wymowa: IPA: ˈprɔɡrãm

Tłumaczenia na język rosyjski:

  • программа     
    (Noun  f) (noun   )
  • план     
    (Noun  m) (noun   )
  • учебный план   

Pozostałe znaczenia:

 
stacja telewizyjna
 
inform. informatyka zestaw komend zrozumiałych dla komputera służących wykonywaniu jakichś zadań

Podobne frazy w słowniku polski rosyjski. (90)

administrator programu Exchangeадминистратор Exchange
Administrowanie usługami programu Accessадминистрирование служб Access
Asystent zgodności programówпомощник по совместимости программ
Automatycznie pobierz ustawienia opcji Poza biurem z programu Outlookавтоматически получать настройки оповещения об отсутствии на работе из Outlook
baza danych systemu monitorowania programu PerformancePointбаза данных системы мониторинга PerformancePoint
Baza danych ustawień programu PerformancePointбаза данных параметров PerformancePoint
Centralna administracja usług programu Performance Pointцентр администрирования PerformancePoint Services
Dodatek do planowania konferencji dla programu Microsoft Office Outlookнадстройка конференц-связи для Microsoft Office Outlook
Dodatek do planowania konferencji dla programu Microsoft Outlookнадстройка конференц-связи для Microsoft Outlook
Dodatek programu PerformancePoint dla programu Excelнадстройка PerformancePoint для Excel
dodatek programu PowerPointнадстройка PowerPoint
Dostęp mobilny do programu Windows SharePoint Servicesмобильный доступ для служб Windows SharePoint Services
element programu Outlookэлемент Outlook
formularz internetowy programu InfoPath dla urządzeń przenośnychвеб-форма InfoPath для мобильных устройств
funkcja synchronizacji w programie Outlookсинхронизация Outlook
funkcje modułowe programu Excelфункции Excel для работы с аналитическими кубами
grupa programu SharePointгруппа SharePoint
Integracja z programem Outlookинтеграция с Outlook
Konfiguracja dostępu w sieci Web do programów RemoteApp i pulpituНастройка веб-доступа к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp
Konsola zarządzania programu Exchangeконсоль управления Exchange
krajowy program ochronyнациональная программа сохранения окружающей среды
lista najczęściej używanych programówсписок часто используемых приложений
magazyn programu Exchangeхранилище Exchange
Menedżer konfiguracji serwera monitorowania programu PerformancePointдиспетчер конфигурации сервера мониторинга PerformancePoint
Menedżer konfiguracji serwera planowania programu PerformancePointдиспетчер конфигурации сервера планирования PerfromancePoint
Menedżer obsługi programu SharePointдиспетчер обслуживания SharePoint
Narzędzie kalendarza programu Grooveсредство работы с календарем Groove
Narzędzie spotkań programu Grooveсредство работы со встречами Groove
Obsługa żądań w programie Duetобработчик запросов Duet
plik danych programu Microsoft Accessфайл данных Microsoft Access
plik reguł programu makeфайл makefile
Podgląd plików programu PowerPointсредство предварительного просмотра PowerPoint
Podgląd pulpitu nawigacyjnego w programie SharePoint Servicesсредство просмотра панели мониторинга для служб SharePoint
Połączenia programów RemoteApp i pulpituподключения к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp
połączenie w programie Communicatorзвонок с помощью Comminicator
profil programu Outlookпрофиль Outlook
program adaptacji strukturalnejпрограмма структурной перестройки
program analitycznyпрограмма анализа
program BizTalk ServerBizTalk Server
Program do udostępniania plikówпрограмма обмена файлами
program dobrowolnego odłogowania ziemiпрограмма вывода земель из оборота
program ekologicznyэкологическая программа
Program GeminiДжемини
Program instalujący niezamówione pakiety oprogramowaniaсредство увязки программ в пакеты
program komputerowyкомпьютерные программы; компьютерная программа; программа
Program logo Windowsпрограмма Windows Logo
program lojalnościowyпрограмма лояльности; программа лояльности клиентов
Program MercuryМеркурий
program mieszkaniowyпрограмма жилищного строительства
Program Narodów Zjednoczonych ds. RozwojuПрограмма развития ООН
program pełnoekranowyполноэкранная программа
program pierwszoplanowyприложение переднего плана
program pomiaruпрограмма измерений
program poprawy stosunków w sąsiedztwieпрограмма обустройства городского района
program radiowyрадиовещательная программа
program rozpoznawania nazwсопоставитель
Program SalutСалют
program szkoleńучебные программы
program szukający rdzeniпарадигматический модуль
program terminalowyтерминальная программа
program typu rootkitпакет программ rootkit
program udoskonalania Pomocyпрограмма улучшения справки
program umocnieniaпрограмма укрупнения
Program użytkowania w domuпрограмма использования ПО на домашних компьютерах
program Works bez reklamWorks без рекламы
program wsadowyкомандный файл
program wybierający numery telefoniczneнабиратель номера
program wykradający hasłaпрограмма для кражи паролей
program z podwyższonym poziomem uprawnieńпрограмма с повышенными привилегиями
Projektant pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePointконструктор панели мониторинга PerformancePoint
schemat programu Duetсхема Duet
serwer obliczeniowy programu Excelсервер вычислений Excel
Serwer planowania programu PerformancePointсервер планирования PerformancePoint
serwer zarządzania magazynu danych programu Service Managerсервер управления хранилища данных Service Manager
serwer zarządzania programu Service Managerсервер управления Service Manager
Skojarz inne zadanie programu Worksсопоставить с другой задачей Works
Synchronizowanie ustawień folderów i programówсинхронизация папок и параметров программ
Światowy program wyżywieniaвпп
Technologie i produkty programu SharePointпродукты и технологии SharePoint
Uruchom program Microsoft Office Live Meeting...запустить Microsoft Office Live Meeting...
Uruchom program Microsoft Office OneNoteзапустить Microsoft Office OneNote
usługa planowania programu PerformancePointслужба планирования PerformancePoint
Usługa programu PerformancePointPerformancePoint Service
usługa sieci Web programu PowerPivotвеб-служба PowerPivot
Usługa sieci Web serwera monitorowania programu PerformancePointвеб-служба сервера мониторинга PerformancePoint
Usługi programu Accessслужбы Access
Usługi programu Excelслужбы Excel
Usługi programu PerformancePoint w programie Microsoft SharePoint ServerPerformancePoint Services в Microsoft SharePoint Server
Visual Studio Industry Partner Programпрограмма Visual Studio Industry Partner
Zarządzanie połączeniami programów RemoteApp i pulpituуправление подключениями к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "program", pamięć tłumaczeniowa

add example
CIA od lat nadzorowało ten programПослушайте, ЦРУ контролировала эту программу на протяжении многих лет
Podaj ID DCOP programu. Filtr zostanie zastosowany wyłącznie do zadań skolejkowanych przez ten program. Możesz podać więcej niż jedno ID oddzielone przecinkami. Jeśli pole pozostanie puste, filtr zostanie zastosowany do zadań ze wszystkich programów. Wskazówka: Użyj kdcop z linii poleceń by uzyskać ID działających programów. Przykład: " konversation, kvirc, ksirc, kopete "Введите идентификатор приложения (DCOP Application ID). Этот фильтр будет применён только к заданиям, запущенным из указанного приложения. Можно ввести несколько идентификаторов через запятую. Если оставить поле пустым, фильтр будет применяться ко всем заданиям. Пример: " konversation, kvirc, ksirc, kopete ". Чтобы узнать идентификатор приложения, воспользуйтесь командой kdcop
Po wybraniu Anuluj, program anuluje bieżącą akcjęЕсли вы нажмёте Отмена, программа остановит текущую операцию
& ark-mianownik; jest programem do obsługi różnych typów archiwów dla środowiska & kde;. Mogą one być przeglądane, wypakowywane, tworzone i modyfikowane w & ark-miejscownik;. Program może obsługiwać różne formaty archiwów, jak np. tar, gzip, bzip‧, zip, rar i lha (jeśli są zainstalowane odpowiednie programy tekstowe). & ark-mianownik; może być zintegrowany z programem & konqueror-mianownik; w celu łatwiejszego manipulowania archiwami. Musisz tylko zainstalować odpowiednią wtyczkę do & konqueror-dopelniacz;, znajdującą się w pakiecie kdeaddons& ark;-программа для работы с архивами различных форматов в среде & kde;. С помощью & ark; архивы можно просматривать, извлекать, создавать и изменять. Программа может обрабатывать различные форматы, как-то: tar, gzip, bzip‧, rar, zip и lha (если установлены соответствующие утилиты командной строки). При обработке архивов & ark; работает совместно & konqueror; в рабочей среде & kde
Program kalibracyjny sprawdzi teraz dokładność. Proszę przesunąć wszystkie manipulatory osi do pozycji środkowej i nie dotykać joysticka. Proszę kliknąć OK, aby rozpocząć kalibracjęНачинается калибровка чувствительности.. Передвиньте джойстик в центральное положение по обеим осям и более не трогайте его.. Для начала калибровки нажмите OK
Nie znaleziono programu fdformat. Formatowanie pełne nie jest dostępneПрограмма fdformat не найдена. Полное форматирование отключено
Program & kmenuedit; można uruchomić klikając prawym klawiszem myszy przycisk & kmenu-dopelniacz; na panelu lub wybierając Edytor menu z podmenu System w & kmenu-miejscownik& kmenuedit; можно запустить щелчком правой кнопкой мыши по кнопке K или выбрав пункт Редактор меню из подменю Настройка & mdash; Другие Главного меню
Pasek menu aktualnego programu (styl Mac OSМеню текущего приложения (как в MacOS
Wciśnij Alt; Tab, aby przełączać się pomiędzy uruchomionymi programami i Ctrl; Tab, aby przełączać się pomiędzy wirtualnymi pulpitami za pomocą klawiaturyДля переключения между приложениями используйте Alt; Tab, а для переключения между рабочими столами--Ctrl; Tab
Wydałeś polecenie, by wybrane obiekty zostały automatycznie otwarte lub przetworzone przy starcie programu. Niektóre z tych obiektów nie mogą być otwarte lub przetworzoneВы настроили автоматическое открытие или запуск объектов при запуске программы. Некоторые объекты не могут быть открыты или запущены
W oknie dialogowym wywoływanym przez tę pozycję menu możesz zmienić ustawienia związane ogólnie z tym jak program działaВ диалоге, отображаемым этим элементом меню, вы можете изменить настройки, относящиеся к общей работе приложения
Używanie programu & knotesИспользование & knotes
Ścieżka do programu gocr nie została jak dotąd skonfigurowana. Przejdź do konfiguracji Kooka i ręcznie wprowadź ścieżkęПуть к программе gocr не установлен. Укажите путь вручную в диалоге настройки Kooka
Do programów uruchamianych za pomocą & kstart; można przekazywać normalnie argumenty, na przykład& kstart; позволяет передавать аргументы программам. Пример
Przytrzymanie lewego przycisku myszy oraz przesuwanie kursora nad obszarem z uruchomionym programem spowoduje zaznaczenie obszaru tekstu. Podczas przesuwania kursora, tekst jest zaznaczany kolorem odwrotnym do obowiązującego. Wybierając opcję Kopiuj z menu Edycja, przekopiujesz tekst do schowka systemowego. Będziesz mógł użyć później zapisanego tekstu w & konsole-dopelniacz; lub innym programie Zaznaczony tekst może zostać również przeciągnięty do innego, zgodnego programu. Kliknij na zaznaczony tekst i przesuń go do innego programu. W zależności od ustawień & kde;, być może będziesz musiał przytrzymać klawisz & Ctrl; w momencie przeciągania tekstuЕсли переместить курсора мыши при нажатой левой клавише, и если текущее приложение не работает с мышью, будет выделен участок текста. При перемещении выделенного участка текста он будет отображаться с обратным фоном (для большей наглядности). Чтобы скопировать выделенный текст в буфер обмена для дальнейшего использования & konsole; или другими приложениями, выберите пункт Копировать из меню Правка. Вы также можете перетаскивать выделенный текст в приложения, использующие технологию Drag' n' Drop, равно как и из таких приложений. Просто нажмите мышью на выделенном участке и перенесите его в нужную область. Возможно, при перетаскивании вам необходимо удерживать клавишу & Ctrl; & mdash; это зависит от настроек & kde
Włącz opcję by pokazać tryb apartu i program użyte przy robieniuzdjęciaЕсли включено, то в подсказке будут показаны режим камеры и программа экспозиции, применявшиеся в процессе экспозиции снимка
Odnośniki do programów (z użyciem pliku. desktopСсылки на приложения (файлы. desktop
Ma też być podręcznikiem szybkiego zapoznania się z codziennie wykonywanymi zadaniami. W większości przypadków niepotrzebna jest znajomość wszystkich opcji konfiguracyjnych programu, aby rozpocząć pracę. Tutaj znajdziesz przewodniki, które krok po kroku pokażą jak poradzić sobie w najczęściej spotykanych sytuacjach, oraz znajdziesz odnośniki do dalszych źródeł informacji, w razie napotkania jakichkolwiek problemówЭто вводное руководство по выполнению типичных задач. Обычно вам не требуется напрямую указывать все настройки приложений, чтобы оно заработало. Вы найдёте пошаговые указания, которые помогут в типичных ситуациях, и ссылки на документы с дополнительной информацией, которая может вам помочь, если вы испытываете проблемы
Ten przycisk zapisuje wszystkie zmiany bez zamykania programuСохранить все сделанные вами изменения, но не выходить из программы
Program wykonuje ‧ zadań w ‧ wątkach. Każde zadanie czeka losową liczbę milisekund między ‧ aПрограмма запускает ‧ заданий в ‧ потоках. Каждое задание находится в ожидании случайный период от ‧ до ‧ миллисекунд
Zajrzyj na stronę The & kde; Translators ' and Documenters ' Web Site, aby dowiedzieć się, czy dany program nie jest już przetłumaczony (większość jest). Zapoznaj się też ze Stroną polskiego tłumaczenia KDEСначала посмотрите на сайте переводчиков и составителей документации по & kde;, не переведена ли данная программа уже кем-то другим. Если это не так то там же вы найдёте информацию о том, как помочь с переводом. В частности, если вы хотите помочь с переводом & kde; на русский-напишите по адресу shaforostoff-AT-kde. ru
Czy program jest uruchomiony pierwszy razЭто первый запуск приложения
Można tu podać, w jaki sposób będą przełączane procesy w systemie i jak będzie przydzielany czas procesora dla procesów-który dostanie więcej, a który musi poczekać. Dostępne są dwa sposoby: Zwykły: Jest to standardowy sposób podziału czasu-równomiernie między procesy. Czasu rzeczywistego: Program nie będzie mógł zostać przerwany, dopóki sam nie odda procesora. Może to być niebezpieczne, gdyż jeśli tego procesora nie odda, to może zawiesić system. By włączyć tę metodę, potrzebne jest hasło administratoraЗдесь вы можете указать возможность запуска приложения с приоритетом реального времени. Планировщик-это элемент операционной системы, который решает, какой процесс будет выполняться, а какой-ожидать. Доступно два планировщика: Обычный-это стандартный планировщик, работающий по принципу разделения времени. Он просто распределяет все доступное время процессора между всеми процессами. Реального времени-этот планировщик будет выполнять ваше приложение непрерывно, пока оно не освободит процессор. Это может быть опасно. Приложение, которое вовремя не освободит процессор, может подвесить систему. Для использования этого планировщика нужен пароль суперпользователя
Skróty ogólne oraz Skróty programówГлобальные привязки и привязки для приложений
Tutaj można skonfigurować osadzony komponent edytora Vim. Żeby go używać musisz mieć zainstalowaną stosunkowo nową wersję Gvim lub Kvim. Możesz ustawić wygląd edytora oraz którego z programów vim użyćДанный модуль позволяет настроить использование программы Vim как встроенного компонента. Для этого необходимо, чтобы на компьютере были установлены свежие версии программы Gvim или Kvim. Вы можете настроить внешний вид редактора и задать путь к программе vim
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2498 zdań frazy program.Znalezione w 5,798 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.