Tłumaczenia na język rumuński:

  • Agent Internet   

Przykładowe zdania z "Agent internetowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Rejestr publikuje informacje dotyczące agentów ds. legalizacji na swojej stronie internetowejRegistrul publică informații privind agenții de validare pe situl său web
Agencie Broyles, Arnold McFadden, dyrektor terenowy CCZAgent Broyles, Arnold Mcfadden, director de teren, CDC
Ponadto podobnych informacji udzielił niezależny agent działający na rzecz importerówDe asemenea, informații similare au fost comunicate de un agent independent care acționează în numele importatorilor
Agent Kellerman, Secret ServiceAgentul special Kellerman, Servicul Secret
Agent Federalny.Rzuć broń!Agent federal!
Jestem Tom Morgan, głównodowodzący agent Federalnego Wspólnego Zespołu do Zwalczania TerroryzmuMă numesc Tom Morgan, agent supraveghetor detaşat la Unitatea Antiterorism
Po podstawieniu tych trzech brytyjskich agentów w miejsce naszych ludzi... jaka była następna faza planu?Au înlocuit oamenii noştri cu aceşti agenţi englezi.Care era următorul pas al planului?
Jesteśmy agentami FBINu ştim cine sunteţi
składa podziękowania byłym agentom CIA, którzy zaoferowali swoją pomoc komisji tymczasowej, w szczególności przy okazji niektórych poufnych posiedzeń, w trakcie których potwierdzili oni, że program nadzwyczajnego wydawania rozpoczął się już w latachmulţumeşte foştilor agenţi CIA care au acceptat să coopereze cu Comisia temporară, în special în cadrul unor reuniuni confidenţiale în timpul cărora aceştia au confirmat faptul că programul de predări extraordinare începuse încă din anii '
Agenci Francis i DunhamAgenţii Francis şi Dunham
Agencie, kazałem ograniczyć łączność do minimumAgent, am spus să comunicaţi cât mai puţin!
Mam na myśli, to znaczy nie chcę być agentemVreau sa spun, nu ma gandesc sa fiu agent
Ponieważ w sprawozdaniach przekazywanych Komisji mogą się pojawiać błędy lub rozbieżności, pracownicy Komisji lub upoważnieni agenci powinni mieć możliwość dokonania przeglądu przygotowania państw członkowskich do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych i stanu przechowywanych zapasówAvând în vedere că în situațiile prezentate Comisiei ar putea exista discrepanțe sau erori, este necesar ca persoanele angajate sau agenții autorizați de către Comisie să poată verifica situația din statele membre privind stocurile și pregătirea acestora pentru urgență
Agencie Casey, niech pan na to spojrzyAr trebui să vii să arunci o privire, agent Casey
Znowu dzwoni agent DoyleAvem alt apel de la agentul Doyle
Agenci ds. legalizacji muszą być podmiotami o uznanej renomie, oraz muszą posiadać odpowiednią wiedzę fachowąAgenții de validare sunt organisme reputate având competența necesară
Po pierwsze, jest to ryzyko bezpośrednio związane z umowami zawartymi lub negocjowanymi przez agenta na rzecz dającego zlecenie, np. finansowanie zapasówÎn primul rând, sunt riscurile direct legate de contractele încheiate și/sau negociate de agent pe seama comitentului, cum ar fi finanțarea stocurilor
organy Mozambiku mogą zezwolić agentowi na statku na kontrolowanie działań połowowychAutoritățile din Mozambic pot permite prezența la bord a unui agent care să inspecteze activitățile de pescuit
Miło spotkać agenta, który lubi płacić tak wysokie odszkodowaniaE o plăcere să dai de un agent de asigurări căruia îi place să achite poliţele
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6779 zdań frazy Agent internetowy.Znalezione w 1,67 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.