add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: wydarzenie medialne yet.

Przykładowe zdania z "wydarzenie medialne", pamięć tłumaczeniowa

Należy więc intensywnie promować wydarzenia medialne, narzędzia informacji i rozpowszechniania, badania nie tylko nad rzeczywistą różnorodnością (a nie nad stereotypowymi różnicami), lecz również, a może przede wszystkim, nad ową European way of life
Reprezentacje medialne kobiet w kontekście wybranych wydarzeń medialnych
No cóż, mogę państwu powiedzieć, jako wybrana przedstawicielka okręgu Pas-de-Calais, w którym przebywa wielu Afgańczyków - którzy na dodatek wywołali te wydalenia zorganizowane przez ministra Bessona we Francji - że gdy francuski rząd podejmuje decyzję, dla celów komunikacyjnych, o zorganizowaniu operacji zbiorowego wydalenia i zamienieniu jej w wydarzenie medialne, w Pas-de-Calais dochodzi do aresztowań: aresztowań zbiorowych, które są w związku z tym nielegalne z racji dyskryminującego charakteru.
Sponsorowanie wydarzeń medialnych (eventów) jako technika komunikacji alkoholi mocnych na przykładzie projektu Absolut Label
Wydarzenia medialne w procesie integracji społeczeństwa Unii Europejskiej
Jeśli dasz mi wyłączność... na wywiad to będzie wydarzenie medialne
Spory w relacjach państwo–Kościół jako wydarzenia medialne. Analiza porównawcza wybranych polskich dzienników.
wsparcie finansowe (kwota, czas trwania, dystrybucja i beneficjenci) udzielane przez Wspólnotę w związku z wszelkimi dotacjami operacyjnymi, wieloletnimi umowami o partnerstwie miast w ramach działania ‧ oraz wydarzeniami medialnymi w ramach działania
My, naród telewizji? Analiza wypowiedzi internautów na podstawie koncepcji „wydarzeń medialnych” Elihu Katza i Daniela Dayana
Jednak w trosce o to, by te wydarzenia medialne umacniały poczucie przynależności i tożsamości europejskiej, jest rzeczą podstawową, by obywatele i ich organizacje zostali włączeni w proces kształtowania i realizacji tego konceptu, albo wręcz, by byli jego pomysłodawcami, gdyż to właśnie oni są najlepiej w stanie określić podstawowe elementy i symbole składające się na tę tożsamość, która towarzyszy im w życiu codziennym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34 zdań frazy wydarzenie medialne.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: