Tłumaczenia na język rosyjski:

  • написание   
  • орфография   
  • правописание   

Pozostałe znaczenia:

 
Kakografia, czyli błędna...
 
Jej zasady wyłożono w słowniku ortograficznym
 
Pisania prawidłowego uczy
 
Reguły pisowni
 
sposób pisania wyrazów według ustalonych norm
 
ogół zasad i przepisów dotyczacych poprawnego pisania wyrazów
 
ortografia

Podobne frazy w słowniku polski rosyjski. (2)

kontekstowe sprawdzanie pisowniконтекстная проверка орфографии
Usługa sprawdzania pisowniслужба проверки правописания

Przykładowe zdania z "pisownia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Automatyczne sprawdzanie pisowniАвтоматическая проверка орфографии
Narzędzia Sprawdzanie pisowni (od kursoraСервис Проверка орфографии от курсора
Sprawdzanie pisowniПроверка орфографии
Sprawdzanie pisowniПроверка правописания
Zachowanie sprawdzania pisowniНастройка проверки орфографии
Wykorzystuje program sonnet;, aby sprawdzić pisownię w treści wiadomości. Pamiętaj, że musisz najpierw skonfigurować & sonnet; za pomocą menu Ustawienia Sprawdzanie pisowni..., jeśli używasz go po raz pierwszyИспользовать kspell; для проверки орфографии в теле вашего сообщения. Обратите внимание, что вы должны настроить & kspell; с помощью Настройка Проверка орфографии..., если используете её впервые
Sprawdzanie pisowni: włączonieПроверка орфографии включена
Łatwy w użyciu program będący klasyczną grą w wisielca. Można wybrać temat odgadywanych słów, a nawet poziom trudności. Program obsługuje dwadzieścia cztery języki, więc jest idealny do nauki pisowni podstawowych rzeczowników w innych językachКлассическая игра " Виселица ". Множество слов может принадлежать одной выбранной теме, также можно выбрать уровень сложности. Программа поддерживает разные языки и может быть использована для запоминания написания иностранных слов
Po prawej stronie okna dialogowego znajduje się ‧ przycisków, pozwalających użytkownikowi kontrolować proces sprawdzania i korygowania pisowni. Są to przyciskiВ правой части диалога расположено ‧ кнопок управления проверкой орфографии
& kspell; jest programem do sprawdzania pisowni, używanym przez takie programy & kde; jak & kate;, & kmail; i & kword;. Jest to nakładka graficzna dla programów International ISpell oraz ASpell& sonnet;--это программа проверки правописания, используемая приложениями & kde; типа & kate;, & kmail; и & kword;. Она представляет собой графический интерфейс к International ISpell и ASpell
Sprawdzanie pisowni zatrzymaneПроверка орфографии остановлена
Jeśli nierozpoznane słowo jest zapisane błędnie, należy sprawdzić, czy właściwie zapisany odpowiednik znajduje się na liście podpowiedzi-wówczas wystarczy kliknąć na nim. Jeśli na liście brak poprawnej wersji, można ją wpisać w polu tekstowym powyżej. Żeby poprawić pisownię tego słowa, kliknij Zastąp. Zastąp wszystkie poprawi wszystkie wystąpienia tego słowa w dokumencieЕсли слово содержит ошибку, проверьте наличие правильного варианта в предлагаемом списке. Если его там не будет, вы можете ввести правильный вариант вручную. Чтобы исправить это слово только в этом месте нажмите Заменить, а чтобы исправить его во всём документе, воспользуйтесь Заменить все
sprawdzanie pisowniпроверка правописания
Czy chcesz sprawdzić pisownię w następnym arkuszu?Проверить орфографию на других листах?
Jeśli chcesz zakończyć sprawdzanie pisowni-nie zachowując dokonanych zmian-kliknij przycisk AnulujЧтобы остановить проверку правописания, отменив сделанные исправления, нажмите кнопку Отменить
Sprawdzanie pisowni anulowaneПроверка орфографии отменена
Tutaj można skonfigurować sprawdzanie pisowni w & kde;. Można określić jakiego programu do sprawdzania pisowni użyć, jakie błędy sprawdzać, jak również jakiego używać domyślnie słownika. & kde; może używać zarówno programu do sprawdzania pisowni ASpell, jak i ISpellЗдесь можно настроить проверку орфографии в & kde;. Модуль позволяет задать, какую из программ проверки орфографии следует использовать, какие типы ошибок проверять и какой словарь использовать по умолчанию. Поддерживаются обе программы, ASpell и ISpell
sprawdź pisownięправописание
Pozwala na konfigurację sonnet;, programu & kde; do sprawdzania pisowniНастроить kspell;, программу проверки орфографии для & kde
Okno dialogowe błędu pisowniДиалог ошибки правописания в слове
Korekta pisowniПроверка орфографии
Następne trzy przyciski widoczne w oknie sprawdzania pisowni, zlokalizowane są w jego dolnej części. Są toЕщё три кнопки расположены по горизонтали, внизу диалога проверки орфографии
Sprawdzanie pisowni: wyłączoneПроверка орфографии выключена
Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzania pisowni, należy ją skonfigurować. Możesz tego dokonać w edytorze wiadomości w menu Ustawienia Sprawdzanie pisowni.... Możesz tam ustawić słownik i sposób kodowaniaПрежде чем использовать проверку орфографии, вам нужно её настроить. Вы можете сделать это в меню редактора сообщений, выбрав Настройка Проверка орфографии.... В появившемся окне диалога можно настроить словарь и кодировку
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 64 zdań frazy pisownia.Znalezione w 0,222 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.