add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: konfekcjonowanie yet.

Przykładowe zdania z "konfekcjonowanie", pamięć tłumaczeniowa

Podczas składowania przed konfekcjonowaniem Zafferano di Sardegna CHNP winien być przechowywany w hermetycznie zamkniętych pojemnikach szklanych, z blachy ocynkowanej lub stalowych, które będą go chronić przed działaniem światła i powietrza
Jeżeli wykaz zawiera odesłanie do niniejszej uwagi, materiały włókiennicze (z wyjątkiem podszewek i międzypodszewek), które nie spełniają reguły zawartej w kolumnie ‧ wykazu dotyczącej przedmiotowych konfekcjonowanych produktów, mogą być użyte, pod warunkiem że zostały sklasyfikowane w innej pozycji niż tej dotyczącej przedmiotowego produktu oraz że wartość tych materiałów nie przekracza ‧ % ceny ex-works produktu
Francja, dążąc w swej argumentacji do wykazania tego, że warunek wspomniany w poprzednim punkcie został spełniony, ogranicza się do zaznaczenia, że analiza kosztów, jakie poniosłoby średnie przedsiębiorstwo, powinna uwzględniać mnogość zadań w zakresie usług publicznych powierzonych LNE, które dotyczą zarówno zastosowań normatywnych, jak i podstawowych badań w rozmaitych sektorach (metrologia, zdrowie, środowisko, przemysł, dobra konsumpcyjne, produkty budowlane, opakowania i konfekcjonowanie
W ten sposób, a także poprzez wpisanie do odpowiednich wykazów: producentów, działek uprawnych, przetwórców oraz zakładów konfekcjonujących- prowadzonych przez właściwy organ kontrolny, zagwarantowane jest odtworzenie historii produktu (od początku do końca łańcucha produkcji
Na zasadzie odstępstwa od powyższych ust. ‧, Komisja, zgodnie z procedurą, określoną w art. ‧ ust. ‧, ma prawo wprowadzić w konkretnych, szczególnych wypadkach, uproszczoną lub przyśpieszoną procedurę zatwierdzania wykazów, w szczególności w odniesieniu do mięsa wołowego konfekcjonowanego w małych opakowaniach detalicznych lub najlepszych gatunkowo sztuk mięsa wołowego, pakowanych w indywidualne opakowania, znakowanych zgodnie z zatwierdzonym wykazem i wprowadzanych na teren innego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że do oznakowania pierwotnego nie zostają dodane żadne nowe informacje
Dokonuje się kontroli analitycznej i organoleptycznej produktu na próbkach pobranych spośród konfekcjonowanych partii
W odniesieniu do chryzantem z dużymi kwiatami konfekcjonowanych w formie wachlarza różnica ta może wzrosnąć do ‧ centymetrów dla kwiatów zakwalifikowanych do kodów od ‧ (włącznie) do ‧ (włącznie). Skali ustalania klasy wielkości i jednolitych długości przewidzianych powyżej nie stosuje się do mimozy
Ponadto dopuszcza się konfekcjonowanie miodu w opakowania zawierające pojedynczą porcję, stosując małe pojemniki szklane, saszetki, tacki lub inne pojemniki z odpowiedniego materiału
Konfekcjonowanie opakowań jednostkowych o danej objętości
Jeżeli w wykazie dokonuje się odesłania do niniejszej uwagi, materiały włókiennicze (z wyjątkiem podszewek i płótna krawieckiego), które nie spełniają warunków reguły podanej w kolumnie ‧ wykazu dla danego produktu konfekcjonowanego, mogą być wykorzystywane, pod warunkiem że są klasyfikowane w pozycji innej niż produkt, a ich wartość nie przekracza ‧ % ceny ex-works produktu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 174 zdań frazy konfekcjonowanie.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.