wymowa: IPA: ˌkɔ̃mũɲiˈkaʦ̑jja
hyphenation: ko-mu-ni-ka-cja
add audio

Definition and similar words in polski:

 
ogół działań składających się na utrzymanie łączności między danymi elementami (miejscami, ludźmi)
 
proces informacyjny mający na celu przekazanie informacji, składający się z nadawania komunikatu połączonego najczęściej z kodowaniem informacji, przekazywania oraz odbierania komunikatu połączonego z odkodowywaniem informacji

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "komunikacja", pamięć tłumaczeniowa

Białoruś w internetowych portalach mainstreamowych. Masowa komunikacja czy masowa perswazja?
UZNAJĄC, że wszystkie kwestie dotyczące dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Islamską Republiką Pakistanu muszą być zgodne z prawem stron celem ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla wykonywania przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu, a także w celu zachowania ciągłości takich przewozów lotniczych
Język komunikacji internetowej młodzieży ze wsi Podmiejska Wola
Umowa między rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego dotycząca komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich terytoriami, podpisana w Ammanie dnia ‧ sierpnia ‧ r., zwana dalej w załączniku ‧ umową Jordania-Zjednoczone Królestwo
z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie agencji w przekazywanie obywatelom informacji na temat swojej działalności i ma nadzieję, że pojawią się dalsze środki służące rozwojowi i wzmocnieniu strategii agencji w zakresie informacji i komunikacji
Ministerstwo Transportu i Komunikacji może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli przewoźnik straci licencję lub nie może jej przedłużyć
Środki te przeznaczone są na finansowanie priorytetowych działań informacyjnych i w zakresie komunikacji skierowanych do obywateli UE i zajmujących się ogółem zewnętrznych polityk UE
technologie bezpieczeństwa w dziedzinach bezpieczeństwa publicznego i inteligentnych systemów transportowych: cyfrowe formowanie wiązek w systemach radarowych i komunikacyjnych, techniki pomiaru zakłóceń w częstotliwościach radiowych i ich osłabiania, systemy radarowe i komunikacyjne o bardzo szerokim paśmie, radio kognitywne, bezpieczna komunikacja radiowa, konwergencja technologii radarowych i komunikacyjnych, inteligentne sieci sensoryczne, podatność transportu opartego na GNSS oraz krytycznej infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych, standaryzacja i interoperacyjność technologii bezprzewodowych, przetwarzanie rozproszone i informatyzacja wszechobecna
Równocześnie niezbędna jest bliska współpraca między Agencją, Komisją oraz właściwymi organami państw członkowskich, w celu zapewnienia spójności i skuteczności całemu procesowi komunikacji
Odbudowa komunikacji językowej i systemu językowego jako proces u osoby z transkorową afazją mieszaną. Studium przypadku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9783 zdań frazy komunikacja.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: