Tłumaczenia na język polski:

  • kasztan jadalny   
  • kasztan jadalny (drzewo)   
  • kasztan słodki   

Przykładowe zdania z "gaštan jedlý", pamięć tłumaczeniowa

add example
Za vhodné na výsadbu vysokých hájov sa považujú plodonosné gaštany jedlé (...) pestované výlučne na pôdach, ktoré vznikli zvetrávaním vulkanickej horniny trachytu, (...Za odpowiednie można uznać wysokopienne lasy kasztanowców jadalnych (...) uprawiane wyłącznie na glebach pochodzących z rozkładu wulkanicznych skał trachitowych
Vec: Podpora na hektár pre pestovanie jedlých gaštanovDotyczy: płatności od hektara w przypadku uprawy kasztanów
Za vhodné na výsadbu vysokých hájov sa považujú plodonosné gaštany jedlé (...) pestované z väčšej miery na pôdach vulkanického a piesočnatého pôvodu, ktoré majú značný až vysoký obsah kremíka, (...Za odpowiednie można uznać wysokopienne lasy kasztanowców jadalnych (...) uprawiane na glebach pochodzących w większości od skał wulkanicznych i piaszczystych, a w każdym razie takich, w których krzemionka przeważa lub występuje w znacznych ilościach
Vo Valle di Susa existujú v skutočnosti podrobné správy o pestovaní jedlých gaštanov od ‧. storočiaSzczegółowe przekazy dotyczące upraw kasztanów jadalnych w Valle di Susa sięgają aż ‧ r
Za vyhovujúce sa teda považujú háje gaštanov jedlých rastúcich v podnebnej oblasti dreviny Castanetum Monte Amiata v pásme nadmorskej výšky od ‧ do ‧ m a pestovaných na pôdach z väčšej miery vulkanického a piesočnatého pôvodu, ktoré majú značný až vysoký obsah kremíkaZa odpowiednie można uznać wysokopienne lasy kasztanowców jadalnych zlokalizowane w strefie fitoklimatycznej Castanetum góry Monte Amiata, położone w pasie wysokości od ‧ do ‧ m n.p.m., uprawiane na glebach pochodzących w większości od skał wulkanicznych i piaszczystych, a w każdym razie takich, w których krzemionka przeważa lub występuje w znacznych ilościach
Pestovanie gaštanov jedlých v oblasti Amiata bolo rozšírené oddávna vďaka obzvlášť priaznivým pôdnym a podnebným podmienkamUprawa kasztanowca jadalnego w rejonie Monte Amiata zawsze była rozpowszechniona dzięki szczególnie sprzyjającym warunkom glebowym i klimatycznym
Chránené označenie pôvodu Farina di Castagne della Lunigiana je vyhradené pre sladkú múku vyrobenú spracovaním jedlých gaštanov druhu Castanea sativa (Mill.), presnejšie odrôd Bresciana, Carpanese, Fosetta, Marzolina, Moretta, Primaticcia, Rigola, Rossella a Rossola, s doloženým historickým výskytom na danom územíChroniona nazwa pochodzenia Farina di Castagne della Lunigiana nadawana jest mące słodkiej uzyskiwanej poprzez przetwarzanie kasztanów pochodzących z drzew kasztanowca gatunku Castanea sativa (Mill.) i odmian, których występowanie od wielu lat na określonym obszarze produkcji jest potwierdzone, tj.: Bresciana, Carpanese, Fosetta, Marzolina, Moretta, Primaticcia, Rigola, Rossella, Rossola
Chránené zemepisné označenie Castagna del Monte Amiata sa vzťahuje na jedlé gaštany dopestované v oblasti uvedenej v ďalšom bode a patriace k odrodám bežne známym ako: Marrone, Bastarda Rossa, CecioChronione oznaczenie geograficzne Castagna del Monte Amiata odnosi się do kasztanów produkowanych na obszarze określonym w punkcie następnym, należących do odmian potocznie nazywanych: Marrone, Bastarda Rossa, Cecio
Gaštany jedlé sú na celkovej rozlohe ‧ hektárov každopádne najviac sústredené na západe a juhozápade od sopečného kužeľa Amiata, a najmä v obciach Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Flora, Seggiano a Castiglione d'OrciaNajwiększe zagęszczenie upraw kasztanowca jadalnego, zajmujących łącznie ‧ ha, występuje w zachodniej i zachodnio-południowej części stożka wulkanicznego Amiata, a szczególnie w gminach Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Flora, Seggiano i Castiglione d'Orcia
Jedlé gaštany (Castanea sppKasztany (Castanea spp
Dužina je belavá, s pevnou múčnatou textúrou, sladkou a dlho trvajúcou chuťou a s jemnou vôňou po gaštanochMiąższ o strukturze zwartej i mączastej jest białawy, o łagodnym utrzymującym się w ustach smaku i delikatnym zapachu kasztanu
Na logu CHZO je vyobrazené vrece plné plodov, prevrátené vpred a otvorené v hornej časti, z ktorého vypadávajú gaštanyLogo ChOG przedstawia wypełniony owocami, otwarty worek, z którego wysypują się kasztany
Takýmto spôsobom sa spolu s vytváraním osobitných registrov pre producentov gaštanov, prevádzkovateľov sušiarní, mlynov a baliarní, za ktoré zodpovedá kontrolný orgán obrábaných katastrálnych pozemkov, ako aj vďaka včasnému informovaniu kontrolného orgánu o vyrobených množstvách, zabezpečuje vysledovateľnosť produktuW ten sposób, a także przez wpisanie działek gruntowych, na których prowadzona jest uprawa, producentów kasztanów, zakładów osuszających i młynów oraz zakładów pakujących do odpowiednich rejestrów prowadzonych przez właściwy organ kontrolny, a także dzięki niezwłocznemu zgłaszaniu organowi kontrolnemu wyprodukowanych ilości, zagwarantowana jest identyfikowalność produktu
Spojitosť medzi oblasťou Vallerano a gaštanmi potvrdzujú jaskyne vyhĺbené do tufovej horniny sopečného pôvodu, cisterny a skladovacie nádrže pre gaštany konzervované chladom (pivnice), ktoré sa ešte stále používajú na uchovanie výrobkuZwiązek Vallerano z kasztanami potwierdzają również groty wykute w skale tufowej z kadziami gdzie konserwuje się kasztany na zimno (cantine), których wciąż używa się do przechowywania tego produktu
Zatiaľ čo v ostatných oblastiach Talianska sa múka získavala zo žaluďov, gaštanov alebo z iných obilnín, ako napr. jačmeň a raž, poľnohospodári na Sicílii sa naučili vyrábať chleba z pšeničnej múkyPodczas gdy w innych regionach Półwyspu Apenińskiego otrzymywano mąkę z żołędzi, kasztanów lub innych zbóż, takich jak jęczmień lub żyto, na Sycylii chłopi uczyli się wytwarzać chleb z mąki pszennej
jemná príchuť po gaštanoch a pórelekki smak kasztana i pora
Gaštan a múka z neho sa na Korzike slávia niekoľkokrát do roka prostredníctvom mnohých slávností, najmäNa Korsyce święto kasztana i mąki kasztanowej obchodzi się kilka razy w roku w formie targów, w szczególności
Treba zdôrazniť, že ošípané musia konzumovať značné množstvo gaštanov, čo dodáva ich mäsu úplne špecifické a uznávané organoleptické vlastnostiNależy zauważyć, że świnie żywią się znaczną ilością kasztanów, co powoduje, że ich mięso ma specyficzne właściwości organoleptyczne pozwalające na łatwe rozpoznanie tego mięsa
Pretože okrem surového využitia gaštanu je to najmä múka, ktorá vždy priťahovala pozornosť výrobcovPoza wykorzystaniem nieprzetworzonego owocu to właśnie mąka znajduje się bowiem od zawsze w centrum zainteresowania producentów
Tieto pravidlá našli svoje opodstatnenie v tom, že gaštany boli v určitom období roka veľmi dlho hlavným, ak nie jediným zdrojom obživy obyvateľov horských oblastíUzasadnieniem tych przepisów jest fakt, że w niektórych okresach roku owoce kasztanowca przez długi czas stanowiły główne, jeśli nie jedyne, źródło pożywienia dla ludności zamieszkującej obszary górskie
Rastliny určené na pestovanie, okrem semien rodov jedľa Abies Mill., zeleru voňavého Apium graveolens L., Argyranthemum spp., astry Aster spp., kapusty Brassica spp., gaštana Castanea Mill, uhorky Cucumis spp., chryzantémy Dendranthema (DC) Des Moul., klinčeka Dianthus L. a krížencov Exacum spp., jahody Fragaria L., gerbery Gerbera Cass., gypsomilka Gypsophila L., všetky odrody novoguinejských hybridov netýkavky Impatiens L., šalátu Lactuca spp., smrekovca Larix Mill., margaréty Leucanthemum L., lupiny Lupinus L., muškátu Pelargonium l ́Hérit. ex Ait., smreka Picea A. Dietr., borovice Pinus L., platana Platanus L., topoľa Populus L.,slivky Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., duglasky Pseudotsuga Carr., duba Quercus L., malín a ostružín Rubus L., špenátu Spinacia L., vratiča Tanacetum L., jedlovca Tsuga Carr. a železníka Verbena LRośliny przeznaczone do sadzenia, oprócz nasion rodzaju Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendrathema (DC) Des Moul., Dianthus L. i hybryd, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gysophila L., wszystkie odmiany hybryd z Nowej Gwinei Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l
Ako palivo je možné použiť drevo (dub, topoľ alebo gaštan) alebo plyn (propán alebo zemný plynMateriałem palnym jest drewno (z dębu wiecznie zielonego, z dębu bezszypułkowego, z topoli czarnej lub z kasztanowca) lub gaz (propan lub gaz ziemny
Minimálne ‧ % odrôd gaštanov používaných pri výrobe gaštanovej múky Farina di Castagne della Lunigiana musí byť odrody Bresciana, Carpanese a RossolaCo najmniej ‧ % odmian kasztanowców, które wykorzystywane są do produkcji Farina di Castagne della Lunigiana musi należeć do odmian Bresciana, Carpanese i Rossola
Napríklad vyhľadávanie na Googli uskutočnené ‧. novembra ‧ prostredníctvom kľúčových slov castaña/s gallega/s (v španielčine) a castaña/s galega/s (v galícijčine) umožnilo zobraziť ‧ prípadov v porovnaní s menej ako ‧ prípadmi pri kľúčových slovách castanã/s española/s, alebo dokonca menej ako ‧ odpovedí v prípade gaštanov iného pôvodu (Astúria, Andalúzia alebo ExtremaduraNa przykład wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarki Google w dniu ‧ listopada ‧ r. słów castaña/s gallega/s (kasztan/y galicyjski/e) i ich odpowiedników w języku galicyjskim (castaña/s galega/s) dało w sumie ‧ wyników, podczas gdy wyszukiwanie słów castaña/s española/s (kasztan/y hiszpański/e) dało wynik poniżej ‧ odniesień, a w przypadku kasztanów z innych regionów (Asturii, Andaluzji czy Estremadury) wynik nie sięgał nigdy nawet dwudziestu odniesień
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2238 zdań frazy gaštan jedlý.Znalezione w 0,737 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.