Tłumaczenia na język polski:

  • kasztan jadalny   
  • kasztan jadalny (drzewo)   
  • kasztan słodki   

Przykładowe zdania z "gaštan jedlý", pamięć tłumaczeniowa

add example
„ Vlastníme 80 000 hektárov gaštanu jedlého , ale v 65 % porastu sa neťaží drevo .. – Posiadamy 80.000 hektarów drzew kasztanów jadalnych , ale 65 % drzewostanu nie jest ~ cinane .
Vec: Podpora na hektár pre pestovanie jedlých gaštanovDotyczy: płatności od hektara w przypadku uprawy kasztanów
Oblasť Chambaran , ktorá leží medzi Drôme a Isère , má veľký p ás gaštanov jedlých , ktoré chce MAS v súčasnosti využívať.V minulosti vlastnil každý farmár v oblasti Chambaran gaštanový hájik , ktorý využíval pre svoj vlastný prospech .Okr bg Chambaran , który poło łony jest mi bdzy Drôme i Isère , ma olbrzymie tereny poro ~ ni bte jadalnymi kaszta-nami , które LGD stara si b obecnie wykorzysta v.W dawnych czasach ka łdy rolnik w okr bgu Chambaran był wła ~ cicielem zagajnika kasztanów jadalnych , który eks-ploatował z korzy ~ ci t dla siebie .
Za vhodné na výsadbu vysokých hájov sa považujú plodonosné gaštany jedlé (...) pestované z väčšej miery na pôdach vulkanického a piesočnatého pôvodu, ktoré majú značný až vysoký obsah kremíka, (...Za odpowiednie można uznać wysokopienne lasy kasztanowców jadalnych (...) uprawiane na glebach pochodzących w większości od skał wulkanicznych i piaszczystych, a w każdym razie takich, w których krzemionka przeważa lub występuje w znacznych ilościach
Pestovanie gaštanov jedlých v oblasti Amiata bolo rozšírené oddávna vďaka obzvlášť priaznivým pôdnym a podnebným podmienkamUprawa kasztanowca jadalnego w rejonie Monte Amiata zawsze była rozpowszechniona dzięki szczególnie sprzyjającym warunkom glebowym i klimatycznym
Jedlé gaštany (Castanea sppKasztany (Castanea spp
Vo Valle di Susa existujú v skutočnosti podrobné správy o pestovaní jedlých gaštanov od ‧. storočiaSzczegółowe przekazy dotyczące upraw kasztanów jadalnych w Valle di Susa sięgają aż ‧ r
Bolo zriadené združenie a má vyše 60 partnerov počnúc reštauráciami , ktoré poskytujú jedlá na báze gaštanov , až po farmárov , ktorí používajú gaštany na kŕmenie svojho dobytka .Założono stowarzyszenie liczące obecnie ponad 60 partnerów , poczynając od restauracji oferujących dania na bazie kasztanów i kończąc na rolnikach wykorzystujących kasztany jako paszę dla bydła .
Za vhodné na výsadbu vysokých hájov sa považujú plodonosné gaštany jedlé (...) pestované výlučne na pôdach, ktoré vznikli zvetrávaním vulkanickej horniny trachytu, (...Za odpowiednie można uznać wysokopienne lasy kasztanowców jadalnych (...) uprawiane wyłącznie na glebach pochodzących z rozkładu wulkanicznych skał trachitowych
Gaštany jedlé sú na celkovej rozlohe ‧ hektárov každopádne najviac sústredené na západe a juhozápade od sopečného kužeľa Amiata, a najmä v obciach Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Flora, Seggiano a Castiglione d'OrciaNajwiększe zagęszczenie upraw kasztanowca jadalnego, zajmujących łącznie ‧ ha, występuje w zachodniej i zachodnio-południowej części stożka wulkanicznego Amiata, a szczególnie w gminach Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Flora, Seggiano i Castiglione d'Orcia
Dnes sa farmárčenie špecializovalo a gaštany jedlé už nevynášajú .Obecnie rolnictwo stało si b dziedzin t wyspecjalizowan t , a kasztany przynosz t ju ł dochodów .
Chránené zemepisné označenie Castagna del Monte Amiata sa vzťahuje na jedlé gaštany dopestované v oblasti uvedenej v ďalšom bode a patriace k odrodám bežne známym ako: Marrone, Bastarda Rossa, CecioChronione oznaczenie geograficzne Castagna del Monte Amiata odnosi się do kasztanów produkowanych na obszarze określonym w punkcie następnym, należących do odmian potocznie nazywanych: Marrone, Bastarda Rossa, Cecio
Za vyhovujúce sa teda považujú háje gaštanov jedlých rastúcich v podnebnej oblasti dreviny Castanetum Monte Amiata v pásme nadmorskej výšky od ‧ do ‧ m a pestovaných na pôdach z väčšej miery vulkanického a piesočnatého pôvodu, ktoré majú značný až vysoký obsah kremíkaZa odpowiednie można uznać wysokopienne lasy kasztanowców jadalnych zlokalizowane w strefie fitoklimatycznej Castanetum góry Monte Amiata, położone w pasie wysokości od ‧ do ‧ m n.p.m., uprawiane na glebach pochodzących w większości od skał wulkanicznych i piaszczystych, a w każdym razie takich, w których krzemionka przeważa lub występuje w znacznych ilościach
Chránené označenie pôvodu Farina di Castagne della Lunigiana je vyhradené pre sladkú múku vyrobenú spracovaním jedlých gaštanov druhu Castanea sativa (Mill.), presnejšie odrôd Bresciana, Carpanese, Fosetta, Marzolina, Moretta, Primaticcia, Rigola, Rossella a Rossola, s doloženým historickým výskytom na danom územíChroniona nazwa pochodzenia Farina di Castagne della Lunigiana nadawana jest mące słodkiej uzyskiwanej poprzez przetwarzanie kasztanów pochodzących z drzew kasztanowca gatunku Castanea sativa (Mill.) i odmian, których występowanie od wielu lat na określonym obszarze produkcji jest potwierdzone, tj.: Bresciana, Carpanese, Fosetta, Marzolina, Moretta, Primaticcia, Rigola, Rossella, Rossola
Využívanie potenciálu porastov gaštanov jedlých v ChambaraneWykorzystanie potencjału jadalnych kasztanów w Chambaran
Prítomnosť druhov produkujúcich nektár v oblasti, ako sú gaštan (Castanea Sativa) a bodliak (Carduus sp.) je tiež veľmi dôležitá, pretože nektár predstavuje nevyhnutnú potravu pre biologický cyklus včelyBardzo ważna jest też obecność roślinności nektarowej typowej dla obszaru górskiego, takiej jak kasztanowiec (Castanea Sativa) i oset (Cardus s.p.), ponieważ nektar stanowi składnik niezbędny dla cyklu biologicznego pszczół
Trieda ‧.‧ – Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované, uvedené v prílohe ‧ – GaštanyKlasa ‧.‧- Owoce, warzywa i zboża nieprzetworzone lub przetworzone, wymienione w załączniku I- Kasztany
Treba zdôrazniť, že ošípané musia konzumovať značné množstvo gaštanov, čo dodáva ich mäsu úplne špecifické a uznávané organoleptické vlastnostiNależy zauważyć, że świnie żywią się znaczną ilością kasztanów, co powoduje, że ich mięso ma specyficzne właściwości organoleptyczne pozwalające na łatwe rozpoznanie tego mięsa
Veľmi vysoký obsah škrobu, čo gaštanu dodáva sladšiu chuť po jeho premene na cukry (prirodzená hydrolýza dozrievaním a hydrolýza vyvolaná tepelnými procesmibardzo wysoką zawartość skrobi, która po procesie przemiany w cukier (naturalna hydroliza w trakcie dojrzewania oraz hydroliza pod wpływem procesów termicznych) zwiększa słodycz kasztanów
V súčasnosti je vďaka peľovým analýzam takmer isté, že gaštan bol na Korzike už pred niekoľko tisíc rokmi, aj keď ho v priebehu storočí rozširovali Feničania, Gréci, Rimania a iné národyObecnie – dzięki analizom pyłkowym – wydaje się pewne, że kasztanowiec jest gatunkiem rodzimym na Korsyce od tysięcy lat, nawet jeżeli Fenicjanie, Grecy, Rzymianie i inne narody w znacznej mierze rozpowszechniły gatunek w ciągu wieków
Z charakteristických vlastností, ktoré galícijskému gaštanu dodávajú kvalitatívnu osobitosť v porovnaní s gaštanmi pochádzajúcimi z iných oblastí produkcie, treba zdôrazniť tietoWśród specyficznych cech jakościowych odróżniających kasztany galicyjskie od kasztanów pochodzących z innych obszarów produkcji należy wymienić
gaštana Castanea Mill., duba Quercus L., vrátane opracovaného dreva, pôvodom zo severoamerických krajínCastanea Mill., Quercus L., łączniez drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzącym z państw Ameryki Północnej
Orechy: vlašské orechy, lieskové oriešky, mandle, gaštany atďOrzechy: orzechy włoskie, orzechy laskowe, migdały, kasztany jadalne itp
Pomocou základu z jemného marcipánu sa vytvoria gaštany s hmotnosťou približne ‧ g a pokryjú sa čokoládouMasę z mazapanu drobnozmielonego dzieli się na porcje w kształcie kasztanów po około ‧ g, które pokrywa się czekoladą
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2283 zdań frazy gaštan jedlý.Znalezione w 1,995 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.