wymowa: IPA: ˌkɔ̃mũɲiˈkaʦ̑jja
hyphenation: ko-mu-ni-ka-cja
add audio

Definition and similar words in polski:

 
ogół działań składających się na utrzymanie łączności między danymi elementami (miejscami, ludźmi)
 
proces informacyjny mający na celu przekazanie informacji, składający się z nadawania komunikatu połączonego najczęściej z kodowaniem informacji, przekazywania oraz odbierania komunikatu połączonego z odkodowywaniem informacji

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "komunikacja", pamięć tłumaczeniowa

Internet jako medium komunikacji społeczenej
Środki te przeznaczone są na finansowanie priorytetowych działań informacyjnych i w zakresie komunikacji skierowanych do obywateli UE i zajmujących się ogółem zewnętrznych polityk UE
Ta satelita to ważny węzeł naszej obrony i komunikacji
Państwa Członkowskie uznają za konieczne zapewnienie takiej obsługi, przynajmniej gdy organ rozpatrujący wezwie wnioskodawcę na przesłuchanie, o którym mowa w art. ‧ i ‧, a odpowiednia komunikacja nie może zostać zapewniona bez obsługi przez tłumaczy
Zabezpieczono komunikację kolejową
Europejski organ rynku usług komunikacji elektronicznej i Urząd ***II (głosowanie
Komunikacja interpersonalna a satysfacja ze związku małżeńskiego
mając na uwadze, że wspólne stosowanie przez wszystkie Państwa Członkowskie praktyk, takich jak wykorzystanie skutecznych środków komunikacji czy organizacja spójnych kampanii uświadamiających oraz włączenie mediów i osobistości świata sportu, mogłoby mieć pozytywny wpływ na zmianę mentalności i zachowania ludzi
tworzenie i wdrażanie elementów bezpieczeństwa pozwalających na pomiar, komunikację i benchmarking parametrów związanych z bezpieczeństwem, takich jak podatność, narażenie na zagrożenia, wrażliwość na ataki, odporność
Opierając się na dowodach, myślimy, że on wrócił do mieszkania i starał się zniszczyć wszystko co mogło ułatwiać komunikację z fikcyjnym głosem w jego głowie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9783 zdań frazy komunikacja.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: