hyphenation: mi-ty-go-wać
add audio

Definition and similar words in polski:

 
ostudzać, temperować
 
hamować
 
Uciszać
 
uśmierzać czyjeś wzburzenia
 
wstrzymywać, powstrzymywać, powściągać
 
tłumić, uciszać
 
Uspakajać
 
uspokajać, opanowywać, poskramiać
 
Uświadamiać
 
łagodzić, moderować, studzić
 
powściągać czyjeś wzburzenie
 
dawn. reflektować, miarkować
 
Przywoływać do porządku

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mitygować", pamięć tłumaczeniowa

A ja was muszę mitygować
To jakby kroić pulardę skalpelem, jakby prokurator... - Uspokój się! Uspokój! - mitygowała pani Homais. Atalia zaś, ciągnąc za tużurek, powtarzała: - Tatuśku! Tatuśku!
- No, no, uspokój się - mitygował go aptekarz - później wyrazisz wdzięczność swemu dobroczyńcy!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4 zdań frazy mitygować.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.