wymowa: IPA: ˈprɔɡrãm

Tłumaczenia na język rosyjski:

  • программа     
    (Noun  f) (noun   )
  • план     
    (Noun  m) (noun   )
  • учебный план   

Pozostałe znaczenia:

 
stacja telewizyjna
 
inform. informatyka zestaw komend zrozumiałych dla komputera służących wykonywaniu jakichś zadań

Podobne frazy w słowniku polski rosyjski. (90)

administrator programu Exchangeадминистратор Exchange
Administrowanie usługami programu Accessадминистрирование служб Access
Asystent zgodności programówпомощник по совместимости программ
Automatycznie pobierz ustawienia opcji Poza biurem z programu Outlookавтоматически получать настройки оповещения об отсутствии на работе из Outlook
baza danych systemu monitorowania programu PerformancePointбаза данных системы мониторинга PerformancePoint
Baza danych ustawień programu PerformancePointбаза данных параметров PerformancePoint
Centralna administracja usług programu Performance Pointцентр администрирования PerformancePoint Services
Dodatek do planowania konferencji dla programu Microsoft Office Outlookнадстройка конференц-связи для Microsoft Office Outlook
Dodatek do planowania konferencji dla programu Microsoft Outlookнадстройка конференц-связи для Microsoft Outlook
Dodatek programu PerformancePoint dla programu Excelнадстройка PerformancePoint для Excel
dodatek programu PowerPointнадстройка PowerPoint
Dostęp mobilny do programu Windows SharePoint Servicesмобильный доступ для служб Windows SharePoint Services
element programu Outlookэлемент Outlook
formularz internetowy programu InfoPath dla urządzeń przenośnychвеб-форма InfoPath для мобильных устройств
funkcja synchronizacji w programie Outlookсинхронизация Outlook
funkcje modułowe programu Excelфункции Excel для работы с аналитическими кубами
grupa programu SharePointгруппа SharePoint
Integracja z programem Outlookинтеграция с Outlook
Konfiguracja dostępu w sieci Web do programów RemoteApp i pulpituНастройка веб-доступа к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp
Konsola zarządzania programu Exchangeконсоль управления Exchange
krajowy program ochronyнациональная программа сохранения окружающей среды
lista najczęściej używanych programówсписок часто используемых приложений
magazyn programu Exchangeхранилище Exchange
Menedżer konfiguracji serwera monitorowania programu PerformancePointдиспетчер конфигурации сервера мониторинга PerformancePoint
Menedżer konfiguracji serwera planowania programu PerformancePointдиспетчер конфигурации сервера планирования PerfromancePoint
Menedżer obsługi programu SharePointдиспетчер обслуживания SharePoint
Narzędzie kalendarza programu Grooveсредство работы с календарем Groove
Narzędzie spotkań programu Grooveсредство работы со встречами Groove
Obsługa żądań w programie Duetобработчик запросов Duet
plik danych programu Microsoft Accessфайл данных Microsoft Access
plik reguł programu makeфайл makefile
Podgląd plików programu PowerPointсредство предварительного просмотра PowerPoint
Podgląd pulpitu nawigacyjnego w programie SharePoint Servicesсредство просмотра панели мониторинга для служб SharePoint
Połączenia programów RemoteApp i pulpituподключения к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp
połączenie w programie Communicatorзвонок с помощью Comminicator
profil programu Outlookпрофиль Outlook
program adaptacji strukturalnejпрограмма структурной перестройки
program analitycznyпрограмма анализа
program BizTalk ServerBizTalk Server
Program do udostępniania plikówпрограмма обмена файлами
program dobrowolnego odłogowania ziemiпрограмма вывода земель из оборота
program ekologicznyэкологическая программа
Program GeminiДжемини
Program instalujący niezamówione pakiety oprogramowaniaсредство увязки программ в пакеты
program komputerowyкомпьютерные программы; компьютерная программа; программа
Program logo Windowsпрограмма Windows Logo
program lojalnościowyпрограмма лояльности; программа лояльности клиентов
Program MercuryМеркурий
program mieszkaniowyпрограмма жилищного строительства
Program Narodów Zjednoczonych ds. RozwojuПрограмма развития ООН
program pełnoekranowyполноэкранная программа
program pierwszoplanowyприложение переднего плана
program pomiaruпрограмма измерений
program poprawy stosunków w sąsiedztwieпрограмма обустройства городского района
program radiowyрадиовещательная программа
program rozpoznawania nazwсопоставитель
Program SalutСалют
program szkoleńучебные программы
program szukający rdzeniпарадигматический модуль
program terminalowyтерминальная программа
program typu rootkitпакет программ rootkit
program udoskonalania Pomocyпрограмма улучшения справки
program umocnieniaпрограмма укрупнения
Program użytkowania w domuпрограмма использования ПО на домашних компьютерах
program Works bez reklamWorks без рекламы
program wsadowyкомандный файл
program wybierający numery telefoniczneнабиратель номера
program wykradający hasłaпрограмма для кражи паролей
program z podwyższonym poziomem uprawnieńпрограмма с повышенными привилегиями
Projektant pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePointконструктор панели мониторинга PerformancePoint
schemat programu Duetсхема Duet
serwer obliczeniowy programu Excelсервер вычислений Excel
Serwer planowania programu PerformancePointсервер планирования PerformancePoint
serwer zarządzania magazynu danych programu Service Managerсервер управления хранилища данных Service Manager
serwer zarządzania programu Service Managerсервер управления Service Manager
Skojarz inne zadanie programu Worksсопоставить с другой задачей Works
Synchronizowanie ustawień folderów i programówсинхронизация папок и параметров программ
Światowy program wyżywieniaвпп
Technologie i produkty programu SharePointпродукты и технологии SharePoint
Uruchom program Microsoft Office Live Meeting...запустить Microsoft Office Live Meeting...
Uruchom program Microsoft Office OneNoteзапустить Microsoft Office OneNote
usługa planowania programu PerformancePointслужба планирования PerformancePoint
Usługa programu PerformancePointPerformancePoint Service
usługa sieci Web programu PowerPivotвеб-служба PowerPivot
Usługa sieci Web serwera monitorowania programu PerformancePointвеб-служба сервера мониторинга PerformancePoint
Usługi programu Accessслужбы Access
Usługi programu Excelслужбы Excel
Usługi programu PerformancePoint w programie Microsoft SharePoint ServerPerformancePoint Services в Microsoft SharePoint Server
Visual Studio Industry Partner Programпрограмма Visual Studio Industry Partner
Zarządzanie połączeniami programów RemoteApp i pulpituуправление подключениями к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "program", pamięć tłumaczeniowa

add example
Aby umożliwić zabawę z & blinken; niektórym użytkownikom, wbudowano w program liczne opcje dostępnościЧтобы сделать & blinken; более удобной для пользователей, в ней есть несколько настраиваемых параметров
Program nie jest uruchomionyПрограмма не запущена
Program & konsole-mianownik; jest graficznym emulatorem terminala dla & kde& konsole; & mdash; графический эмулятор терминала для & kde
DZIAŁANIA PROGRAMUДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Program do zarządzania informacjami osobistymiCommentПерсональный информационный менеджерComment
Jeśli Twój program jest ustawiony do pracy jako klient Kolab & kde;, to nie jest to wymagane. Serwer Kolab‧ zajmuje się wtedy publikacją Twojego wolnego/zajętego czasu i zarządza dostępem do niego innych użytkownikówЕсли ваше приложение настроено в качестве Клиента Kolab для KDE, в этом нет необходимости. Сервер Kolab‧ берёт на себя публикацию информации о занятости и управление доступом к ней других пользователей
Wybrał programy upiększające, które są już poprawę naszych sklepówОн выбрал программы по обустройству, которые уже приносят плоды в наших торговых кварталах
Expect ogin: ‧ wykorzystywany jest standardowy terminal ID "" ‧ program kppp wysyła nazwę użytkownika ustawioną w głównym oknie logowania Expect for userxyz: ‧ lista dostępnych numerów zostaje wyświetlona, użytkownik powinien jeden z nich wybrać Send userxyz-home ‧ użytkownik prosi o połączenie zwrotne na numer telefonu domowego Expect ogin: ‧ proces połączenia zwrotnego jest kontynuowany serwer nawiązuje nowe połączenie, dlatego też pojawia się pytanie o login. Send ID Expect assword: ‧ następnie należy wysłać hasło Send password Expect & gt; ‧ oczekiwanie na pojawienie się znaku zachęty (może on różnie wyglądać) Send start_ ppp ‧ uruchomienie demona pppd na serwerzeExpect ogin: ‧ помните, что это обыкновенный теминальный логин ID "" ‧ kppp отправляет имя пользователя, установленное в главном экране Expect for userxyz: ‧ отображается список доступных номеров, пользователь должен сделать выбор Send userxyz-home ‧ пользователь хочет, чтобы ему перезвонили по домашнему номеру Expect ogin: ‧ выполняется процесс обратного дозвона, новое соединение и новый логин. ID Expect assword: ‧ отправить пароль Expect & gt; ‧ ожидать приглашения (оно может отличаться) Send start_ ppp ‧ эта команда запускает демон ppp
Jak dodać program(skrót do niego) na pulpit?Как установить на рабочем столе приложение?
Ten program pomocniczy nie jest przeznaczony do samodzielnego uruchamianiaЭта вспомогательная утилита на предназначена для непосредственного запуска
Teraz chcemy tylko, aby skrypt zaczekał przez kilka sekund, żeby program wyśrodkował ekran na Księżycu. Dodaj do skryptu funkcję waitFor i skorzystaj z panelu argumentów funkcji aby ustawić wartość oczekiwania na ‧ sekundИтак, мы привязали экран к Луне и ускорили время. теперь мы просто хотим приостановить исполнение сценария. Добавьте функцию waitFor и установите паузу на ‧с., используя панель Аргументов функций
Program pocztowyПочтовый клиент
Tradycyjnie w środowisku & kde; powiadamianie o uruchomieniu programu odbywa się za pomocą wyświetlenia nowej pozycji na pasku zadań, wraz z ikoną symbolizującą obracającą się klepsydrę informującą o wykonywaniu jakiegoś zadania. Można włączyć lub wyłączyć to zachowanie zaznaczając opcję Włącz informację na pasku zadań. Kiedy ta opcja jest aktywna to możliwe jest zmiana ustawienia suwaka dla określenia Maksymalnego czasu powiadamiania. Domyślnie jest to ‧ sekundРанее в & kde; запуск программы отображался по-другому, и вы можете разрешить или запретить эту возможность. При старте обычной программы в панели задач появлялось окошко и название запущенной задачи, и в нем крутилась шестерёнка & kde;. Можно включить или отключить этот режим и установить время отображения этого состояния в секундах, с помощью флажка Разрешить уведомление панели задач и соответственно выставить интервал времени индикации Время индикации запуска (с
Zachowanie przy starcie programuПоведение при запуске приложения
W typowych grach wideo większość postaci tworzonych jest w programie Maya, albo innej, podobnej aplikacji.Zajmuje się tym grafikВ стандартныx видеоиграх большинство персонажей создаются художником в программе Мауа или подобных программах
Podręcznik użytkownika nie ma zastąpić podręczników poszczególnych programów. Podręczniki te dostarczą Ci informacji o szczególnych możliwościach konfiguracji programu i pomogą rozwiązać problemy, które nie zostały omówione w tym podręczniku. Jeśli odpowiedź na Twoje pytanie leży poza zakresem tego podręcznika, pokażemy Ci gdzie szukać dalszej pomocyРуководство пользователя не может заменить документацию приложений. Чтобы получить сведения по настройке конкретной программы и информацию по устранению возникающих проблем, вам следует обратиться к её руководству. Если ответ выходит за пределы этой книги, мы скажем вам, куда обратиться за помощью
Domyślnie program KWeather nie zapisuje nieaktualnych informacji pogodowych-przy każdym odświeżeniu stare dane zostają usunięte. Jeżeli jednak chcesz zapisywać dane pogodowe, włącz tę opcję. Jeżeli ta opcja jest włączona, dane pogodowe będą dopisywane do pliku dziennika, po jednej linijce reprezentującej dany stan pogody (dane oddzielane są przecinkami). Zapisywane informacje to data, prędkość i kierunek wiatru, temperatura, ciśnienie, widoczność, pokrywa chmur oraz " aktualna pogoda "По умолчанию, KWeather не удерживает устаревшую информацию о погоде, но вы можете включить запись хронологии погоды
kpilot;, synchronizacja PalmPilot z programami & kdeПрограмма для синхронизации с устройствами Pilot
Niektóre z programów uruchamianych automatycznie przez ksmserver toНекоторые приложения, которые ksmserver запускает автоматически
Wtyczka do programu digiKam korygująca balans bieliРасширение digiKam для коррекции баланса белого
Pasek zadań jest bogaty w funkcje. W domyślnej konfiguracji, jeśli masz otwartych więcej okien tego samego programu, zostaną one pogrupowane, dzięki czemu zobaczysz tylko jedną pozycję dla jednego programuПанель задач умеет очень многое. По умолчанию окна одного и того же приложения будут группироваться на панели, и отображать их будет одна пиктограмма со стрелкой
Jeśli ta opcja jest wybrana, menu programu nie będzie wyświetlane w jego oknie. Zamiast tego na górze ekranu wyświetlany będzie pasek zawierający menu aktywnego programu. Podobne rozwiązanie zastosowano w Mac OSЕсли установлен этот параметр, приложения не будут иметь своего меню. Вместо этого будет одно меню вверху экрана, представляющее меню активного приложения, как в Mac OS
Główne okno programu & kcronглавное окно & kcron
Oznacza to, że plik konfiguracyjny ktiprc jest sprawdzany pod kątem wystąpienia wpisu RunOnStart w sekcji [ TipOfDay ]. W wypadku nie znalezienia takiego wpisu, zostaje przyjęta wartość wartość true (prawda), która oznacza, że ktip jest jednym z programów przeznaczonych do automatycznego uruchomieniaЭто означает, что в файле ktiprc, в секции [ TipOfDay ] указано значение переменной RunOnStart-true. Это значение является значением по умолчанию, если запись отсутствует, то есть ktip по умолчанию запускается автоматически
Wyświetli listę autorów programu & kwriteВывести список авторов & kwrite
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2524 zdań frazy program.Znalezione w 4,023 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.