add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: mitygować yet.

Przykładowe zdania z "mitygować", pamięć tłumaczeniowa

A ja was muszę mitygować
To jakby kroić pulardę skalpelem, jakby prokurator... - Uspokój się! Uspokój! - mitygowała pani Homais. Atalia zaś, ciągnąc za tużurek, powtarzała: - Tatuśku! Tatuśku!
- No, no, uspokój się - mitygował go aptekarz - później wyrazisz wdzięczność swemu dobroczyńcy!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4 zdań frazy mitygować.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.