Tłumaczenia na język szwedzki:

  • Rosenmås   

Przykładowe zdania z "Mewa różowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
ptakach wędrownych z rzędu blaszkodziobych (ptactwo wodne) i siewkowych (ptactwo brzegowe i mewyflyttfåglar som tillhör ordningarna Anseriformes (andfåglar) och Charadriiformes (vadarfåglar
W okresie zmniejszania się zasobów ryb i braku żywności dla części ludzi na tej planecie to ogromny wstyd, że łapiemy dobre ryby, zabijamy je, a następnie wrzucamy z powrotem do morza, by nakarmić mewy i kraby.Vid en tidpunkt då fiskebestånden minskar och en del människor på jorden inte har tillräckligt med mat är det skamligt att vi fångar fin fisk, dödar den och sedan kastar den tillbaka i havet för att föda måsar och kräftdjur.
Kiedy my\ code(‧b) le o \ code(‧b) wiecie, o drzewach, kwiatach i mewachNär jag tänker på allt där ute- träden och blommorna...... fiskmåsarna
Kiedy mysle o swiecie, o drzewach, kwiatach i mewachNär jag tänker på allt där ute- träden och blommorna...... fiskmåsarna
Kazdy dom aukcyjny mewa problemy z dostawamVarenda auktionsfirma i New York har sana har leveransfadaser
Wiele lat później, będąc w Bretanii, zdał sobie sprawę, że to były tylko mewyMånga år senare, i Bretagne, insåg han att de bara var fiskmåsar
Co my teraz zrobimy?Mewy!Vad ska vi göra?
Wredna mewaFiskmassvin
W odniesieniu do celów na rok ‧ możliwości europejskich MEW winny wynieść ok. ‧ MW przy zastosowaniu przeciętnego rocznego tempa wzrostu z ostatnich czterech latVad beträffar målen för ‧ torde den europeiska småskaliga vattenkraften komma att svara för omkring ‧ MW om man tillämpar den genomsnittliga tillväxttakten under de senaste fyra åren
Widzisz, mewy latają nad basenemTitta, man ser måsarna flyga över latrinen
Coś jak albatros albo duża mewaNågon sorts albatross
Próbki pobiera się głównie od ptactwa z rzędu blaszkodziobych (ptactwo wodne) i siewkowych (ptactwo brzegowe i mewy), aby ocenić, czy nosi ono wirusy nisko zjadliwej grypy ptaków podtypu H‧ i H‧ (badanie to również wykryłoby, jeżeli występują, wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H‧N‧ i inne wirusy wysoce zjadliwej grypy ptakówProv skall företrädesvis tas från andfåglar (vattenfåglar) och Charadriiformes (strandfåglar och måsar) för att bedöma om de är bärare av lågpatogent aviärt influensavirus av subtyperna H‧ och H‧ (vilket hur som helst också skulle påvisa eventuellt förekommande högpatogen aviär influensa av subtyp H‧N‧ och andra högpatogena aviära influensavirus
Wiele lat później w Brytanii, zdał sobie sprawę że były to tylko mewyMånga år senare, i Bretagne, insåg han att de bara var fiskmåsar
Małych elektrowni wodnych (MEW, o mocy poniżej ‧ MW) jest na terenie Unii Europejskiej bardzo dużo i dostępny jest wciąż znaczny potencjał (bez mała ‧ MW w samej UEDet finns gott om resurser för småskalig vattenkraft (mindre än ‧ Mwe) inom Europeiska unionen, och det finns fortfarande en betydande potential (nästan ‧ MW enbart i EU
Całkowite możliwości energetyczne MEW na koniec roku ‧ w UE ‧ były szacowane na ok. ‧ MWDen totala småskaliga vattenkraftskapaciteten i drift i slutet av ‧ i EU-‧ uppskattades till omkring ‧ MW
Jak wielu moich kolegów posłów uważam, że Komisja Europejska i państwa członkowskie muszą zacząć od początku, popracować nad nazwą pochodzenia "wino różowe” i zapewnić, by nazwa "różowe” była zarezerwowana wyłącznie dla win produkowanych z wykorzystaniem metod tradycyjnych, czy to w Unii Europejskiej, czy też w krajach trzecich.Precis som mina kolleger anser jag att Europeiska kommissionen och medlemsstaterna måste gå tillbaka till ritbordet, arbeta med beteckningen ”rosévin” och se till att benämningen ”rosé” används exklusivt för viner som produceras enligt traditionella metoder, antingen det är i Europeiska unionen eller i tredjeländer.
Kwestionuję nazywanie wyniku kupażowania różnych win "winem różowym”.Jag ifrågasätter om en blandning av olika viner får kallas ”rosévin”.
Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu unijnych przepisów w sprawie odpowiedzialności związanej z ochroną środowiska i w tym kontekście powinna zaproponować rozwiązania pozwalające na unikanie takich katastrof ekologicznych jak ta, która wydarzyła się niedawno na Węgrzech, gdzie rozlały się ogromne ilości różowego szlamu.Europeiska kommissionen håller för närvarande på att se över EU-lagstiftningen om miljöansvar och bör i detta sammanhang föreslå lösningar för att undvika miljökatastrofer såsom den senaste i Ungern, som orsakades av läckage av en stor mängd rött slam.
Późniejszy etap suszenia ma miejsce w odpowiednich suszarniach, w warunkach atmosfery kontrolowanej, które charakteryzują się temperaturą ‧–‧ °C, wilgotnością ‧–‧ % i przepływem powietrza, przez minimalny okres ‧ dni i do momentu charakterystycznego rozkwitu, który następuje wraz ze zmianą barwy na typowo różowąNästa steg är torkning i torkrum med kontrollerad atmosfär som kännetecknas av en temperatur som varierar mellan ‧ och ‧ °C, en relativ luftfuktighet på ‧ till ‧ % och en ventilerad miljö, under en period om minst ‧ dagar och fram till den karakteristiska blomningen som kännetecknas av att produkten antar den typiska röda färgen
Nie dajmy się więc ponieść wierząc, iż wszystko jest takie różowe i takie wspaniałe w sektorze mleka, ponieważ takie nie jest.Låt oss därför inte förivra oss att tro att allt är så rosenrött och underbart i mejerisektorn - för det är det inte.
Różowa tabletka powlekana w kształcie kapsułki, z „ ‧ ” wytłoczonym po jednej stronieKapselformad, ljusrosa filmdragerad tablett märkt " ‧ " på ena sidan
mocna czerwień z widocznymi biało-różowymi drobinami tłuszczuklarröd med små bitar av fett som är ljust rosa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 454 zdań frazy Mewa różowa.Znalezione w 0,928 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.