Tłumaczenia na język rosyjski:

  • написание   
  • орфография   
  • правописание   

Podobne frazy w słowniku polski rosyjski. (2)

kontekstowe sprawdzanie pisowniконтекстная проверка орфографии
Usługa sprawdzania pisowniслужба проверки правописания

Przykładowe zdania z "pisownia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Sprawdzanie pisowniПрограмма проверки орфографии
Sprawdź pisownięПроверить орфографию
Narzędzia Sprawdzanie pisowni w zaznaczeniuСервис Проверка орфографии в выделенном фрагменте
Wyniki korekty pisowniРезультат проверки правописания
Sprawdź pisownię: %Проверка орфографии: %
Pisownia i językПроверка правописания и язык
sprawdzanie pisowniпроверка правописания
& Automatyczne sprawdzanie pisowni& Автоматическая проверка орфографии
Korekta pisowniПроверка орфографии
Sprawdzanie pisowniПроверка орфографии
Okno dialogowe błędu pisowniДиалог ошибки правописания в слове
Ale pisownia!Лозунг ужасный!
Wynik sprawdzania pisowniРезультат проверки орфографии
Włącz sprawdzanie pisowni w & tleВключить & фоновую проверку орфографии
Pozwala na konfigurację sonnet;, programu & kde; do sprawdzania pisowniНастроить kspell;, программу проверки орфографии для & kde
Sprawdzanie pisowniПроверка правописания
Następne trzy przyciski widoczne w oknie sprawdzania pisowni, zlokalizowane są w jego dolnej części. Są toЕщё три кнопки расположены по горизонтали, внизу диалога проверки орфографии
Jeśli nierozpoznane słowo jest zapisane błędnie, należy sprawdzić, czy właściwie zapisany odpowiednik znajduje się na liście podpowiedzi-wówczas wystarczy kliknąć na nim. Jeśli na liście brak poprawnej wersji, można ją wpisać w polu tekstowym powyżej. Żeby poprawić pisownię tego słowa, kliknij Zastąp. Zastąp wszystkie poprawi wszystkie wystąpienia tego słowa w dokumencieЕсли слово содержит ошибку, проверьте наличие правильного варианта в предлагаемом списке. Если его там не будет, вы можете ввести правильный вариант вручную. Чтобы исправить это слово только в этом месте нажмите Заменить, а чтобы исправить его во всём документе, воспользуйтесь Заменить все
Sprawdzanie pisowni zakończoneПроверка орфографии завершена
Sprawdzanie pisowni anulowaneПроверка орфографии отменена
Łatwy w użyciu program będący klasyczną grą w wisielca. Można wybrać temat odgadywanych słów, a nawet poziom trudności. Program obsługuje dwadzieścia cztery języki, więc jest idealny do nauki pisowni podstawowych rzeczowników w innych językachКлассическая игра " Виселица ". Множество слов может принадлежать одной выбранной теме, также можно выбрать уровень сложности. Программа поддерживает разные языки и может быть использована для запоминания написания иностранных слов
Sprawdzanie pisowni nie rozpoznaje nie-angielskich znakówПроверка орфографии не распознаёт никакие буквы, кроме английских
Sprawdzanie pisowni zatrzymaneПроверка орфографии остановлена
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 64 zdań frazy pisownia.Znalezione w 0,274 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.