add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: wydarzenie medialne yet.

Przykładowe zdania z "wydarzenie medialne", pamięć tłumaczeniowa

Jeśli dasz mi wyłączność... na wywiad, to będzie wydarzenie medialne
Kiepsko wypadli.Jeśli dasz mi wyłączność... na wywiad, to będzie wydarzenie medialne
wydarzenia medialne
Książka jako wydarzenie medialne - Public relations jako forma promocji książek.
wydarzenia medialne, takie jak uroczystości upamiętniające, rozdania nagród, wydarzenia o charakterze artystycznym, konferencje ogólnoeuropejskie
Sponsorowanie wydarzeń medialnych (eventów) jako technika komunikacji alkoholi mocnych na przykładzie projektu Absolut Label
Lustracja jako wydarzenie medialne na łamach dziennika "Rzeczpospolita".
Jeśli dasz mi wyłączność... na wywiad to będzie wydarzenie medialne
Wydarzenia medialne
Ślub Księcia Williama i Kate Midlthon jako wielkie wydarzenie medialne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34 zdań frazy wydarzenie medialne.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: