add audio

Definition and similar words in polski:

 
system urządzeń sanitarnych służących do odprowadzania ścieków
 
zespół urządzeń do oczyszczania ścieków
 • system kanalizacyjny   
   
  system rur, zwykle podziemnych, odprowadzających z domów i budynków zużytą wodę i ścieki bytowe do miejsca, gdzie można się ich bezpiecznie pozbyć
 • Przykładowe zdania z "kanalizacja", pamięć tłumaczeniowa

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki
  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki
  Водоснабдяване и канализация – ЕАД (System zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, EAD), Swisztow
  Brak elektryczności, bierzącej wody, kanalizacji
  Ostatecznie w różnoraki sposób docierają one do kanalizacji, a jak dotąd nie dysponujemy jeszcze dostateczną wiedzą na temat ich oddziaływania na grunty rolne nawożone osadami ściekowymi
  Wciąż brakuje żywności, dostępu do wody pitnej, kanalizacji czy szkół.
  Cokolwiek to by nie było, z pewnością zainteresuje Miejski Wydział Kanalizacji miasta Newark
  Pokazuję stronę 1. Znaleziono 813 zdań frazy kanalizacja.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

  Check translations in other languages: