add audio

Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: konfekcjonowanie yet.

Przykładowe zdania z "konfekcjonowanie", pamięć tłumaczeniowa

Dopuszcza się następujące wady poszczególnych owoców pod warunkiem, że banany zachowują swoje niezbędne właściwości w odniesieniu do jakości, jej zachowania oraz konfekcjonowania
sprzęt i pojemniki w urządzeniach konfekcjonujących nie mogą być źródłem skażenia
najskuteczniejszymi technologiami ulepszania konfekcjonowania, odzysku, wtórnego przerobu lub niszczenia kontrolowanych substancji, lub w inny sposób zmniejszającymi ich emisję
ponadto, dla produktów opakowanych lub konfekcjonowanych, kontrolę specyficznych etykiet określonych w przepisach w dziedzinie weterynarii, b
Dywany, wykładziny i kilimy wiązane (konfekcjonowane lub nie) Wytwarzanie z produktów objętych pozycjami nr ‧-‧ włącznie, ‧, ‧-‧ włącznie, ‧, ‧-‧ włącznie, ‧-‧ włącznie i ‧-‧ włącznie
Jeżeli wykaz zawiera odesłanie do niniejszej uwagi, materiały włókiennicze (z wyjątkiem podszewek i międzypodszewek), które nie spełniają reguły zawartej w kolumnie ‧ wykazu dotyczącej przedmiotowych konfekcjonowanych produktów, mogą być użyte pod warunkiem, że zostały sklasyfikowane w innej pozycji niż tej dotyczącej przedmiotowego produktu oraz że wartość tych materiałów nie przekracza ‧ % ceny ex-works produktu
PAKOWANIE I KONFEKCJONOWANIE
Wszyscy pszczelarze oraz podmioty zajmujące się skupowaniem miodu i dalszym konfekcjonowaniem pod chronioną nazwą zobowiązani są do wykorzystywania jednego typu etykiety
Dostosowano również parametry określania zawartości rozpuszczalnych substancji stałych w owocach metodą refraktometryczną oraz przepisy dotyczące konfekcjonowania produktu
kwiatów, w odniesieniu do których sprzedający i kupujący wyraźnie zgadzają się odstąpić od przepisów dotyczących liczby kwiatów w jednostce konfekcjonowania
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 182 zdań frazy konfekcjonowanie.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.