Tłumaczenia na język szwedzki:

  • Rosenmås   

Przykładowe zdania z "Mewa różowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Małych elektrowni wodnych (MEW, o mocy poniżej ‧ MW) jest na terenie Unii Europejskiej bardzo dużo i dostępny jest wciąż znaczny potencjał (bez mała ‧ MW w samej UEDet finns gott om resurser för småskalig vattenkraft (mindre än ‧ Mwe) inom Europeiska unionen, och det finns fortfarande en betydande potential (nästan ‧ MW enbart i EU
ptakach wędrownych z rzędu blaszkodziobych (ptactwo wodne) i siewkowych (ptactwo brzegowe i mewyflyttfåglar som tillhör ordningarna Anseriformes (andfåglar) och Charadriiformes (vadarfåglar
Coś jak albatros albo duża mewaNågon sorts albatross
Wredna mewaFiskmassvin
W okresie zmniejszania się zasobów ryb i braku żywności dla części ludzi na tej planecie to ogromny wstyd, że łapiemy dobre ryby, zabijamy je, a następnie wrzucamy z powrotem do morza, by nakarmić mewy i kraby.Vid en tidpunkt då fiskebestånden minskar och en del människor på jorden inte har tillräckligt med mat är det skamligt att vi fångar fin fisk, dödar den och sedan kastar den tillbaka i havet för att föda måsar och kräftdjur.
Wiele lat później, będąc w Bretanii, zdał sobie sprawę, że to były tylko mewyMånga år senare, i Bretagne, insåg han att de bara var fiskmåsar
Kiedy mysle o swiecie, o drzewach, kwiatach i mewachNär jag tänker på allt där ute- träden och blommorna...... fiskmåsarna
Co my teraz zrobimy?Mewy!Vad ska vi göra?
Wiele lat później w Brytanii, zdał sobie sprawę że były to tylko mewyMånga år senare, i Bretagne, insåg han att de bara var fiskmåsar
Kazdy dom aukcyjny mewa problemy z dostawamVarenda auktionsfirma i New York har sana har leveransfadaser
Widzisz, mewy latają nad basenemTitta, man ser måsarna flyga över latrinen
Próbki pobiera się głównie od ptactwa z rzędu blaszkodziobych (ptactwo wodne) i siewkowych (ptactwo brzegowe i mewy), aby ocenić, czy nosi ono wirusy nisko zjadliwej grypy ptaków podtypu H‧ i H‧ (badanie to również wykryłoby, jeżeli występują, wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H‧N‧ i inne wirusy wysoce zjadliwej grypy ptakówProv skall företrädesvis tas från andfåglar (vattenfåglar) och Charadriiformes (strandfåglar och måsar) för att bedöma om de är bärare av lågpatogent aviärt influensavirus av subtyperna H‧ och H‧ (vilket hur som helst också skulle påvisa eventuellt förekommande högpatogen aviär influensa av subtyp H‧N‧ och andra högpatogena aviära influensavirus
W odniesieniu do celów na rok ‧ możliwości europejskich MEW winny wynieść ok. ‧ MW przy zastosowaniu przeciętnego rocznego tempa wzrostu z ostatnich czterech latVad beträffar målen för ‧ torde den europeiska småskaliga vattenkraften komma att svara för omkring ‧ MW om man tillämpar den genomsnittliga tillväxttakten under de senaste fyra åren
Całkowite możliwości energetyczne MEW na koniec roku ‧ w UE ‧ były szacowane na ok. ‧ MWDen totala småskaliga vattenkraftskapaciteten i drift i slutet av ‧ i EU-‧ uppskattades till omkring ‧ MW
Kiedy my\ code(‧b) le o \ code(‧b) wiecie, o drzewach, kwiatach i mewachNär jag tänker på allt där ute- träden och blommorna...... fiskmåsarna
Obecnie rozważamy pomysł barwienia białego wina czerwonym, by uzyskać wino różowe.Nu funderar man på att färga vitt vin med rött vin för att göra rosévin.
Dla langusty różowej punktem odniesienia powinien być środek wypukłej części pancerza znajdujący się pomiędzy przednimi kolcamiFör mauretansk langust väljs mitten av ryggsköldens konkava del mellan de två hornen som referenspunkt
Różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe, z wytłoczonym « ‧ » po jednej stronie i « ‧ » po drugiej stronieRosa, runda, bikonvexa, märkta med “ ‧ ” på den ena sidan och med “ ‧ ” på den andra sidan
Po rozpuszczeniu leku Agopton w wodzie powstaje różowa zawiesina o truskawkowym smakuNär granulatkornen blandas i vatten får man en rosa suspension med jordgubbssmak
Opis: papier banknotowy wysokiej jakości (różowy i niebieski) z plastikową okładką zawierającą znak zabezpieczającyBeskrivning: Papper i banksedelkvalitet (rosa och blått) i en säkerhetsstämplad plastpärm
Opis: wzór na różowym papierze zawierający dwie stronyBeskrivning: Körkort av rosa papper, ‧ sidor
Różowy marmurRosa marmor
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 454 zdań frazy Mewa różowa.Znalezione w 0,589 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.