Tłumaczenia na język słowacki:

  • slon ázijský   

Przykładowe zdania z "słoń azjatycki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Stanowią one podstawę rezolucji Parlamentu w sprawie niedźwiedzi polarnych, słoni, tygrysów, wielkich kotów azjatyckich i rekinów.Na tých je postavené uznesenie Parlamentu týkajúce sa ľadových medveďov, slonov, tigrov, veľkých ázijských mačkovitých šeliem a žralokov.
Bardzo panu dziękuję. Powiedział pan wszystko to, co możemy powiedzieć o bardzo wielu zwierzętach: słoniach, tygrysach azjatyckich, koralowcach.Povedali ste všetko. Môžeme rozprávať o veľkom počte zvierat.
Musicie więc zastosować się do zaleceń Parlamentu Europejskiego w sprawie zakazu handlu tuńczykiem błękitnopłetwym, ale również zakazu handlu niedźwiedziem polarnym, a także w sprawie umieszczenia słoni afrykańskich w tym wykazie, by nie dopuścić do ponownego wzrostu polowań na te zwierzęta.Musíte teda vyhovieť odporúčaniam Európskeho parlamentu o zákaze obchodu s tuniakom modroplutvým, ale aj o zákaze obchodu s ľadovými medveďmi. Navyše musíte zaradiť slona afrického na uvedený zoznam a zabrániť tak tomu, aby sa naňho čoraz viac poľovalo.
Komisja jest bardzo zaniepokojona wysokim poziomem kłusownictwa słoni i nielegalnego handlu kością słoniową, zaobserwowanym w ostatnim czasie.Komisia má veľké obavy v súvislosti s vysokou mierou pytliactva na slony a nezákonného obchodu so slonovinou, ktorú v poslednom období zaznamenala.
Mam nadzieję, że instytucje europejskie nie wkroczą w tę sprawę, zachowując się jak słoń w składzie porcelany.Verím, že európske inštitúcie nevstúpia do tejto záležitosti ako slon do porcelánu.
W roku 1978 Kenia wprowadziła zakaz polowania na słonie; decyzja ta spowodowała niemal całkowite wyniszczenie stad słoni w Kenii.V roku 1978 Keňa zakázala poľovanie na slony a za týmto rozhodnutím nasledovalo takmer úplné vyhubenie sloních stád v Keni.
Grupa zwierząt znanych jako płetwonogie obejmuje łącznie ‧ gatunki fok, lwów morskich, uchatkowatych, słoni morskich i morsówSkupina zvierat nazývaných plutvonožce zahŕňa spolu ‧ rôznych druhov tuleňov a mrožov
Nie słyszałem nigdy o krowie, która ma skórę jak słońNikdy som nepočul o krave, ktorá má hrošiu kožu
Ochronę słoni należy wzmocnić, a Komisja nie będzie wspierać rozwiązań, które stwarzają niebezpieczeństwo wzrostu kłusownictwa.Je potrebné posilniť ochranu slonov a Komisia nebude podporovať riešenia, ktoré by znamenali riziko rozšírenia pytliactva.
Wraz z ustanowieniem rzeczywistych wartości pieniężnych w przypadku słoni w Namibii i, w związku z tym, ze stworzeniem możliwości ścisłego regulowania handlu słoniami obecnie powstały odpowiednie warunki dla zarządzania i ochrony przed kłusownictwem.Vďaka určeniu skutočnej peňažnej hodnoty slonov v Namíbii, čím bolo možné vytvoriť prísne regulovaný obchod so slonmi, sa vytvorili podmienky na riadenie a ochranu pred pytliactvom.
propozycji zastąpienia wszystkich znajdujących się w załączniku ‧ do konwencji CITES adnotacji do list populacji słoni w Botswanie, Namibii, RPA i Zimbabwe, co umożliwiłoby ustanowienie rocznych limitów eksportowych w handlu surową kością słoniowąnahradenie všetkých jestvujúcich anotácií k zapísaniu populácií slonov v Botswane, Namíbii, Juhoafrickej republike a Zimbabwe do zoznamu v prílohe ‧ k dohovoru CITES, ktoré by umožnilo stanovenie ročných vývozných kvót pre obchod so surovou slonovinou
kły słoni afrykańskich i ich pocięte części, które mierzą powyżej ‧ cm i ważą ‧ kgnespracované kly slona afrického a ich častí, ktoré sú dlhšie ako ‧ cm a ťažšie ako ‧ kg
surowe kły słoni afrykańskich oraz ich pocięte kawałki o długości ‧ cm lub większej oraz o masie ‧ kg lub więcejnespracované kly slona afrického a ich časti, ktoré sú dlhšie ako ‧ cm a vážia viac ako ‧ kg
Druga propozycja dotyczy słoni i handlu kością słoniową.Druhý návrh sa týka slonov a obchodu so slonovinou.
Wszelkie dyskusje na temat złagodzenia zasad ochrony słoni na mocy konwencji CITES będą zielonym światłem dla kłusowników, którzy zaczną liczyć na pojawienie się wkrótce rynku na ich towary zdobyte w sposób niezgodny z prawem i okrutny.Akákoľvek diskusia o zmiernení ochrany slonov podľa dohovoru CITES vyšle pytliakom zelenú a nádej, že čoskoro vznikne trh pre ich nezákonný a kruto nadobudnutý tovar.
W świetle tych aspektów zachęcam do poparcia wniosku zgłoszonego przez Tanzanię i Zambię, dotyczącego przeniesienia słoni afrykańskich z załącznika I do załącznika II do konwencji CITES i odrzucenia wniosku Kenii.Vzhľadom na uvedené skutočnosti vás vyzývam, aby ste podporili návrh Tanzánie a Zambie zameraný na preradenie slona afrického z prílohy I do prílohy II dohovoru CITES a zamietli návrh Kene.
Po pierwsze, słoń afrykański.Prvým je slon africký.
Powinniśmy również zgodzić się, że stosowany przez UEFA system dla domorosłych graczy stanowi proporcjonalną odpowiedź i jest dopuszczalny na mocy prawa Unii Europejskiej, inaczej niż obowiązujący w FIFA system "sześć plus pięć”, który funkcjonuje jak słoń w składzie porcelany.Rovnako by sme mali prijať skutočnosť, že systém UEFA pre domácich hráčov je primeranou reakciou a podľa práva Európskej únie je prijateľný na rozdiel od systému "slona v porceláne" organizácie FIFA, ktorá navrhuje tzv. systém šesť plus päť.
Rzeczywiste fakty dowodzą naszej racji, zważywszy że Ankara jak słoń w składzie porcelany zachwiała wątłą równowagę Iraku, gdzie nasi żołnierze każdego dnia ryzykują własne życie i walczą o wolność tamtejszej ludności.Teraz nám fakty dokazujú, že sme mali pravdu, pokiaľ vezmeme do úvahy, že Ankara vpadla ako slon do jemnej rovnováhy Iraku, kde naše vojská každý deň riskujú svoje životy a bojujú za slobodu obyvateľov.
Uważamy również, że propozycje dotyczące zmian konwencji CITES, polegających na wykreśleniu niektórych populacji słoni z załącznika I do tej konwencji i przeniesienie ich do załącznika II, należy ocenić w kategoriach obiektywnych w oparciu o zasady uzgodnione w ramach tej konwencji.Domnievame sa tiež, že návrhy predložené v rámci dohovoru CITES s cieľom preradiť niektoré populácie slonov z prílohy I dohovoru CITES do prílohy II je potrebné posúdiť objektívne na základe pravidiel dohodnutých v rámci dohovoru CITES.
Porównałbym tę radę do cmentarza słoni, z którego wyłania się kilka "żywych trupów”, pozostającego pod zdalną kontrolą polityczną ze strony upadającej dyktatury, nakładającego niszczące kary finansowe za programy, w których pozwala się opozycyjnym partiom głosić niektóre prawdy.Spomínanú radu by som prirovnal k cintorínu slonov, z ktorého vychádza niekoľko živých mŕtvol, ktoré na diaľku riadi upadajúca diktatúra. Táto diktatúra ukladá ochromujúce finančné pokuty tým programom, v ktorých majú opozičné strany možnosť vysloviť určité pravdivé informácie.
podkreśla, że przyjęcie propozycji przedstawionej przez Kenię i Mali dałoby czas na dopracowanie systemu MIKE (monitorowanie nielegalnego zabijania słoni) i pozwoliłoby społeczności międzynarodowej przenieść punkt ciężkości debaty z handlu kością słoniową na rzeczywiste zagrożenia dla słoni i ich siedliskzdôrazňuje, že prijatie návrhu Kene a Mali by poskytlo čas na vylepšenie MIKE (monitorovanie nezákonného zabíjania slonov) a umožnilo medzinárodnému spoločenstvu preniesť ťažisko diskusie z obchodu so slonovinou na skutočné hrozby pre slony a ich biotopy
poprawki do adnotacji do list populacji słoni w Botswanie w załączniku ‧ do konwencji CITES, co umożliwiłoby ustanowienie rocznych limitów eksportowych w handlu surową kością słoniową, w obrocie handlowym żywymi zwierzętami, wyrobami skórzanymi i skórami oraz w obrocie niehandlowym trofeami łowieckimizmenu a doplnenie anotácie k zapísaniu populácie slonov v Botswane do prílohy ‧ k dohovoru CITES, čo by umožnilo stanovenie ročných vývozných kvót pre obchod so surovou slonovinou, obchod so živými zvieratami na komerčné účely, obchod s koženými výrobkami na komerčné účely, obchod s kožušinami na komerčné účely a pre obchod s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely
Nie jest to zatem przypadek, że organizacje ochrony przyrody ze zdziwieniem stwierdzają, iż ludzie w Europie często są bardziej skłonni angażować się na rzecz ratowania słoni czy ochrony tygrysa syberyjskiego niż chronić rodzimego chomika europejskiegoPreto potom nie je prekvapujúce, že organizácie pre ochranu životného prostredia s prekvapením konštatujú, že ľudia v Európe sú často skôr ochotní angažovať sa pre záchranu slonov alebo ochranu sibírskeho tigra, než hraboša poľného v Európe
W rzeczywistości wystarczy tylko przejrzeć Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), by zdać sobie sprawę, że być może jest ona opracowana pod kątem słoni i niedźwiedzi polarnych, ale nie jest oczywiście dostosowana do potrzeb gatunków objętych rybołówstwem komercyjnym.V skutočnosti si stačí zbežne prelistovať Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), aby sme si uvedomili, že je možno zameraný na slony a ľadové medvede, ale určite nie na druhy podliehajúce komerčnému rybolovu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 479 zdań frazy słoń azjatycki.Znalezione w 0,667 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.