Tłumaczenia na język polski:

  • kasztan jadalny   
  • kasztan jadalny (drzewo)   
  • kasztan słodki   

Przykładowe zdania z "gaštan jedlý", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pokrmy z gaštanovej múky, jedlo chudobných a pôvodne zaznávaná menejcenná náhrada, sa v súčasnosti zvláštnym obratom stávajú vyhľadávanou lahôdkou, sviatočným jedlom a požadovanými znakmi identityWyroby na bazie mąki kasztanowej, które pierwotnie stanowiły niedoceniane dania biedoty lub gorsze zastępniki, stają się obecnie – w wyniku niezwykłej zmiany perspektywy – wyszukanymi smakołykami, daniami świątecznymi i z dumą podkreślanymi znakami tożsamości
Gaštany jedlé sú na celkovej rozlohe ‧ hektárov každopádne najviac sústredené na západe a juhozápade od sopečného kužeľa Amiata, a najmä v obciach Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Flora, Seggiano a Castiglione d'OrciaNajwiększe zagęszczenie upraw kasztanowca jadalnego, zajmujących łącznie ‧ ha, występuje w zachodniej i zachodnio-południowej części stożka wulkanicznego Amiata, a szczególnie w gminach Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Flora, Seggiano i Castiglione d'Orcia
Vec: Podpora na hektár pre pestovanie jedlých gaštanovDotyczy: płatności od hektara w przypadku uprawy kasztanów
Za vyhovujúce sa teda považujú háje gaštanov jedlých rastúcich v podnebnej oblasti dreviny Castanetum Monte Amiata v pásme nadmorskej výšky od ‧ do ‧ m a pestovaných na pôdach z väčšej miery vulkanického a piesočnatého pôvodu, ktoré majú značný až vysoký obsah kremíkaZa odpowiednie można uznać wysokopienne lasy kasztanowców jadalnych zlokalizowane w strefie fitoklimatycznej Castanetum góry Monte Amiata, położone w pasie wysokości od ‧ do ‧ m n.p.m., uprawiane na glebach pochodzących w większości od skał wulkanicznych i piaszczystych, a w każdym razie takich, w których krzemionka przeważa lub występuje w znacznych ilościach
Chránené označenie pôvodu Farina di Castagne della Lunigiana je vyhradené pre sladkú múku vyrobenú spracovaním jedlých gaštanov druhu Castanea sativa (Mill.), presnejšie odrôd Bresciana, Carpanese, Fosetta, Marzolina, Moretta, Primaticcia, Rigola, Rossella a Rossola, s doloženým historickým výskytom na danom územíChroniona nazwa pochodzenia Farina di Castagne della Lunigiana nadawana jest mące słodkiej uzyskiwanej poprzez przetwarzanie kasztanów pochodzących z drzew kasztanowca gatunku Castanea sativa (Mill.) i odmian, których występowanie od wielu lat na określonym obszarze produkcji jest potwierdzone, tj.: Bresciana, Carpanese, Fosetta, Marzolina, Moretta, Primaticcia, Rigola, Rossella, Rossola
Chránené zemepisné označenie Castagna del Monte Amiata sa vzťahuje na jedlé gaštany dopestované v oblasti uvedenej v ďalšom bode a patriace k odrodám bežne známym ako: Marrone, Bastarda Rossa, CecioChronione oznaczenie geograficzne Castagna del Monte Amiata odnosi się do kasztanów produkowanych na obszarze określonym w punkcie następnym, należących do odmian potocznie nazywanych: Marrone, Bastarda Rossa, Cecio
Pestovanie gaštanov jedlých v oblasti Amiata bolo rozšírené oddávna vďaka obzvlášť priaznivým pôdnym a podnebným podmienkamUprawa kasztanowca jadalnego w rejonie Monte Amiata zawsze była rozpowszechniona dzięki szczególnie sprzyjającym warunkom glebowym i klimatycznym
Za vhodné na výsadbu vysokých hájov sa považujú plodonosné gaštany jedlé (...) pestované z väčšej miery na pôdach vulkanického a piesočnatého pôvodu, ktoré majú značný až vysoký obsah kremíka, (...Za odpowiednie można uznać wysokopienne lasy kasztanowców jadalnych (...) uprawiane na glebach pochodzących w większości od skał wulkanicznych i piaszczystych, a w każdym razie takich, w których krzemionka przeważa lub występuje w znacznych ilościach
Vo Valle di Susa existujú v skutočnosti podrobné správy o pestovaní jedlých gaštanov od ‧. storočiaSzczegółowe przekazy dotyczące upraw kasztanów jadalnych w Valle di Susa sięgają aż ‧ r
dôležité miesto v gastronómii vyhradené galícijskému gaštanu v kuchárskych receptoch, ako sú recepty Manuela Puga y Parga (‧ – ‧) v jeho knihe La Cocina Práctica , alebo ešte v mnohých jedlách opísaných Álvarom Cunqueiro v La Cocina GallegaKasztan galicyjski był też ważnym składnikiem przepisów gastronomicznych, na przykład przepisów zebranych przez Manuela Puga y Pargi (‧–‧) w książce La Cocia Practica (Kuchnia praktyczna) oraz licznych dań opisanych przez Álvaro Cunqueiro w książce La Cocina Gallega (Kuchnia galicyjska) (‧ r
Za vhodné na výsadbu vysokých hájov sa považujú plodonosné gaštany jedlé (...) pestované výlučne na pôdach, ktoré vznikli zvetrávaním vulkanickej horniny trachytu, (...Za odpowiednie można uznać wysokopienne lasy kasztanowców jadalnych (...) uprawiane wyłącznie na glebach pochodzących z rozkładu wulkanicznych skał trachitowych
Jedlé gaštany (Castanea sppKasztany (Castanea spp
Na etiketách spracovaných výrobkov (gaštanové pyré, gaštanový krém, gaštanové sirupy, gaštanové liehoviny, ľadové gaštany, čokolády s ľadovými gaštanmi atď.) sa môže uviesť, že gaštany použité na ich výrobu pochádzajú z gaštanov s CHZO Castaña de Galicia, pokiaľ surovina spĺňa požiadavky ustanovené v špecifikáciiNa etykietach produktów przetworzonych (na przykład purée z kasztanów, kremu z kasztanów, kasztanów w syropie, kasztanów w alkoholu, kasztanów kandyzowanych, czekoladek z kandyzowanymi kasztanami itp.) można umieścić informację o wykorzystaniu w produkcji kasztanów objętych chronionym oznaczeniem geograficznym Castaña de Galicia, pod warunkiem że surowiec spełnienia wymagania określone w specyfikacji produktu
Dodatočný nepriamy spôsob, ako dokázať významné miesto galícijského gaštana a jeho dobrú povesť a vychýrenosť, spočíva v preskúmaní prípadov zobrazených na internete po zadaní kľúčových slov châtaigne galicienne (galícijský gaštan) a v ich porovnaní so zobrazenými prípadmi týkajúcimi sa gaštanov iného pôvoduPośrednim dowodem na znaczenie reputacji i prestiżu kasztanów galicyjskich jest analiza liczby odniesień znalezionych w Internecie dla kasztanów galicyjskich oraz kasztanów innego pochodzenia
Logo označenia tvorí grafický znak znázorňujúci dva prekrývajúce sa gaštany, pričom gaštan v popredí je naklonený smerom doľava a druhý gaštan je znázornený vo zvislej poloheLogo nazwy składa się z rysunku dwóch kasztanów leżących na sobie, przy czym kasztan na pierwszym planie jest pochylony w lewą stronę a drugi ułożony pionowo
Táto alchýmia výberu odrôd, využívania tradičných nástrojov a korzického know-how v oblasti pestovania gaštanov urobila z korzickej gaštanovej múky jedinečný výrobok naviazaný na nenapodobiteľné územieTa alchemia pomiędzy wyborem odmian, stosowaniem tradycyjnych narzędzi i umiejętnościami Korsykan w dziedzinie produkcji kasztanów sprawia, że korsykańska mąka kasztanowa jest wyjątkowym produktem powiązanym z nieporównywalnym obszarem
Gaštan, ktorý vždy pokrýval rozsiahle plochy horskej oblasti regiónu Ardèche, je hospodársky strom, keďže región Ardèche je najväčším producentom gaštanov vo Francúzsku s ‧ % celkovej produkcie FrancúzskaKasztanowiec, który zawsze porastał dużą część obszarów górskich Ardèche, jest drzewem produkcyjnym w związku z faktem, że Ardèche jest największym producentem kasztanów we Francji, osiągając blisko ‧ % produkcji krajowej
Z charakteristických vlastností, ktoré galícijskému gaštanu dodávajú kvalitatívnu osobitosť v porovnaní s gaštanmi pochádzajúcimi z iných oblastí produkcie, treba zdôrazniť tietoWśród specyficznych cech jakościowych odróżniających kasztany galicyjskie od kasztanów pochodzących z innych obszarów produkcji należy wymienić
Model produkcie tvorený soutos, ktorý je stále aktuálny, nielenže objasňuje existujúcu súvislosť medzi plodinou a tradíciou v produkcii gaštanov v Galícii, ale zároveň zohráva významnú úlohu ako zdroj rastlinného materiálu použiteľného v nových výsadbách gaštanov, uskutočňovaných v súlade s modernými pestovateľskými postupmiDo dzisiaj stosowany model produkcji wypracowany w soutos, poza widocznym powiązaniem z kulturą i tradycją uprawy kasztanów w Galicji, jest też ważnym źródłem materiału roślinnego wykorzystywanego do tworzenia nowych plantacji kasztanowców, w których stosowane są nowoczesne techniki uprawy
Podľa regionálnych tradícií sa vyrábali jaternice, slanina, mäsové droby,andouilles, klobásy, ...v krajine bohatej na gaštany visela slanina a šunky pri gaštanoch, keď sa pri čistení sušili dymomProdukowano zatem kaszanki, słoniny, andouilles (kiełbasy z podrobów), kiełbasy według regionalnych tradycji w krainie obfitującej w kasztany słoniny i szynki wisiały obok kasztanów, kiedy suszono je dymem i blanszowano
Maximálny ročný výnos je obmedzený na ‧ kg čerstvých gaštanov na jeden strom a na ‧ ton na jeden hektár, aby sa zachovala prirodzená produkcia gaštanových sadov podľa miestnych zvykovMaksymalne roczne plony ogranicza się do ‧ kg świeżych kasztanów z jednego drzewa i do sześciu ton na hektar w celu przestrzegania naturalnej produkcji lasów kasztanowych zarządzanych zgodnie z miejscową tradycją
V stredoveku gaštany zohrávali základnú úlohu v miestnom hospodárstve, pretože zber gaštanov bol zárukou pomerne výnosnej práce a zabezpečoval nenahraditeľný zdroj obživyW Średniowieczu kasztan pełnił fundamentalną rolę, gdyż zbiór kasztanów zapewniał dobrze płatną pracę oraz stanowił niezastąpione źródło pożywienia
Aby sa predišlo zanášaniu a prehrievaniu mlynského kameňa spôsobeného rýchlym mletím gaštanov, čo by mohlo mať za následok stratu vzácnej špecifickosti konečného výrobku, t. j. jeho vzhľadu podobného mastencovému púdru, v mlyne sa na jednom mlynskom kameni nesmie pomlieť viac ako päť metrických centov suchých gaštanov denneMłyn nie może przerabiać więcej niż pięć kwintali suchych kasztanów dziennie, aby uniknąć sytuacji, w której zbyt szybkie mielenie zablokuje kamień i spowoduje jego nagrzanie przez co produkt końcowy utraci swoją cenną cechę, jaką jest aksamitność w dotyku i delikatność w smaku
Za týchto podmienok ochrana tradičných techník pestovania gaštana v Galícii postupom času umožnila vyšľachtiť rovnorodý súbor pôvodných kultivarov, na ktorých sa zakladá dobrá povesť galícijského gaštanaZachowanie tradycyjnych metod uprawy kasztanów jadalnych w Galicji umożliwiło dobór jednorodnej grupy rodzimych odmian uprawnych, na której teraz opiera się renoma kasztanów galicyjskich
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2748 zdań frazy gaštan jedlý.Znalezione w 5,448 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.