wymowa: IPA: ˈmarta

Tłumaczenia na język szwedzki:

 • Marta   
  (Proper noun  )
   
  imię żeńskie;
 • Martha   
   
  imię żeńskie;
 • Märta   
   
  imię żeńskie;
 • Märtha   
   
  imię żeńskie;
 • Märtha av Sverige   
   
  Marta (księżniczka Szwecji)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Marta", pamięć tłumaczeniowa

add example
Marta Rybczyńska, Nikodem Kuźnik, Szymon Janc, Mikołaj Machowski, Adrian BroszEMAIL OF TRANSLATORSStefan AsserhällEMAIL OF TRANSLATORS
Marta RybczyńskaEMAIL OF TRANSLATORSStefan AsserhällEMAIL OF TRANSLATORS
Głos zabrali: José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, Göran Färm w imieniu grupy S&D, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Lajos Bokros w imieniu grupy ECR, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, i Marta Andreasen w imieniu grupy EFDTalare: José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Göran Färm för S&D-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Lajos Bokros för ECR-gruppen, Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, och Marta Andreasen för EFD-gruppen
Sprawozdawca: Marta Vincenzi (AFöredragande: Marta Vincenzi (A
Głos zabrali: Philip Claeys niezrzeszony, Bogusław Sonik, Martine Roure, Jean Lambert, Martin Schulz z powodów osobistych, Kyriacos Triantaphyllides, Romano Maria La Russa, Ryszard Czarnecki, Patrick Gaubert, Józef Pinior, Mario Borghezio, Wojciech Roszkowski, Timothy Kirkhope, Michael Cashman, Anna Záborská, Pierre Schapira, David Sumberg, Monika Beňová, Marta Vincenzi, Csaba Sándor Tabajdi, Nicolas Schmit i Franco FrattiniTalare: Philip Claeys, grupplös, Bogusław Sonik, Martine Roure, Jean Lambert, Martin Schulz gjorde ett personligt uttalande, Kyriacos Triantaphyllides, Romano Maria La Russa, Ryszard Czarnecki, Patrick Gaubert, Józef Pinior, Mario Borghezio, Wojciech Roszkowski, Timothy Kirkhope, Michael Cashman, Anna Záborská, Pierre Schapira, David Sumberg, Monika Beňová, Marta Vincenzi, Csaba Sándor Tabajdi, Nicolas Schmit och Franco Frattini
Jedziesz do Santa Marta?Ska ni till Santa Marta?
Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Marta Vincenzi w imieniu grupy PSE, Jacky Henin w imieniu grupy GUE/NGL, Georgios Karatzaferis w imieniu grupy IND/DEM, Saïd El Khadraoui, Nikolaos Sifunakis i Jacques BarrotTalare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Marta Vincenzi för PSE-gruppen, Jacky Henin för GUE/NGL-gruppen, Georgios Karatzaferis för IND/DEM-gruppen, Saïd El Khadraoui, Nikolaos Sifunakis och Jacques Barrot
Marta Sikorska (z ‧ podpisami) (nrMarta Sikorska (med ‧ underskrifter) (nr
Głos zabrali: Giles Chichester (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Romano Maria La Russa (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Philip Bradbourn w imieniu grupy PPE-DE, Marta Vincenzi w imieniu grupy PSE, Sylwester Chruszcz w imieniu grupy IND/DEM, Philip Claeys niezrzeszony Willi Piecyk, Johannes Blokland, Bogusław Liberadzki, Georgios Karatzaferis, Nikolaos Sifunakis i Jacques BarrotTalare: Giles Chichester (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Romano Maria La Russa (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Philip Bradbourn för PPE-DE-gruppen, Marta Vincenzi för PSE-gruppen, Sylwester Chruszcz för IND/DEM-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Willi Piecyk, Johannes Blokland, Bogusław Liberadzki, Georgios Karatzaferis, Nikolaos Sifunakis och Jacques Barrot
Głos zabrali: Franz Obermayr, który wyraził ubolewanie z faktu, że na sali posiedzeń obecne są osoby fotografujące posłów bez pozwolenia, (Przewodnicząca przyjęła do wiadomości zastrzeżenia mówcy), Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Jacek Włosowicz w imieniu grupy ECR, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Daniël van der Stoep niezrzeszony, Salvador Garriga Polledo, Andrea Cozzolino, Martin Ehrenhauser, José Manuel Fernandes, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij i Mairead McGuinnessTalare: Franz Obermayr klagade på att det fanns personer i kammaren som fotograferade ledamöterna utan tillstånd, (talmannen noterade hans kommentarer), Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Jacek Włosowicz för ECR-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Daniël van der Stoep, grupplös, Salvador Garriga Polledo, Andrea Cozzolino, Martin Ehrenhauser, José Manuel Fernandes, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij och Mairead McGuinness
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (czwarta izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjlanym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid- Hiszpania)- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo i Bartolomé Valera Huete przeciwko nieobjętemu spadkowi po Rafaelu de las Herasie Dávili i Sagrario de las Heras Dávila (Postępowanie prejudycjalne- Ochrona pracowników- Zwolnienia grupowe- Dyrektywa ‧/‧/WE- Wygaśnięcie umowy z powodu śmierci pracodawcyMål C-‧/‧: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den ‧ december ‧ (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Spanien)- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo och Bartolomé Valera Huete mot Rafael de las Heras Dávilas dödsbo och Sagrario de las Heras Dávila Mål om förhandsavgörande- Skydd för arbetstagare- Kollektiva uppsägningar- Direktiv ‧/‧/EG- Upphörande av anställningsavtal till följd av att arbetsgivaren avlidit
W powyższym przykładzie, jedynie użytkownicy: krzys, antek oraz marta mogą wykorzystać program & kppp; i zadzwonić do dostawcy internetowego. Poza wymienionymi w pliku loginami, pełne możliwości programu może wykorzystywać użytkownik o numerze UID równym ‧ (co oznacza, że nie musisz wpisywać tutaj użytkownika: rootI det ovanstående exemplet, tillåts bara användarna hans, karl och lena att ringa upp, liksom alla användare med UID ‧ (så du behöver inte explicit ange root i filen
w sprawie T-‧/‧ R, Marta Christina Moren Abat przeciwko Komisji Wspólnot Europejskichi mål T-‧/‧ R: Marta Christina Moren Abat mot Europeiska gemenskapernas kommission
Wygląda na to, że Jęcząca Marta zalała łazienkęDet ser ut som om Missnöjda Myrtle har översvämmat toaletterna
Marta i kobiety zostały zesłane dla Kacpra z niebaÌàðòòà è æåíùèíû áûëè äëÿ Êàñïåðà ïîäàðêîì ñ íåáåñ
Głos zabrali: Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, i Krisztina Morvai niezrzeszonaTalare: Corien Wortmann-Kool för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Diana Wallis för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 131 zdań frazy Marta.Znalezione w 0,955 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.