add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: wydarzenie medialne yet.

Przykładowe zdania z "wydarzenie medialne", pamięć tłumaczeniowa

wydarzenia medialne, takie jak rocznice, nagrody, konferencje na szczeblu europejskim itp
No cóż, mogę państwu powiedzieć, jako wybrana przedstawicielka okręgu Pas-de-Calais, w którym przebywa wielu Afgańczyków - którzy na dodatek wywołali te wydalenia zorganizowane przez ministra Bessona we Francji - że gdy francuski rząd podejmuje decyzję, dla celów komunikacyjnych, o zorganizowaniu operacji zbiorowego wydalenia i zamienieniu jej w wydarzenie medialne, w Pas-de-Calais dochodzi do aresztowań: aresztowań zbiorowych, które są w związku z tym nielegalne z racji dyskryminującego charakteru.
Wydarzenia medialne w procesie integracji społeczeństwa Unii Europejskiej
Książka jako wydarzenie medialne - Public relations jako forma promocji książek.
Lustracja jako wydarzenie medialne na łamach dziennika "Rzeczpospolita".
wydarzenia medialne takie, jak rocznice, nagrody, imprezy artystyczne, konferencje na szczeblu europejskim
Jeśli dasz mi wyłączność... na wywiad, to będzie wydarzenie medialne
wydarzenia medialne, takie jak uroczystości upamiętniające, rozdania nagród, wydarzenia o charakterze artystycznym, konferencje ogólnoeuropejskie
wydarzenia medialne
Katastrofa w Smoleńsku jako wydarzenie medialne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34 zdań frazy wydarzenie medialne.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: