add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: namoczenie yet.

Przykładowe zdania z "namoczenie", pamięć tłumaczeniowa

Co stanie się z ziarnem namoczonym w wodzie przed posianiem?
Namoczyć kawałek tkaniny bawełnianej (według ISO ‧) aż do nasycenia mieszaniną określoną w ppkt ‧.‧.‧.‧ powyżej i przed upływem ‧ sekund nałożyć go na ‧ minut na powierzchnię zewnętrzną próbki pod naciskiem ‧ N/cm‧ odpowiadającym sile czynnej ‧ N przyłożonej na powierzchnię próbną o powierzchni ‧ × ‧ mm
Przecież ten namoczony w wodzie dywan waży ze sto kilo!
Nie ma takiego ruchu, więc proszę się namoczyć spokojnie
Fagiolo Cannellino di Atina w odróżnieniu od innych gatunków fasoli nie wymaga uprzedniego namoczenia przed gotowaniem
Silnie kwasowa żywica kationowymienna w formie H+, wstępnie napęczniała przez namoczenie w wodzie przez noc
Namoczyć kawałek tkaniny bawełnianej (według ISO ‧) aż do nasycenia mieszaniną określoną w ppkt. ‧.‧.‧.‧. powyżej, i przed upływem ‧ sekund nałożyć go na ‧ minut na powierzchnię zewnętrzną próbki pod naciskiem ‧ N/cm‧ odpowiadającym sile czynnej ‧ N przyłożonej na powierzchnię próbną o powierzchni ‧ × ‧ mm
Idę namoczyć wyschniętą krew, by sprawdzić czy ma jeszcze jakąś wartość
gruntowne namoczenie środkami dezynfekcyjnymi podłoża i ściółki oraz odchodów
Namoczyć kawałek tkaniny bawełnianej (według ISO ‧) aż do nasycenia mieszaniną określoną w ppkt. ‧.‧.‧.‧. powyżej i przed upływem ‧ sekund nałożyć go na ‧ minut na powierzchnię zewnętrzną próbki pod naciskiem ‧ N/cm‧ odpowiadającym sile czynnej ‧ N przyłożonej na powierzchnię próbną o powierzchni ‧ × ‧ mm
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 61 zdań frazy namoczenie.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.