Tłumaczenia na język portugalski:

  • ave maria   

Podobne frazy w słowniku polski portugalski. (1)

Zdrowaś MaryjoAve Maria

Przykładowe zdania z "zdrowaś maryjo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Odmów ‧ Ojcze Nasz i ‧ Zdrowaś MaryjoQuero que reze dez Pai- Nossos, e dez Ave- Marias
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.../- Nie!O Senhor esteja convosco
I' m sorry, to jest... modlić się kilka Zdrowaś Maryjo i pójśćDesculpe... me deixe...... me deixe rezar uma Ave Maria e ir, certo?
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.../- Nie!Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco
Odmów ‧ Ojcze nasz i ‧ Zdrowaś MaryjoQuero que reze dez Pai- Nossos, e dez Ave- Marias
Jesusie, Maryjo, Józefie!Meu Deus do céu!
Święta Maryjo, Matko Boga módl się za nami grzesznymi i teraz w czasie śmierciSanta Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte
Słodka MaryjoMinha Nossa Senhora
Jezusie, Józefie, MaryjoJesus, José e Maria
Najświętsza Panienko Maryjo, zlituj się nade mną grzeszną!Virgem Maria, tenha piedade desta pecadora!
Kochająca!Słodka Maryjo, módl sie za nami!O doce sempre Virgem Maria!
Maryjo, Matko Boża, pomóż temu beznadziejnemu ateiście strzelićSanta Maria Mãe de Deus, ajuda este reles ateu a ter pontaria
Jezus.Zdrowaś Maryjo, łaski pełnaJesus, Santa Maria, cheia de graça
Maryjo, matko Boga!Santa mãe de Deus!
Słodka MaryjoNossa Senhora
Jezusie, Józefie i Maryjo!Jesus, José e Maria!
Święta Maryjo, Matko Boża wysłuchaj mej modlitwySanta Maria, Mãe de Deus, escutai a minha humilde prece
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan zAve Maria, cheia de graça
Zdrowaś Marío Łaskiś pełnaMaria, cheia de graça
Zdrowaś Mario, Matko Boża, módl się za namiSanta Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores
Zdrowaś Mario, łaskiś pełnaAve Maria, cheia de Graça
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 36 zdań frazy zdrowaś maryjo.Znalezione w 0,504 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.