett till att man i vissa europeiska länder de senaste åren har kunnat skönja en tendens att skärpa straffen för minderåriga, höja maximistraffen, införa olika former av intagning på slutna anstalter samt ställa föräldrarna till svars för vissa brott som begås av minderårigaZ kolei widoczność na forum publicznym nowych zjawisk, szczególnie w wielkich europejskich centrach miejskich (przestępczość zorganizowana, bandy młodocianych, wandalizm uliczny, przemoc w sporcie, zastraszanie w szkołach, przemoc wobec rodziców, zachowania ksenofobiczne i grupy ekstremistyczne, powiązania nowych form przestępczości z imigracją, uzależnienie od narkotyków itp.), spowodowała że w ostatnich latach można zaobserwować w niektórych krajach europejskich tendencję do zaostrzania prawa karnego wobec nieletnich, co łączy się z podniesieniem maksymalnych stosowanych kar i z wprowadzeniem różnych form odosobnienia w ośrodkach zamkniętych, czy nawet pociąganie do odpowiedzialności rodziców nieletniego za pewne popełnione przez niego wykroczenia
I ett land där detta stadium ännu inte har nåtts och inte ens eftersträvas, bör vi inte bli förvånade om radikala grupper drar fram längs gatorna och ökar i styrka, eller nyfascister är på marsch i Vojvodina.W miejscu, w którym tego jeszcze nie osiągnięto, ani nawet do tego nie wezwano, nie powinniśmy być zaskoczeni, że po ulicach grasują i rosną w siłę grupy radykalistów lub gdy w Wojwodinie coraz silniejsi są neofaszyści.
Den kanske var borta innan Charles Carroll berättade historien för Thomas GatesMógł zniknąć, zanim Carroll opowiedział o nim Thomasowi Gatesowi
Rådet uppmanas att ta hänsyn till vikten av att garantera en allmän tillgång till grundläggande tjänster samt en nationell rätt att lagstifta, och att därför gå försiktigt vidare med förhandlingarna om avregleringen av handeln med tjänster i enlighet med artikel V i GATS för att verkliga förbättringar skall uppnås i de avregleringsåtaganden som hittills ingåtts och uppfyllts samt när det gäller behovet av ett tydligt och förutsägbart regelverkuwzględnienia wagi zagwarantowania powszechnego dostępu do podstawowych usług oraz uwzględnienie wagi prawa krajów do wprowadzania regulacji, a w związku z tym do ostrożnego postępowania w negocjacjach w sprawie liberalizacji rynku usług zgodnie z art
De spanska odlarna har redan gått ut på gatorna och i dag, om cirka 40 minuter, kommer italienska direktodlare också att demonstrera på gatorna i Milano och provinsen Latina och erbjuda konsumenterna färsk gurka och andra frukter och grönsaker för att visa att dessa är hälsosamma livsmedel som är viktiga för en hälsosam, balanserad kost.Hiszpańscy plantatorzy wyszli już na ulicę, a dziś, za około 40 minut, na ulice Mediolanu oraz prowincji Latina wyjdą plantatorzy oferujący konsumentom świeże ogórki oraz inne owoce i warzywa chcąc udowodnić, że są to zdrowe produkty żywnościowe, ważne dla zdrowej, zbilansowanej diety.
I morgon blir du en av de första att beträda Trojas gatorBędziesz jednym z pierwszych, którzy jutro przejdą ulicami Troi
Men vi måste göra det fullständigt klart att det inte kommer att fungera utan harmonisering av de olika ländernas ekonomiska förhållanden, eftersom människor naturligt nog kommer att söka sig dit där de kan få den bästa sociala tryggheten, de högsta inkomsterna, de renaste gatorna och de säkraste städerna.Musimy jednak mieć całkowitą jasność, że bez harmonizacji warunków gospodarczych w różnych krajach to się nie sprawdzi, gdyż ludzie, co zupełnie naturalne, udają się tam, gdzie mogą znaleźć najlepsze bezpieczeństwo socjalne, najwyższe dochody, najczystsze ulice oraz najbezpieczniejsze miasta i wioski.
Jag anser att det är helt självklart att dessa båtar får se sig om efter andra fiskevatten. EU kan nämligen inte göra affärer med diktaturer, som slaktar sitt eget folk på öppen gata.Sądzę, że łodzie te będą musiały rozejrzeć się za innymi wodami do połowów, ponieważ UE nie może prowadzić interesów z dyktaturami, które otwarcie mordują swoich obywateli na ulicach.
Sierra de Gata blev, redan i början av århundradet, den trakt som blev mest känd utanför området för sin olivolja, kanske på grund av de internationella priser som man tilldeladesSierra de Gata jest, od początku wieku, regionem najbardziej znanym poza Hiszpanią ze swoich oliw, prawdopodobnie z powodu cen międzynarodowych jakie osiągają
Genomförandet av detta system förefaller strida mot Brasiliens skyldigheter enligt fleraartiklar i WTO-avtalet om importlicensförfaranden ( artiklarna 1 , 3 , 5 och 8 ) och i GAT T från 1994 ( artiklarna X och XI.1 ) .Wdrożenie tego systemu wydaje się naruszać zobowiązania Brazylii wynikające z kilku artykułów Porozumienia WTO w sprawie procedur przyznawania pozwoleń na przywóz ( art . 1 , 3 , 5 i 8 ) oraz Układu GATT 1994 ( art . X oraz XI.1 ) .
Två olika hållningar kan intas till den aktuella situationen: antingen bestämmer sig folket för att gå ut på gatorna och strejka - det är en del av fackföreningsrörelsen (jag har själv varit fackföreningsmedlem) - eller så försöker de, efter att ha uttryckt sin oro, råda bot på situationen på grundval av en rättvis politik.Do obecnej sytuacji można podejść w dwojaki sposób. Albo ludzie wyjdą na ulice i będą strajkować - jak to robią związki zawodowe (sam byłem związkowcem) - albo, po wyrażeniu swych obaw, postanowią zaradzić sytuacji przy pomocy uczciwej polityki.
Var är generaI Gates nu?Gdzie ten wasz Gates?
CPA ‧.‧.‧: Elektrisk signalerings-, säkerhets- och trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, inre vattenvägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfältCPA ‧.‧.‧: Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, portach lub lotniskach
Här är en gata där fåglar som den här oftast säljsNa tej ulicy zazwyczaj sprzedają takie ptaki
Nästan varje dag dör människor på gatorna i protester mot fascistregimen.Ludzi umierają na ulicach niemal co dzień, protestując przeciwko temu faszystowskiemu reżimowi.
Jag fick höra om medborgarrörelsens uppror i Tunisien genom Internet och genom de ögonvittnesberättelser som fanns där, men kampen hade pågått omkring en månad innan vanliga medier och politiska ledare fick upp ögonen för verkligheten ute på gatorna.O powstaniu w Tunezji dowiedziałam się właśnie za pośrednictwem Internetu i zamieszczonych w nim relacji naocznych świadków, ale potrzeba było całego miesiąca walk, aby główne media i przywódcy polityczni zdali sobie sprawę z tego, co się dzieje na ulicach.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 784 zdań frazy gata.Znalezione w 0,727 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.