Tłumaczenia na język polski:

  • martwica kory mózgowej   

Przykładowe zdania z "cerebrokortikálna nekróza", pamięć tłumaczeniowa

add example
reakcia v mieste vpichu, zápal v mieste vpichu, neznáme celulitída v mieste vpichu‧, nekróza v mieste vpichu, krvácanie v mieste vpichu, bolesť na hrudníkuodczyn w miejscu wstrzyknięcia, zapalenie w nie znana miejscu wstrzyknięcia, zapalenie tkanki łącznej w miejscu wstrzyknięcia‧, martwica w miejscu wstrzyknięcia, krwawienie w miejscu wstrzyknięcia, bóle w klatce piersiowej
nekróza pečene, hepatitída, steatóza pečene, žlčové kamene, zvýšenie bilirubínu v krvimartwica wątroby, zapalenie wątroby, stłuszczenie wątroby, kamica żółciowa, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi
infekčná hematopoetická nekrózaZakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych
V oboch štúdiách dexrazoxán u väčšiny pacientov zabránil tvorbe nekróza u väčšiny pacientov umožnil pokračovanie v liečbe nádorového ochorenia podľa schémy, redukoval výskyt druhotných následkov (pozoroval sa nízky počet dlhotrvajúcich druhotných následkov s miernou intenzitouW obu badaniach leczenie deksrazoksanem zapobiegało martwicy, umożliwiając większości pacjentom kontynuację leczenia przeciwnowotworowego zgodnie z harmonogramem oraz zmniejszało częstość występowania powikłań (odnotowano jedynie kilka łagodnych odległych powikłań leczenia
Lokálne nežiaduce účinky ako sú svalová alebo kožná nekróza a kompartmentový syndróm, sú dostatočne závažné na to, že si vyžadujú amputáciuMiejscowe działania niepożądane to martwica mięśni i skóry oraz zespół ciasnoty przedziałów międzypowięziowych w stopniu ciężkości dającym podstawy do amputacji
keďže infekčná hematopoetická nekróza (IHN) lososovitých rýb je vysokoinfekčné vírusové ochorenie, ktoré môže spôsobiť farmám veľmi výrazné stratyzakaźna martwica układu krwiotwórczego (IHN) ryb łososiowatych jest wysoce zakaźną chorobą wirusową, która może powodować istotne straty w gospodarstwach
Závažné nežiaduce účinky sledované v post-marketingovom období zahŕňajú: – Tepnové trombotické stavy, ako sú infarkty myokardu alebo ischémia, mozgovocievne poruchy a črevná nekrózaCiężkie zdarzenia niepożądane odnotowane po wprowadzeniu produktu do obrotu. – Przypadki zakrzepicy tętniczej, takie jak: zawał lub niedokrwienie mięśnia serca, zaburzenia ukrwienia mózgu i zawał jelita
Opísané sú aj fokálna kazeózna nekróza a mineralizácia pľúcOpisano również martwicę serowatą ogniskową i mineralizację płuc
Treba pamätať na to, že polčas proteínu C môže byť podstatne skrátený za určitých klinických podmienok, ako napr. akútna trombóza s purpura fulminans a nekróza kožeNależy pamiętać, że okres półtrwania białka C może być znacząco skrócony w określonych przypadkach klinicznych, takich jak ostra zakrzepica z plamicą piorunującą i martwicą skóry
Stevens-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, nekróza v mieste injekcie, multiformný erytémZespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, martwica w miejscu wstrzyknięcia, rumień wielopostaciowy
poškodenie funkcie obličiek zlyhanie obličiek, akútne zlyhanie obličiek, oligúria, tubulárna nekróza obličiek, toxická nefropatia, abnormality močových ciest, príznaky ochorenia močového mechúra a močovoduzaburzenie czynności nerek niewydolność nerek, ostra niewydolność nerek, skąpomocz, martwica kanalików nerkowych, toksyczna nefropatia, nieprawidłowe wyniki badania moczu, zaburzenia pęcherza i cewki moczowej
IHN(V) Infekčná hematopoetická nekróza (vírusIHN(V) Wirus zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych
► Ak máte iba jedno bolestivé miesto vpichu (lézia) a poškodenie tkaniva (nekróza) nie je priveľmi rozsiahle, môžete pokračovať v používaní Extavie► Jeśli rana (odczyn) dotyczy tylko jednego miejsca wstrzyknięcia i uszkodzenie tkanek (martwica) nie jest zbyt rozległe, stosowanie leku Extavia można kontynuować
Ak máte iba jedno bolestivé miesto vpichu (lézia) a poškodenie tkaniva (nekróza) nie je priveľmi rozsiahle, môžete pokračovať v používaní Betaferonu► Jeśli rana (odczyn) dotyczy tylko jednego miejsca wstrzyknięcia i uszkodzenie tkanek (martwica) nie jest zbyt rozległe, stosowanie leku Betaferon można kontynuować
Podľa prílohy ‧ k smernici ‧/‧/ES sú ako nákazy podliehajúce hláseniu vymedzené tiež tieto nákazy: epizootická hematopoetická nekróza, epizootický ulcerózny syndróm, bonamióza (Bonamia exitiosa), bonamióza (Bonamia ostreae), marteilióza (Marteilia refringens), mikrocytóza (Microcytos mackini), perkinsóza (Perkinsus marinus), herpesviróza kaprov koi, syndróm Taura, ichtyoftirióza (choroba bielych škvŕn) a choroba žltých hlávZgodnie z załącznikiem ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE epizootyczną martwicę układu krwiotwórczego ryb łososiowatych, zakaźny zespół owrzodzenia, zakażenie wywoływane przez Bonamia exitiosa, zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae, zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens, zakażenie wywoływane przez Microcytos mackini, zakażenie wywoływane przez Perkinsus marinus, zakażenie herpeswirusem koi, zespół Taura (Taura syndrome), chorobę wywoływaną przez Whispovirus (White spot disease) oraz chorobę żółtej głowy (Yellowhead disease) również określa się jako choroby wymagające zgłaszania
Ak sa k týmto environmentálnym podmienkam pridá príliš suchá pôda a veľká evapotranspirácia, môžu sa objaviť dve fyziologické poškodenia, ktoré zhoršujú kvalitu plodov, a to konkrétne apikálna nekróza a/alebo sa môže objaviť niekoľko pikantných plodov, kvôli zvýšenému obsahu kapsaicínuJeżeli do tych warunków środowiskowych dodamy zbyt suchą glebę i duże zapotrzebowanie pod względem ewapotranspiracji, mogą wystąpić dwie zmiany fizjologiczne, które obniżają jakość owoców, mianowicie sucha zgnilizna wierzchołkowa (ang. blossom end rot) lub pojawienie się kilku pikantnych owoców związane ze wzrostem zawartości kapsaicyny
Závažné nežiaduce účinky sledované v post-marketingovom období zahŕňajú: – Tepnové trombotické stavy, ako sú infarkty myokardu alebo ischémia, mozgovocievne poruchy a črevná nekrózaCiężkie zdarzenia niepożądane odnotowane po wprowadzeniu leku do obrotu. – Przypadki zakrzepicy tętniczej, takie jak: zawał lub niedokrwienie mięśnia sercowego, zaburzenia ukrwienia mózgu i zawał jelita
Vracanie, prechodný vzostpu transamináz, vyrážka Časté Trombocytopénia, trombocytémia, zmätenosť a dezorientácia, halucinácie, Menej časté parestézia a dyzestézia, záchvaty kŕčov, strata rovnováhy, poruchy zraku, strata sluchu, tachykardia, vazodilatácia, hypotenzia, prechodné poškodenie pečene, cholestatický ikterus, zlyhanie obličiek, edém Pancytopénia, útlm činnosti kostnej drene, anafylaktický šok, psychotické Zriedkavé reakcie, migréna, poruchy čuchového nervu, zhoršenie sluchu, vaskulitída, pankreatitída, nekróza pečene, petechie, natrhnutie šliachwymioty, przejściowy wzrost stężenia transaminaz, wysypka trombocytopenia, trombocytemia, splątanie i dezorientacja, omamy, parestezja i dyzestezja, ataki padaczkowe, zawroty głowy, zaburzenia wzroku, utrata słuchu, tachykardia, rozszerzenie naczyń, niedociśnienie, przejściowe upośledzenie czynności wątroby, żółtaczka, niewydolność nerek, obrzęk
Zriedkavé: akútne renálne zlyhanie, renálne zlyhanie, proximálna renálna tubulopatia (vrátane Fanconiho syndrómu), zvýšený kreatinín Veľmi zriedkavé: akútna tubulárna nekróza Neznáme: nefritída (vrátane akútnej intersticiálnej nefritídy), nefrogénny diabetes insipidusRzadkie: ostra niewydolność nerek, niewydolność nerek, zaburzenia czynności kanalika bliższego (w tym zespół Fanconiego), zwiększone stężenie kreatyniny Bardzo rzadkie: ostra martwica kanalików nerkowych Częstość nieznana: zapalenie nerek (włącznie z ostrym śródmiąższowym zapaleniem nerek), moczówka prosta pochodzenia nerkowego
Menej často sa hlásilo odumretie kože a tkaniva okolo vpichu (nekrózaRzadziej obserwowano obumieranie skóry i tkanek wokół miejsca wstrzyknięcia (martwica
S liečbou Betaferonom ‧ mikrogramov (‧ miliónov IU) boli významne spojené príznaky ako začervenanie, opuch, zmena farby, zápal, bolesť, precitlivenosť, nekróza a nešpecifické reakcieZaczerwienienie, obrzęk, przebarwienie, stan zapalny, ból, nadwrażliwość, martwica i reakcje nieswoiste wiązały się w istotnym stopniu z leczeniem produktem Betaferon w dawce ‧ mikrogramów (‧, ‧ mln j. m
Pacienti s jednotlivými léziami môžu v liečbe pokračovať, ak nekróza nie je priveľmi rozsiahlaPacjenci z pojedynczymi zmianami mogą kontynuować leczenie pod warunkiem, że martwica nie jest zbyt rozległa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 111 zdań frazy cerebrokortikálna nekróza.Znalezione w 0,519 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.