Tłumaczenia na język portugalski:

  • ave maria   

Podobne frazy w słowniku polski portugalski. (1)

Zdrowaś MaryjoAve Maria

Przykładowe zdania z "zdrowaś maryjo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.../- Nie!O Senhor esteja convosco
Odmów ‧ Ojcze nasz i ‧ Zdrowaś MaryjoQuero que reze dez Pai- Nossos, e dez Ave- Marias
Odmów ‧ Ojcze Nasz i ‧ Zdrowaś MaryjoQuero que reze dez Pai- Nossos, e dez Ave- Marias
I' m sorry, to jest... modlić się kilka Zdrowaś Maryjo i pójśćDesculpe... me deixe...... me deixe rezar uma Ave Maria e ir, certo?
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.../- Nie!Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco
Jesusie, Maryjo, Józefie!Meu Deus do céu!
Błogosławiona Maryjo, Matko litościwa...Nieważne, co mówi Bambi o tym, że nie jesteś dziewicą, ja wciąż w ciebie wierzę i błagam cię o twoje boskie przewodnictwoMaria cheia de graça, mãe da misericórdia, não importa o que a Bambi disse sobre Você não ser uma virgem, ainda acredito em você e imploro por sua orientação divina
Święta Maryjo, Matko Boża wysłuchaj mej modlitwySanta Maria, Mãe de Deus, escutai a minha humilde prece
Maryjo, Matko Boża, pomóż temu beznadziejnemu ateiście strzelićSanta Maria Mãe de Deus, ajuda este reles ateu a ter pontaria
Jezusie, Józefie, MaryjoJesus, José e Maria
Słodka MaryjoNossa Senhora
Święta Maryjo, Matko Boga módl się za nami grzesznymi i teraz w czasie śmierciSanta Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte
Kochająca!Słodka Maryjo, módl sie za nami!O doce sempre Virgem Maria!
Maryjo, matko Boga!Santa mãe de Deus!
Najświętsza Panienko Maryjo, zlituj się nade mną grzeszną!Virgem Maria, tenha piedade desta pecadora!
Jezusie, Józefie i Maryjo!Jesus, José e Maria!
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria
Słodka MaryjoMinha Nossa Senhora
Jezus.Zdrowaś Maryjo, łaski pełnaJesus, Santa Maria, cheia de graça
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z tobąSalve María, cheia de graça, o Senhor está contigo
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna... błogosławionaś między niewiastami... i błogosławiony owoc żywota twojego JezusAve Maria, cheia de graça...... bendita sois entre as mulheres...... e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus
Zdrowaś Mario, Matko Boża, módl się za namiSanta Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 36 zdań frazy zdrowaś maryjo.Znalezione w 0,533 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.