wymowa: IPA: ˈprɔɡrãm

Tłumaczenia na język rosyjski:

  • программа     
    (Noun  f) (noun   )
  • план     
    (Noun  m) (noun   )
  • учебный план   

Pozostałe znaczenia:

 
stacja telewizyjna
 
inform. informatyka zestaw komend zrozumiałych dla komputera służących wykonywaniu jakichś zadań

Podobne frazy w słowniku polski rosyjski. (90)

administrator programu Exchangeадминистратор Exchange
Administrowanie usługami programu Accessадминистрирование служб Access
Asystent zgodności programówпомощник по совместимости программ
Automatycznie pobierz ustawienia opcji Poza biurem z programu Outlookавтоматически получать настройки оповещения об отсутствии на работе из Outlook
baza danych systemu monitorowania programu PerformancePointбаза данных системы мониторинга PerformancePoint
Baza danych ustawień programu PerformancePointбаза данных параметров PerformancePoint
Centralna administracja usług programu Performance Pointцентр администрирования PerformancePoint Services
Dodatek do planowania konferencji dla programu Microsoft Office Outlookнадстройка конференц-связи для Microsoft Office Outlook
Dodatek do planowania konferencji dla programu Microsoft Outlookнадстройка конференц-связи для Microsoft Outlook
Dodatek programu PerformancePoint dla programu Excelнадстройка PerformancePoint для Excel
dodatek programu PowerPointнадстройка PowerPoint
Dostęp mobilny do programu Windows SharePoint Servicesмобильный доступ для служб Windows SharePoint Services
element programu Outlookэлемент Outlook
formularz internetowy programu InfoPath dla urządzeń przenośnychвеб-форма InfoPath для мобильных устройств
funkcja synchronizacji w programie Outlookсинхронизация Outlook
funkcje modułowe programu Excelфункции Excel для работы с аналитическими кубами
grupa programu SharePointгруппа SharePoint
Integracja z programem Outlookинтеграция с Outlook
Konfiguracja dostępu w sieci Web do programów RemoteApp i pulpituНастройка веб-доступа к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp
Konsola zarządzania programu Exchangeконсоль управления Exchange
krajowy program ochronyнациональная программа сохранения окружающей среды
lista najczęściej używanych programówсписок часто используемых приложений
magazyn programu Exchangeхранилище Exchange
Menedżer konfiguracji serwera monitorowania programu PerformancePointдиспетчер конфигурации сервера мониторинга PerformancePoint
Menedżer konfiguracji serwera planowania programu PerformancePointдиспетчер конфигурации сервера планирования PerfromancePoint
Menedżer obsługi programu SharePointдиспетчер обслуживания SharePoint
Narzędzie kalendarza programu Grooveсредство работы с календарем Groove
Narzędzie spotkań programu Grooveсредство работы со встречами Groove
Obsługa żądań w programie Duetобработчик запросов Duet
plik danych programu Microsoft Accessфайл данных Microsoft Access
plik reguł programu makeфайл makefile
Podgląd plików programu PowerPointсредство предварительного просмотра PowerPoint
Podgląd pulpitu nawigacyjnego w programie SharePoint Servicesсредство просмотра панели мониторинга для служб SharePoint
Połączenia programów RemoteApp i pulpituподключения к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp
połączenie w programie Communicatorзвонок с помощью Comminicator
profil programu Outlookпрофиль Outlook
program adaptacji strukturalnejпрограмма структурной перестройки
program analitycznyпрограмма анализа
program BizTalk ServerBizTalk Server
Program do udostępniania plikówпрограмма обмена файлами
program dobrowolnego odłogowania ziemiпрограмма вывода земель из оборота
program ekologicznyэкологическая программа
Program GeminiДжемини
Program instalujący niezamówione pakiety oprogramowaniaсредство увязки программ в пакеты
program komputerowyкомпьютерные программы; компьютерная программа; программа
Program logo Windowsпрограмма Windows Logo
program lojalnościowyпрограмма лояльности; программа лояльности клиентов
Program MercuryМеркурий
program mieszkaniowyпрограмма жилищного строительства
Program Narodów Zjednoczonych ds. RozwojuПрограмма развития ООН
program pełnoekranowyполноэкранная программа
program pierwszoplanowyприложение переднего плана
program pomiaruпрограмма измерений
program poprawy stosunków w sąsiedztwieпрограмма обустройства городского района
program radiowyрадиовещательная программа
program rozpoznawania nazwсопоставитель
Program SalutСалют
program szkoleńучебные программы
program szukający rdzeniпарадигматический модуль
program terminalowyтерминальная программа
program typu rootkitпакет программ rootkit
program udoskonalania Pomocyпрограмма улучшения справки
program umocnieniaпрограмма укрупнения
Program użytkowania w domuпрограмма использования ПО на домашних компьютерах
program Works bez reklamWorks без рекламы
program wsadowyкомандный файл
program wybierający numery telefoniczneнабиратель номера
program wykradający hasłaпрограмма для кражи паролей
program z podwyższonym poziomem uprawnieńпрограмма с повышенными привилегиями
Projektant pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePointконструктор панели мониторинга PerformancePoint
schemat programu Duetсхема Duet
serwer obliczeniowy programu Excelсервер вычислений Excel
Serwer planowania programu PerformancePointсервер планирования PerformancePoint
serwer zarządzania magazynu danych programu Service Managerсервер управления хранилища данных Service Manager
serwer zarządzania programu Service Managerсервер управления Service Manager
Skojarz inne zadanie programu Worksсопоставить с другой задачей Works
Synchronizowanie ustawień folderów i programówсинхронизация папок и параметров программ
Światowy program wyżywieniaвпп
Technologie i produkty programu SharePointпродукты и технологии SharePoint
Uruchom program Microsoft Office Live Meeting...запустить Microsoft Office Live Meeting...
Uruchom program Microsoft Office OneNoteзапустить Microsoft Office OneNote
usługa planowania programu PerformancePointслужба планирования PerformancePoint
Usługa programu PerformancePointPerformancePoint Service
usługa sieci Web programu PowerPivotвеб-служба PowerPivot
Usługa sieci Web serwera monitorowania programu PerformancePointвеб-служба сервера мониторинга PerformancePoint
Usługi programu Accessслужбы Access
Usługi programu Excelслужбы Excel
Usługi programu PerformancePoint w programie Microsoft SharePoint ServerPerformancePoint Services в Microsoft SharePoint Server
Visual Studio Industry Partner Programпрограмма Visual Studio Industry Partner
Zarządzanie połączeniami programów RemoteApp i pulpituуправление подключениями к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "program", pamięć tłumaczeniowa

add example
Program & kbruch; możesz znaleźć na Stronie domowej & kbruch; i jest to część projektu & kde; EduПрограмму & kbruch; можно найти на домашней странице & kbruch;; она является частью проекта & kde; Edu
Jeżeli karta dźwiękowa nie udostępnia urządzenia " Master ", program & kmix; może wybrać inne urządzenie do ustawienia głównego poziomu głośności. W większości przypadków są to urządzenia Wave lub PCMЕсли ваша звуковая карта не имеет мастер-устройства, то сам KMix может выбрать другое устройство, часто это Wave или PCM
W następującym przykładzie wartość wpisu Host jest określona przez wynik działania programu hostname. Ustawienie to zostało również zablokowane, żeby upewnić się, że zawsze jest określane dynamicznieВ следующем примере значение записи Host определяется выводом программы hostname. Эта настройка заблокирована
Opcje te używane są przez wszystkie programy & kde; (ponieważ są one zaimplementowane w klasie KApplication i wszystkie dobre programy & kde; tworzą obiekt KApplication, zanim pobiorą argumenty z linii komendЭти параметры используются всеми приложениями & kde; (поскольку они применяются в классе KApplication и все хорошие программы & kde; создают объект KApplication ещё до того, как они обращаются к конкретным аргументам командной строки
Do konfigurowania programu dla danego typu & MIME; służą cztery przyciski (Przesuń w górę, Przesuń w dół, Dodaj i Usuń) oraz pole wyboru (w którym wypisane są programyДля настройки приложений используются пять кнопок (Вверх, Вниз, Добавить..., Правка... и Удалить...) и список приложений
Jeśli korzystasz z połączenia modemowego, to zapewne używasz programu & kppp; lub podobnego do nawiązania połączeniaЕсли вы подключаетесь к Интернету с помощью модема, установка связи осуществляется с помощью & kppp; или другой программы дозвона
Mówili, że chcą sprawdzić, czy można złamać ich nowy program do zabezpieczeńСказали, что в их фирме разработана плывущая кодировка...... и им нужно знать, можно ли ее расколоть
Korzystanie z innych plików pocztowych w programie & kmail-mianownikИспользование в & kmail; других почтовых ящиков
Rozpoczęcie pracy z programemНачало работы
To jest zaawansowane okno konfiguracji, gdzie można ustawić opcje związane z zachowaniem określonych okien. Jest tutaj wiele opcji, które służą do precyzyjnego skonfigurowania Twojego środowiska, włączając w to pozycję na ekranie w której mają się pojawić określone okna, jak również czy mają być pokazywane w pasku zadań i w przeglądarce pulpitów. Okna można wybrać na podstawie programu lub nawet na podstawie określonej roli w programieЭто продвинутое диалоговое окно настройки, где вы можете установить свойства поведения конкретных окон. Существует множество параметров для тонкой настройки раскладки окна, включая то, какие позиции на экране должны занимать определённые окна при открытии, и как оно должно отображаться на панели задач или на переключателе рабочих столов. Вы можете указать окна по приложению, или даже по специфичной роли внутри приложения
Pole konfiguracji menedżera plików służy do konfiguracji polecenia wykonywanego w przypadku, gdy wybrana zostanie opcja Otwórz menedżer plików w menu podręcznym programuНастройка менеджера файлов, указывает какая команда выполняется при выборе пункта контекстного меню Открыть менеджер файлов
Wiele zintegrowanych, umiędzynarodowionych przykładowych programów & logo; ułatwia rozpoczęcie z nim pracyМножество прилагаемых примеров программ на & logo;, переведенных на разные языки, помогут быстрее освоиться новичку
Ta karta pokazuje zakładki w widoku drzewa. Kliknij na obiekt z listy, aby go otworzyć w głównym oknie programuВ этой вкладке отображается список закладок; чтобы открыть одну из них в главном окне, щёлкните по ней левой кнопкой мыши
Jeśli żaden program nie wykorzystuje włożonej karty, KDE może automatycznie uruchomić narzędzie do zarządzania kartamiКогда вы вставляете карту, KDE может автоматически запускать утилиту управления, если другие приложения не пытаются использовать карту
Uruchom programyВыполнить команды
Konfiguracja programu & kweatherНастройка KWeather
& kde; jest dostarczane z dużą ilością dokumentacji do programów i składników środowiska. Choć możliwe jest przeglądanie dokumentacji aż do znalezienia odpowiedniego fragmentu, może być to czasochłonne. Aby Ci to ułatwić, & kde; oferuje wyszukiwarkę tekstową zwaną ht://dig, podobną w działaniu do wyszukiwarek internetowych, a tak prawdę powiedziawszy to niektóre z używanych przez Ciebie wyszukiwarek może z niej korzystać. Po prostu kliknij na zakładkę Szukaj w & khelpcenter;, wpisz poszukiwane słowo, wciśnij przycisk Szukaj i przejrzyj wynikiВ & kde; входит большое количество документации для приложений и компонентов. Хотя вы можете просто просматривать руководства в поисках нужной информации, это займет много времени. Чтобы облегчить этот процесс, & kde; предлагает полнотекстовый поиск с помощью программы ht://dig. Принцип ее работы схож с аналогичными механизмами в Мнтернете, фактически некоторые поисковые машины могут использовать именно его. Перейдите во вкладку Поиск в & khelpcenter;, введите нужное слово, нажмите Enter и получите результаты!
Zniknięcie panelu jest zwykle spowodowane niespodziewanym wyłączeniem się programu & kicker-mianownik;. Niespodziewane wyłączenie może być spowodowane przez załadowanie apletu, który jest obciążony jakimś fatalnym błędem lub przez niepoprawną instalację & kde; i/lub paneluОбычно панель исчезает из-за сбоя программы. Этот сбой чаще всего вызван ошибкой аплета или неверной установкой & kde; или программы панели
Ukrywa główne okno programu. Ponowne wyświetlenie okna możliwe jest za pomocą polecenia dcop kmix kmix-mainwindow‧ show lub poprzez kliknięcie na ikonę na tacce systemowejСкрыть окно микшера. dcop kmix kmix-mainwindow‧ show сделает его снова видимым
Zaawansowany, wielozakładkowy edytor tekstowy. & kate; to świetne narzędzie do przeglądania źródła strony & HTML;, do edycji skomplikowanego kodu w języku C++, PHP i XML, dzięki ogromnym możliwościom podświetlania składni i zdolnościom do ukrywania niechcianego kodu. & kate; to bardzo szybki program. Jest w stanie otwierać bardzo duże pliki tekstowe w czasie kilku sekund. Potrafi otworzyć dużą liczbę zakładek, w celu przeglądania tego samego pliku w kilku miejscach i/lub innych plików, kiedy tylko zechceszМощный текстовый редактор & kde;, поддерживающий работу с несколькими файлами одновременно. & kate; отлично подходит для редактирования & HTML;, создания программ на C++ и PHP, а также для работы с XML благодаря мощному механизму подсветки синтаксических конструкций и средствам поиска фрагментов кода. & kate;-очень быстрое приложение (файлы открываются за несколько секунд). Функция просмотра нескольких документов или различных участков одного документа в дочерних окнах также бывает очень полезной
Współdzielenie pulpitu pozwala zaprosić inną osobę do współdzielenia Twojego pulpitu, umożliwia Ci również zdalne zalogowanie na Twój komputer z innego miejsca. W tym celu należy użyć klienta VNC, takiego jak znajdujący się w & kde; program Zdalne połączenie z pulpitem. Jest to bardzo użyteczne, jeśli chcesz, żeby ktoś Ci pomógł wykonać jakąś czynnośćОбщий рабочий стол позволяет совместно работать в текущем сеансе, или делает возможным вход на вашу машину из другого места. Затем вы сможете использовать VNC-подобную программу клиента из & kde;-Приложение удалённого доступа (Remote Desktop Connection) для управления рабочим столом по сети. Приложение очень полезно, в случае, когда вам понадобится чья-то помощь
Jeżeli Twój komputer obsługuje typ danych C long double i jeżeli pracujesz z biblioteką libc masz możliwość włączenia obsługi typu long double w programie & kcalcЕсли ваш компьютер поддерживает тип данных С long double и вы имеете работающую libc, можете включить точность long double для & kcalc
Włącz tę opcję jeśli chcesz, by program został uruchomiony z prawami innego użytkownika. Każdy proces ma skojarzony ze sobą identyfikator użytkownika (id), który określa prawa dostępu do plików oraz inne uprawnienia. Do uruchomienia programu potrzebne będzie hasło tego użytkownikaВключите эту опцию, если вы хотите выполнить приложение под правами другого пользователя. Каждый процесс имеет ассоциированный с ним идентификатор пользователя. Этот идентификатор определяет права доступа к файлам и другие права. Для выполнения программы требуется пароль пользователя
Menu programówМеню приложений
Twórca programuВедущий разработчик
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2498 zdań frazy program.Znalezione w 7,213 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.