Tłumaczenia na język polski:

  • tworzywo sztuczne nadające się do ponownego przetworzenia   
     
    odpady z tworzyw sztucznych nadające się do powtórnego wykorzystania
     
    Plastični odpadki, ki se jih da pretvoriti v nove izdelke. (Vir: RRDA)

Przykładowe zdania z "plastika", pamięć tłumaczeniowa

add example
Sistem zagotavljanja kakovosti postopkov recikliranja plastike, ki jih zajema Uredba (ES) št. ‧/‧ o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembi Uredbe Komisije (ES) štSystem zapewniania jakości dla procesów recyklingu tworzyw sztucznych podlegających rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniającemu rozporządzenie (WE) nr
za Paprec Plastiques: aktivno na področju recikliranja odpadkov, zlasti plastikew przypadku przedsiębiorstwa Paprec Plastiques: działalność w sektorze recyklingu odpadów, w szczególności plastiku
Zadeva: Sredstva za recikliranje plastikeDotyczy: środków na powtórne przetwarzanie tworzyw sztucznych
Kompromis, ki je bil sprejet na današnjem plenarnem zasedanju, bo prispeval k preusmeritvi pozornosti na preprečevanje in recikliranje - s ciljem stabilizacije količine odpadkov, proizvedenih do leta 2012, in ob izpolnjevanju ciljev 50-odstotnega recikliranja gospodinjskih odpadkov ter 70-odstotnega recikliranja gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju do leta 2020 - pri čemer bodo sistemi ločenega zbiranja odpadkov obvezni do leta 2015, vsaj za papir, kovine, plastiko in steklo, ter ostrejše predpise o nevarnih odpadkih, zlasti na podlagi ločenega zbiranja in sledljivosti.Kompromis przyjęty na dzisiejszym zgromadzeniu pomoże przenieść uwagę na działania zapobiegawcze i recykling - uwzględniając stabilizację objętości odpadów produkowanych między okresem dzisiejszym a 2012 oraz sprostanie celom recyklingowym, 50% odpadów domowych i 70% odpadów budowlanych i rozbiórkowych do 2020 roku - z oddzielnymi planami zbierania odpadów, które maja być obowiązkowe do 2015 roku, przynajmniej, jeśli chodzi o papier, metal, plastik i szkło, oraz zaostrzenie przepisów dotyczących odpadów niebezpiecznych, głównie poprzez ich oddzielanie, zbieranie i identyfikowalność.
zbiranje plastike za recikliranje po kmetijah in tesno povezovanje mladih s posameznim območjem s pomočjo posebnega sponzorstva .działania obejmowały także : tworzenie dzieł sztuki z elementów przyrodniczych , zbieranie tworzyw sztucznych z gospo-darstw rolnych w celu ich przetworzenia oraz pogłębianie zaangażowania młodych ludzi w danym obszarze dzięki specjalnemu sponsorowaniu .
do leta ‧ se priprava za ponovno uporabo ter recikliranje odpadnih materialov, kot so najmanj papir, kovine, plastika in steklo iz gospodinjstev ter po možnosti iz drugih virov, če so ti tokovi odpadkov podobni odpadkom iz gospodinjstev, povečajo na najmanj ‧ % skupne težedo ‧ roku przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości innego pochodzenia, pod warunkiem że te strumienie odpadów są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, zostanie zwiększone wagowo do minimum ‧ %
Mogoče je uporabiti plastične posode za enkratno uporabo, posode iz plastike, laminate vključno z aluminijevo folijo ali primerne plastične vrečke, ki se ustrezno zapirajoDopuszcza się przy odpowiednich metodach zamykania stosowanie pojemników z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku, pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego, laminatów zawierających folię aluminiową czy też odpowiednich torebek z tworzywa sztucznego
Posode za vzorce in pokrovi morajo biti iz stekla, primerne kovine ali plastikePojemniki na próbki oraz zamknięcia powinny być wykonane ze szkła, odpowiednich metali lub tworzyw sztucznych
V arbanelle je treba na zadnjo plast sardonov položiti pokrov iz skrilavca, stekla ali plastike, ki je primeren za živila in ki sardone ohrani pod pritiskomOstatnia warstwa sardeli w arbanelle musi zostać przykryta odpowiednim do celów spożywczych krążkiem z łupków, szkła lub tworzywa sztucznego, który ma zadanie ubicie sardeli
embalaža mora imeti naslednje osnovne zunanje dimenzije: ‧ cm × ‧ cm, ‧ cm × ‧ cm ali ‧ cm × ‧ cm in mora biti iz lesa, plastike, polistirena, kartona ali drugega materiala, primernega za hrano, vanjo pa mora biti mogoče zapakirati od ‧ do ‧ kg proizvoda v eni plastipojemniki powinny mieć następujące podstawowe wymiary zewnętrzne: ‧ cm na ‧ cm, ‧ cm na ‧ cm bądź ‧ cm na ‧ cm i być wykonane z drewna, plastiku, polistyrenu, tektury lub innego materiału przeznaczonego do kontaktu z żywnością o pojemności od ‧ do ‧ kg produktu w jednej warstwie
kolone za ionsko izmenjavo (valjaste) s premerom nad ‧ mm, ki so izdelane iz materialov, odpornih proti koncentrirani solni kislini (npr. titan ali fluorogljikova plastika), ali so zaščitene z njimi, in so primerne za delo pri temperaturah od ‧ K (‧ °C) do ‧ K (‧ °C) in tlakih nad ‧ MPakolumny jonitowe (cylindryczne) o średnicy powyżej ‧ mm, wykonane z materiałów odpornych na stężony kwas solny, lub chronione takimi materiałami (np. tytan lub tworzywa fluorowęglowe) i zdolne do pracy w temperaturach w zakresie ‧ K (‧ °C)–‧ K (‧ °C) i przy ciśnieniu powyżej ‧ MPa
Podjetje meni, da uporaba snovi v plastiki, namenjeni za stik z živili, ni več primernaPrzedsiębiorstwo nie uważa już stosowania tej substancji w tworzywach sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi za właściwe
To blago se ne more ponovno uporabiti kot takšno in je primerno le za ponovno pridobitev vlaken, izdelavo papirja ali plastike, za izdelavo loščilnih sredstev ali pa se uporablja kot industrijska krpaTowary te nie nadają się do ponownego użytku w takim samym stanie i mogą być stosowane tylko do odzyskania włókna, do produkcji papieru lub tworzyw sztucznych, do produkcji wyrobów polerskich lub czyściw przemysłowych
Teh tekstilnih proizvodov ni moč uvrstiti med krpe, ker niso ponošeni, umazani, raztrgani, majhnih velikosti ali primerni samo za pridobivanje vlaken, za proizvodnjo papirja ali plastike, izdelave materialov za poliranje ali kot krpe za brisanje v industrijiWskazane wyroby włókiennicze nie mogą zostać sklasyfikowane jako szmaty, ponieważ nie są wytarte, brudne ani rozdarte, o małych rozmiarach lub nadają się tylko do odzysku włókien, wyrobu papieru i tworzyw sztucznych, wyrobu materiałów do polerowania lub stosowania jako ścierki przemysłowe
Po koagulaciji mleka se sesirjeno mleko prelije v preluknjane modele iz plastike, primerne za živila, kjer sirotka odteka približno dvanajst urPo koagulacji mleka skrzep przelewany jest do perforowanych form wykonanych z plastiku przeznaczonego do kontaktu z żywnością, tak aby ser odsączał się przez około ‧ godzin
Obstaja torej potreba, da se z uporabo skupnih standardov na nekaterih področjih, kjer je to primerno, tudi v zvezi s sekundarnimi materiali, oblikujejo enaki konkurenčni pogoji za recikliranje, z namenom povečanja kakovosti recikliranjaIstnieje w związku z tym potrzeba opracowania wspólnotowych równych warunków prowadzenia działalności w zakresie recyklingu poprzez zastosowanie, w odpowiednich przypadkach, wspólnych norm w niektórych obszarach w tym w odniesieniu do surowców wtórnych, w celu poprawienia jakości recyklingu
Ta izdelek izpolnjuje pogoje za znak Evropske unije za okolje, ker je energetsko učinkovit in je zasnovan tako, da olajšuje nadgrajevanje, recikliranje in okolju primerno odstranjevanjeTen produkt spełnia wymogi oznakowania ekologicznego Unii Europejskiej, ponieważ jest energooszczędny i został zaprojektowany w sposób ułatwiający jego modernizację, recykling i utylizację w sposób nieszkodliwy dla środowiska
Obvestilo, da je aparat narejen iz delov in materialov, vključno s tekočinami, ki so primerni za ponovno uporabo in/ali recikliranjeInformację, że urządzenie zostało wykonane z części i materiałów, włącznie z cieczami, które można ponownie wykorzystać i/lub poddać recyklingowi
odpadke, ki se bodo sežigali ali sosežigali, sestavljajo le nekateri izločeni gorljivi deli nenevarnih odpadkov, ki niso primerni za recikliranje in kažejo določene lastnosti ter so nadalje opredeljeni na podlagi ocene iz pododstavka (da)odpady spalane lub współspalane, składają się wyłącznie z niektórych segregowanych palnych frakcji odpadów nie będących odpadami niebezpiecznymi nie nadającymi się do recyklingu i reprezentującymi niektóre charakterystyki, i które są dalej określone w oparciu o ocenę określoną w lit. d
Masa materiala, ki se upošteva v fazi obdelave nekovinskih ostankov, primernih za recikliranjeMasa materiału uwzględnionego na etapie przetwarzania pozostałości niemetalicznych, uznanego za nadającą się do recyklingu
Države članice ne podelijo homologacije, dokler ne preverijo, da je proizvajalec izvedel potrebne ukrepe in postopke v skladu s točko ‧ Priloge ‧ za primerno upravljanje z vidika ponovne uporabljivosti, možnosti recikliranja in predelave, ki jih obravnava ta direktivaPaństwa Członkowskie nie udzielają homologacji typu bez uprzedniego upewnienia się, że producent wprowadził zadowalające rozwiązania i procedury, zgodnie z pkt ‧ załącznika IV, aby we właściwy sposób zarządzać aspektami przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku objętymi niniejszą dyrektywą
Obdavčitev škodljivih emisij in odpadkov, ki niso primerni za recikliranje, bo zmanjšala onesnaženost okolja in omejila endemične bolezni, ki spremljajo onesnaženost, ter tako zmanjšala tudi število prezgodnjih in nepotrebnih smrti.Nałożenie podatku na szkodliwe emisje i na odpady nienadające się do przetworzenia ograniczy zanieczyszczenie środowiska i towarzyszące mu choroby endemiczne, a zatem zmniejszy liczbę przedwczesnych i niepotrzebnych zgonów.
Zaskrbljenost trenutno zbuja dejstvo, da se v skladu s sedanjimi predpisi za odpadno električno in elektronsko opremo vsi materiali, primerni za recikliranje, dejansko ne vrnejo proizvajalcem, pri čemer proizvajalci plačajo ceno recikliranja, vendar v resnici ne prejmejo blagaObecnie przedmiotem troski jest fakt, że nie wszystkie materiały podlegające recyklingowi zgodnie z uregulowaniami WEEE rzeczywiście wracają do producentów, co oznacza, że zmuszeni są oni ponosić koszty recyklingu, przy czym w praktyce nie otrzymują wspomnianych produktów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1274776 zdań frazy plastika.Znalezione w 92,08 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.