add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: zakład opieki zdrowotnej yet.

Przykładowe zdania z "zakład opieki zdrowotnej", pamięć tłumaczeniowa

Świadczenia pozapłacowe w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
Sres w pracy pedagogów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej
Państwa Członkowskie podają do wiadomości publicznej i do wiadomości właściwych organizacji, takich jak organizacje ochrony środowiska, organizacje konsumenckie oraz organizacje reprezentujące interesy wrażliwych grup ludności i inne właściwe zakłady opieki zdrowotnej, zarówno o wynikach swoich badań oraz o treści planów szczególnych działań krótkoterminowych i ich jak również informacji o realizowaniu tych planów
Restrukturyzacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przykładzie SP ZOZ w Biłgoraju
Organizacja i przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Kontrola kosztów pracy w zarządzaniu samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
Administrowanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej na przykładzie Szpitala Powiatowego w Otwocku
Zarządzanie samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w powszechnym systemie ochrony zdrowia w świetle obecnego stanu prawnego i projektowanych zmian
Ustawa nr ‧/‧ Zb. z dnia ‧ października ‧ r. o zakładach opieki zdrowotnej i nadzorze opieki zdrowotnej, zmieniająca i uzupełniająca pewne ustawy, z późniejszymi zmianami
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 163 zdań frazy zakład opieki zdrowotnej.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.