wymowa: IPA: ˌkãnaljiˈzaʦ̑jja
hyphenation: ka-na-li-za-cja
add audio

Definition and similar words in polski:

 
system urządzeń sanitarnych służących do odprowadzania ścieków
 
zespół urządzeń do oczyszczania ścieków
 • system kanalizacyjny   
   
  system rur, zwykle podziemnych, odprowadzających z domów i budynków zużytą wodę i ścieki bytowe do miejsca, gdzie można się ich bezpiecznie pozbyć
 •     Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

  Przykładowe zdania z "kanalizacja", pamięć tłumaczeniowa

  Gdy kemping jest podłączony do publicznej kanalizacji, wystarcza odpowiedni odbiornik lub urządzenie do usuwania
  Pomoc pozwoli na pokrycie części kosztów inwestycji zrealizowanych przez CUMA w celu zbudowania hangarów rolniczych (z preszpanu, drewna lub blachy: ściany i konstrukcja) i podłączenia mediów (elektryczność, woda, kanalizacja
  Miliony osób żyją w gettach, bez bieżącej wody, kanalizacji i często bez elektryczności, a ich oczekiwana długość życia jest o 10 do 20 lat krótsza niż większości społeczeństwa.
  unikanie wprowadzania substancji lub preparatu do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby, ewentualna konieczność ostrzeżenia okolicznych mieszkańców
  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki
  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki – takie postępowanie pomoże chronić środowisko
  Projekt jest podzielony na trzy etapy : naprawa i modernizacja oczyszczalni ; rozbudowa sieci kanalizacji ; pomoc techniczna i administracyjna ” .
  mając na uwadze, że ogólna sytuacja humanitarna i przestrzeganie praw człowieka w Iraku ulega pogorszeniu, co znajduje odzwierciedlenie w regularnych sprawozdaniach ONZ-owskiej Misji Pomocy dla Iraku (UNAMI) i innych agencji ONZ znajdujących się w Iraku, które wykazują, że średnio dziennie ginie ‧ osób, a ‧ zostaje rannych, że ‧ % ludności żyje za mniej niż ‧ USD dziennie, bezrobocie dotyka ponad ‧ % ludności, a ‧ % nie ma odpowiedniego zaopatrzenia w wodę, ‧ % nie ma dostępu do sprawnej kanalizacji, ‧ mln osób będzie cierpiało na ewentualny brak żywności, jeśli zawiedzie zaopatrzenie, które w pewnych obszarach już nie działa, że ‧ % lekarzy opuściło szpitale, ‧ % dzieci nie uczęszcza do szkoły, a w zależności od regionu od ‧ % do ‧ % szkół jest zamkniętych
  Pierwszym problemem jest prawdopodobnie budowa odpowiedniego systemu kanalizacji.
  Niby dlaczego zapamietałam układ kanalizacji i rozmieszczenie min?
  Pokazuję stronę 1. Znaleziono 895 zdań frazy kanalizacja.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

  Check translations in other languages: