wymowa: IPA: tsũˈnãmji [t͡s̪s̪ũn̪ãmji]

Tłumaczenia na język słoweński:

  • cunami 

Pozostałe znaczenia:

 
geol. geologia fale morskie wywołane ruchami tektonicznymi;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tsunami", pamięć tłumaczeniowa

add example
Monica Frassoni i Daniel Marc Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie tsunami (BBrian Crowley in Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, o katastrofi, ki jo je povzročil cunami v Aziji (B
Podkreśla, że środki finansowe uzyskane po klęsce tsunami i podpisanie układu pokojowego kładącego kres ‧-letniej wojnie domowej w Sudanie nie powinny odwrócić uwagi od tego dotkniętego konfliktem regionupoudarja, da denarna pomoč po cunamiju v Aziji in podpis mirovnega sporazuma ob končanju ‧-letne državljanske vojne ne smeta odvrniti pozornosti od tega območja, ki ga pretresajo spori
Umieszczenie Malediwów na liście państw dotkniętych tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu ‧ r. * (art. ‧ Regulaminu) (głosowanieVključitev Maldivov na seznam držav, ki jih ta sklep zajema, po cunamiju v Indijskem oceanu decembra ‧ * (člen ‧ Poslovnika) (glasovanje
Jak już wspomniałem w moim pierwszym wystąpieniu, byliśmy pierwszymi, którzy wysłali specjalistów na miejsce katastrofy w przypadku tsunami i huraganu Katrina.Kakor sem dejal v svojem prvem govoru, smo bili prvi, ki smo na kraj nesreče poslali strokovnjake v primeru cunamija in orkana Katrina.
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję ‧/‧/WE w celu umieszczenia Malediwów na liście krajów, do których decyzja ta ma zastosowanie, w związku z falami tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu ‧ r. (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o spremembi Sklepa ‧/‧/ES, da se vključi Maldive na seznam držav, ki jih ta sklep zajema, po cunamijih v Indijskem oceanu decembra ‧ (KOM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję ‧/‧/WE w celu umieszczenia Malediwów na liście krajów, do których decyzja ta ma zastosowanie, w związku z falami tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu ‧ r. (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSPredlog Sklepa Sveta o spremembi Sklepa ‧/‧/ES, da se vključi Maldive na seznam držav, ki jih ta sklep zajema, po cunamijih v Indijskem oceanu decembra ‧ (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
W Załączniku znajduje się mapa zniszczeń spowodowanych przez tsunamiNa zemljevidu v Prilogi je povzet učinek cunamija
setki milionów ludzi jest niezwykle narażonych na klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi, burze tropikalne, powodzie, tsunami lub gwałtowne susze; poważne klęski stanowią zagrożenie dla rozwoju; podkreśla, że MDG będą trudne do osiągnięcia w większości ubogich krajów dopóki w ramy strategii rozwoju i ograniczenia ubóstwa nie zostaną włączone programy obniżenia ryzyka klęsk, w tym systemy ubezpieczenia społecznego od klęskstotine milijonov revnih ljudi je izredno izpostavljenih nevarnostim, kot so potresi, tropska neurja, poplave, cunamiji ali hude suše, in zaradi večjih nesreč je razvoj izpostavljen tveganju; poudarja, da bo razvojne cilje tisočletja težko doseči v državah z najnižjim prihodkom, razen v primeru, če bi bilo zmanjšanje tveganja zaradi nesreč, vključno s socialnimi zavarovalnimi shemami v primeru nesreč, dobro vključeni v strategije razvoja in zmanjšanja revščine
(HU) Panie Przewodniczący! Fala tsunami po trzęsieniu ziemi w Japonii była bezpośrednią przyczyną awarii w elektrowni jądrowej, która stała się przede wszystkim kwestią bezpieczeństwa dla środowisk zawodowych i społeczeństwa.(HU) Gospod predsednik, cunami po potresu na Japonskem je bil neposredni vzrok nesreče v jedrski elektrarni, ki je postala predvsem vprašanje varnosti tako stroke kot javnosti.
Rozporządzenie Rady C‧-‧/‧- TsunamiUredba Sveta C‧-‧/‧- Cunami
na piśmie - (EL) Ja również chciałbym ze swej strony wyrazić kondolencje i poparcie dla narodu japońskiego poszkodowanego przez katastrofę wywołaną siejącymi spustoszenie trzęsieniem ziemi i tsunami, które spowodowały tysiące ofiar śmiertelnych i poczyniły na swojej drodze ogromne zniszczenia.Tudi jaz bi rad izrazil svoje sožalje in podporo Japoncem, ki trpijo zaradi nesreče, katero sta povzročila močan potres in cunami, ki sta zahtevala več tisoč življenj in za sabo pustila znatno škodo.
To właśnie w tym kontekście Trybunał postanowił przeprowadzić kontrolę w zakresie pomocy na rzecz odbudowy po uderzeniu tsunami , stawiając sobie za cel ocenę wykonania przez Komisję zadań związanych z zarządzaniem tą pomocą .Sodišče se je zato odločilo , da revidira pomoč za sanacijo po cunamiju , s ciljem oceniti uspešnost Komisije pri upravljanju pomoči za sanacijo . Obseg revizije je bil razširjen , tako da je zajel odziv Komisije na hurikan Mitch v Srednji Ameriki , ki je 30. in 31. oktobra 1998 prizadel Honduras , Nikaragvo , Salvador in Gvatemalo ter terjal življen ja več kot 10 000ljudi , za sabo pa pustil škodo vvrednostipribližno5 milijard EUR .
podkreśla znaczenie FSUE jako głównego instrumentu, który powinien umożliwić Unii Europejskiej na szybkie reagowanie wobec poważnych klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, pożary czy susza, jak również cyklony, trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne, czy też tsunami; wzywa Komisję i Radę do przejęcia propozycji rewizji wysuniętych przez Parlament, w szczególności w zakresie zwrócenia większej uwagi na świadczenie pomocy wszystkim ofiarom klęsk zywiołowych i członkom ich najbliższej rodzinypoudarja pomen solidarnostnega sklada EU kot glavnega instrumenta, ki mora Evropski uniji omogočiti hitro ukrepanje ob velikih nesrečah, kot so poplave, požari in suša ter tudi cikloni, potresi, vulkanski izbruhi ali celo cunamiji; poziva Komisijo in Svet, da sprejmeta predloge Evropskega parlamenta za revizijo tega sklada, s posebnim sklicevanjem na razširitev pomoči žrtvam naravnih nesreč in njihovim svojcem
Ten nagłówek mógł brzmieć " Tsunami zmienia wschodnie wybrzeże "Lahko bi pisalo, da je cunami pustošil po vzhodni obali
Jest ona prowadzona wspólnym wysiłkiem agencji pomocowych i ma na celu wyciągnięcie wniosków z pomocy udzielonej w związku z tsunamiTo je skupno prizadevanje humanitarnih organizacij, da bi se učile iz odziva na cunami
Ujeżdża tsunami zuchwałościPravi cunami paradiranja, izvaja trenutno
Kiedy w grudniu 2004 r. uderzyło tsunami , Komisja zareagowała natychmiast .Ko je cunami leta 2004 prizadel Azijo , se je Komisija takoj odločila pomagati .
Pomoc Unii Europejskiej ofiarom tsunami w AzjiPomoč EU žrtvam velikega morskega vala ob potresu v Aziji
Dnia ‧ grudnia ‧ r. trzęsienie ziemi u zachodniego wybrzeża północnej Sumatry wywołało potężne tsunami, które spowodowało śmierć ponad ‧ ludzi i zniszczenia na wielką skalę w wielu krajach leżących nad Oceanem IndyjskimPotres ob zahodni obali Severne Sumatre je ‧. decembra ‧ sprožil ogromen cunami, ki je opustošil številna območja v več državah ob Indijskem oceanu in terjal življenja več kot ‧ ljudi
Pozostałe instrumenty Komisji wykorzystane podczas pomocy dla obszarów dotkniętych tsunamiDrugi instrumenti Komisije, uporabljeni pri odzivu na cunami
Wspominając katastrofę w Czarnobylu, chciałbym wyrazić swoją solidarność z narodem japońskim zmagającym się ze skutkami spowodowanego falami tsunami wypadku w elektrowni atomowej Fukushima.Ob spominu na černobilsko katastrofo bi rad izrazil solidarnost japonskemu ljudstvu v njegovi borbi s posledicami nesreče v jedrski elektrarni v Fukušimi, ki so jo povzročili valovi cunamija.
na piśmie - (LT) Głosowałem za przyjęciem tego projektu rezolucji, ponieważ wyniszczające trzęsienie ziemi oraz tsunami, które nawiedziły Japonię i region Pacyfiku 11 marca tego roku doprowadziły do śmierci lub zaginięcia tysięcy ludzi i spowodowały znaczące szkody materialne.v pisni obliki. - (LT) Glasoval sem za ta predlog resolucije, ker sta Japonsko in pacifiško regijo 11. marca letos prizadela uničujoč potres in cunami ter povzročila več tisoč smrtnih žrtev in pogrešanih, pa tudi veliko materialno škodo.
Zagrożenia naturalne: poprawa prognozowania oraz zintegrowanej oceny zagrożeń i podatności na nie oraz ryzyka wystąpienia katastrof związanych z zagrożeniami geologicznymi (takich jak trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, tsunami) oraz z klimatem (takich jak burze, susze, powodzie, pożary lasów, obsunięcia się ziemi, lawiny i inne kataklizmy) i ich wpływu; opracowanie systemów wczesnego ostrzegania i udoskonalenie strategii zapobiegania oraz łagodzenia skutków katastrof i zarządzania nimi, także w ramach podejścia ukierunkowanego na wiele rodzajów zagrożeniaNevarnost naravnih nesreč: izboljšanje napovedovanja in celostne presoje nevarnosti, ranljivosti in tveganja pri nesrečah, povezanih z geološkimi tveganji (kot so potresi, izbruhi vulkanov, cunamiji) in podnebjem (kot so nevihte, suše, poplave, gozdni požari, zemeljski in snežni plazovi ter drugi izjemni pojavi) in njihovih posledic; razvoj sistemov zgodnjega obveščanja in izboljšanje strategij za preprečevanje, ublažitev in obvladovanje, tudi v okviru pristopa za obvladovanje različnih tveganj
przypomina konkluzje Rady z grudnia ‧ r. w sprawie opracowania i stworzenia systemów wczesnego ostrzegania w UE oraz w sprawie stworzenia systemu wczesnego ostrzegania przed tsunami w północno-wschodniej części Oceanu Atlantyckiego oraz regionie Morza Śródziemnego, a także potwierdza istnienie potrzeby podjęcia przez państwa członkowskie i Komisję inicjatyw na rzecz poprawy systemów wczesnego ostrzegania i sygnałów alarmowych w przypadku katastrofopozarja na sklepe Sveta decembra ‧ o razvoju in ustanovitvi sistemov za zgodnje opozarjanje v EU in ustanovitvi sistema za zgodnje opozarjanje na cunamije v severovzhodnem Atlantiku in Sredozemlju ter znova poziva države članice in Komisijo, naj sprejmejo pobude za izboljšanje sistemov za zgodnje opozarjanje in opozorilnih signalov v primeru nesreč
Pomoc Unii Europejskiej ofiarom tsunami w Azji (głosowaniePomoč Evropske unije žrtvam velikega morskega vala ob potresu v Aziji (glasovanje
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 420 zdań frazy tsunami.Znalezione w 0,666 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.