add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: zakład opieki zdrowotnej yet.

Przykładowe zdania z "zakład opieki zdrowotnej", pamięć tłumaczeniowa

Podstawy odpowiedzialności deliktowej samodzielnego publicznetgo zakładu opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy leczeniu.
"Program restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej"
Badanie satysfakcji pacjentów z usług medycznych świadczonych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Centrum Rehabilitacji "Malinowy Zdrój"
Zarządzanie finansami w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na podstawie przychodni MEDIVITA Sp. zo.o.
Badanie satysfakcji pacjentów z opieki sprawowanej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Gabinet Lekarza Rodzinnego.
Działania marketingowe niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
Restrukturyzacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przykładzie SP ZOZ w Biłgoraju
Odpowiedzialnośc odszkodowawcza lekarza zatrudnionego w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Zjawisko przemocy w zakładach opieki zdrowotnej i strategia jej zwalczania
Jakość życia pielęgniarek aktywnych zawodowo na przykładzie zakładów opieki zdrowotnej w Szubinie i Nakle.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 168 zdań frazy zakład opieki zdrowotnej.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.