wymowa: IPA: la

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • la   

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (6)

Andorra la VellaAndorra la Vella
Gaspésie-Îles-de-la-MadeleineGaspésie–Îles-de-la-Madeleine
kanał la mancheengelska kanalen
la pazla paz
la riojala rioja
shangri-lashangri-la

Przykładowe zdania z "la", pamięć tłumaczeniowa

add example
Komisja zauważa ponadto, że ustanowienie faktycznie równych warunków w porównaniu z konkurentami La Poste wymaga wprowadzenia dwóch następujących zmian do wskaźnika równowagi konkurencyjnejKommissionen noterar dessutom att upprättandet av lika villkor mellan La Poste och dess konkurrenter krävde två ändringar av den nivå som garanterar lika konkurrensvillkor
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Juzgado de lo Social nr ‧ de Madrid)- Carmen Sarkatzis Herrero przeciwko Instituto Madrileño de la Salud (ImsaludDomstolens dom (andra avdelningen) av den ‧ februari ‧ (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Social de Madrid) – Carmen Sarkatzis Herrero mot Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud
Strefa kontynentalna la Couze Pavin od źródeł do zapory w Besse-en-ChandesseInlandszonen La Couze Pavin, från källorna till dammen vid Besse-en-Chandesse
Głos zabrali: Ján Hudacký (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Mariela Velichkova Baeva (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Alain Lipietz (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), András Gyürk (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Gabriela Creţu (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Leopold Józef Rutowicz (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE-DE, Reino Paasilinna w imieniu grupy PSE, Šarūnas Birutis w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, i Romano Maria La Russa w imieniu grupy UENTalare: Ján Hudacký (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Mariela Velichkova Baeva (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Alain Lipietz (föredragande av yttrande från utskottet ECON), András Gyürk (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Gabriela Creţu (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Leopold Józef Rutowicz (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Gunnar Hökmark för PPE-DE-gruppen, Reino Paasilinna för PSE-gruppen, Šarūnas Birutis för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, och Romano Maria La Russa för UEN-gruppen
La Poste nie prowadziła tylko działalności monopolistycznejLa Poste bedrev alltså inte enbart monopolverksamhet
Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu ‧ sierpnia ‧ r.- Société Veleclair przeciwko Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'ÉtatMål C-‧/‧: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den ‧ augusti ‧- Société Veleclair mot Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État
Członkiem " La Hermandad. "En medlem av La Hermandad
Lilly SA Avenida de la Industria No ‧ Alcobendas Madryt HiszpaniaLilly S. A.Avenida de la Industria No ‧ Alcobendas Madrid Spanien
kanton Saint-Amand-Montrond: gminy Bouzais, Colombiers, Drevant, Farges-Allichamps, La Groutte, Marçais, Nozières, Orcennais, Orval, Saint-Amand-MontrondKantonen Saint-Amand-Montrond: kommunerna Bouzais, Colombiers, Drevant, Farges-Allichamps, La Groutte, Marçais, Nozières, Orcennais, Orval och Saint-Amand-Montrond
Chcę się ożenić się z Charlotte La Bo uff.Tylko nie wiem czy ona chceOm hon nu vill ha mig
Jest jeszcze jeden aspekt: gdyby nasza cudowna para spojrzała z Deauville na drugi brzeg kanału La Manche, dojrzałaby białe klify angielskiego wybrzeża, gdzie do przewidywanych przez nią zmian traktatu niezbędne jest przeprowadzenie referendum, o ile można wierzyć panu Cameronowi.Hade det såta paret höjt blicken från Deauville och spanat ut över kanalen, så hade de sett kritklipporna vid den engelska kusten. Där borta krävs det en folkomröstning för att deras förslag till fördragsändringar ska gå igenom - åtminstone om man får tro David Cameron.
Andres Martinez Espinosa (Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja) (nrAndres Martinez Espinosa (Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacanti y Consorcio de Aguas de la Marina Baja) (nr
W każdym razie powoduje to, że uwzględniając szerszy cel, jakim jest zapewnienie równowagi konkurencyjnej między La Poste a jej konkurentami, jasne jest, że La Poste i jej konkurenci muszą być uznawani za podmioty, będące w odmiennej sytuacji faktycznej i prawnejDetta innebär under alla omständigheter att det, när det gäller den bredare målsättningen att säkra lika konkurrensvillkor mellan La Poste och dess konkurrenter, står klart att La Poste och dess konkurrenter i faktiskt och rättsligt hänseende bör anses befinna sig i olikartade situationer
W sprawie C-‧/‧ mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. ‧ WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgia) postanowieniem z dnia ‧ stycznia ‧ r., które wpłynęło do Trybunału w dniu ‧ marca ‧ r., w postępowaniu karnym przeciwko Annic Andréa Raemdonck, Raemdonck-Janssens BVBA, Trybunał (trzecia izba), w składzie: A. Rosas (sprawozdawca), prezes izby, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, U. Lõhmus i A. Ó Caoimh, sędziowie, rzecznik generalny: M. Poiares Maduro, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu ‧ marca ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następującoI mål C-‧/‧, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel ‧ EG, som framställts av rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgien), genom beslut av den ‧ januari ‧, som inkom till domstolen den ‧ mars ‧, i brottmålet mot Annic Andréa Raemdonck, Raemdonck-Janssens BVBA, har domstolen (tredje avdelningen), sammansatt av avdelningsordföranden A. Rosas (referent) samt domarna A. La Pergola, J.-P. Puissochet, U. Lõhmus och A.Ó Caoimh, den ‧ mars ‧ avkunnat en dom i vilken domslutet har följande lydelse
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Paris (Francja) w dniu ‧ listopada ‧ r.- Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS przeciwko Président de l'Autorité de la Concurrence i Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'EmploiBegäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel de Paris (Frankrike) den ‧ november ‧- Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS mot Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministré de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi
Urzędnicy państwowi czynnie zatrudnieni w La Poste zajmują w większości stanowiska niewymagające wysokiego poziomu kwalifikacji, podczas gdy administracja państwowa i samorządy lokalne potrzebują głównie pracowników wyższego szczebla o wyższych kwalifikacjachStatstjänstemännen vid La Poste innehar till största delen lågkvalificerade verkställande tjänster medan statens och de lokala myndigheternas förvaltningar främst har behov av tjänstemän med högre kvalifikationer
Wnioskodawcy są proszeni o zapoznanie się z treścią art. ‧ i ‧.‧ kodeksu górniczego oraz z dekretem nr ‧-‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie prac wydobywczych, robót związanych ze składowaniem podziemnym oraz urzędu nadzoru kopalń i składowania podziemnego (Journal officiel de la République française z dnia ‧ czerwca ‧ rSökandena hänvisas till artikel ‧ och ‧.‧ i gruvlagen och till dekret nr ‧-‧ av den ‧ juni ‧ om gruvdrift, om underjordisk lagring samt om tillsyn över gruvor och underjordisk lagring (Journal officiel de la République française av den ‧ juni
rue de la Chapelle F-‧ Huningue Francjarue de la Chapelle F-‧ Huningue Frankrike
La Plataargentina. kgmLa Plataargentina. kgm
Beatrice Laloux (Union Internationale de la propriété immobilière) (‧ podpisy) (nrfrån Beatrice Laloux (Union Internationale de la propriété immobilière) (‧ underskrifter) (nr
Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.‧- Carlyle/De La Rue Cash Systems BusinessBeslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.‧ – Carlyle/De La Rue Cash Systems Business
Od dnie publikacji i wejścia w życie projektu Real Decreto/.../‧, de de, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para fomentar la producción de productos agroalimentarios de calidad diferenciada de origen animalFrån och med offentliggörandet och ikraftträdandet av ovan nämnda kungliga dekret
UCB Pharma SA Allée de la Recherche ‧ B-‧ BrukselaUCB Pharma S. A.Allée de la Recherche ‧ B-‧ Bryssel Belgien
Posiadała ona także ‧ % kapitału zakładowego Duferco Clabecq (patrz: motyw ‧ niniejszej decyzji), Duferco La Louvière (patrz: motyw ‧) i Duferco Belgium (patrz: motywFöretaget ägde också ‧ % av kapitalet i Duferco Clabecq (se skäl ‧ i detta beslut), Duferco La Louvière (se skäl ‧) och Duferco Belgium (se skäl
Hiszpania przedstawiła Komisji dokumentację towarzyszącą dotyczącą programu wdrożonego w następujących wspólnotach autonomicznych: Andaluzja, Aragonia, Baleary, Kastylia-La Mancha, Katalonia, Estremadura, Madryt, region Murcji, wspólnota Walencji oraz w prowincjach Salamanka, Segowia i Soria we Wspólnocie Autonomicznej Kastylii-Leon oraz w prowincji Teneryfa we Wspólnocie Autonomicznej Wysp Kanaryjskich, wnioskując o jego zatwierdzenieSpanien har nu till kommissionen lämnat dokumentation om det program som pågår i de autonoma regionerna Andalusien, Aragon, Balearerna, Castilla–La Mancha, Katalonien, Extremadura, Madrid, regionen Murcia, regionen Valencia och provinserna Salamanca, Segovia och Soria i de autonoma regionerna Castilla y León och provinsen Teneriffa i den autonoma regionen Kanarieöarna samt begärt godkännande av detta program
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2965 zdań frazy la.Znalezione w 0,779 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.