wymowa: IPA: ˈʑĩmna ˈvɔjna
add audio

Definition and similar words in polski:

 
hist. historia, historyczny, historycznie okres napięcia pomiędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi istniejący w drugiej połowie dwudziestego wieku;
 
stan w stosunkach międzynarodowych będący trwałym konfliktem, niemogącym być rozstrzygniętym poprzez militarną konfrontację
 
przen. przenośnie stan wrogości niebędący jawnym konfliktem

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zimna wojna", pamięć tłumaczeniowa

Zimna Wojna podgrzewa nam atmosferę
wyrażając przekonanie, że historyczne wydarzenia z sierpnia ‧ roku były ważne dla całej Europy, a strajk stoczniowców gdańskich i porozumienia gdańskie można uważać za początek upadku systemu komunistycznego, zakończenia zimnej wojny i podziału Europy oraz upadku muru berlińskiego
To zimna wojna
Niektórzy mogliby powiedzieć, że to Reagan wygrał Zimną Wojnę, generale
Reorganizacja sił zbrojnych po zakończeniu zimnej wojny doprowadziła do zmniejszenia ilości zasobów konwencjonalnego sprzętu wojskowego, nakładając jednocześnie nowe wymogi jakościowe.
W gruncie rzeczy wracamy do NATO, mimo że zimna wojna zakończyła się w 1990 roku.
Rola Centralnej Agencji Wywiadowczej w polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych po zakończeniu zimnej wojny
Chyba czas na zimną wojnę
Unilateralizm w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki po zimnej wojnie
Chryste, brak mi zimnej wojny
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 576 zdań frazy zimna wojna.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: